Christina Linnea Örtendahls Blogg

Statsvetare & omvärldsanalytiker granskar dagsaktuell politik med glimten i ögat

onsdag, januari 31, 2007

Don't shoot the pianoplayer

Den information som finns på de databand som i höstas hittades i regeringskansliets källare är tillräckligt intressant för att ordförande Johan Hirschfeldt begärt att Katastrofkommissionen ska återuppta sitt arbete. Enligt uppgifter i olika medier har det visat sig att tjänstemän i regeringskansliet inte har kommit med korrekta uppgifter när de tidigare hörts.

Och riksdagspartierna har idag kommit överens om att Katastrofkommissionen ska återuppta sitt arbete. Det meddelades efter att partiernas representanter träffat statsminister Fredrik Reinfeldt.
- Målet med detta är att i möjligaste mån kunna få reda på vad som egentligen hände. Katastrofkommissionen kallades ju in för att vi ville säkerställa att medborgarna skulle kunna få insyn i vilka åtgärder som hade vidtagits och vilken typ av ansvarstagande som fanns på plats för att hantera de fasansfulla effekterna av flodvågskatastrofen, säger statsminister Fredrik Reinfeldt. -Det skäl som nu gör att vi återkallar kommissionen är att det nu möjligen finns grund för att vi får lära oss ännu mer om hur själva hanteringen sköttes, fortsätter han.
Thomas Bodström säger till Ekot att hans inställning är att om man vill återuppta arbetet så ska man göra det för: Det har hållit på så långe nu, så att man måste en gång för alla se till att allt kommer fram. Sedan kommer följande: De som har gjort fel ska ta konsekvenser för det.

Det uttalandet antyder att det är Perssons närmaste man som kommer att få spela rollen som syndabock, och inte fursten i egen hög person. För det antagandet talar också det faktum att Lars Danielsson i sitt uttalande till Ekot lät både pressad och desperat samtidigt som han återigen hävdar sin oskuld genom att inte vilja kommentera gamla fakta från anonyma källor och rena insinuationer.

Oavsett hur ärendet kommer att fortlöpa och dess utgång vill jag rikta ett varningens finger till alla inblandade. Lars Danielsson framträdde i Ekot som en oerhört pressad man. Han är kanske också en man som, helt i enlighet stalinistiskt lojalitetsmodell, tagit på sig att dölja fakta som skulle kunna vara kompromentterande för sin förra chef, före detta statsminister Göran Persson.

Det vore lätt för Alliansen att haka på kritiken och stigmatisera Lars Danielsson. Men Carl Bildt har redan, i viss mån obeskyllt, fått kritik för "mobbning" av Lars Danielsson på Utrikesdepartementet. Tänk ett scenario där Lars Danielsson pressas från alla håll och inte orkar med situationen. Vem får skulden för konsekvensen om han inte orkar med det? Inte tror jag att någon går till hans förra chef Göran Persson; den man han beskyddar, och utkräver ansvar. Nej, jag tror att Carl Bildt, som redan gjort sig känd för att ha en något arrogant image, kommer att bli den som får bära ansvaret för Lars Danielssons fortsatta öde.

Jag vill absolut att sanningen kommer fram; men undvik att lämna ut enskilda personer till lejonen i onödan och inte utan ett gott stöd från regeringens sida.

tisdag, januari 30, 2007

Demokrati, detaljplan och Gated Community

Igår var jag inkallad till tjänstgöring vid kommunfullmäktige i Ängelholm. Tyvärr är placeringen av ledamöterna i hörsalen på Stadsbiblioteket inte baserad på partitillhörighet och samverkan, trots en gemensam motion från Hans Wallmark (m) och vänsterpartiet. Debattklimatet blir både lamt och långsamt, istället för ljudligt och livligt. Jag tycker det är tråkigt att kommunfullmäktige inte antog motionen, men nu är det ju så. Kanske kommer en ny tvärpolitiskt motion under mandatperioden? Vad säger du Hans?

Det ärende som intresserade mig mest var antagandet av detaljplanen för Havsbaden. För dig som inte känner till området kan jag rekommendera ett besök på kommunens hemsida. Detaljplanen för Havsbaden har vållat mycket protester och en omfattande opinionsbildningskampanj från de boende under ett antal år. Jag har själv fått flera mejl från ett antal boende i Havsbaden i min egenskap av moderat ersättare i byggnadsnämnden.

Byggnadsnämnden fick backning av en majoritet i kommunstyrelsen på det första förslaget till detaljplan, varpå revidering vidtog. Ett förslag på en förändrad detaljplan togs fram. Trots fortsatta protester från boende fanns ikväll enighet över alla partigränser att anta planen.

De boende har velat reglera trafiken, eller rättare sagt avstängningen av densamma i detaljplanen och var inte nöjda med att frågan hänvisats till trafiknämnden, för att där avgöras i likhet med samma principer som gäller för övriga områden i Ängelholms kommun. Kort sagt: trafikärenden i Havsbaden hanteras i trafiknämnden i enlighet med reglementet.

I detta läge väljer en majoritet i kommunstyrelsen en drastisk utväg: att ändra reglementet för tekniska nämnden tillika trafiknämnd.

"Beträffande avstängning resp öppning av ovannämnda lokalgator samt sommaravstängning resp öppning av Klittervägen gäller att tekniska nämndens beslut skall underställas kommunfullmäkige för godkännande."

Ibland verkar det lättare att ändra i regelverket än att följa det. Jag har sett den typen av "rundande pinnar" förut och kan bara säga att jag ogillar den sortens problemlösning. Min erfarenhet säger mig att den typen av utväg tenderar att bli ytterst problematisk på lång sikt...

Ängelholm tycks vara på väg att befästa sitt första Gated Community och därmed komma närmare definitionen på en storstad. Vad kommer härnäst?

söndag, januari 28, 2007

Betyg från ettan sänker sjukfrånvaron

Betygsliknande skriftliga omdömen från årskurs ett kan införas redan i höst. Förslaget är just nu ute på remiss och skolminister Jan Björklund hoppas att det kan nå riksdagen under våren för beslut och implementering innan höstterminstarten.
Föräldrar har rätt till tydlig information om sina barn. Det har tidigare rått oklarheter kring vad som gäller och det här ger ett riksomfattande regelverk för kommunerna att arbeta efter, säger Jan Björklund till SvD.se.
Som förälder och vikarierande lärare kan jag bara hålla med skolministern. Informationen vid utvecklingssamtal är ofta allt annat än objektiv, tydlig och saklig.

