Christina Linnea Örtendahls Blogg

Statsvetare & omvärldsanalytiker granskar dagsaktuell politik med glimten i ögat

lördag, maj 03, 2008

Små män känner sig aldrig små....små hundar likaså

Andefattiga människor kan man inte elda till entusiasm, bara hetsa till fanatism. En dumbom finner alltid en ännu större dumbom som beundrar honom. Det är den djupa okunnigheten som framkallar den tvärsäkra tonen.

Stora män känner sig aldrig stora. Små män känner sig aldrig små. Tyranner saknar sällan förevändningar, sa Edmund Burke.

En konservativ man är en man som är för feg för att slåss och för fet för att springa. Av en rad nollor gör man lätt en kedja, Stanislaw Jerzy Lec. Bättre är en tålmodig man än en stark, och bättre den som styr sitt sinne än den som intar en stad, berättar Ordspråksboken.

Välsignad vare den man som när han ingenting har att säga, avstår från att med ord bekräfta detta faktum, sa George Eliot och jag instämmer till fullo i detta. Eliot var en klok man. Det är en dygd och en god gärning gentemot mänskligheten om man klarar det. Samtidigt vill jag påminna om Konfucius ord ”Att veta det rätta och inte göra det är brist på mod.” och i samma andetag måste jag beklaga att mod inte är en dygd som vissa politiker i staden tyvärr inte har kännedom om. I alla fall inte i enlighet med den definitionen som jag känner till.

Den kloke drar sig tillbaka medan han ännu har ljus framför fötterna, är ett gammalt japanskt ordspråk vilket talar för att den okloke går vidare i mörkret. Det är oerhört mörkt framför fötterna på somliga potentater.

Personligen vill jag slutligen hänvisa till det som Seneca så klokt uttalade: Gör inte sådant som dina ovänner inte bör få veta. För dig som händelsvis inte vet så var Seneca romersk författare, filosof och politiker, vilken utbildades i Rom i retorik och filosofi av stoikerna. Jag vill gärna påminna om hans kloka slutsats: Audiatur et altera pars.

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Klittervägen bör öppnas för genomfartstrafik!

Etiketter: , , , ,