Christina Linnea Örtendahls Blogg

Statsvetare & omvärldsanalytiker granskar dagsaktuell politik med glimten i ögat

lördag, maj 31, 2008

Kvinnor - kompetenta kandidater eller kaffekokare?

Margot Wallström är en av få kvinnor i EU-toppen. Nu går hon ut och efterlyser fler kvinnor på tunga poster. Det kommande året ska flera byten ske och Margot vill få igång en debatt och diskussion kring kvinnornas representation inom EU.

Det är bra att hon lyfter frågan. Jag har länge trott att vi skulle kunna föra denna diskussion på lokal nivå med framgång, men inser att detta är så kontroversiellt att det krävs en toppolitiker för att lyfta frågan. Margot Wallström är skicklig och rätt person att sätta frågan på den politiska agendan. Om någon ska klara det så är hon en av de mest trovärdiga för den uppgiften.

Så länge vi kvinnor inte ens har en chans att få arbeta i styrelsen vid ett kommunalt bolag, utan bara får uppgiften att koka kaffe, så finns det ingen som helst möjlighet att driva politiska frågor inom partierna lokalt.

Då är det mer effektivt att bilda opinion och driva politik som enskild individ när man är kvinna. Det är min slutsats. Och så kommer det att vara när gammgubbarna styr - i en eller max två mandatperioder till beroende på hur livslängden utvecklas framöver. Som det ser ut idag lever kvinnorna längre.

Något som fick kommunalrådet Åsa Herbst (m) att kommentera pensionsskuldens ökning i märkliga ordalag. Förvisso är det sant att det rent ekonomiskt blir mer kostsamt för kommunen när kvinnorna lever längre, men det är knappast något som bör tas upp i negativa ordalag vid kommunfullmäktiges behandling av bokslutet.

Åtminstone tror jag inte att kvinnorna beklagar att de lever längre än sin mamma och mormor. Även om det kanske inte gällde kvinnliga kommunalråd, enligt samma resonemang.

Dagens citat:

Snälla flickor kommer till himlen. Vi andra kan komma hur långt som helst.

Etiketter: , , , ,

fredag, maj 30, 2008

Det är lätt att leka med andras pengar...Så kom då den dagen när Ängelholms kommun kom överens med den sparkade ekonomichefen Herman Crespin. NST/HD rapporterar idag om nyheten under rubriken En miljon till sparkad ekonomichef.
Avtalet med Ängelholms kommun innebär att han avslutar sin anställning 31maj. Från det datumet har han ytterligare 18 månadslöner på 52 000 plus semesterersättning.
Men det räcker inte: "För kommunen tillkommer sociala avgifter. Kostnaden för avtalet hamnar då på 1,5 miljoner."

Men det räcker inte: "Kommunen har redan fått in en ny tillfällig ekonomichef...på halvtid fram tills Ängelholm hittar en ersättare för Herman Crespin." Prislappen på honom är ca 200 kkr.

Men det räcker inte: "Att rekrytera permanent ekonomichef beräknas ta minst sex månader."

Så långt har vi en prislapp på 1 500 kkr i lön för att Herman Crespin inte längre får utföra det arbete vi betalar honom för. Och kostnad för tillfällig vikarie på 200 kkr. Således en preliminär summa om 1 700 000 skattekronor.

Men det räcker inte: "Till det kommer den månad Herman Crespin redan gått hemma med full lön plus två veckors intjänad semester." Och då får vi lägga till ytterligare drygt 100 kkr. Och då är vi uppe i 1 800 000 skattekronor.

Normalt sett brukar man beräkna kompetensförlusten för ett företag vid byte av innehavare på denna typ av nyckelpersoner i en årslön. Så då får vi lägga till ytterligare ungefär 900 kkr. Och då är vi uppe i 2 700 000 skattekronor.

Men det räcker inte: Rekryteringsprocessen för att hitta en ny ekonomichef är inte gratis. Jag utgår från/hoppas att man väljer att ta hjälp av ett professionellt rekryteringsföretag och då får vi ytterligare en kostnad. Låt oss räkna lågt och sätta en prislapp på 100 kkr. Och då är vi uppe i 2 800 000 skattekronor.

Men det räcker inte: För om och när vi lyckats rekrytera en ny ekonomichef, som förväntas ta sex månader, så ska denna person ha lön i ett (1) år samtidigt som Herman Crespin fortsätter att få betalt för att inte sköta arbetet som ekonomichef i Ängelholms kommun. Prislappen landar på minst 400 kkr. Och då är vi uppe i 3 200 000 skattekronor.

Men det räcker inte: Varumärkesförlusten för Ängelholms kommun är stor. Frågan är bara hur man ska beräkna denna kostnad. Ett enkelt sätt är att utgå från den direkta kostnad som lagts ner.

Och den 30 september 2006 berättade NST/HD hur kommunen lagt ner 450 kkr för att bygga ett varumärke.
Den nya logotypen ingår i det varumärke och den nya profil marknadsrådet i Ängelholms näringslivs AB, Änab, med hjälp av en reklambyrå plockat fram... Profilen ska användas av företag, organisationer och kommunen i bland annat marknadsföring.
Och om vi utgår från insatt kapital och 0 i tillväxt (vilket knappast är troligt men det är problem att påvisa värdeökning) på det insatta kapitalet så ska vi lägga till 450 kkr. Och då är vi uppe i 3 650 000 skattekronor.

Men det räcker ändå inte: För det finns ytterligare svårkalkylerade indirekta kostnader i form av färre ansökningar till tjänster i kommunen, lägre kompetens bland de som söker sig hit och eventuell brist inom vissa yrkesgrupper. Denna typ av kostnad kräver ingående kalkyler och de skulle ändå vara ytterst problematiska, varför jag avstår från att prismärka denna delen av processen.

Sammantaget kan vi dock räkna ner vad det exceptionella avskedandet av en ytterst kompetent ekonomichef rent ekonomiskt kostat oss skattebetalare: Det blir, lågt och försiktigt räknat en kostnad på ungefär 4 000 000 skattekronor!

Men det räcker ändå inte: "Förutom kostnaderna för de personerna ska kommunen hyra en konsult för att leda badhusprojektet." Har ingen aning om hur tiden beräknats eller hur upphandlingen kommer att ske, men det brukar vara svårt att finna någon som arbetar för mindre än 1 000 kronor per timme. Det får bli ett x i kalkylen för denna utgiftspost.

Då har jag inte räknat med några som helst kostnader för uteblivna intäkter. Och jag som trodde att en röst och ett medlemsskap i Ängelholmsmoderaterna var en garant för att slippa från sossepolitik och slöseri med väljarnas skattepengar!

Dagens citat:

...vi under skatter digna ner.

Ur Internationalen, översättning Henrik Menander 1902

Etiketter: , , , , , , ,

onsdag, maj 28, 2008

Lycka till Anders...

Det är inte utan att man undrar över innehållet i dagens artiklar i NST/HD: Från fp-bas till medlem i moderaterna Anders Malm byter parti efter 15 år och Bättre att vara liberal ny moderat. Det låter som en skröna.

Enligt Anders Malm är orsaken till att han byter från folkpartiet till moderaterna att han är liberal och inte gillar vissa av folkpartiets nya lednings utspel och beslut. Själv säger han till tidningen att:
Tiderna ändras, och även moderaterna. Jag fick en tankeställare på en av kultursällskapets föreläsningar där det kom fram att konservatismen är död. Jag hoppas att moderaterna förstår att jag är liberal i själen, och inte någon nickedocka.
Och sedan kommer det ett försök till förklaring:
Problemet är att vi och de andra småpartierna blev för små. Här blir det ingen demokrati och debatt. Moderaterna är stora och tillåter diskussion, även om man kanske sedan måste foga sig efter ett majoritetsbeslut.
Det skrivs inget om hur Ängelholmsmoderaterna tog upp Anders Malms partibyte och de nya partimedlemmarna (även Anders Malms hustru lär nämligen också ha bytt) vid gruppmötet. Tack vare Åsa Herbst rådiga avskedande av ekonomichefen, hade moderaterna fått två nya medlemmar! Givetvis applåderades detta positiva besked av deltagarna vid Ängelholmsmoderaternas gruppmöte.