För att inte göra föräldrarna ledsna gäller det idag att hitta något positivt att berätta om deras barn. Det innebär till exempel att en pojke som i sjätte klass fortfarande inte lärt sig läsa, får besked om att han är duktig på att rita och kombinera färger; alltså konstnärlig! Varken eleven eller föräldrarna är betjänta av att sanningen trollas bort. Tvärtom, blir det svårare att ta in missade kunskaper ju längre sanningen undanhålls. Eleven själv är hela tiden fullt medveten om hur det egentligen ligger till och mister all respekt för vuxna, oftast med ordningsproblem som konsekvens.

Men förslaget får givetvis hård kritik. Det hade jag, och säkert också skolministern förväntat. En del kritiker pratar indignerat om hur hemskt det blir för de små barnen att få besked om att de inte är godkända. Samma kritiker ogillar att små barn utsätts för vuxnas tävlingsmentalitet redan i årskurs ett. De varnar för den stigmatisering som kommer att drabba de små skolbarn som inte når upp till kraven för godkänt i matematik, läsning och skrivning.

Jag anser att de människor som har denna inställning gör sig skyldiga till ett allvarligt tankefel. De utgår från att vi är vad vi gör, och sedan värderas vi som människor utifrån det. Fel, fel, fel. Det är just detta sätt att tänka som leder till att barn utvecklar en prestationsbaserad självkänsla. Det allmänt utbredda synsättet, kanske oftast omedvetet präglat av den sekellånga socialdemokratiska hegemonin, är en av de faktorer som jag tror ligger bakom det faktum att vi svenskar har det väldigt bra (=hög välfärd) samtidigt som vi är väldigt sjuka (=lågt välstånd).

Skona barnen från detta öde och förklara istället för dem att det är ett betyg på deras kunskap, och inte på deras person, som ges. Då tror jag att vi på lång sikt skulle minska sjuktalen och öka välmåendet i nationen.

lördag, januari 27, 2007

Förintelsens minnesdag

Enligt DN samlades ett hundratal personer på Raoul Wallenbergs torg i Stockholm. En av dem var utrikesminister Carl Bildt, som påtalade att Förintelsens minnesdag ofta uppmärksammas mer utomlands.
Det är bra att den får uppmärksamhet, men i många länder är det mycket mer. Sverige har varit rätt sena. Vi har en föga ärofull historia när det gäller till exempel Raoul Wallenberg och det var först väldigt sent vi vågade ta tag i den historien och klargöra vilka missgrepp som gjordes i Sverige.
Tack, Carl Bildt för de orden. Vi har mycket att göra upp med. Sverige - Landet med den Dubbla Agendan.

Moderaterna i Ängelholm har av tradition alltid café på lördagar. Idag var det Carola Karlsson och jag som var värdar. Det är förresten märkligt att det fortfarande är kaffekokning och materialutdelning som är det mest utförda politiska arbetet.

Svenska Kyrkan, Röda Korset och Ängelholms kommun arrangerade ett program i kyrkan för eftertanke, gemenskap och framtidstro. Ingvar Eriksson (m), ordförande i kommunfullmäktige, talade under rubriken Tankar kring förintelsens minnesdag. Många av de vanliga cafégästerna var i kyrkan så det blev ganska lugnt den första timmen.

Men när jag skulle presentera byggnadsnämnden var lokalen fullsatt. Vi moderater har fem ordinarie ledamöter och tre ersättare, men tyvärr var det bara två ordinarie ledamöter, en ersättare samt undertecknad tredjereserv i bygglaget närvarande. Cafégästerna var mycket intresserade och ställde många frågor. Det är komplicerade ärenden och inte helt lätt att förklara. Men en sak är i alla fall säker: jag är mycket bättre på att prata om byggnadsnämndens ärenden och svara på gästernas frågor än att koka kaffe!

fredag, januari 26, 2007

Fuglesang och manliga journalister

Igår kritiserade jag mediernas enorma uppmärksamhet kring rymdmannen Christer Fuglesang bland annat med följande åsikt:
Men det speglar bara det faktum att rationalitet, förnuft och naturvetenskap är allenarådande i vårt samhälle och tid. Liksom att de flesta manliga journalister fortfarande är små pojkar som hoppas på att få bli lokförare eller astronauter.
Döm om min förvåning när jag idag lyssnade på Studio Etts fredagsintervju.

Studio Etts fredagsgäst är astronauten Christer Fuglesang. Han intervjuas av en manlig journalist under rubriken Astronauthjälte hemma. Gissa var? Jo, i förarhytten i ett RC6-lok med en motor på 5 000 hk stående i vagndepån i Hagalund. Christer Fuglesang ska få köra loket in till Stockholms Central. Detta som kompensation för att han inte fick köra rymdraketen, även om det är en usel kompensation eftersom rakteten har 50 miljoner hk!

Jag förstår om du inte tror mig; men gå in och lyssna. Jag generaliserade och raljerade igår; inte anade jag hur nära sanningen jag kom...

torsdag, januari 25, 2007

Fuglesang och verkliga nationalhjältar

Den svenska astronauten/kosmonauten (finns det inget svenskt begrepp förresten?) Christer Fuglesang landade på svensk mark idag. Enligt Aftonbladet blev han helt överväldigad av mottagandet.

Jag vill inte på något sätt förringa hans insats, men å andra sidan är jag hjärtligt trött på det utrymme som medierna ägnat åt detta "teknikens under". Men det speglar bara det faktum att rationalitet, förnuft och naturvetenskap är allenarådande i vårt samhälle och tid. Liksom att de flesta manliga journalister fortfarande är små pojkar som hoppas på att få bli lokförare eller astronauter.

Idag har två andra svenskar verkligen gjort skäl för begreppet nationalhjälte. Det är advokaten Elisabeth Fritz och marknadschefen Peter Rost!

Elisabeth Fritz företräder, i en rättegång i Bursa, den 19-åriga kvinnan Tugba från Falkenberg som i somras skottskadades och hotades för att hon vägrade gifta sig med en släkting i Turkiet. Jag önskar henne all lycka i livet!

