Christina Linnea Örtendahls Blogg

Statsvetare & omvärldsanalytiker granskar dagsaktuell politik med glimten i ögat

söndag, maj 11, 2008

Föräldrautbildning och livskunskap

I NST berättar man idag om en eventuell fortsättning av föräldrautbildningen som på försök genomförts inom ett rektorsområde här i stan för föräldrar till barn i förskolan.
Kursen har blivit en framgång med många deltagare.
Jag har absolut inget emot att alla föräldrar får möjlighet att gå denna utbildning. Tvärtom anser jag att alla föräldrar i Ängelholms kommun bör få detta erbjudande. Men samtidigt tycker jag att kommunen måste erbjuda föräldrar till barn i mellanstadie- och högstadieåldrarna en fortsättningskurs. Det är i de åldrarna som det verkligen kan göra skillnad. Det är då det blir som svårast att vara föräldrar och som mest problematiskt med gränsdragningsproblem.

Om vi från kommunens sida dessutom kunde kombinera denna utbildning med att införa livskunskap på schemat i skolan för eleverna så skulle vi politiskt åtminstone gjort en del för att underlätta föräldrarnas roll och samarbete.

Vi måste se kostnaden som en investering för framtiden. Inte som en direkt kostnad som ska skrivas av under innevarande budgetår. Jag vill rekommendera barn- och ungdomsnämnden och socialnämnden att öppna ett gemensamt investeringskonto. Ingen politiker skulle komma på tanken att skriva av en ombyggnation av stadshuset på ett år? Varför ska man göra det när det gäller investeringar i barn?

Dagens citat:

Det största brott föräldrar kan begå mot sina barn är att ha glömt sin egen barndom.

Aksel Sandemose.

Etiketter: , , , ,