Men jag undrar om Anders Malm verkligen tänkt igenom detta partibyte ordentligt. Det låter absolut inte så. Då hade han inte haft så otroligt verklighetsfrånvarande förhoppningar om sin nya partikultur: "hoppas att moderaterna förstår att jag är liberal i själen, och inte någon nickedocka."

Sorry Anders, du har gjort ett misstag. Efter att jag hoppade av finns det inga liberala nya moderater i Ängelholmsmoderaterna längre. Det är snarare så att de är mer konservativa än vad sossarna i norrlandskommunerna var/är; men det kommer du att bli varse snart nog. Såvida de inte accepterar lite åsikter från en man som är ny i partiet, i alla fall de första månaderna.

Och när han sedan förklarar sig med att moderaterna är ett stort parti (till skillnad från folkpartiet då eller vilket parti avses?) som tillåter diskussion, så vet jag att Anders Malm kommer att bli besviken.

Det är uppenbart att han ännu inte tagit del av de lokala interna regelverken. Och jag lovar; de har absolut ingenting med den tämligen vedertagna interna majoritetsprincipen att göra.

Hoppas att Anders Malm läser på ordenligt om tystnadens tyranni, group thinking och ja-sägare i god tid före första gruppmötet med Gamla Ängelholmsmoderaterna. Jag önskar dig lycka till. Kan du göra underverk i den gruppen så kommer jag gärna tillbaka. Men då ska det vara till de nya moderaterna!

Dagens citat:

Den som har invändningar mot det som förefaller bli ett majoritetsbeslut utsätts för kraftigt socialt tryck. Det utvecklas normer i gruppen som tenderar att öka vi-känslan och upplevelsen av gemenskap och samhörighet. Det kritiska tänkandet får svårt att göra sig gällande. Det övergripande målet blir att visa lojalitet mot gruppen.

Åke Ortmark ur Jasägarna. Medlöpare och nickedockor kring Gyllenhammar, Karl XII, Kreuger och andra furstar.

Foto: Christina Linnea Örtendahl

Etiketter: , , , , ,

måndag, maj 26, 2008

Konsekvensanalys bristvara i Ängelholmsmoderaterna

Redan i förmiddags fick jag höra att miljöpartiets interpellation inte kommer att behandlas i kvällens kommunfullmäktige. Så nu tvingas vi vänta på svaret ända till juni månads kommunfullmäktige.

Jag kan inte se att Karl-Otto Rosenqvist frågor är så svåra att svara på att kommunalrådet Åsa Herbs (m) behöver en hel månad på sig för att skriva svar. I alla fall inte om man från kommunledningens sida har rent mjöl i påsen.

Något som fler och fler börja tvivla på. Det är inte bra för moderaternas trovärdighet. Konsekvensanalysen av beslutet att säga upp ekonomichefen, ta ifrån honom nycklarna och skicka hem honom, var förmodligen inte ens påbörjad när det operativa skeendet var passerat. Strategi har ju aldrig varit Ängelholmsmoderaternas starka sida. Och inte heller politisk etik.

Vi är många som väntar med spänning på svaret, oavsett när det kommer. Det är definitiv ingen fråga som svalnar med förhalningstaktik; snarare tvärtom. Den blir allt hetare och spekulationerna ökar i takt med brist på fakta.

Dagens citat:

...så går beslutsamhetens friska hy
i eftertankens kranka blekhet över.


Ur Hamlet av William Shakespare i översättning av C A Hagberg.

Etiketter: , , , ,

Kamikazepilottjänstemän och katapultkommunalrådsstol?

Det faktum att kommunledningen i Ängelholm tvekar om Karl-Otto Rosenqvist (mp) interpellation - angående det moderata kommunalrådet Åsa Herbst och ks-ledamoten Rune Johansson (m) exceptionella entledigande av kommunens erkänt skickliga ekonomichef - ska få ställas eller inte, så har kommentarsfunktionen på NST/HD gått varm.

Och det är ingen hyllningskör som gör vågen för kommunledningens förfarande, precis. Det är snarare så att om chefstjänstemännen bör vara kamikaze-piloter så börjar jag fundera på om någon håller på att installera en katapultstol i kommunalrådsrummet.

Jag hoppas att signaturen Magnus (m) tycker det är okej att jag återger hans kommentar här: Moderat politik2
Den moderata politiken borde vara den bästa för Ängelholms kommun. Frågan är om uppsägningen av Herman Crespin är moderat politik och det bästa för Ängelholms kommun. Det stora problemet i denna fråga är att den moderata ledningen i Ängelholm har målat in sig i ett hörn. Det verkar inte finnas några sakliga skäl för uppsägningen. Många moderater ute i kommunen stödjer inte ledningens agerande. Det råder en förtroendekris i partiet. Det kommer ta lång tid att reparera detta.
Magnus pekar på en viktig punkt. Enligt min mening är det inte moderat politik och det bästa för Ängelholm att avskeda Herman Crespin. Tvärtom. Den stora förloraren i detta ärende är, som det kan tyckas vid en första anblick, inte Herman Crespin, utan Ängelholms kommuns framtid. Det här ger eko i hela landet. Herman Crespin var, i likhet med Örkelljungas tidigare ekonomichef Jan-Inge Hansson en mycket känd person i ekonomiska och kommunala kretsar.

Kan det vara så att mitt avhopp från Ängelholmsmoderaterna har kanaliserat en spricka? Magnus antyder det jag redan vet - att alla moderater i Ängelholm inte stödjer ledningen. Det är sällan i mitt liv som mötts av så mycket respekt av så många för något jag gjort. Jag är fortfarande moderat och medlem i Skånemoderaterna och centralt.

Tyvärr lär denna förtroendekris inom Ängelholmsmoderaterna bara gå ut över Åsa Herbst; och sedan sitter pungpatrullen kvar och hukar i kulissen. Och så börjar det om igen...

Dagens citat:

De som endast genom möjligheternas spel blir furstar från att ha varit privatmän behöver inte anstränga sig mycket för att bli det, men de har stor möda att hålla sig kvar.

Niccolò Machiavelli ur "Il principe", 1513

Etiketter: , , , , , , , ,

söndag, maj 25, 2008

Det är synd om svenskarna

Det finns nog inget som genererar så många löpsedlar och artiklar i Sverige som melodifestivalen. Idag är det synd om Charlotte Perelli; men egentligen är det synd om svenskarna. Fast det säger man inte.

Det är ungefär som inför OS och VM. Sverige kommer att vinna. Vi är bäst. Och sedan visar det sig att så var det inte alls. Märkligt beteende som säkert vore värt en doktorsavhandling.

Samtidigt som vi styrs av Jantelagen så drabbas vi av nationell hybris i vissa situationer. Ungefär som när Göran Persson pratade om hur vi skulle drabbas av social turism. Alla invånare i gamla öststaterna skulle välla in över Sveriges gränser för att Sverige är ett så fantastiskt land - mycket bättre än alla andra länder.

Ja, jag vet inte. Men det finns en påtaglig diskrepans i resonemanget. Jag tycker i alla fall inte synd om Charlotte Perelli. Hon gjorde ett fantastiskt bra framträdande och att det inte nådde till prispallen beror mer på de andra deltagarna än på henne.

Det bästa inslaget var ändå intervjun med Carl Bildt!

Dagens citat:

Ju äldre ett missförhållande är, desto mera värderas det.

Voltaire

Etiketter: , , , ,

lördag, maj 24, 2008

Bilden av Ängelholmsmoderaterna som maktfullkomliga

Det blir bara värre och värre. Bilden av Ängelholmsmoderaterna som maktfullkomligt parti blir mer och mer uppenbar. När jag idag tar del av artikeln i NST/HD känns det som om demokratin hänger på en mycket skör tråd i vår kommun.

Karl-Otto Rosenqvist (mp) har lämnat in en interpellation där han begär svar på tre frågor angående ekonomichefens entledigande. Fullt berättigade frågor, som säkert många kommuninvånare vill veta svaret på.

