Christina Linnea Örtendahls Blogg

Statsvetare & omvärldsanalytiker granskar dagsaktuell politik med glimten i ögat

fredag, juni 27, 2008

Vart tog multihallen vägen?

HD/NST rapporterar från kommunstyrelsens arbetsutskott angående program för detaljplan på gamla Scantomten att KSAU uppenbarligen "tryckte särskilt på att man även vill att hotell och handel prövas."

Det tycker jag är ett mycket märkligt uttalande. Byggnadsnämnden har nämligen redan beslutat att uppdra åt stadsarkitektkontoret att "i samband med arbetet med ny detaljplan för Sockerbruket 11 för nytt badhus även prövar förutsättningarna för hotell och kompletterande handel i begränsad omfattning."

Däremot undrar jag var multihallen blivit av i programsamrådet? Enligt Delphis rapport fanns det stora fördelar att även ta in denna i sammanhanget; inte minst ekonomiskt. Varför har denna tappats (eller vad man nu ska kalla det för) bort i sammanhanget?

Dagens citat:

När man lägger ihop två halva lösningar får man en kvarts och kallar den kompromiss.

Otto Ludwig

Etiketter: , , , , ,

torsdag, juni 26, 2008

Ny allians i Ängelholm: Socialmoderaterna

Intresse för att bo vid havet är stort, så även i Ängelholm. Tyvärr finns inte byggklar mark att tillgå för alla intressenter skriver NST/HD idag. Nej, det ska gudarna veta.

Av någon märklig anledning finns en kollektiv genetisk rädsla för havet som gör att staden bara ”tillåts” växa inåt landet. Och därför finns ingen genomtänkt strategi för hur kustremsan ska bebyggas. Något som märks tydligast i tekniska nämndens icke-planering av vatten och avlopp!
Infrastrukturen måste hänga med alla nybyggnationer, men det görs inte nu. Det kommer inget vatten till nybyggda hus i Vejbystrand förrän tidigast hösten 2009, säger byggnadsnämndens ordförande Calle Gudmundsson (c).
Och här har vi en del av den flaskhals för kustnära byggnation. Den andra delen är den psykologiska. Ängelholm har en mycket lång kustremsa från Vegeån ner till Skälderviken som förutom en liten bit i Havsbaden är helt obebyggd. Varför inte detaljplanera detta område för bostäder, handel och hotell? Gärna även med flervåningshus som ger havsutsikt för många! Och fler strandnära restauranger och hotell som skulle gynna turistnäringen!

Det tycker jag att kommunstyrelsen skulle initiera istället för att hoppa på den prioritering som politikerna i byggnadsnämnden arbetat fram i diskussioner med tjänstemännen på stadsarkitektkontoret. Vilket också framgår i artikeln:
Vi och nämnden (min kurs) har kommit fram till att det behöver göras ett samlat grepp för kuststräckan, eftersom så många vill bo där. Vi jobbar redan med flera planuppdrag i området och det finns inte resurser just nu till några fler, säger Michaela Leyon på stadsarkitektkontoret.
Enligt artikeln kunde ksau inte enas: Åsa Herbst (m) motsatte sig förslaget och fick med sig Rune Johansson (m) och BrittMarie Hansson (s). Hennes allianskamrater Lennart Engström (kd) och Liss Böcker (c) höll inte med henne.

Åsa Herbst säger till tidningen:
Det är politikernas uppgift att prioritera, inte tjänstemännens, säger hon.
Och ja, det är korrekt. Men nu är det inte tjänstemännen som har prioriterat utan politikerna i byggnadsnämnden! Det vore bra om Åsa Herbst lärde sig hur den politiska organisationen fungerar. Annars är det väl lika bra att kommunstyrelsen återkallar alla delegationsordningar och sitter kvar som enda nämnd och styrelse i kommunen.

Att dessutom gång på gång svika vännerna i alliansen bådar inte gott för framtiden. Jag börjar se det som att Åsa och Ängelholmsmoderaterna kommer att gå till val på en allians med Socialdemokraterna: Socialmoderaterna! Och jag är inte ensam om att befara detta scenario.

