Christina Linnea Örtendahls Blogg

Statsvetare & omvärldsanalytiker granskar dagsaktuell politik med glimten i ögat

lördag, mars 06, 2010

Dold ideologi ligger bakom sossarnas inställning till RUT

I februarinumret av Axess skriver Anita Du Rietz en artikel med rubriken Vänstern band kvinnorna vid spisen. Ingressen lyder: Att välfärdsbygget blev kvinnornas befriare är en officiellt spridd myt. Hemmafruidealet och mannens försörjarhegemoni var en historisk parentes.

När jag läser artikeln kommer jag att tänka på en krönika med samma innehåll och slutsats som jag skrev i Nordvästra Skånes Tidningar redan den 16 augusti 1999. Här kommer den i repris, tyvärr var inte tidningen webbaserad på den tiden så någon länk finns inte.
En dold ideologi Svenskar i allmänhet och socialdemokrater i synnerhet slår sig för bröstet när frågan om jämställdhet mellan könen diskuteras. Inte minst i europeiska sammanhang ska evangeliet om vår förträfflighet spridas. I socialdemokratins partiprogram uttrycks jämställdhet: "Kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Det innebär att ha ett arbete, som ger en sådan lön att var och en kan svara för sin försörjning livet igenom."

Det officiella budskapet är alla människors lika värde.

Men det finns en dold ideologi.

Det är dags att avliva myten om jämställdheten!

I bondesamhället hade kvinnans arbete ansett som mindre värt än mannens. Det var inte för att hennes arbete var enklare, lättare att undvara, mindre självständigt, mindre ansvarsfullt eller hade lägre kunskapskrav än mannens. Det var istället kvinnans lägre sociala och juridiska status som låg till grund för värderingen. Denna nedvärdering kom klart till uttryck i och med industrialismens genombrott, när arbete blev värderat i pengar.

Forskarna pekar på en allians mellan manliga arbetare och arbetsgivare när det gällt att hålla kvinnolönerna låga och arbetsmarknaden segregerad. Kvinnorna betalades självklart sämre när de sökte sig ut på arbetsmarknaden och blev därför eftertraktade. De manliga arbetarna såg kvinnorna som ett hot mot sina egna möjligheter att få ett välavlönat arbete. Genom lagliga restriktioner ville man "skydda" kvinnor och minskade deras möjligheter att på lika villkor konkurrera med männen. Bland annat infördes nattarbetsförbud för kvinnor. Ren egoism i humanitär skepnad!

De senaste hundra åren har förvisso en hel del hänt rent formellt. Men under ytan döljer sig fortfarande de gamla patriarkala normer - den dolda ideologin. Bakom socialdemokraternas njugga inställning till subventionering av servicetjänster i hemmet döljer sig normen att det är "fult" att vara piga. Kvinnoarbete är mindre värt. Det tycker inte den som städar - den som är stolt över sitt yrkeskunnande - och inte heller den som går städat och är nöjd med det utförda arbetet. Om jag istället anlitar en hantverkare för att reparera min lägenhet får jag däremot göra skatteavdrag!

Inom den offentliga sektorn råder det i det närmaste en monopolsituation. Ibland bildas dessutom rena karteller mellan kommuner och landsting för att hålla nere lönerna. Kvinnornas del av arbetsmarknaden, det vill säga den offentliga sektorn, kan per definition inte betraktas som en marknad. Alliansen mellan arbetsgivare och manliga arbetare lever alltjämt. Idag har arbetsgivarens roll övertagits av politiker - oftast en medelålders manlig socialdemokrat - och den manliga arbetaren representeras av en facklig ombudsman - likaledes oftast en manlig socialdemokrat. De vill inte ha någon öppen arbetsmarknad med konkurrerande arbetsgivare och därigenom bättre arbetsvillkor och högre löner för kvinnorna i den offentliga sektorn. Med samma argument som för nära hundra år sedan, för att "skydda" kvinnorna. Kvinnorna ska förvisso vara ekonomiskt oberoende, men det finns ju gränser för hur oberoende vi får bli.

Vi kan ju faktiskt få för oss att vi är lika mycket värda som männen och kräva löner som vi kan leva på. Då skulle vi för första gången i historien inte vara beroende av varken fadern, sonen eller den heliga staten.
Dagens debatt kring RUT-avdragets vara eller icke vara och socialdemokraternas inställning till detta får en ny dimension om man betänker syftet. Det är en dold ideologi som ligger bakom och pratet om jämställdhet mellan könen är bara en läpparnas bekännelse; som vanligt!

Etiketter: , , ,

1 Comments:

  • At söndag, 07 mars, 2010, Blogger Sven Tycker said…

    Nå du, det handlar inte om något könsperspektiv. Utan möjlighet en avundsjuka om att den som har det gott ställt ska få skattebetalarans hjälp att få sitt livsmönster att gå ihop. Och om skattebetalarna inte betalar så fifflar dom med skatten.

    Dessa välutbildade och välbetalda ska väl ha så stor moral att dom kan göra rätt för sig själva och inte vilja leva i ett bidragssamhälle.

    Och om vi nu ska skattesubventionera vissa tjänster. Varför begränsa? Låt skattebetalarna stå för lönen för alla tjänster som någon gör någon annan mot betalning. Om jag går ut med grannens hund - skattebetalarna betalar. Om grannen går ut med min hund - skattebetalarna betalar. Om jag installerar grannens dator - skattebetalarna betalar. Om grannen installerar min dator - skattebetalarna betalar. Om jag städar till grannen - skattebetalarna betalar. Om grannen städar åt mig - skattebetalarna betalar. Det blir "en himla massa jobb". Och dessutom blir det ju tyst på alla politiker som tjatar om att "vi måste begränsa biragssamhället".

     

Skicka en kommentar

<< Home