Christina Linnea Örtendahls Blogg

Statsvetare & omvärldsanalytiker granskar dagsaktuell politik med glimten i ögat

fredag, augusti 14, 2009

Män som hatar kvinnor...

Idag skriver hd.se under rubriken Klartecken för dyrt lyse på Stortorget om det som jag tagit upp med jämna mellanrum sedan 2002; nämligen att Ängelholms city är mörkt och mycket otillgängligt för kvinnor. Inte minst mot bakgrund av alla ouppklarade utomhusvåldtäkterna som inträffat här i stan känns det otryggt att gå ut.

Men nu:
Lagom till höstmörkret ska den upp, belysningen på Stortorget. Ingen av politikerna tvekade inför fyra belysningsstolpar för drygt en miljon kronor styck. Projekt Centrumlyftet håller på att gå från diskussionsklubb till verklighet. Och mörkret på Stortorget som fått så många negativa kommentarer genom åren ska bort.
Men jag har ändå svårt för att tro att diskussionsklubben som jobbat sedan 2002 i olika konstellationer verkligen skulle få något konkret uträttat. Jag är skeptisk, men hoppet är ju det sista som överger människan. Så jag hoppas.

Samtidigt undrar jag var mitt medborgarförslag på ämnet om tryggare stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv med hänvisning till att regeringen avsatt 45 miljoner kronor för ändamålet, blev av? På kommunens webbplats står det:

Medborgarförslag #92 Medborgarförslag angående tryggare stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv

Inkommit 2008-11-12 Diarienummer 2008/379

Nuvarande status Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för handläggning
Då är det således tekniska nämnden som inte vill söka pengar för ändamålet. Undrar vem som är ordförande där? Måste vara en kvinnofientlig politiker, som hellre avstår från statsbidrag och drar ut på arbetet än att framstå som kvinnokramare!

Men faktum kvarstår; pengar finns att söka och ett pressmeddelande har skickats ut från departementet:

Regeringen har givit Boverket och Länsstyrelserna i uppdrag att stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv. Regeringen avsätter 45 miljoner kronor under resten av mandatperioden till detta ändamål.
- En fjärdedel av alla kvinnor har det senaste året avstått från att ge sig ut på kvällen av oro för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad. När kvinnor blir så rädda att gå ut så att de stannar hemma, har samhället misslyckats. Den här satsningen skärper jämställdhetsperspektivet vid utformningen av stadsmiljöer, till exempel parker, tunnlar eller gångvägar, säger Integrations och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.
- Ett arbete för att förbättra tryggheten i stads- och tätortsmiljöer berör många aspekter av den fysiska utformningen av miljön och förutsätter att flera aktörer involveras. Boverket ska på nationell nivå leda, samordna och i samverkan med länsstyrelserna stödja ett konkret utvecklingsarbete med att stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv. Aktörer som behöver involveras är bland andra kommunen och fastighetsägare respektive fastighetsförvaltare, säger Miljöminister Andreas Carlgren.
Varför vill inte Ängelholmsmoderaterna söka statsbidrag för att förbättra tryggheten i stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv? Och varför behandlas inte mitt medborgarförslag? Det hade kunnat göra skillnad även på förnyelsen av torgen i Vejbystrand och Munka-Ljungby...och inte minst för att få belysning på motionsslingan i Munka-Ljungy!

Det kan väl ändå inte bara ren lathet, dumhet eller illvilja...

Etiketter: , , , , ,