Det skulle definitivt inte gynna nytänkande och kustnära boende utan snarare skulle det hukas och byggas murar mot sandflykten utanför stadshuset!

Dagens citat:

De som sysslar för mycket med småsaker blir vanligen oförmögna att utföra stora ting.

Francois de La Rochefoucauld

Etiketter: , , , , ,

onsdag, juni 25, 2008

I demokratins tjänst

Då föredragningslista till fullmäktiges sammanträde skickades ut den 12 juni, var jag fortfarande ersättare och med på sändlistan. Förutom mitt medborgarförslag angående översyn av den lokala ordningsstadgan fanns ett ärende på dagordningen som jag verkligen sett fram emot. Nämligen Karl-Otto Rosenquist:s (mp) interpellation av den 26 maj 2008 angående entledigande av ekonomichef.

Initialt hade jag tänkt att bevista tillställningen men då mitt sällskap ansåg att frågan var överspelad valde även jag att stanna hemma. Ett gott alternativ tyckte jag, eftersom hela skådespelet kan följas via närradion. Jag skruvade fram Ängelholms närradio och hörde kommunens informatör introducera sändningen och berätta att hörsalen på stadsbiblioteket, något sent, började fyllas av ledamöter som intog sina platser.

Kort därefter lämnade informatören ordet till kommunfullmäktiges ordförande Ingvar Eriksson och då blev det helt tyst i etern. Först trodde jag att min (egentligen pappas) gamla radio tappat bort frekvensen, men efter en stund insåg jag att politikernas mikrofoner inte var kopplade till radiosändningen.

Först försökte jag leta efter mobilnummer till tjänstemännen på kommunens hemsida, men det var ingen bra idé. Därefter kom jag på att sms:a till politiker som fanns på plats och tala om att sändningen inte gick ut i etern. Jag fick respons men tyvärr dröjde det så länge innan problemet var löst att hela interpellationsdebatten ägde rum utan att jag som radiolyssnare fick höra något överhuvudtaget.

Det är helt oacceptabelt att något sådant får hända. Och när det faktiskt händer så råkar det hända under en av de verkligt få ärendepunkter som verkligen spelar roll i den demokratiska processen och för hur medborgarna kommer att använda sin röster nästa val.

Tack vare miljöpartiets Karl-Otto Rosenqvists arbete i demokratins tjänst kommer vi alla att få ta del av de inlägg i debatten som vi inte kunde lyssna till via kommunens hemsida. Det förtäljer NST/HD ikväll.

Det är bra, men kan ändå inte ersätta den totala upplevelsen som en direktsändning förmedlar. Hade jag varit det minsta vänsterkonspiratoriskt lagd hade jag uppfattat sändningsuppehållet som en politiskstrategisk handling. Tur att jag inte är det.

Dagen citat:

Talande tystnad (Cum tacent clamant) [Då de tiger, ropar de]

Cicero

Etiketter: , , , ,

måndag, juni 23, 2008

Packa picknick-korgen och njut av sommarkvällarna

Den 8 juni skickade jag in ett medborgarförslag där jag begärde en översyn av den lokala ordningsstadgan ”i riktning mot en liberalare inställning till picknickkorgar innehållande alkoholhaltiga drycker på Ängelholms stränder.” Och som NST/HD skrev om i sin artikel den 11 juni:
Turismen, skriver Örtendahl, är en viktig näringsgren här och den största konkurrensfördelen är stranden. Att då förbjuda vuxna att dricka alkohol när de vill njuta av nordvästskånsk mat och natur försvårar utvecklingen inom turistnäringen.
I dagordningen till kvällens kommunfullmäktige finns mitt ärende med under punkten 19 D. Medborgarförslag från Christina Linnéa Örtendahl om översyn av Ängelholms lokala ordningsstadga.

Men redan i dagens NST/HD får mitt förslag om "en liberalare inställning till picknickkorgar innehållande alkoholhaltiga drycker på Ängelholms stränder" ett välvilligt bemötande av kommunledningen.

