Christina Linnea Örtendahls Blogg

Statsvetare & omvärldsanalytiker granskar dagsaktuell politik med glimten i ögat

måndag, november 20, 2006

Demokratin fungerar

Sverigedemokraterna kommer för första gången att beviljas statligt partistöd. De fick knappt 3 procent av rösterna i riksdagsvalet och får därför under mandatperionden ungefär tre miljoner kronor i statligt stöd.

Det tycks vara ett faktum som besvärar många lokalpolitiker runt om i landet. Frågan om hur de och deras förfäder ställde sig inför byns demokratiska processer de dagar då det var problematiskt att ta ställning till det ena eller det andra, är kanske fortfarande intressant för somliga.

Dock är det för de allra flesta fullständigt obsolet att forskningsresultat från 40-och 50-talen ska ärvas av barn och barnbarn flera decennier senare.

Kanske är det så att olika förutsättningar ger olika förhoppningar. Det kan vara en bra tid att försöka prova på lite interndemokrati i familjen nu inför julen. Det är kansker till och med så att det kan var till hjälp i det vardagliga livet. Det är inte, oavsett vad Nannyakutuen och Söderlund & Bie verkar visa, en alldeles enkel process. Livet är svårt och ibland till och med hårt!

söndag, november 19, 2006

Förändringar i opinionen

Morgontidningarna använder kraftfulla ordvändningar när de presenterar den senaste Sifo-mätningen idag. Slutsatser som "Stödet för den borgerliga regeringen minskar kraftigt" och "Alliansen har förlorat sin majoritet" dras.

Sifos undersökning visar att alliansen minskar med 4,4 procentenheter i förhållande till valresultatet, medan socialdemokraterna ökar med 3,5 procentenheter.

Mot bakgrund av den följetong som alliansens långt-före-valet tydligt aviserade förändring av a-kassan blivit i medierna efter valet är det knappast förvånande. Om du lägger till socialdemokraternas raseri och deras lakejer i de fackliga organisationernas öppna hot, är det märkligt att alliansen alls har några sympatisörer kvar bland anställda.

Kommentaren från Sifos prognoschef Toivo Sjörén, är enligt GP, att det sällan brukar vara så stora förändringar i opinionen så snart efter ett val.

Nej, det kan vara sant. Men det är icke desto mindre väldigt sällan som det brukar ske några förändringar efter ett val. Inte ens de positiva förändringar i form av nya godisregn över folket som utlovats före valet.

fredag, november 17, 2006

Föreställningar vs faktauppgifter

Skolverkets studie "Könsskillnader i måluppfyllelse" beskriver skolresultat mellan 1988 och 2004. Syftet har varit att söka möjliga förklaringar till skillnaderna mellan flickors och pojkars studieresultat. Det är ju knappast någon hemlighet att flickorna i många år generellt sett fått bättre betyg i skolan än pojkarna. Pojkarna når inte mer än 90 procent av flickornas resultat, och det gäller både i grund- och gymnasieskolan. Enda undantaget är idrott.

Pojkars senare mognad är en tänkbar förklaring till skillnaderna. Pojkars hjärnor utvecklas långsammare än flickor. Det påverkar deras koncentrationsförmåga och möjlighet till komplex inlärning. Men den främsta förklaringen som lyfts fram är skillnader i attityder och värderingar hos pojkar och flickor.

Pojkarna har en avslappnad attityd till skolarbetet; framtiden ordnar sig ändå! De har god självkänsla, skattar sin egen förmåga högre än vad flickorna gör och har sämre studiemotivation.

Flickorna är mer målmedvetna, energiska och ställer högre krav på sig själva. De har högre ambitioner, vill mer och ägnar mer tid åt sina studier.
Ur ett likvärdighetsperspektiv är det viktigt att skolan uppmuntrar pojkar att bli mer ansvarstagande och utmana föreställningar om att man inte behöver anstränga sig för att nå framgång, säger Lena Hammarberg, ansvarig för studien på Skolverket.
Hennes kommentar är intressant. Först om pojkars ansvarstagande. Här tror jag att föräldrars inställning är avgörande. Hur många gånger har jag inte sett pojkar på 4-5 år sitta i kund/barnvagnen i affären! Men när en flicka i samma ålder är med kör hon en egen liten kundvagn och diskuterar inköp med mamma. Som föräldrar förväntar vi oss inte att pojkar kan ta ansvar, medan vi utgår ifrån att flickor ska göra det!