Jag hoppas att tidningen har fel när de skriver att:
Skrivelsen syntes inte i den vanliga kommunposten. Ärendet skulle först utredas. Kommunfullmäktiges ordförande Ingvar Eriksson (m) vill slippa interpellationen.
Det här liknar öststatsmetoder och hör inte hemma i svensk demokratitradition. Jag har svårt för att tro att den politiskt erfarne och ytterst respektable Ingvar Eriksson skulle agera på detta sätt. Det stämmer inte med min bild av honom.

Kommunalrådet Åsa Herbst vill inte ta ställning:
Det är upp till kommunfullmäktige. Vill de att jag ska svara så svarar jag. Säger de nej är jag lika nöjd. Men vill någon bara ha svar av mig går det ju utan kommunfullmäktige.
Ja, det är klart. Men meningen med kommunfullmäktige är ju offentligheten. Det är ju inte så att Karl-Otto Rosenqvist ställer frågorna för att han personligen är intresserad av svaren. Han är ju medborgarnas företrädare och ställer frågorna på uppdrag av sina väljare och då är det de som ska få svaren och inte han personligen i ett slutet rum på stadshuset. Det är en grundläggande demokratisk process.

Jag instämmer helt i Karl-Ottos uttalande om att "det krävs starka argument för att stoppa debatten." Och de skälen kan jag inte se i detta fallet. Frågorna är i högsta grad relevanta för medborgarna:
Avskedandet av Herman Crespin är något som kostar kommunen fruktansvärt mycket pengar. Han ska ha pengar, de som hyrs in för att ta över jobbet ska ha betalt. Det blir dessutom nya förseningar. Kommunen har även gjort en stor PR-förlust. Signalen som skickats ut är "ta gärna jobb på Ängelholms kommun, men förhandla först en rejäl fallskärm".
Återigen är alliansen oenig. Fulllmäktiges förste vice ordförande Liss Böcker (c) ser inga juridiskt hållbara skäl att säga nej. Vad är det som måste döljas? Ett hemligt kontrakt med ett visst företag om en multihall på Valhall Park? Helt klart är det något som inte tål ljuset i den här affären.

Dagens citat:

Här ligger en gravad hund.

Refaat el Sayed

Etiketter: , , , , , , , , , ,

onsdag, maj 21, 2008

De tre rådsherrarnas Plan

Det var en gång en liten stad där allt var så fint och alla hade det så bra. Sällan stördes harmonin i staden av något hemskt. Men så en dag bestämde sig stadens furste att lämna Lilla Staden för ett finare ämbete i Stora Staden i norr.

Första tanken var att ämbetet skulle lämnas vidare i familjen, men vid närmare eftertanke var det nog inte någon bra idé. Den Lilla Staden låg ju trots allt inte i ett land där sådant förfarande är brukligt.

Så för att säkra successionsordningen utarbetades en Plan.

De tre rådsherrarna hittade en person som aldrig tidigare vistats i maktens korridorer, och som inte hade några som helst bindningar med Lilla Stadens styrande sekt. En person som garanterat skulle trilla i den fällan som de tre rådsherrarna gillrat och som inte förknippades tillräckligt med Lilla Stadens styrande sekt för att dess rykte skulle solkas.

När någon tid förflutit började den nya fursten göra misstag på misstag på grund av rådsherrarnas medvetna felinformation. Det skrevs några artiklar i Lilla Tidningen, men felen rättades inte till utan fördjupades.

Till slut blev den nya furstens största misstag uppmärksammat i Stora Tidningen. Och människorna i Lilla Staden började bli oroliga. Vad är det som händer i vår fina stad? Den vanliga harmonin stördes.

Fler och fler tyckte att den nya fursten skulle avsättas och att man skulle be den gamla fursten komma tillbaka, om så vore bara på deltid. Men den gamle fursten ville inte komma tillbaka till det lilla stadshuset. Det var mycket större och bättre i Stora Staden.

Nu var tiden inne för de tre rådsherrarna att presentera den första tanken: En i den gamle furstens familj skulle erbjudas ämbetet. Folket jublade!

Människorna i Lilla Staden tyckte inte om förändringar och att få en ny furste med samma namn som den gamle omtyckte fursten var ju förvisso en förändring, men en mycket mindre förändring än med någon helt ny.

Den förra fursten lämnade sitt ämbete och stadshuset, och kom aldrig mer igen. Åter råder harmonin i Lilla Staden. Alla fick det bra igen och de tre rådsherrarna nickade belåtet.

Dagens citat:

I de blindas rike är den enögde kung.

Niccolò Macchiavelli

Etiketter: , , , ,

tisdag, maj 20, 2008

Rävspelet i ÄngelholmIdag finns det ingen anledning för mig att skriva så mycket på bloggen. En av centerpartiets fullmäktigeledamöter Stig Andersson har idag en debattartikel publicerad i HD/NST under den passande rubriken Rävspelet i Ängelholm.

Det han skriver säger mycket om det som hänt de senaste dagarna (fast säkert under täcket de senaste åren). Det finns ingen anledning för mig att skriva något nytt inlägg idag. Jag delar Stigs historieskrivning. Och för dem som tvivlar är det bara att gå in på hd.se och söka på multihall så får ni hela historien i kronologisk ordning prestenterad.

Problemet är snarare att vi människor har en skyddsmekanism som hjälper oss att glömma - annars skulle minnet blivit överfullt för länge sedan. Men jag rekommenderar en snabbgenomgång!

Jag instämmer till fullo i Stigs resonemang och lyckönskan till Herman Crespin. Och jag vet att det är många fler som gör det även om partipiskan viner så det visslar. Inte ens de friska vårvindarna förmår överträffa luftdraget från Ängelholmsmoderaternas partipiska dessa dagar...

Dagens citat:

Sanningssägaren bör ha ena foten i stigbygeln.

Läs hela Stig Anderssons debattartikel här.

Etiketter: , , , ,

Det är ingen dygd att inte följa budget

När jag läste artikeln i HD/NST om att kommunala investeringar för elva miljoner flyttas fram, undrar jag varför revisorerna inte reagerat. Enligt tidningen, och så vitt jag själv kan bedöma, så är det ingen tillfällig sak att beslutade investeringar inte genomförts. Pengarna flyttas bara fram år från år.

Och det verkar vara ett vanligt sätt att hantera politiska beslut. Ingenting händer; uppföljningen är usel.

En sak som jag irriterarat mig på är avstängningen av Nybrovägen. Här finns ett politiskt fattat beslut om att den ska öppnas upp för genomfartstrafik. Det enda som hänt under de åren jag bott i stan (sedan 2002) är att tekniska nämnden/förvaltningen har bytt ut de mindre "grisarna" mot större. Dessutom livsfarliga om något skulle hända (se bild ovan!). Kommunen riskerar enormt stora skadestånd. Ingen klarar en trafikolycka där utan men för livet och i värsta fall döden.

Bland de investeringsobjekt som flyttas fram återfinns, enligt pressen, bland annat cirkulationsplats Havsbadsvägen-Industrigatan. Det var den som miljöpartiet interpellerade om för något sammanträde sedan i KF och fick besked om att det redan var påbörjat! Här har folk väntat på maskinerna dagligdags sedan dess.

För mig kommer det knappast som en överraskning, eftersom ingen ansökan om bygglov från tekniska inkommit till stadsarkitektkontoret. Om det bara vore så väl att det beror på att man vill ta ett helhetsgrepp på trafikfrågorna i hela området. Sockerbruksskolans barn skulle må bra av att hela den gatan byggs om till gårdsgata och att trafiken istället leds via Nybrovägen. Särskilt gäller detta den täta busstrafiken som tvunget ska köra inne på området, 4 bussar per timme.

Det finns enkla lösningar som skulle tillgodose alla parter; till och med lösa tillgänglighetsproblematiken för Arbetsförmedlingen. Personligen har jag heller aldrig förstått varför Åpromenaden - denna oerhörda tillgång för stan - avbryts av starkt trafikerade vägar och gator med jämna mellanrum. Det främjar då rakt inte brukarna. Så många hundägare och barnvagnsförare som skräckslagna försöker fortsätta sina promenader, alltmedan trafiken rusar förbi i X2000-hastigheter!