Peter Rost var högt uppsatt marknadschef på läkemedelsföretagen Pharmacia och sedan Pfizer. Han är något så ovanligt som en Whistleblower. Ett begrepp som det inte ens finns något svenskt ord för, vilket säger en hel del om Sverige. (Vår närmaste synonym är antagligen rättshaverist!). Han slog larm om att företaget inte agerade rätt, varken enligt amerikanska lagar eller enligt interna policies. Av den anledningen blev han under några år utfryst, fråntagen sina medarbetare och arbetsuppgifter samt slutligen uppsagd. Läs hans blogg här eller beställ hans bok Sjuka pengar - En svensk insider skakar läkemedelsindustrin.

Idag medverkade han i Vetandets värld; otroligt intressant diskussion. Om du missade dagens sändning kan du lyssna på reprisen på lördag 27 januari kl 18.40 eller gå in på webradion när du har tillfälle.

Till dagens verkliga nationalhjältar utser jag Elisabeth Fritz och Per Rost!

Det självdestruktiva mejlet redan här

Knappt har Mikael Odenberg presenterat regeringens förslag om Anpassad försvarsunderrättelseverksamhet förrän förhållandena ändras.

Expressen presenterar nyheten om mejlet som förstör sig själv, exakt som i den gamla teve-serien Mission: Impossible. Det amerikanska företaget Void Communications har uppfunnit och säljer Vaporstream. Oscar Julander beskriver i artikeln hur tjänsten fungerar:
De använder sina vanliga mejladresser, men på väg från A till B passerar meddelandet genom en portal som "tvättar" bort både avsändare och mottagare. Denna process gör även att meddelandet programmeras så att det förstörs efter att en person öppnat och läst det. Det går heller inte att skicka meddelandet vidare, kopiera eller redigera det. Meddelandet lämnar heller inga spår efter sig.
Nyheten ger än mer relevans åt kritiken mot förslaget att ge Försvarets radioanstalt, FRA, större befogenheter att scanna informationsflödet som passerar landets gränser. Vilhelm Agrell, som numera är professor i underrättelseanalys vid Lunds universitet, startade och bedrev tidigare 20-poängskursen i omvärldsanalys vid Malmö högskola som jag läste. Han har dessutom skrivit ett antal läroböcker om underrättelseanalys, som är mycket informativa. Ikväll intervjuas han i aftonbladet.se

- Underrättelseinsamling går till så att man får upp ett spår, sedan nystar man vidare kring detta. Sedan får man upp information som är känslig ur integritetssynpunkt men som ändå kan vara relevant ur underrättelseperspektiv. Då halkar man in i den här gråzonen, säger Agrell och fortsätter:

- Om man ser till översynen så är den historiska erfarenheten väldigt nedslående. Det har i princip aldrig fungerat som det är tänkt att fungera. Granskarna hamnar i en mellanroll mellan att värna medborgarrätten och statsintresset.

Och det lär väl knappast vara vanliga medborgare som kommer att köpa Vaporstream för att få nöjet att se privata mejl gå upp i rök innan de når FRA.

onsdag, januari 24, 2007

Vem läser din mejl imorgon?

Idag har försvarsminister Mikael Odenberg presenterat lagrådsremissen En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet, vid en webbutsänd pressträff. Tanken är att Försvarets Radioanstalt redan från 2007-07-01 ska kunna avlyssna telefonsamtal och scanna e-post från Sverige till utlandet. Då ska vi komma ihåg att man i Stockholm även betraktar Danmark som utlandet. Det gör inte vi här i Skåne.

Förslaget har tidigare fått hård kritik, bland annat av Maud Olofsson. En kritik som Hans Wallmark, moderat riksdagsledamot och tidigare tidningsman, instämde i och som jag applåderade. Mikael Odenberg har i det "nya" förslaget gjort ett litet tillägg för att bemöta denna kritik och påpekade idag att hela regeringen är för lagen.

Men många är kloka och missnöjda. En av dem är min vän Peter J Olsson på Kvällsposten som häromdagen skrev en ledare med rubriken Kontrollsamhället:
Men nog finns det rimligare sätt att komma fram till vad som gäller? Till exempel kunde man lyssna på remisssvaret från Säpo som förklarar att förslaget är "främmande för det statsskick vi känner". Andra hävdar att det skulle strida mot såväl grundlag som Europakonvention.
Ja, det anser jag att det gör. Peter J fortsätter med en avgörande slutsats:
Och nog har man passerat någon form av gräns när man går från avlyssning vid bestämda fall av brottsmisstanke och med rättslig prövning i varje fall, till att screena all e-post, alla sms, och all annan teletrafik i jakt efter vissa ord.
Ja, helt klart. Och sedan det värsta av allt:
Att det dessutom skulle genomföras av en underrättelsetjänst som hur proffsig och rättskaffens den än kan vara ändå lyder direkt under regeringskansliet.
Det nya förslaget innebär bland annat att ett integritetsskyddsråd med bland annat politiker tillsätts. De ska ha till uppgift att kontrollera att spaningen inte innebär övergrepp mot vanliga svenskar. Ja, du läste rätt. Vi hamnar i den klassiska frågeställningen Vem granskar granskarna?

Varför har vi svenskar en sådan oerhörd tilltro till staten? Den är inte per definition god. Hitler kom till makten genom demokratiska val...Vem läser din mejl imorgon?

tisdag, januari 23, 2007

Manfall bland moderaterna

Idag var det dags för första mötet med nya byggnadsnämnden i Ängelholm. Det gjorde verkligen skäl för uttrycket All vår början bliver svår. Det visade sig nämligen vara stort manfall bland oss moderater! Gruppledaren samtytterligare två ordinarie ledamöter var frånvarande. Vi moderater har fem ordinarieplatser i denna elvanämnd. Jag som är vald som tredje och siste-ersättare fick därmed tjänstgöra, som vanligt.