Att man inte behöver anstränga sig för att nå framgång är en föreställning för flickor och kvinnor, men en faktauppgift för pojkar och män. Det räcker att titta i nomineringskommittéer och anställningssammanhang för att fastslå den skillnaden mellan kvinnor och män!

Tyvärr lönar det sig fortfarande bättre att vara en naiv, slapp och oengagerad man som tror mer än vad han kan, än att vara en målmedveten, ambitiös, energisk flicka med höga krav på sig själv, en vilja att nå någonstans och en förmåga att ägna tid åt förkovran.

onsdag, november 15, 2006

Dömd landshövding tar time out

I går dömdes landshövdingen i Jämtland, Maggi Mikaelsson, i tingsrätten till dagsböter för tagande av muta. Du kan läsa mer om bakgrunden i mitt inlägg från den 16 juli i år. Idag meddelar hon att hon tar time out:
Jag tar inte lätt på en dom i tingsrätten men jag tycker ändå att den här älgjakten har fått oproportionerliga dimensioner. Jag vet att det är många som ägnar sig åt både middagar och älgjakter och annat utan att det leder till polisanmälning, säger hon till Ekot.
Det är just sådana här uttalanden som tydligt visar vilken etisk grund personen i fråga har. Jag kan bara tolka det som att hon tycker att det borde vara helt okej eftersom andra gör samma fel.

Det är inte ovanligt att människor tycker så. Bland annat är det en av de drivande faktorerna bakom svartjobb och bidragsfusk. Men det faktum att en landshövding och statlig utredare anför denna värdegrund som skäl för att ha handlat i strid med både moraliska värderingar och svenska lagar är skrämmande.

Men det är onekligen vanligt bland socialdemokrater att omfatta denna värdegrund och fenomenet time out infördes i politikens värld av Mona Sahlin, som inte heller kunde skilja på rätt eller fel. Maggi Mikaelsson var landshövding i Jämtland samtidigt som hon var regeringens utredare i skogsfrågor. Inte konstigt att det var just hon som var föremål för SCA:s uppvaktning.

Frågan om dubbla roller och jävsförhållanden är ett område som jag verkligen hoppas att Alliansen tar tag i. Problemet är utbrett och finns inom alla partier och på alla nivåer inom politiken. Det bidrar till det ökande politikerföraktet och urholkar på sikt demokratin. Jag skulle gärna se att regeringen tillsätter en utredning med direktiv att utarbeta en gemensam etisk policy för den politiska och offentliga sektorn.

Göran Persson åstadkom med hjälp av utredare Erik Åsbrink en etisk plattform för näringslivet. Det tyckte han var viktigt eftersom sossarnas interna etikexpert menade att det var exesserna i näringslivet som var orsaken till exesserna i politiken (sic!). Jag anser att man från politiskt håll borde sopa rent framför egen dörr först, istället för att skylla på andra!

tisdag, november 14, 2006

Mansdominans vid moderaternas nomineringar

Sven Otto Littorin skrev den 22 juni på sin blog under rubriken Fler kvinnor! Jag läste och kommenterade i ett inlägg på min blog. Sven Otto skrev: "Vi är ett öppet och välkomnande parti. Vi behöver och välkomnar varenda medlem, varenda sympatisör, men framför allt duktiga ambitiösa kvinnor. Vi kommer fortsätta jobba hårt på det."

Jag svarade: "Sven Otto, du är hjärtligt välkommen ut i i vår verklighet. Du tycks också tillhöra de män som gått på förklaringen att kvinnorna inte vill och inte kan, eftersom du tar upp traineeutbildningen som en viktig faktor för att kvinnorna ska bli fler. Men då undrar jag hur många traineeutbildningar och kandidatutbildningar behöver en kvinna för att kandidera i kommunvalet för moderaterna? Vad säger du Sven Otto?"

Igår kom facit på hur hårt moderaterna i Ängelholm har jobbat!