Varför felbudgeteras det så monumentalt? Eller är det så illa att det inte ens är en felbudgetering, utan en typ av politkerförsäkring för väntan i lugn och ro?

Dagens citat:

När penningen talar, tiger sanningen.

Etiketter: , , , , ,

lördag, maj 17, 2008

Ängelholm mister Blå flagg - igen!

Så var det dags igen. Det har blivit något av en tradition. Ängelholm får inte hissa den internationella kvalitetsmärkningen Blå flagg på någon strand, inte ens Vejbystrand eller Råbocka, denna sommaren.

Miljöchefen Björn Berséus säger till tidningen:
Det grundar sig på prover från förra året, säger han. Då var det regnandet som gjorde att vattnet blev dåligt. Löv och annat nedbrytbart och bakteriebildande material följde med Rönne å ut i Skälderviken där proverna tas.
Det märkliga uttalande står ordföranden i Ängelholms turistförening för. Han verkar inte särskilt oroad över att Ängelholm mist sina blå flaggor:
Det är ju mätningar som gjordes förra året och det vet vi ju hur regnig den var, säger han. Men vi får se framåt, blir mätningarna bra denna sommar så får vi tillbaka flaggorna nästa år.
Lars Paulstrup är dock inte övertygad om flaggornas lockelse på turisterna, skriver HD/NST. Och så avslutar han med ett fruktansvärt dumt uttalande:
Jag tror att det är ytterst få som kollar efter blå flagg innan de reser.
I så fall är det väl helt meningslöst att bygga upp ett gemensamt internationellt kvalitetssystem för stränder och hamnar. Klart att folk tittar på det!

Men det är väl som med Svenskt Näringslivs ranking av kommunuernas företagsklimat: går det bra för Ängelholm så slår vi oss för bröstet; går det dåligt för Ängelholm så stoppar vi huvudet i sanden. När det gäller stränderna så är det bara att stoppa huvudet i Rönneå, vartannat år. Då ser man garanterat ingenting! Och då finns det inte.

Hur vore det om man jobbade på att förändra det här vart-annat-års-blå-flagg-traditionen? Varför inte använda de tekniker som finns för att se till att öka förutsättningarna för att tillhöra toppskiktet av stränder och hamnar internationellt sett VARJE ÅR?

Jag gillar inte sättet att slå sig till ro och acceptera att det blir nog bättre nästa sommar...Så långt sträcker sig inte min tro på Gud. Jag tror, i likhet med Karl Oskar, att man måste hjälpa till lite själv också. Det skulle bli alldeles för jobbigt för Gud annars.

Dagens citat:

Bättre att stämma i bäcken än i ån

Etiketter: , , , ,

Det Stora I-landsproblemet - pensionärernas mat

I gårdagens HD/NST handlade det återigen om "Det Stora I-landsproblemet" - pensionärernas mat.
Än är inte striden om varm eller kall pensionärsmat avgjord. Socialnämnden gör ett nytt försök att få anbudsgivarna att erbjuda provätning.
Det var förra året som förvaltningen föreslog att hemtjänstpersonalen skulle sluta köra runt med varm mat till 320 pensionärer i eget boende. Jag ser dagligen personalen promenerande runt på Sockerbruksområdet med sina gröna matväskor. För övrigt ett väldigt intressant byte för mina små hundar, som gärna spårar hemtjänstpersonalens rutter på området.

Jag tyckte det var ett klokt förslag. Först och främst för att det är slöseri med undersköterskornas kompetens, men även för att den varma maten inte medgav valfrihet för pensionärerna och att det är oerhört svårt att hålla livsmedelsverkets krav på varm mat. Kanske kommer ni ihåg pensionärerna som dog av ärtsoppa häromåret?

Men...det fanns lika många argument mot en förändring som det fanns människor som var emot. Ett sådant dumt argument var att pensionärerna inte har mikrovågsugn och ännu dummare; om de mot all förmodan har en så kan de inte använda den. Hur kan de då klara att köra runt på sina Harley Davidsons motorcyklar och föra väsen om kvällarna? Herregud, man blir inte dum bara för att man blir gammal.

Har ni inte sett vad pensionärerna handlar på ICA? Djupfryst färdigmat och kallskuret och delikatesser typ räksmörgåsar och sushi. Hur klarar de det?

Nu vet jag inte vad kostnaden per portion ligger på här i Ängelholm, men jag vet att när vi hade den diskussionen i Varbergs kommun så låg portionskostnaden tillagad i kommunens kök på ungefär det dubbla mot en dagens rätt på någon av stans restauranger. I princip hade vi kunnat betalat krögarna 40 kronor per utkörd portion och sparat massor av pengar!

Men återigen är problemet i Ängelholm inte sakfrågan i sig, utan det faktum att om man ändrar något så innebär det implicit att det inte var bra nog innan. Och så kan det ju bara inte vara. Inte här i vår lilla fina stad.

Stå på dig Sewring! Tids nog blir vi också gamla och jag vill inte tvingas äta ärtsoppa bara för att det är torsdag. Vill du?

Dagens citat:

Vad människor sätter värde på här i livet är inte rättigheter, utan privilegier.

H L Mencken

Etiketter: , , , , ,

fredag, maj 16, 2008

Svenskt Näringslivs ranking över kommunernas företagsklimat 2008

I dagarna har Svenskt Näringslivs ranking över kommunernas företagsklimat 2008 presenterats.

Först vill jag gratulera min tidigare hemkommun Örkelljunga, med mina vänner Carina och Cg i spetsen. Igår hade HD/NST en intervju med kommunalrådet Carina Zachau (m), med anledning av att Örkelljunga kommun "avancerat 23 platser till plats 53 bland landets 290 kommuner i Svenskt näringslivs kommunranking för 2008."
Det är jätteroligt och fantastiskt skoj så länge det varar. Jag har också räknat ut att vi är nionde kommun på rankingen i Skåne.
På frågan om hur allvarligt hon och kommunchefen ser på rankingen svarar Carina:
Jag tror att kommunerna tittar mera på denna än vad företagen gör. För kommunerna är det viktigt att få ett kvitto på att man hanterar näringslivsfrågorna på rätt sätt.
En annan kommun som är på väg uppför är Markaryd (också det en kommun som jag bott i tidigare). Kommunen fortsätter att klättra på rankingen avancerar 8 platser, från plats 26 förra året till plats 18 vid årets mätning! Mina gratulationer till kommunen med Bengt Germundsson (kd) i spetsen.
Det är fantastiskt roligt att våra gemensamma ansträngningar – kommunens och näringslivets- fortsätter ge resultat, säger Bengt Germundsson, kommunstyrelsens ordförande i Markaryds kommun. Denna mätning är mycket viktig för det fortsatta byggandet av vårt varumärke.
Bengt som strider för att Reza Rezai ska få stanna kvar och arbeta i Markaryd istället för att utvisas till Afganistan. Du läste kanske om det i Dagens Samhälle förra veckan?

Hur har det då gått för Ängelholms kommun? Som förra året placerade sig på plats nr 6 i rankingen. Något som när jag skrev reklamtexterna på uppdag av Ängelholms Näringslivs AB föranledde mig att ägna en av sex texter åt ämnet företagsklimat på topp.

Då är det är sorgligt att nu se att Ängelholms kommun tappat 17 placeringar och hamnar utanför tio i topp. Det nya placeringen blir nr 23. Här krävs krishantering och krafttag från kommunledningen, tänkte jag.

Men istället verkar det som den vanliga krishanteringen i kommunen används: sopa-under-mattan-metoden. Finns lite olika namn på denna typ av metoder: stoppa-huvudet-i-sanden och det-som-inte-syns-finns-inte ; det gemensamma är att om vi inte pratar om det så finns det inte och då är allt bra.