Vi hade en diger dagordning omfattande 31 punkter att ta itu med. Först skulle den nya nämndens ordinarie ledamöter fotograferas. Ordföranden menade att tjänstgörande ersättare skulle tjänstgöra även på denna punkt. Eftersom det var mandatperiodens första sammanträde fastställde vi sedan tjänstgöringsordning för ersättare och valde representanter till kommunala handikapprådet. Vi beslutade om sju detaljplaner, ett antal bygglov, viten och avgifter m m. På punkt 17 Duvan 29, Storgatan 35 Ansökan om bygglov för ändring av vind till bostadslägenhet, samt fråga om avsteg från hisskrav lade jag ett yrkande om bifall, i motsats till det föreslagna avslaget. Det behövs bostäder, inte minst för ungdomar. Givetvis yrkade 2:e vice ordförande (s) på avslag och begärde votering. Men den voteringen vann vi!

Ordförande Carl Gustaf Gudmundsson är till vardags glassfabrikör och en av punkterna som skulle behandlas var ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad(glassfabrik). Det innebar att Calle inte fick delta i beslutet, utan lämnade salen. Eftersom 1:e vice ordförande inte var närvarande fick 2:e vice ordförande Åsa Larsson (s) ta över klubban.

Så skulle vi lämna remissvar på förslag till Jämställdhets- och mångfaldsplan för år 2007-2009 (för Ängelholms kommun). I skrivningen fanns förslag att utse en kontaktperson för förvaltningen. Då vet jag precis hur det blir: en plan som sätts i en pärm och en kontaktperson utan befogenheter att implementera den. Därför föreslog jag att förvaltningens personalansvariga också skulle ansvara för jämställhets- och mångfaldsfrågor. Förvaltningens personalansvariga (stadsarkitekt och planchef) tyckte det lät logiskt och var positiva. En enig nämnd ställde sig bakom mitt förslag! Så trots att jag inte hade räknat med att behöva tjänstgöra, och missade andra åtaganden för att kunna stanna till slutet på det ovanligt långa sammanträdet, så kände jag att jag faktiskt gjort skillnad. Det är det som gör politik meningsfull!

Hur det gick för Calle med glassfabriken? Jo, han får sitt bygglov och jag hoppas att han bjuder på glass...

måndag, januari 22, 2007

Jan Guillou, palestinier och pedofiler

Jan Guillous inlägg i dagens Aftonblad är ytterst osmakligt. Apropå det faktum att palestiniern Hassan Asad av regeringen dömts att bli utvisad till Jordanien som terrorist gör Jan Guillou en jämförelse med ett fiktivt fall.

I ett försök att visa på det orättfärdiga i detta fall och förmodligen även i fallet med de svenska egyptiernas utresa i FBI:s sällskap beskriver Jan Guillou på samma sätt ett fiktivt brott som migrationsminister Tobias Billström ska ha gjort sig skyldig till och som han härigenom döms för utan rättegång. Jan Guillou skriver och Aftonbladet publicerar:
Jag råkar ha tillgång till ytterst graverande bevis mot vår nye migrationsminister Tobias Billström. Han inte bara ser ut som en notorisk pedofil. Han är det.
Jag läser hela artikeln och förstår den symbolik som Jan Guillou försöker göra en poäng av. Problemet är dock att en genomläsning rent bokstavligt, utan hänsyn till allt som står mellan raderna och tolkat utam kännedom om sammanhang och politisk kontext, så utmålar Jan Guillou migrationsminister Tobias Billström som kriminell.

I analogi med att palestiniern Hassan Asad av regeringen dömts att bli utvisad till Jordanien som terrorist utan rättegång, är Tobias Billström pedofil: punkt slut. Bevisning och rättegång överflödig.

Jag förstår poängen med artikeln men anser att Jan Guillou har gått över alla anständigheters gräns. Det är inte så att ideologi legitimerar vad som helst. Så kanske det var på 60- och 70-talen, men inte nu längre. Det är väl dags att leva i tiden, även för en gammal vänsterikon som Jan Guillou...

söndag, januari 21, 2007

Mona - föreslagen eller förslagen

Mona Sahlin medverkar just nu i programmet Agenda i TV 1. När man visade namnskylten med texten
Mona Sahlin
Föreslagen partiledare
kunde jag inte låta bli att tänka
Mona Sahlin
Förslagen partiledare

Hillary Clinton for President

Igår meddelade Hillary Clinton att hon siktar på att bli USA:s första kvinnliga president. På hemsidan Hillary Clinton for President säger hon:
I'm in. And I'm in to win. Today I am announcing that I will form an exploratory committee to run for president.
Hennes hemsida är betydligt mer interaktiv än vad vi svenska väljare är vana vid och syftar särskilt till kommunikation med väljarna. Undrar om en manlig presidentkandidat skulle komma på det arbetssättet? Tror det knappt...

Det är antagligen en klok strategi, under förutsättning att man verkligen förmår analysera och ta tillvara väljarnas åsikter inför valrörelsen.
I am going to take this conversation directly to the people of America, and I'm starting by inviting all of you to join me in a series of web chats over the next few days.
Verkligen en spännande metod för demokrati. Ser fram emot att följa webkommunikationen framöver.

lördag, januari 20, 2007

Åpromenadmannen i Efterlyst

Förra årets valborgsmässoafton blev Ingela våldtagen invid Åpromenaden Ängelholm. Våldtäktsmannen är fortfarande fri och nu har utredningen lagts ner på grund av brist på bevis.

Ingela har därför vänt sig till TV 3 och programmet Efterlyst som tar upp olösta brott och vädjar till allmänheten om hjälp. Du kan läsa mer om fallet på TV 3:s hemsida. Deras uppmaning lyder: Såg du något på natten den 30 april förra året vid Åpromenaden? Ring Efterlyst 08-702 00 90.

Jag anser att det är helt fel att våldtäktsoffer ska behöva driva sina fall själva via medier. Vi har ett rättsväsende, men det tycks tyvärr inte fungera. Enligt Ingela beror nedläggningen av fallet på bristande resurser. Så får det absolut inte vara! Polisen måste ha de resurser som krävs för att upprätthålla rättssäkerheten. Här har Beatrice Ask en enorm uppgift att ta tag i och lösa.

När det gäller så grova brott som våldtäkt måste alla möjligheter prövas. Det är inte vi kvinnor som ska låsa in oss utan våldtäktsmännen som ska låsas in. Kosta vad det kosta vill!