På 98 uppdrag i styrelser, nämnder och kommunala bolag har nomineringskommittén (3 män och 1 kvinna) fördelat posterna enligt följande:

På ordinarie platser finns 36 män och 17 kvinnor. Och som ersättare finns 31 män och 14 kvinnor. Och inte nog med det: flera av de kvinnor som blivit nominerade har fått se sig förbisprungna av män. Männen gör däremot alltid karriär. Verkar vara en naturlag.

Ordförandeposterna fördelar sig på 12 män och 4 kvinnor. Dessutom har nomineringskommittén nominerat sig själva till 6 ordinarie uppdrag (varav en ordinarie i ks och fem ordförandeposter mestadels i kommunala bolag) och en ersättarepost i valnämnden! Givetvis är alla män! Jag trodde att det hörde till god ton att man inte föreslår sig själv. På en rak fråga svarade nomineringskommitténs föredragande att de inte hade gjort det utan att nomineringskommittén varit oense på just de punkterna!

Förklaringen på nomineringsstämman var att kvinnorna inte "ville"! Denna nödlögn kom dock på skam när en av de föreslagna reste sig och sa att hon bett att slippa uppdraget på grund av tidsbrist. På sittande nomineringsmöte anmälde tre (3) kvinnor genast sitt intresse. Hur det slutade? Kretsstyrelsens ordförande (en man så klart) föreslog snabbt att nomineringskommittén skulle ta till sig förslagen och återkomma med ett nytt förslag vid fullmäktigegruppens möte! Gissa vilka som inte kommer att bli föreslagna där?

Jag känner igen en del av sättet från Göran Persson nomineringar enligt principen att omge sig med ja-sägare; duktiga och ambitiösa kvinnor göre sig ej besvär.

Nej du Sven Otto, det räckte inte att du jobbade hårt. Du får be din efterträdare Per Schlingman att jobba hårdare och kanske till och med hårdast...Annars kommer vi aldrig att bli det största partiet bland kvinnorna i nästa val.

måndag, november 13, 2006

Att ljuga för riksdagen är ingen merit

Lars Danielsson, före detta statsminister Göran Persson närmaste man, dementerar idag utrikesminister Carl Bildts uttalande i Ekots lördagsintervju igår.

Lars Danielsson hävdar bestämt att han inte har ljugit om vad han gjorde och inte gjorde under flodvågskatastrofen, vare sig för riksdagen, Katastrofkommissionen eller JO.

Lars Danielsson har sökt ett antal ambassadörsjobb, vilket jag skrivit om i ett inlägg tidigare.

Att han återigen hävdar att han inte ljugit beror på att utrikesminister Carl Bildt inte tyckte att der var en merit för ambassadörer att ha ljugit för riksdagen. Carl Bildt sa att han skulle utreda om Lars Danielsson ens ska få behålla sin UD-tjänst.

"Om och hurrr", sa Carl Bildt om Lars Danielssons eventuella fortsatta anställning vid UD.

Men Lars Danielsson är ju van vid att vara ute och cykla...är det en merit?

söndag, november 12, 2006

Sverige, Cuba och Nordkorea

Socialminister Göran Hägglund gör om den socialdemokratiska förra regeringens utredning om Apoteket.

EU-domstolens ansåg att det svenska systemet innebar en stor risk för att en del receptfria produkter och företag utsattes för orättvis behandling. Systemet med apoteksmonopol finns förutom i Sverige bara på Cuba och i Nordkorea!

Min absolut bästa chef någonsin, före detta regiondirektör Stefan Carlsson, är VD för Apoteket AB, men jag kan och vill inte försvara systemet. Jag ser istället fram emot att alliansregeringen byter utredare och ger nya utredningsdirektiv.

Jag hoppas verkligen att Göran Hägglund och alliansregeringen är tydlig i direktiven. Jag vill se en konsekvensanalys av monopolets avskaffande. Forskare inom ekonomi är sällan överens om något, men en sak är de totalt eniga om: att monopol alltid leder till högre kostnader för kunden.

Tyvärr Stefan, men du passar inte som statens långa arm utan tål mer än väl att konkurrensutsättas på en fri marknad...

Skräckscenario eller drömmiljö?Den senaste veckan har klimatförändringarna åter varit högt på agendan. Skräckrapporterna från olika organisationer och medier har avlöst varandra. GreenPeace var ute på gågatan med reklam för sin kampanj Stoppa klimatförändringarna. Deras budskap är att världens ledande klimatforskare är eniga om att det till stor del är människans aktiviteter som ligger bakom de stigande temperaturerna!