Rankingen har förbigåtts med total tystnad från såväl kommunens egen webbplats som HD/NST. Problemet är att det som sopas under mattan inte kan åtgärdas så länge ingen lyfter på mattan. Och vem vågar det?

Det finns tyvärr en tendens inom Ängelholmsmoderaterna att anse att allt är redan så bra i vår lilla fina stad att ingenting kan bli bättre. Och då är det tabu att påpeka förbättringsmöjligheter. Det bedöms som högförräderi och ses endast som kritik mot det de själva indirekt är ansvariga för. Och då anser jag att det är meningslöst att arbeta politiskt här i stan...Sorgligt men sant.

Dagen citat:

Vi kan stanna upp när vi är på väg uppför - men aldrig när vi är på väg nedför.

Napoleon

Etiketter: , , , , ,

torsdag, maj 15, 2008

I Ängelholm råder åsiktsmonopol...

Häromdagen (10 maj 2008) hade NST publicerat en insändare skriven av Bo Lager (m), ledamot i KS och KF samt sist men inte minst ordförande i ängelholmsmoderaternas nomineringskommitté:
Beträffande Ängelholms ekonomichef är det intressant att så många har åsikter utan annat underlag än artiklarna i NST.

Men det är beklämmande att så få vågar underteckna sina kommentarer med sitt namn. Det är för oss politiker självklart att vi inte debatterar med en namnlös motståndare. Kom gärna med åsikter men tala då också om vem Du är.

Moderata gruppen fick en heltäckande genomgång av fakta och slöt enhälligt upp bakom vårt kommunalråd Åsa Herbst.
Idag publicerade NST mitt svar under rubriken Att framföra åsikter är en grundlagsskyddad rättighet, apropå konsekvenser för medborgarna i stan:

Svar till Bo Lager (m) med rubriken Varför anonyma åsikter? 2008-05-10.

För min del anser jag det inte bara en intressant företeelse, utan snarare sunt att så många medborgare i demokratisk ordning har synpunkter på Ängelholmsmoderaternas lednings exceptionella entledigande av kommunens ekonomichef.

Ditt tvärsäkra uttalande om att det är så många som har åsikter utan annat underlag än artiklarna i NST, så undrar jag vad du har för underlag att säga det. Offentlighetsprincipen innebär att alla medborgare, utan att behöva ange något skäl, har rätt att begära ut allt material i ärendet via kommunens tjänstemän. Det är en grundlagsskyddad rättighet som ska försäkra att medborgarna själva kan bilda sig en uppfattning och därmed också vid nästa val fälla sin dom över politiska partier och dess företrädare. En grundläggande faktor i en demokrati.

Om du sedan anser att alla medborgare som har yttrat sig har ett bristfälligt underlag och därmed inte har fog för sina åsikter, så anser jag att du uttrycker öppet medborgarförakt. Om du händelsevis skulle ha ytterligare underlag som grund för ditt uttalande så borde du kanske deklarera detta öppet.

Beträffande ditt uttalande om det "för oss politiker [är] självklart att vi inte debatterar med en namnlös motståndare" så undrar jag hur det är med konsekvensen inom Ängelholmsmoderaterna. Din partikollega Rune Johansson tycks inte dela din åsikt. Han har nämligen vid flera tillfällen bemött anonyma insändare/inlägg på hd.se i samma ärende. Pratar ni inte med varandra? Eller gäller olika regler och policies beroende på vem som uttalar sig och i vilket medium inom Ängelholmsmoderaterna?

Du anser att "det är beklämmande att så få vågar underteckna sina kommentarer med sitt namn". Jag skulle snarare föreslå Bo Lager att ställa den frågan till sig själv och bearbeta den internt inom Ängelholmsmoderaterna. Lite självkritik vore önskvärt. Ängelholmsmoderaterna borde, som jag ser det, fundera på följande centrala fråga: Vad är det som gör att så få vågar underteckna sina kommentarer med sitt namn?

Christina Linnea Örtendahl (m)
Statsvetare & Omvärldsanalytiker
Ängelholm


Dagens citat:

Det är den djupa okunnigheten som framkallar den tvärsäkra tonen.

Jean de la Bruyère

Etiketter: , , , , , , ,

onsdag, maj 14, 2008

Ängelholmsmoderaterna helt ensamma

Det blev, som väntat, Moderaternas eget beslut att sparka Crespin, berättar HD/NST.

Moderaterna var helt ensamma om att ta beslut om at sparka kommunens ekonomichef Herman Crespin. De andra partierna valde att lägga ner sina röster när det avgörande beslutet togs i kommunstyrelsen.

Märkligt nog valde moderaternas kommunalråds bästa kompis, oppositionsledaran BrittMarie Hansson (s) mot alla förväntningar att skicka med en särskild protokollsanteckning från sossarna. Där betonas att beslutet att avskeda ekonomichefen helt är en fråga om bristande förtroende från den politiska majoriteten.

Socialdemokraterna valde därmed, helt otippat, att inte hålla med Åsa Herbst (m), utan tvärtom inta samma linje som moderaternas allianspartier; d v s att avstå vid omröstningen. Beslutet att säga upp ekonomichefen Herman Crespin avgjordes därvid med sex röster mot noll i kommunstyrelsen.

Jag förstår att detta kommer att kosta Ängelholms skattebetalare massor av direkta kostnader, men funderar också på alla övriga kringkostnader. Har man räknat på ökade kostnader för rekrytering på grund av dåligt rykte som arbetsgivare i kommunsverige? Och hur påverkar det kommunens ranking i näringslivssverige?

Dagens citat:

Att försvara ett fel är att fela igen.

Tyskt ordspråk

Etiketter: , , , , , , ,

Stora skadeståndsanspråk väntar Ängelholms kommun

Ja, så kom då det väntade brevet från en advokatbyrå som fått i uppdrag att företräda kommunens plötsligt entledigade ekonomichef Herman Crespin. Jag fick i och för sig reda på det redan igår, men idag bekräftas det av Anders Davidsson i NST.

Även om rubriken Crespins jurister hotar med skadestånd är missvisande så är det helt sant att uppsägningen strider mot lagar och har dessutom inte föregåtts av någon varning.

Efter att ha läst igenom samtliga offentliga handlingar i ärendet inklusive brevet från Mannheimer Swartling Advokatbyrå, kan jag bara konstatera att kommunalrådets beslut kommer att stå kommunen och dess invånare oerhört dyrt.

De sakskäl för uppsägningen av Herman Crespin som anförts av kommunalrådet Åsa Herbst (m), men som fortfarande inte preciserats; står i alla fall inte att finna i materialet. Den enda ledtråd som finns är ett uttalande av socialdemokraternas oppositionsråd Britt-Marie Hansson i NST. Men inte heller hon har preciserat vad de gemensamt har anfört mot Herman Crespin.

Dock står det fullständigt klart att uppsägningen beror på det pågående multihallprojektet. Och då kan jag gissa att resultatet av Delphis rapport och de två workshops med politiker och chefstjänstemän angående anläggning med badhus och idrottshall mm, inte passat kommunalrådet och hennes rådgivare. Helt enkelt för att det förslag som förordas inte är Ängelholmsmoderaternas, utan det som centern gick till val på!

Och som flera andra partier också förordar. Helt enkelt därför att det blir bättre, billigare och ett nytt landmärke för Ängelholm.

Men jag förstår att det blir gränsdragningsproblem mellan politiker och tjänstemän när uppdragen är så olika. Politiker ska röstmaximera och ta politiska poäng, medan tjänstemännen är demokratins väktare och bara har att se till medborgarnas bästa. Ungefär som att öst är öst och väst är väst och aldrig mötas de två...

Bara en politiker har uttalat sig hittills och det är Liss Böcker (c):
När jag nu får höra om advokaternas skrivelse ställer man sig ju bara frågan om hur mycket det här kommer att kosta kommunen. Herman var en oerhört duktig ekonomichef som har gjort mycket för kommunen.
Dagens citat:

Om man säger sanningen kan man vara säker på att förr eller senare bli avslöjad.