Efter en läsning på Polisens hemsida kan jag konstatera att Hagamannen begick 8 våldsbrott mot kvinnor i Umeå 1999-05-09--2000-03-19, och där tog man hjälp av Riksmordskommissionen. I Ängelholm har sex våldtäkter eller våldtäktsförsök begåtts under de senaste åren, men det finns fortfarande ingen Åpromenadman inlåst. Jag vill ha en Våldtäktskommission! Nu!

Kan också konstatera att Polisen i Skåne läns hemsida har följande nyhetsartikel daterad den 20 september 2006:
Henrikfallet tas upp i Efterlyst Fallet med den sedan 1999 försvunne Henrik Jansson tas den 21 september upp i TV3:s Efterlyst.
När Ingelafallet tas upp i Efterlyst står det ingenting. Varför?

fredag, januari 19, 2007

Sahlins skandalösa snedsprång

Socialdemokraternas beslut att föreslå Mona Sahlin till ny partiledare efter Göran Persson har fått journalisterna att gräva ordentligt. Hennes tidigare kända oförmåga att sköta sin privata ekonomi är väl känd och räknas inte som nyhet. Men Claes Bloch, som är ordförande för LO-distriktet i Skåne, uppger till Ekot att LO i Skåne säger nej till Sahlin med hänvisning till gamla synder:
Man tycker att hon är lite slarvig efter de tidigare affärerna och att hon som minister försökte införa ett strejkstopp och det gör att medlemmarna inte har förtroende för henne.
(Jag är medveten om att jag bidrar till hågkomsten genom att ta upp det i mitt inlägg.) Men genom min erfarenhet från arbete inom socialdemokraterna i Skåne kan jag bara säga att det förekommit en hel del ekonomiskt "slarv" bland skånska sossar också. Hur var det till exempel med kansliavgifterna som alla politiker skulle betala i procent av sitt arvode till socialdemokratiska distriktet? Om jag varit i Claes Blochs ombudsmannakostym så hade jag aktat mig för att kasta första stenen.

Förutom dessa välkända gamla affärer har journalisterna hittat två fruktansvärt upprörande nyheter rörande Mona Sahlins göranden. Redan vid presskonferensen igår ställdes frågor om varför Mona Sahlin skrivit om utbildningen på Cuba. Det var helt korrekt: Mona Sahlins specialarbete i gymnasiet handlade om Cuba. Det måste vara minst 30 år sedan hon skrev det; antagligen någon gång i mitten av 1970-talet. I den tidsanda som Lukas Moodyson skildrade med inlevelse i filmen Tillsammans.

Idag kommer så nästa "skandal". Mona Sahlin har inte varit med i facket när hon var egenföretagare! Åter står en skånsk fackordförande för den stora indignationen över hennes fräckhet och klassförräderi!

Imorgon torde det vara Företagarnas tur att visa sin förtrytelse över att Mona Sahlin har gått med i facket...

torsdag, januari 18, 2007

Nya moderaterna och Mona Sahlin

Valberedningens förslag att föra fram Mona Sahlin som enda kandidat till ordförande i socialdemokratiska partiet kan komma att ställa till det för nya moderaterna. Fredrik Reinfeldts hjärtliga budskap appellerade till de yngre kvinnorna i offentlig sektor som sedan länge tröttnat på Göran Persson. De som inte varit låsta av nedärvd partilojalitet samt av erfarenhet insett att de inte har något att förvänta sig i realiteten av Göran Perssons fagra tal.

Nya moderaterna vann många kvinnors förtroende i höstens val. Den typen av icke-traditionella väljare som de gamla moderaterna aldrig lyckats övertyga tog steget över blockgränsen tack vare Reinfeldts förmåga att tala så att vi kvinnor förstod att han förstod. Det har bara Gudrun Schyman lyckats med tidigare och Göran Persson har inte ens klarat av att försöka.

Jag anser att moderaterna omgående bör utföra en analys och lägga upp en strategi. Med Mona Sahlin som partiledare för sossarna blir det ett annorlunda uppdrag för Fredrik Reinfeldt att övertyga yngre kvinnor i offentlig sektor. För att inte tala om hur hopplöst uppdraget kommer att te sig i de kommuner som fortfarande inte växlat över till nya moderaternas politik. Där man lokalt fortfarande envisas med att föra fram gubbar av Göran-Persson-typ på ledande poster och där moderat politik som i allt väsentligt alltjämt bygger på socialdemokratisk hegemoni.

Vid presskonferensen idag talade Mona Sahlin om tre viktiga uppgifter som hon vill prioritera: klimatförändringen, jobben och att minska de ökade klyftorna i samhället. Med det senare avsåg hon ett antal dikotomipar som centrum/periferi, svensk/invandrare, heterosexuell/homosexuell eller HBT och man/kvinna. Som kvinna hade hon upplevt förtryck, diskriminering och känslan av att bli förminskad och inte tagen på allvar, och därför kände hon för alla utsatta oavsett anledning. Sånt går rakt in i hjärtat och igenkänningsfaktorn bland kvinnor är 99% eller mer.

Sannolikheten för att valet 2010 kan komma att avgöras av kvinnorna har ökat betydligt. Det tog 118 år för socialdemokraterna att inse att en kvinna kan axla rollen som ledare för partiet; men kanske tar det inte mer än 89 år för kvinnorna att avgöra ufallet av ett val?

Mona Sahlin har sagt ja

Så är det då enligt Ekot klart att Mona Sahlin sagt ja till valberedningen på förfrågan om hon vill bli ny partiordförande för socialdemokraterna. Socialdemokraterna brukar av tradition välja sin partiordförande med acklamation, och det finns knappast något som talar mot att delegaterna från partidistrikten kommer att ställa sig bakom valberedningens förslag.

Mona Sahlin har många kvaliteter, men den viktigaste är densamma som titeln på en av hennes böcker: Tala så alla lyssnar och förstår. En handbok i konsten att övertyga som hon skrev tillsammans med informationschef Lena Josefsson 1997.

Monas dedikation i det exemplar som jag köpte efter en föreläsning i Folkets hus i Malmö lyder:
Att tala = ha åsikter. Ha det! Mona Sahlin
Efter avslutningen följde jag med henne till flyget på Sturup, innan jag återvände till arbetet som politisk sekreterare vid Malmöhus läns landsting. Glöm inte vad du sa då Mona!

onsdag, januari 17, 2007

Public service, TV 3 och nyhetsvärdering

Tidningen Riksdag & Departements sensationella avslöjande av Freivalds brevlögn igår har märkligt nog inte fått genomslag i medierna. En omständighet kring nyheten förbryllar mig: jag kan fortfarande ikväll inte finna den i Ekots nyhetsarkiv!