Många är de som bidrar till att skrämma upp folk med växthuseffekten. Klimatförändringar och växthuseffekten är ju ämnen som lämpar sig väldigt väl för mediedramartugin. För skräckpropagandans trovärdighet förklaras fenomenen via igenkänning. Vi påminns om att sommaren blivit varmare och varar längre och att översvämningskatastrofer blir allt vanligare. Nu senast var det Västra Götaland och Halland som drabbades av "venedigsyndromet", vilket resulterade i att även medias nyhetsvärdering om närhetsprincipen uppfylldes.

Fenomenet om växthuseffekten är det enda resultat från en omvärldsanalys som vunnit gehör hos en bred publik, vilket bland annat bevisas genom Kyotoprotokollet. En enkel komparativ studie visar på en ökad temperatur över tid. Det ses som ett hot. Svagheten är utsläpp av koldioxid. Styrkan är att minska människans utsläpp av koldioxid via förbränning av fossila bränslen. Alternativa bränslen ses som en möjlighet.

Men sambanden är kanske inte så enkla som många vill göra gällande. Arkeologer som forskat på klimatet på äldre och yngre stenålder har visat att vi i Skåne hade medelhavsklimat då. Personligen skulle jag i dessa kalla, regniga och gråa novemberdagar gärna byta till medelhavsklimat här vid Skånekusten. Undrar hur många år det tar?

Foto från Skånes Djurparks stenåldersby i Höör.

lördag, november 11, 2006

Regeringens förslag om a-kassan

Det har varit många märkliga turer kring regeringens förslag om ändringar i a-kassan. Alla fackliga organisationer gick i taket! Självklart! Många är de ombudsmän och numera också ombudskvinnor som har facken som huvudsaklig försörjningskälla. De kan därmed sägas tala i egen sak. Därför är också missuppfattningen om att det är de fackliga medlemmarna som betalar sin a-kassa vida spridd. I själva verket är det bara en mycket liten del som medlemmmarna bidrar med; den största delen finansieras via skattsedeln.

Lagrådet hade initialt synpunkter på förslaget och det blev en stor nyhet. På Perssons tid var det ingen nyhet att lagrådet underkände regeringsförslagen; det var snarare regel än undantag. Då var nyheten istället att lagrådet godkände ett regeringsförslag från Persson! Nu anser lagrådet att regeringens beredning är godtagbar.

Kritiken från vänster andas klassisk klassretorik. Sven-Erik Österberg (s) säger att pengarna ska finansiera sänkningar av fastighetsskatten, förmögenhetsskatten och gå till städhjälp åt de rika; överklassen! Men regeringen, som lägger förslaget, säger att pengarna ska finansiera skattesänkningar för dem som jobbar; det utlovade jobbavdraget! Vem tror du vet bäst?

Och Josefin Brink (v) beskyller arbetsmarknadsministern för att se de arbetslösa som siffror i statistik och inte som människor av kött och blod. Det uttalandet låter som en klockren projektion.

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin, som är något så sällsynt som en etisk politiker, säger till Ekot:

"– Vi gick till val på en politik för arbete. De förändringar arbetslöshetsförsäkringen som kommer i regeringens proposition nästa torsdag är en viktig del i att återupprätta arbetslinjen och få fler i arbete. Vi sa före valet vad vi skulle göra, nu gör vi det vi har sagt."

Arbetsmarknadsministern har talat.

torsdag, november 09, 2006

Långsiktighet vs korttänkthet

En av de mest positiva konsekvenserna av att blogga är att det dyker upp mejl från läsare i när och fjärran. Häromdagen fick jag ett mejl från rektorn på Furulundsskolan i Sölvesborg, Anders Torstensson. Han hade av en tillfällighet hittat mitt inlägg Politisk korrekthet vs juridisk korrekthet.

Ska nazister få komma till skolan och propagera för elever? Den frågan ställde idag Studio Ett. I radiostudion diskuterade Göran Palmér, utbildningförvaltningschef i Karlskrona, och Anders Torstensson, rektor vid Furulundssskolan i Sölvesborg kring frågan om hur man ska hantera problematiken om vilka partier som får besöka skolan inför valet.