Oscar Wilde

Etiketter: , , , , , ,

tisdag, maj 13, 2008

Bahnhof bar får undantag

Det finns ingen regel utan undantag, heter det. Men när jag läser lokaltidningens artikel om socialnämndens beslut att bevilja de nya ägarna till Bahnhof bar serveringstillstånd fram till klockan tre undrar jag om socialnämndens ledamöter någonsin varit utanför Bahnhof bar en sen kväll?

Och varför antar man enhälligt riktlinjer om att klockan två ska gälla, när man sedan inte följer dem?

En anledning till att socialnämnden frångår sina egna riktlinjer är att ungdomarna ska stanna kvar i Ängelholm och "inte lockas att åka in till Helsingborg." Men det har varit många ungdomar från Helsingborg som kommit med tåget hit för att gå på Bahnhof bar.

Dagens citat:

Det enda de unga kan göra för de gamla är att chockera dem och hålla dem à jour med utvecklingen.

George Bernard Shaw

Etiketter: , ,

måndag, maj 12, 2008

Ängelholm ligger inte vid havet...

Uppenbarligen har frågan om bussförbindelse mellan staden och havet äntligen kommit upp på dagordningen. Lokaltidningen skriver idag att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat diskutera frågan. Det var väl ändå högt på tiden!

Allt tack vare ett medborgarförslag som för drygt ett år sedan föreslog en buss mellan centrum och Råbocka/Havsbaden. Men... tekniska nämnden anser att det skulle bli nödvändigt för kommunen att betala Skånetrafiken eftersom antalet resande, enligt tekniska nämnden, skulle bli för litet.

Jag tycker det verkar förvånande. Med tanke på att det inte går att ta sig från stan till havet med kollektivtrafik, om man undantar att du kan ta bussen till Magnarp, Vejbystrand, Båstad eller Helsingborg, så tycker jag att det är konstigt att det inte finns något underlag.

Jag skulle gärna vilja se den marknadsundersökning som tekniska nämnden gjort. Jag är nyfiken på att se vilka man har frågat? Och vilka alternativ har ställts? Och hur många som tillfrågats samt svarsfrekvens! Är resultatet statistiskt säkerställt? Mot bakgrund av miljöförstöringen vore det kanske bra för ängelholmarna om fler ställde bilen hemma och tog bussen till stranden. Har den dimensionen tagits med i undersökningen?

Jag vet bara att som det hittills varit med den lilla buss som sponsrats av stadens företagare, så har den inte varit ett alternativ för handikappade eller barnfamiljer. De mest frekventa användarna har snarare varit tonårspojkar som inte ids gå eller cykla till stranden.

Det har inte funnits plats för vare sig rullstolar, rullatorer, barnvagnar, skrindor eller större kylväskor på badbussen; det är bara att trava på. Så jag gissar att lämmeltågen med ensamma mammor och icke-bilburna turister mellan stan och Råbocka lär fortsätta denna säsongen också.

Dagens citat:

Man föredrar att tro på det man helst håller för sant.

Francis Bacon

Etiketter: , , , ,

söndag, maj 11, 2008

Föräldrautbildning och livskunskap

I NST berättar man idag om en eventuell fortsättning av föräldrautbildningen som på försök genomförts inom ett rektorsområde här i stan för föräldrar till barn i förskolan.
Kursen har blivit en framgång med många deltagare.
Jag har absolut inget emot att alla föräldrar får möjlighet att gå denna utbildning. Tvärtom anser jag att alla föräldrar i Ängelholms kommun bör få detta erbjudande. Men samtidigt tycker jag att kommunen måste erbjuda föräldrar till barn i mellanstadie- och högstadieåldrarna en fortsättningskurs. Det är i de åldrarna som det verkligen kan göra skillnad. Det är då det blir som svårast att vara föräldrar och som mest problematiskt med gränsdragningsproblem.

Om vi från kommunens sida dessutom kunde kombinera denna utbildning med att införa livskunskap på schemat i skolan för eleverna så skulle vi politiskt åtminstone gjort en del för att underlätta föräldrarnas roll och samarbete.

Vi måste se kostnaden som en investering för framtiden. Inte som en direkt kostnad som ska skrivas av under innevarande budgetår. Jag vill rekommendera barn- och ungdomsnämnden och socialnämnden att öppna ett gemensamt investeringskonto. Ingen politiker skulle komma på tanken att skriva av en ombyggnation av stadshuset på ett år? Varför ska man göra det när det gäller investeringar i barn?

Dagens citat:

Det största brott föräldrar kan begå mot sina barn är att ha glömt sin egen barndom.

Aksel Sandemose.

Etiketter: , , , ,

lördag, maj 10, 2008

Förvirring offentligt och privat

På lördagsförmiddagen ägde begravningsgudstjänsten för den mördade flickan Engla rum. Och det ett förfärligt brott som hon och hennes blivit utsatta för. Men jag förstår ändå inte Sveriges Televions beslut att direktsända begravningsgudstjänsten från Stjärnsunds kyrka. Något som SvD krönikör Carl Otto Werkelid så förtjänstfullt tar upp och kommenterar.

Inte ens det faktum att det är på önskemål från Englas familj som SVT skickar sändningen, gör det försvarbart. Utan att på något sätt förringa det övergrepp som Engla och hennes familj råkat ut för, så anser jag att SVT i detta fallet har tagit ett steg som framöver kommer att ställa till gränsdragningsproblem.

Hittills har endast statsbegravningar sänts i teve. Nu tar SVT ett avsteg som gör att vilken beklagansvärd begravning som helst måste vägas för eller mot detta beslut. När kommer vi att få se programmet Landet Runt - veckans begravningar?

Personligen tycker jag det är osmakligt att göra familjens sorg till underhållning. Och när jag dessutom hör på Ekot att det "för dem som inte fick plats i den fullsatta kyrkan fanns möjligheten att följa ceremonin på en storbildskärm placerad i grönskan utanför kyrkan." så likställs allmänintresset med en fotbollsmatch i EM!

Någonstans under allt detta skönjer jag en oförmåga att handskas med livet och döden. En strävan mot den eviga ungdomen och det eviga livet är en värdering som överväger i samhället och som bidrar till att vi inte kan hantera sorgen.

Det tycks mig som att till och med familjens, släktens och vännernas sorg har politiserats och kollektiverats. Och det tycker jag inte om. Jag tycker heller inte att reproduktion och barnuppfostran tillhör den samhälleliga sfären.

Det är en fullständigt förvirring som råder och har rått i flera årtionde av socialdemokratiskt styre. Nu har vi en borgerlig regering. När ska vi på allvar försöka ta tillbaka det privata från det offentliga?

Dagens citat:

Den sörjer verkligen som sörjer utan vittnen. Martialis

Etiketter: , , , , , ,

fredag, maj 09, 2008

Går makt före rätt; prestige före logik i Ängelholm

Idag skriver HD/NST om det så kallade Badhusprojektet som ekonomichef Herman Crespin, av kommunfullmäktige utsetts till projektledare för:
Delphis utredning kommer fram till att en inomhusarena med äventyrsbad och hotell, möjligen även sporthall med tusen publikplatser samt att bygga om gamla simhallen till kulturhus är att föredra. Lösningen ger ett så pass stort och dyrt projekt att även utländska byggföretag kan lockas.
I kommunstyrelsens arbetsutskott råder olika viljor inom alliansen. Moderaterna tvekar om sporthall medan centern drev frågan om ett sportcenter redan inför valet 2006.
Är det månne ett hemligt avtal om Valhall park som ligger bakom behandlingen av ekonomichefen Herman Crespin? Eller handlar det kanske bara om politisk prestige? Jag vet ju hur mycket irritation centern och särskilt deras Stig Andersson väckte inom moderaterna i Ängelholm när de (c) gick till val på en ny sim- och idrottshall. Är det så simpelt att moderaterna i Ängelholm hellre än att få fram en bra anläggning med en för skattebetalarna förmånlig finansiering, sätter sitt eget förslag högst. Även om det innebär en både sämre och dyrare lösning? Eller båda delar?