TV 3 publicerade nyheten under rubriken Brev hittat som Freivalds förnekat redan igår kväll.

Osökt kommer jag att tänka på skillnaden mellan Sveriges Radio och TV 3 och deras uppdrag, filosofi och finansiering.

Radiotjänst sida beskrivs begreppet Public service innebär ett reklamfritt och oberoende programutbud i radio och television. Utbudet ska vara av mångfald och kvalitet samt med bredd och djup. Programmen ska spegla Sverige och omvärlden samt vara god underhållning. Utbudet och programmen ska intressera och engagera stora som små grupper, smaker och intressen i samhället utan att vara beroende av politiska intressen eller behöva sikta på stora publiksiffror (för att få annonsörer).

TV 3:s hemsida förklaras att de ingår i mediekoncernen MTG, Modern Times Group AB och kan idag ses av 17 miljoner människor i hela Skandinavien, av dessa finns 5 miljoner i Sverige. TV3 är en kommersiell TV-kanal vars främsta syfte är att underhålla tittarna. Vi har många kvalitativa serier att bjuda på, dessutom många toppfilmer och underhållningsprogram.

Jag tycker först att det verkar som om de båda företagen i det aktuella fallet förväxlat sina uppdrag. Men vid närmare eftertanke inser jag att det kanske ändå inte är så. För visst är nyheten underhållande och drar publik? Därför tar TV 3 upp den, medan Sveriges Radio kan göra nyhetsvärderingen helt oberoende av publiksiffror och ekonomiskt utfall. Sedan är det ju en annan sak att man på Sveriges Radio i detta fallet verkar missat passusen "utan att vara beroende av politiska intressen".

Men det spelar väl ingen roll, eller?

Partiledardebatten idag var dubbelbottnad

Jag uppfattade stämningen i dagens partiledaredebatt som dubbelbottnad. En ytlig och glättig ton där det gratulerades och presentades till höger och vänster av både höger och vänster. Alla verkade bästis och bundis. Anledningen var Lars Ohlys 50-årsdagen och det faktum att socialdemokraternas partiledare Göran Persson deltog i sin förmodligen sista partiledardebatt.

Men under ytan kändes ett annat djup i debatten. En lätt ironisk ton skymtade fram, tyckte jag.

Fredrik Reinfeldt gav Göran Persson en del omdömen som i förstone framstår som positiva och som Göran Persson också tycktes uppfatta så. Fredrik Reinfeldt gav bland annat Göran Persson ett erkännande för att han varit en kraftfull ledare som kommer att lämna ett stort tomrum efter sig, inte bara i svensk politik utan också i svensk socialdemokrati. Han var också duktig och lämnade tips till sin efterträdare, vilket Fredrik Reinfeldt formulerade med ett välkänt begrepp från TV 4:s Parlamentet: Tips från coachen!

Göran Persson sög åt sig berömmet utan reflektion och använde sig i resten av debatten bland annat åt att dela ut tips till både höger och vänster. Han tycktes inte uppfatta någon ironisk ton, vilket bekräftar min teori om hans allvarliga brist på självdistans. Det som har varit och är hans akilleshäl som politiker.

Fredrik Reinfeldt är en fantastisk talare. Retoriskt sett kommer han ganska snart att framstå som Göran Perssons överman på området.

Det enda som var normalt i debatten, förutom det sedvanliga tjafset om vem som gör vad och för vem och varför, var Göran Perssons ytterst föraktliga ton mot Lars Leijonborg. När det gällde Maud Olofsson var han för en gångs skull ovanligt hövlig, kanske beroende på att hon tog upp härskarteknikerna själv.

Ett extra plus för Maud Olofssons uppräkning av vad Göran Persson lade i begreppet vänster och avslutande kommentaren att hon då var stolt över att ingå i alliansregeringen. Tyvärr hade jag inte tillgång till penna och papper men det kommer antagligen att gå att lyssna på debatten via nätet senare. Jag ser fram emot det...

tisdag, januari 16, 2007

Freivalds beslagen med lögn

Via TV 3 – UPDATE fick jag vid midnatt besked på att Sveriges före detta utrikesminister Leila Freivalds brev ljugit på ytterligare en punkt. Förra våren uppstod ett rykte om att Laila Freivalds skrivit ett brev till Jemens utrikesminister i krisen kring Muhammedteckningarna, något som hennes pressekreterare förnekade bland annat i en intervju i Dagens Nyheter. Brevet hittades heller aldrig, varför det föll i glömska.

Men tack vare sanningssökande journalister på tidningen Riksdag & Departement har "icke-existerande brevet från Utrikesdepartementet" hittats. De publicerar brevet i pdf-format på sin hemsida.

Enligt Riksdag & Departement sändes brevets underlaget till brevet till den svenska ambassaden i Riyadh och utskrivet på ambassadens brevpapper sänds det med följebrev till Jemens utrikesminister.

Brevet är daterat i Stockholm samma dag som Sverigedemokraternas hemsida stängdes ner av SÄPO och Leila Freivalds närmaste medarbetare, som det hette. Detta agerande kommenterar jag i följande inlägg Sverigedemokraternas nättidning och Det hade jag ingen aaaning om.

Rikdsdag & Departements nätupplaga beskriver innehållet i Leila Freivalds brev:
Hon ber å Sveriges vägnar om ursäkt för att det finns extremistiska grupper som utnyttjar yttrandefriheten för att såra och skada andra. Hon förklarar också att hon alltid och under alla omständigheter kommer att försvara yttrandefriheten, utom i det här fallet, "from this manifestation I disassociate myself" skriver utrikesministern. Freivalds fortsätter och förklarar att "vi tar frågan på största allvar". Med "vi" menar utrikesministern inte bara regeringen utan förklarar att såväl polis som "Swedens Attorney General", justitiekanslern, noggrant följer fallet.