I en artikel rubricerad Dricka vin på stranden kan snart vara tillåtet:

När kommunstyrelsens arbetsutskott samlades i onsdags gavs kanslichefen Lena Tebring i uppdrag att göra regelverket både tydligt och tillåtande.
Den lokala ordningsstadgan är svår att tolka och när det gäller alkoholförbudet så vi ska se över det, säger hon.
Lena Tebring är kommunens jurist, men trots det har hon svårt att bestämt säga om det är tillåtet eller inte att dricka starköl, vin eller sprit på stranden. Ett antal bilagor öppnar för tolkningar åt båda hållen och Lena Tebring medger att hon lyckats göra båda sedan NST nyligen skrev om konsekvenserna av ordningsstadgans paragrafer för alkohol på stranden.

Tidningen skriver vidare att kanslichefen ska se hur andra kommuner har löst frågan.
För enligt politikerna ska det framöver inte råda någon tvekan om att det är helt okej att ta sig ett glas vin till picknicken framöver, även på Ängelholms stränder.
Jag ber att få tacka för den snabba och välvilliga behandlingen av mitt förslag. I väntan på bättre strandutflyktsväder läser jag förslag på vin och mat att fylla picknickkorgen med!

Dagens citat:

Den som har lov att synda syndar mindre.

Ovidius

Ett extra tack till Gustaf & Chippen på Klitterhus för att jag får använda deras bild på min blogg. Totte & Teddie hälsar!

Etiketter: , , , , ,

söndag, juni 22, 2008

Frihet från yttrandefrihet?

Nu har det väl ändå gått på tok för långt. I dagens DN skriver man att centerns kommunikationschef istället för att vända sig till bloggaren och journalisten själv, mejlade till hans arbetsgivare om olämpligheten i det inlägg där Richard Slätt bad åtta borgerliga riksdagsledamöter dra åt helvete.

Och ja, jag kan förstå att vokabulären stör. Men det gör sannerligen regeringens hantering av FRA-lagen också. Aldrig någonsin trodde jag att jag skulle uppleva att en borgerlig regering röstar igenom en lag som ger staten rätt att avlyssna och läsa hela det svenska folkets korrespondens. Det krävs inte ens misstanke om brott längre. En lag som dessutom arbetats fram av socialdemokraterna!

Hade förslaget presenterats som att Hitler och Stalin och deras betrodda hantlangare kommer att sprätta upp dina brev och avlyssna alla dina telefonsamtal, så skulle förmodligen fler protesterat. Det blir mer verkligt och konkret då. Ungefär som skillnaden mellan att betala via Internetbanken eller kontant med pengarna upplockade ur fickan.

Birgitta Ohlsson (fp) fegade ur och lade ner sin röst. Bara en enda borgerlig riksdagsledamot röstade enligt sin övertygelse; ett nej mot partilinjen. Hon kommer att gå till historien. Därmed kan vi konstatera att Sveriges Riksdag bara har en enda sann liberal ledamot: Camilla Lindberg (fp)! Yttrandefrihetens hjältinna 2008!

Dagens citat:

Quis custodiet ipsos custodes?

Juvenalis

Etiketter: , , ,

torsdag, juni 19, 2008

Frilansande moderat politiker från den 17 juni 2008

Igår fick jag brev från Länsstyrelsen i Skåne län. De har utsett ny erättare i kommunfullmäktige istället för mig. Det blir Bert Leion. En äldre man med mycken klokskap och ett förflutet inom trafikplanering i Hallands län. Det är min fromma förhoppning att Ängelholmsmoderaterna tar tillvara hans enorma yrkeskompetens. Det behövs verkligen. Trafikfrågorna och överhuvudtaget det mesta inom tekniska nämndens verksamhet blottar den politiska inkompetensen och bristen på handlingskraft i Ängelholmsmoderaterna.

Med anledning av Länsstyrelsens sammanräkning blev jag uppringd och återigen intervjuad av en journalist från lokaltidningen NST/HD. Det blev en notis i dagens tidning.

Det som stod i centrum var dels varför jag valt att avgå istället för att sitta kvar som politisk vilde och dels att jag fortsätter som enskild medlem i moderaterna. På den första frågan är svaret enkelt: som statsvetare anser jag att det är viktigt att respektera lagstiftningen och det styrelseskick som beslutats i riksdagen.