När jag läser att:
Sedan ekonomichefen fick sparken och därmed lämnade badhusprojektet jobbar kanslichef Lena Tebring, tekniske chefen Kenth Hasselgren och stadsarkitekt Sverker Tingdal vidare med planeringen av Ängelholms nya badanläggning på Sockerbruksområdet.
...så börjar jag fundera vilken tjänsteman som kommer att få sparken härnäst? Eller de har kanske tagit lärdom och bortser från vad det utomstående konsultföretaget Delphi:s utredning visat, eftersom det inte var politiskt korrekt inom moderaterna i Ängelholm att lägga fram det resultatet? Och det kan knappast heller vara politiskt korrekt att ta emot utländska pengar. När det finns svenska kronor och skattekronor från medborgarna att håva in...

Det återstår att se.

Dagens citat:

Macht geht vor Recht (Makt går före rätt). Bismarck

Etiketter: , , , , , , , , , ,

torsdag, maj 08, 2008

Bad timing?

Varje torsdag läser jag Dagens Samhälle. Denna veckans nummer bjöd sannerligen inte på någon munter läsning; innehållet lär inte gagna Ängelholms kommuns redan tidigare dåliga rykte som arbetsgivare. Och detta i tider när fyrtiotalisterna går i pension och kommunerna slåss om att få anställa kompetent personal.

Att i samma nummer av den tidning som läses av alla i den kommunala världen ha en redaktionell artikel med rubriken Ängelholm sparkar sin ekonomichef och en platsannons med rubriken Vill du blir miljöchef i Ängelholms kommun? verkar vara riktigt dålig timing.

Den senaste tiden har två chefer på tekniska kontoret slutat liksom miljöchefen, samtidigt som ekonomichefen har fått sparken med omedelbar verkan. Och dessutom, säger småstadens skvallerexpress, blivit fråntagen nycklarna till sitt tjänsterum! Samtidigt som artikeln i DS avslutas med följande:
Hon [kommunalrådet] att han styrt för mycket i en utredning om en multihall med flera idrotts- och fritidsanläggningar. Herman Crespin [ekonomichefen] var projektledare för arbetet. På vilket sätt han gått över gränsen som tjänsteman har Åsa Herbst [kommunalrådet] ännu inte preciserat.
Lysande personalpolitik! Man tar sig för pannan.

Jag föreslår att man omedelbart annonserar efter en Human Resource Manager. Dagens citat:

Den bästa chefen är den som har omdöme nog att välja skickliga personer till att göra det han vill ha gjort, och självbehärskning nog för att avhålla sig från att lägga sig i deras arbete medan de gör det. Theodor Roosevelt.

PS: Länken till DS är till nätupplagan, veckans lösenord är politik, som tyvärr inte är densamma som i pappersupplagan.

Etiketter: , , , , ,

Talande tystnad är medlemsstrategi hos Ängelholmsmoderaterna

De senaste dagarna har gett upphov till eftertanke. Jag har fått många telefonsamtal och mejl och många kramar på stan. Det är med blandade känslor jag tar emot alla beklaganden och tackanden för tiden som varit. Jag vill tacka er alla! Det värmer verkligen i dagar som dessa. Politiker från andra partier än mitt eget har hört av sig, liksom moderater från andra delar av Sverige.

Det är bara från ett enda håll jag inte hört någonting överhuvudtaget, och det är från moderaterna i Ängelholm. När det gäller de så har tystnaden varit total och tillika åtföljd av att de väljer att gå över till motsatta sidan av gatan och titta intensivt i skyltfönstren när vi möts (eller rättare sagt borde mötts).

Med anledning av att jag fått förfrågningar från andra partier vill jag förtydliga det faktum att jag bara hoppat av Ängelholmsmoderaterna. Jag är fortfarande moderat och medlem i partiet i Skåne och Sverige. Något som förvisso kostade mig 20 kronor mer, men som måste vara den mest prisvärda investering jag någonsin gjort!

Bara så att ni vet! Samtidigt vill jag tacka än en gång för allt stöd jag fått från er alla. Jag känner mig hedrad...

Dagens citat:

Talande tystnad. Cicero (Cum tacent clamant [Då de tiger, ropar de]

onsdag, maj 07, 2008

Miljöpartiet i Ängelholm har förtroende för ekonomichefen Herman Crespin

För er som inte läser pappersupplagan av HD/NST vill jag återge en ovanligt balanserad insändare från den 5 maj. Den ger en ytterligare en dimension beträffande kommunalrådet Åsa Herbst plumpa och abrupta avskedande av Ängelholms kommuns ekonomichef Herman Crespin:

Hur mycket förlorar Ängelholm?

Vi i miljöpartiet de gröna har haft kontakt med Herman Crespin i många frågor och vårt förtroende för honom som tjänsteman är mycket stort.

Även om våra åsikter inte alltid varit de samma så har bemötandet alltid varit professionellt och ansvarsfullt.

Herman Crespin hade en övergripande roll som ekonomichef och hans kompetens användes bland annat i badhusprojektet och bollhallarna.

I och med denna överilade manöver från kommunstyrelsens ordförande kommer dessa projekt att bli ännu mer försenade och därför också dyrare.

Vi anser att det är dags för en förändring av ledarstilen och att bredare uppgörelser i stora frågor såsom att avskeda ekonomichefen är eftersträvansvärt.

Lars Goedecke
Per Törnstrand
Solveig Akerö
Karl-Otto Rosenqvist
Miljöpartiet de gröna i Ängelholm
Först vill jag säga att jag under mina nästan trettio år i politiken sällan stött på en mer ärlig och konkret insändare. Sen vill jag tillägga att jag instämmer i innehållet, även om jag och Herman verkar ha haft större överensstämmelse i åsikter, fullt och fast. All heder åt er!

Dagens citat:

En del människor byter parti för sin övertygelses skull. Andra byter övertygelse för sitt partis skull. Winston Churchill

PS: Jag har varit i kontakt med samtliga undertecknare för godkännande av publiceringen här på bloggen.

Etiketter: , , , ,

tisdag, maj 06, 2008

En lögn blir inte sannare för att den upprepas

Den borgerliga alliansen lever vidare. Åtminstone om moderaterna med kommunalrådet Åsa Herbst i spetsen får bestämma, skriver HD/NST igår kväll i nätupplagan och idag i pappersdito. Fan vet!?

Artikeln fortsätter:
På måndagskvällen höll Ängelholms moderater ett enskilt möte för att diskutera sprickan som uppstått inom den borgerliga alliansen efter att kommunens ekonomichef Herman Crespin tvingats lämna sin tjänst efter ett beslut av Åsa Herbst. När sedan de övriga partierna i alliansen inte ville stödja beslutet blev många moderater irriterade och hela den borgerliga alliansen har ifrågasatts.
Men nu är det ju så att en allians kräver mer än en part. Och vill de andra fortsätta att samarbeta med ett parti som har företrädare som ljuger offentligt och sedan förolämpar och baktalar sina alliansvänner? Det återstår att se...

Dagens citat:

Den som inte känner sanningen är bara en dumbom. Den som känner den och kallar den för en lögn är en förbrytare. Bertolt Brecht (1898-1956)

Etiketter: , , , , , ,

måndag, maj 05, 2008

Alliansen spricker?

Förra veckan fick jag en kallelse till möte med borgerlig grupp ikväll den 5 maj. Nu är detta möte inställt. Förvisso har jag inte fått besked om detta via moderaterna, men som tur är finns skvallerexpressen alltid på plats i en småstad.

Nu är det ju så att jag begärt mitt utträde ur moderaterna i Ängelholm så jag fick ju inte något meddelande om att det förutskickade alliansmötet plötsligt har ersatts av ett internt moderat gruppmöte vid samma tidpunkt.

I vanliga fall annonseras moderaternas gruppmöten i Nordvästra Skånes Tidningar under rubriken Föreningskontakten Ängelholm med innehållet att alla medlemmar är välkomna. Men kvällens möte finns inte omnämnt överhuvudtaget.