Maria Larsson skärper socialtjänstlagen

Idag kom ett pressmeddelande från Socialdepartementet med rubriken: Satsning på socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor. Och detta trots att vi skriver den 16 januari och inte den 8 mars!
- Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem. Stödet till våldsutsatta kvinnor har utvecklats under senare år. Men långt ifrån alla kommuner har möjlighet att erbjuda ett fullgott stöd så som skyddat boende. Utredningen om socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor konstaterade att det finns cirka 160 kvinnojourer i landets 290 kommuner. Regeringen anser att en våldsutsatt kvinna måste få det stöd och den hjälp hon behöver oavsett i vilken kommun hon bor, säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson.
Eftersom det är socialtjänstens skyldighet att erbjuda hjälp och skydd föreslår regeringen en skärpning i socialtjänstlagen till att kommunerna inte längre bara bör ge stöd till våldsutsatta kvinnor utan skall göra det. Bra!
- För att stödja genomförandet av den ambitionshöjning som regeringen har satsas totalt 120 miljoner kronor årligen. Kommunerna kommer att tillföras 100 miljoner kronor. Dessa medel kan bland annat användas till att stödja frivilligorganisationernas arbete, fortsätter Maria Larsson.
Våld mot kvinnor är inte bara ett omfattande samhällsproblem och en allvarlig typ av brottslighet, utan också ett hot mot kvinnors liv och hälsa. Att regeringen verkligen ser det som en hälsofrågar visar det faktum att äldre- och folkhälsominister Maria Larsson har hand om Prop. 2006/07:38 Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor till riksdagen.

Det mest positiva med förslagen är att det alliansregeringen har en tydlig ambitionshöjning, dels genom att man tar med barnen och dels när det gäller primära funktioner som struktur, metod- och kvalitetsutveckling samt uppföljning.

Hoppas nu bara att kommunernas socialnämnder förmår att omsätta propositionen i handling när riksdagen fattat beslutet. Så att det plötsligt inte fattas beslut när de behövs.

måndag, januari 15, 2007

Carl Bildts image på uppgång

Häromdagen citerade jag i ett inlägg Carl Bildts kommentar till att gruppbilden på Lundin Petroleums styrelse på hemsidan lånat ut hans kropp till Ashley Heppenstalls...
Det tror jag är bra för Ashley för han behöver banta lite.
För en stund sedan fick jag nyhetsbrevet PS KVÄLL - tidningarnas toppnyheter på ett ställe - i meljboxen. De har också upptäckt Carl Bildts reaktion och återger citatet under två olika avdelningar: CITAT och SOM SAGT.

Jag gissar att Carl Bildts uttalande kommer att gå till historien. Humor ses sällan som politikers starkaste gren, och allra minst denne politiker som framställs som ytterst torr och tråkig akademiker.

Carl Bildt har gjort en klassiker i stil med Tage Erlander. Det är gott jobbat. Carl Bildt har humor och hans image vinner på att den får synas. Grattis till att ha lyckats charma medierna! Äntligen har vi mediekonsumenter fått se lite av att ditt verkliga jag. Grindvakten måste ha sovit.

söndag, januari 14, 2007

De första 100 dagarna

De första 100 dagarna har gett journalister anledning att utvärdera Reinfeldts regerings göranden och låtanden. Självklart inleder man med den initiala ministerturbulensen. Sedan startar regeringsarbetet med att Fredrik Reinfeldt åker på "eriksgata". Under tiden som han är borta tar Anders Borg rollen som den gode och ger medborgarna jobbavdrag - kolla ditt kontoutdrag efter nästa lön så får du se. Sven Otto Littorin har axlat rollen som den onde genom att sänka a-kassan och springa fackets ärenden samtidigt, vilket innebär att han utmålas som gossen Emil Ruda både till höger och vänster.

Men jag förstår att journalisterna i SVT har en svår uppgift när de försöker framställa Sven Otto Littorin som den onde. Han har en otrolig förmåga att verka sympatisk i varje sammanhang, om än aldrig så trängd. Han visar empatisk insikt och tar ansvar för sin uppgift. Han frågar sig varje morgon och kväll om han gjort allt vad han kan idag för att se till att alla som vill och kan ska ha ett arbete att gå till. Handen på hjärtat: Ställer du dig den frågan ens varje dag/vecka/månad?

Han berättar om morgonen när Fredrik Reinfeldt ringde och frågade om han ville ta jobbet som arbetsmarknadsminister. Han hade just lämnat 5-årige sonen på dagis och stod och sopsorterade! Sen ser vi hur han handlar blodpudding (fast här i Skåne heter det blodkorv) i närbutiken och jag vet att han också lagar middag till familjen. Det är inte lätt att försöka utmåla den här helyllekillen och svärmorsdrömmen som den onde. Om man därtill lägger det faktum att han svarar lugnt och sakligt på alla frågor och står för sina beslut så måste kännas väldigt besvärligt för den eller dem som ansvarar för vinklingen.

När Sven Otto Littorin säger att "Jag är inte här för att glassa runt" inser jag att moderaternas svåraste uppgift inte är att vinna arbetarnas förtroende. Nej, det mest komplicerade är att få de gamla moderaternas förtroende. De gubbar som nu springer runt och talar om hur förfärligt det är nu när Sven Otto Littorin sitter i knäet på facket och Reinfeldt och de där andra uppe i Stockholm har förstört allting som vi byggt upp...

Tommy Möllers kommentarer i programmet förstår jag inte riktigt. Varför skulle det vara fel att allianspartierna delat ministerposterna närmast proportionerligt. En kompromiss är en kompromiss och alliansen verkar överens. Kan det vara så att Tommy Möller anser att regeringen blir för högerdominerad i förhållande till det totala väljarunderlaget och dito mandatfördelning och förväxlar det med "den vinnande sidan"?

lördag, januari 13, 2007

Demokrat, diktator eller demokrator

Kommittén för pressfrihet i USA har sammanfattat år 2006 som ett mörkt år för pressfriheten. Förra året dödades 81 journalister, 56 kidnappades och närmare 900 arresterades. Förfärligt.

En av dem är den svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak sitter fängslad i Eritrea sedan den 23 september 2001. Många har engagerat sig och på sidan www.freedawit.com kan du visa ditt stöd genom att skicka vädjandebrev med ett ett klick till bland annat Sveriges utrikesminister Carl Bildt.