Anders Torstensson stack verkligen ut hakan genom att välkomna alla partier. Han är något så ovanligt som en man med civilkurage! Till grund för skolans kontroversiella beslut hänvisar han till att samhällets lagar måste gälla även i skolan, och då är det demokratins lagar, och inte hans eller lärarnas politiska värderingar som ska gälla.

Det anser däremot inte Göran Palmér. Han menar att rektor har rätt att säga nej till den typ av partier som kan framföra åsikter som inte är allmänt accepterade i samhället, och hänvisar till skollagen.
Hur gick det då för den politiskt inkorrekte rektorn? Det är det som är så intressant. Han berättar att det juridiskt korrekta ställningstagandet "tyvärr medförde att kommunens politiker tog ett beslut över våra huvuden och inskränkte den politiska informationen på skolan till att endast tillåta infomation från 'ungdomsförbund vars moderpartier finns representerade i Sveriges riksdag'. Behöver jag tillägga att det blev ett urvattnat fiasko?"

Tyvärr Anders, men politiker är röstmaximerare! De klarar inte att ta ansvar för mer än max en mandatperiod; och kan därför omöjligen förstå att du känner ett ansvar för att ungarna i skolan ska kunna ta sitt demokratiska ansvar som vuxna. Det är därför du som tjänsteman ska fatta beslut. Politiker ska inte lägga sig i den dagliga verksamheten. Men du är inte ensam om att ha politiker som lägger näsan i blöt i alla möjliga detaljer. Det finns alldeles för många av den sortens politiker, till och med i borgerligt styrda Ängelholm!

Vi skulle kanske ordna en utbildning för politiker? Om konsten att skilja på tjänstemannarollen och politikerrollen med arbetsnamnet Långsiktighet vs korttänkthet. Vad tror du om det, Anders?

måndag, november 06, 2006

Sd blir vågmästare

Sverigedemokraterna tog plats i fullmäktige i 140 kommuner, men om de kan göra skillnad i kommunpolitiken är ytterst ovisst. Inte minst på grund av de okonventionella politiska konstellationer som bildats med enda syfte att isolera Sverigedemokraterna.

Ett exempel är Falköping där socialdemokraterna i kommunfullmäktige röstade på en borgerlig kommunstyrelse!

Det finns en fara i detta sätt att hantera demokratin. Om tillräckligt många väljare tycker att deras röster värderas lägre än andras röster kan det få konsekvenser i nästa val. Vi människor är benägna att ta parti för de svaga mot de starka. Och om det är så att väljare uppfattar det som att politiker gör skillnad på folkvalda fullmäktigeledamöter så kan det slå tillbaka på de som tror sig vara förmer och bättre än andra.

Men trots oheliga allianser kommer Sverigedemokraterna att få en vågmästarroll i tolv kommuner. Det blir intressant att se hur de hanterar den rollen och om de kan göra skillnad.

torsdag, november 02, 2006

Ams avlönade ombudsman för SD

Ibland blir vissa vardagligheter nyheter trots att de inte är nyheter. Men idag har många upprörts över att Sverigedemokraterna i Skåne har fått pengar från Ams till en ombudsmannatjänst. Precis som om det var något nytt. Politiska partier i allmänhet och socialdemokraterna i synnerhet har alltid anställt huvuddelen av sin personal med hjälp av lönebidrag.

Aldrig någonsin har någon socialdemokratisk politiker ifrågasatt detta. Men nu när det handlar om lön till Sverigedemokraternas ombudsman Kenneth Sandberg i Kävlinge betecknas det som häpnadsväckande!

Först ville länsarbetsnämnden inte ens kommentera uppgifterna. Men chefen för arbetsförmedlingsfrågor i Skåne menade att det var klart olämpligt. Men efter att ha kontrollerat med Ams jurister säger han att det inte finns någonting i regelverket som hindrar att Ams beviljar stöd till politiska partier. De betraktas som ideella organisationer och kan därmed få bidrag, under förutsättning att de är seriösa arbetsgivare.

Alla kan tycka vad de vill, men vi lever i en demokrati. Det innebär att samma regler gäller för alla. Det åligger inte Ams att värdera politiska partier. Det är väljarnas uppgift - och de har sagt sitt. Alla röster är lika mycket värda - det är grunden i våra grundlagar. Glöm aldrig det!