Kan det vara så att det bara är vissa som är inbjudna för att diskutera Allians i Ängelholm? Både centern, folkpartiet och kristdemokraterna har ju tagit avstånd från Åsa Herbst och Rune Johanssons plötsliga avskedande av kommunens ekonomichefen Herman Crespin, och det tolkas uppenbarligen enligt uttalande i Radio P4 Kristianstad som myteri, vilket inte kan accepteras av det stora starka partiet.

Tänk på att Totto Littorin efter alliansens valvinst pratade om vikten av att följa bamseteoremet - den som är stor och stark måste också vara väldigt snäll. Det är en bra regel som bör följas om alliansen ska hålla. Spricker alliansen så blir det inte lätt att vinna valet 2010.

Glöm inte att dunderhonungen inte verkar likadant på alla. Bamse, biet Surre och det onda bergstrollet Gluff-Gluff blir starka av honungen, men alla andra som äter den får ont i magen i tre dagar. Jag tyckte till och med synd om Vargen, när han kved, skrek och grät och ångrade sig.

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Klittervägen bör öppnas för genomfartstrafik!

Etiketter: , , , , , , ,

lördag, maj 03, 2008

Små män känner sig aldrig små....små hundar likaså

Andefattiga människor kan man inte elda till entusiasm, bara hetsa till fanatism. En dumbom finner alltid en ännu större dumbom som beundrar honom. Det är den djupa okunnigheten som framkallar den tvärsäkra tonen.

Stora män känner sig aldrig stora. Små män känner sig aldrig små. Tyranner saknar sällan förevändningar, sa Edmund Burke.

En konservativ man är en man som är för feg för att slåss och för fet för att springa. Av en rad nollor gör man lätt en kedja, Stanislaw Jerzy Lec. Bättre är en tålmodig man än en stark, och bättre den som styr sitt sinne än den som intar en stad, berättar Ordspråksboken.

Välsignad vare den man som när han ingenting har att säga, avstår från att med ord bekräfta detta faktum, sa George Eliot och jag instämmer till fullo i detta. Eliot var en klok man. Det är en dygd och en god gärning gentemot mänskligheten om man klarar det. Samtidigt vill jag påminna om Konfucius ord ”Att veta det rätta och inte göra det är brist på mod.” och i samma andetag måste jag beklaga att mod inte är en dygd som vissa politiker i staden tyvärr inte har kännedom om. I alla fall inte i enlighet med den definitionen som jag känner till.

Den kloke drar sig tillbaka medan han ännu har ljus framför fötterna, är ett gammalt japanskt ordspråk vilket talar för att den okloke går vidare i mörkret. Det är oerhört mörkt framför fötterna på somliga potentater.

Personligen vill jag slutligen hänvisa till det som Seneca så klokt uttalade: Gör inte sådant som dina ovänner inte bör få veta. För dig som händelsvis inte vet så var Seneca romersk författare, filosof och politiker, vilken utbildades i Rom i retorik och filosofi av stoikerna. Jag vill gärna påminna om hans kloka slutsats: Audiatur et altera pars.

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Klittervägen bör öppnas för genomfartstrafik!

Etiketter: , , , ,

En stor nyhet i hela Sverige

För er som inte har tillgång till tidningen Dagens Samhälle (vars föregångare hette Kommunaktuellt) vill jag gärna berätta att nyheten om att vår erkänt kunniga ekonomichef Herman Crespin häromdagen fick sparken med omedelbar verkan, är spridd och känd i hela Sverige. Pinsamt!

Under rubriken Kommunalråd sparkar ekonomichef skriver tidningen bland annat följande:

Frågan om nya idrottshallar kom upp 2006 och ledde först till en uppgörelse med Peab. Men kommunen tvingades backa ur den för att det skulle blivit ett olagligt stöd till Peab. Eftersom politikerna behövde ett bättre och juridiskt säkert underlag konsulterade de Delphi för att förbereda beslutet om en multihall.
Litar du inte på de konsulterade juristernas rapport? – Det kan jag inte bedöma. Det blir i varje fall så att jag blir osäker på det, svarar Åsa Herbst.
Herman Crespin tycker inte att han nu agerat på något annat sätt än vad han som tjänsteman gjort tidigare. Han har hållit kontakt med Delphi i egenskap av projektledare, utsedd av fullmäktige.

– Jag anser att jag haft en dialog, synpunkter och en sakkunskap, men absolut inte att jag styrt och lagt rekommendationer i deras mun, säger Herman Crespin.

Nästa artikel om Ängelholm i Dagens Samhälle har rubriken Sparkad ekonomichef får borgerligt stöd

Ängelholms ekonomichef, Herman Crespin, får stöd av moderaternas allianskollegor i Ängelholm. En moderat hoppar av i protest mot avskedandet.

Beskedet om att Herman Crespin fått lämna sin arbetsplats har rört upp känslorna i Ängelholms kommun. Folkpartiets, centerns och kristdemokraternas ledamöter i kommunstyrelsen ger Herman Crespin sitt stöd i ett gemensamt uttalande.
"Vi stöttar Ängelholms ekonomichef. han har vårt fulla förtroende", skriver de tre allianskamraterna Lennart Engström (kd), Eva Kullenberg (fp) och Liss Böcker (c).
De ser också ut att rikta indirekt kritik mot Åsa Herbst genom att tala om att det är viktigt att som kommunpolitiker vara lyhörd, lyssnande och en god ledare. Kommentaren kan också ses som en antydan om att de själva inte bara kommer att acceptera och ställa sig bakom hennes dom över Herman Crespin.

"Att avskeda Herman Crespin innebär att kommunen förlorar en oerhört kompetent förvaltningschef samt risk för stora skadestånd", skriver de tre allianskollegorna.

Beslutet att sparka Herman Crespin från hans tjänst har också fått en moderat kommunpolitiker att lämna Ängelholmsmoderaterna, meddelar Helsingborgs Dagblad (HD).

Enligt tidningen är agerandet mot Herman Crespin droppen som fått bägaren att rinna över för Christina Linnea Örtendahl. Hon menar att behandlingen av honom riskerar samarbetet i Allians för Ängelholm.
– Han behandlas på ett fullständigt ovärdigt sätt, säger hon till HD.
Alla citat är hämtade från

Etiketter: , , , , , ,

Det har blåst hårt (både bildligt och bokstavligt) det senaste dygnet. Ett litet tack till mina besökare.

Eftersom det blåst särskilt hårt (både bildligt och bokstavligt) det senaste dygnet tänkte jag bara ta tillfället i akt att passa på att tacka mina läsare som har hälsat på det senaste dygnet och som jag kan identifiera från följande nätverksplatser:

Region Skåne, Riksdagen, Sveriges Radio AB, Expressen AB, 4 K, Ford Motor Company, Göteborgs universitet, Hemocue AB, Laholms kommun, Landskrona kommun, Moderaterna i Malmö stad, Öhrlings PricewaterHouse AB, Varbergs kommun, Västerås/Mälarenergi, WM-data, Helsingborgs Dagblad, City of Malmo, Riksdagens förvaltningskontor, Stadsledningskontoret, Alma Media, Pharmacia Biotech, Banverket, Borås Energi, Dansk Kabel tv, Deutsche Telekom, Eon Nordic, Värnamo Community, Enköping City Net, Expressen AB, Falu kommun, Random House Group, Grönbergs Advokatbyrå, Göteborgs universitet, Göteborgs stad, Gunnebo Industrier, Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB,Hatec Medical AG, Jönköpings kommun, Kalmar kommun, Landstinget i Värmland, Malmö universitet, Öresundsbron, Österåkers kommun, Sigtunaskolans Humanistiska Läroverk, University wide area network, Tulldata, Swedish University of agricultural sciences.

Det känns helt otroligt att sitta här ute på landet i Sverige och inom ett dygn ha hundratalet besökare, inte bara från övriga delar av vår nation, utan även från Egypten, Norge, Finland och USA. Jag vill givetvis tacka er privata besökare som jag inte kan identifiera mer än som enskilda privata besökare. Ni är väldigt välkomna till min blogg. Jag önskar er en trevlig helg! Det verkar i alla fall här i södern bjudas på grillväder! Äntligen...

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Klittervägen bör öppnas för genomfartstrafik!

Etiketter: , ,