Pressfriheten är ingen självklarhet, utan snarare ett av bevisen på att den slitna frasen om att demokratin måste vinnas om och om igen är sann. Ett tydligt tecken på detta är begreppet demokrator, vilket innebär en folkvald ledare som struntar i de demokratiska grundprinciperna. Den mest lättdefinierade demokratorn är förmodligen Putin, men han är garanterat inte ensam. Demokratorer finns överallt - i alla länder och på alla nivåer. Att kartlägga dessa är en grannlaga uppgift som väntar forskarsamhället.

Jag hoppas att Fredrik Reinfeldt och Carl Bildt tar på sig att bli pressfrihetens riddare och skickar ut resterande delen av regeringen i samma korståg.

fredag, januari 12, 2007

Demokratiambassadör utsedd

Biståndsminister Gunilla Carlsson har utsett en demokratiambassadör. Anledningen till detta är att hon vill att Sverige ska vara ledande när det gäller demokratifrågor och rättsstatsutveckling. Ett viktigt steg i detta arbete är då att utse före detta folkpartiledaren Maria Leissner som demokratiambassadör.

Vill du veta mer kan du läsa hela artikeln här. Jag tycker initiativet är gott; frågan är vad som blir av det. Ser fram emot utvärdering såväl ad hoc som i samband med nödvändig revision kvartalsvis.

Då först finns förutsättningarna för att faktiskt åstadkomma resultat...och det vore väl minst sagt högt på tiden.

torsdag, januari 11, 2007

Ska vi byta huvud med varann

Utrikesminister Carl Bildt har hamnat högre på den politiska dagordningen som person än som politiker. Omdömena skiftar väldigt. Expressens PM Nilsson kräver hans avgång och skriver att han är en skrupelfri affärsman som aldrig borde ha blivit utrikesminister.

Medan DNs huvudledare (Barbro Hedvall?) menar att optionerna är ett sidospår. DN anser att förtroendet för Carl Bildt inte ändras av optionerna i Vostok Nafta, utan att hans insatser måste bedömas mot bakgrunden av hans kontaktnät och tidigare erfarenhet.

Att journalister letar Carl Bildt-nyheter med ljus och lykta förstod jag när ett spännande och politiskt avgörande nyhet trillade in i min mejlbox: Carl Bildts huvud byttes helt sonika mot Ashley Heppenstalls! Titta själv här.

Den professionella politikerns kommentar inbjuder till ett gott skratt: Ser man på. Det tror jag är bra för Ashley ska jag säga, för han behöver banta lite, säger Carl Bildt till TT.

Hur ska detta sluta? Ja, kanske ska vi låta ekonominyheterna avgöra. Jag såg i alla fall att dagens vinnare på börsen var Lundin Mining Corporation som stigit med +7,02%. Dagens förlorare på börsen var Scania.

Kan det vara så att ju mer medierna nämner Carl Bildt ju högre blir aktiekursen i Lundingruppens företag enligt tesen: All reklam är god reklam?

onsdag, januari 10, 2007

Märkligt med Mona

Nu säger Skånes LO-distrikt öppet nej till Mona Sahlin som ny partiordförande för socialdemokraterna. Gubbarna som företräder distriktet hänvisar till hennes "affärerna" på nittiotalet. Dessutom anser de att hon som samhällsbyggnadsminister stod för saker som gubbarna i LO-distriktet inte tycker är bra. De tycks dock inte förmögna att se något som helst samband mellan Göran Perssons order och ministerns verkställande.

I Dagens PS.SE för headhuntern Ann-Christine Silfverstolpe Nordin fram en teori om varför kvinnor ratas på ledande poster. Chefsrekryterarens erfarenhet är att trots att kvinnorna har starkare cv än sina manliga konkurrenter gallras de bort.

Det finns en rädsla för kompetenta kvinnor, säger headhuntern. I sitt jobb presenterar hon 25-40 procent kvinnor för kunder som ska tillsätta ny vd och det finns kvinnor som är minst lika kompetenta som män på så gott som alla områden. Ändå väljs de alltför ofta bort på grund av fördomar. Hon får medhåll av Stefan Rossi, vd för rekryteringsföretaget K2. Många av hans kunder säger att de vill ha en kvinna men väljer sedan ändå en man. Något som han tror beror på att ovanan vid kvinnor gör att fördomar til syvende og sidst avgör.

Gubbarna vid LO-distriktet i Skåne är inte vana vid kvinnor i toppen och då är det väl fördomarna som styr när de säger nej till Mona Sahlin som partiordförande. De vill ha en sån som Persson; en sån som de känner igen. En man med stor pondus (läs: kulmage).

Vi vill ha en som är som oss...En målinriktad man med starkt driv och inte en envis kärring med vassa armbågar och dito tunga, verkade ordföranden för LO-DISTRIKTET I SKÅNES STYRELSE mumla när han lämnade Folkets Hus på Olof Palmes Plats i Malmö.

torsdag, januari 04, 2007

Perssons kronprins utsedd?

Det framställs som att det finns ett starkt krav att välja en kvinna till partiordförande i socialdemokraterna sedan Göran Persson abdikerade från tronen på valnatten. Idag har Mona Sahlin utpekats i medierna som toppkandidat. Efter att en efter en av de kvinnliga kandidaterna tackat nej: Margot Wallström, Carin Jämtin och nu senast Ulrica Messing.

Jag skulle verkligen önska att Mona Sahlin får frågan och skulle gärna vara den första att gratulera henne till uppdraget. Vi har träffats många gånger, och jag vet att hon har ett brett stöd ute i landet. Det tycktes henne givet för länge sedan, om det inte varit för att en viss herr Persson inte kunde acceptera att bli omsprungen utan valde att läcka gamla synder och därigenom förvandla choklad- och blöjreklam till förstasidesnyheter.

Men jag misstänker det inte blir du denna gången heller, Mona. Tillsättningen av politiska topposter brukar vara "en väl bevarad hemlighet"; en sak som ingen pratar om men som alla känner till! Jag tror att anledningen till att alla kvinnor redan tackat nej är att de "vet" posten som partiordförande redan är vikt för en man. Pär Nuder heter han...

Mona, du kan ändra den proceduren genom att tacka ja när du får frågan. Du lär få den först med tanke på medias uppmärksamhet och sossarnas tal om att det efter över hundra års prat om jämställdhet faktiskt är dags för en kvinna i ledningen. Mindre snack och mer verkstad, alltså!