När det gäller mitt medlemsskap så delar jag moderaternas grundvärderingar, vilket jag inte anser att Ängelholmsmoderaterna gör. Jag anser att grunden för all demokrati är alla människors lika värde och det lever man inte efter i den lokala organisationen. Framför allt finns ett kvinnoförakt som lyser igenom gång efter annan.

När gamla gubbar fritt får sitta och flina, sucka och göra fula gester bakom ryggen på de kvinnor som försöker säga sin mening på gruppmötena utan att ledningen tar tag i det; då anser jag att den interna kulturen är sjuk. När jag påpekat det har det bara viftats bort. Det påminner mig snarare om LO-kulturen, än om den som jag förväntar mig i ett modernt parti.

Det är helt enkelt en gubbkultur - pungpatrullens implicita opinion - som råder. Jag är bara en i raden av kvinnor som lämnat Ängelholmsmoderaterna och fortsatt som enskild medlem. Det är också många kvinnor som fortfarande är kvar, som vittnar om hur de utsätts för alla klassiska härskartekniker av den inofficiella ledartrojkan Pungpatrullen. Och flera är hjärtligt trötta på att höra kommentarer om klädsel, frisyr och andra yttre attribut, samtidigt som ingen lyssnar på vad de säger! En del så pass upprörda att de inte längre vill delta i gruppmötena.

Vi vkinnor får gärna koka kaffe på Ängelholmsmoderaternas lördagskafé, men politiken ska vi inte lägga oss i. Och framför allt inte den delen av uppdragen som är lukrativa. Det förstår du väl, lilla gumman!

Därför valde jag att lämna Ängelholmsmoderaterna. Jag har större möjligheter att påverka politiken i Ängelholm som frilansande politiker. Eller som frilansande moderat, som tidningens journalist uttryckte det!

Dagens citat:

Politik är konsten att hindra människor från att blanda sig i det som angår dem.

Paul Valéry 1871-1945

Etiketter: , , , , , , ,

Fri debatt eller locket på?

Vetandets värld har under veckan sänt fem fantastiska program. Fem fantastiska program som inte varit politiskt korrekta. Forskare med alternativa teorier till den heliga koldioxidhypotesens monopolsyn på förklaring till klimatförändringen. Äntligen!

Mycket intressanta program som väcker många tankar. Inte bara kring klimatförändringarna utan mest kring hur den politiska korrektheten styr forskningen i Sverige. Forskarna som nu släpps fram i public service berättar varför de tvivlar på att koldioxiden är det viktigaste skälet till att klimatet blivit varmare, och om hur svårt det är att föra fram en alternativ bild när övertygelsen om växthusgasernas roll vuxit sig så stark.

Programmen borde vara obligatorium i grundskolans läroplan och i Riksdagen. Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria vid Tekniska Högskolan i Stockholm, sätter in klimatfrågan i sitt historiska sammanhang. Och rymdfysikern Henrik Svensmark och naturgeografen Lars Franzén ser båda kopplingar mellan inflöde från rymden, styrt av solen, och klimatet.

Rymdfysikerna Rickard Lundin och Henrik Lundstedt menar att solens påverkan på jorden och klimatet har underskattas av FN:s klimatexperter. De efterlyser mer kunskaper om solens sätt att fungera och påverka jorden. De menar att vi vet för lite ännu för att kunna hävda att det är koldioxidutsläpp som gjort jorden varmare.

Vetandets Värld diskuterar oklarheter i FN:s klimatpanels senaste rapport med några av författarna. Det finns mätresultat i den senaste IPCC-rapporten som tyder på att klimatmodellerna överskattar koldioxidens påverkan på klimatet. Och enligt författarna så har vissa primära partier helt enkelt strukits.

Det är helt enkelt hårresande hur somliga lyckats göra goda affärer på en hypotes. Al Gore är en företrädare för den allenarådande tolkningen som presenterats som en sanning. Koldioxidhypotesen har blivit en givande affärsidé och har inte mycket med forskning att göra längre. Men han är onekligen en skicklig affärsman. Alltmedan ozonlagret blir tunnare blir Al Gore tjockare!

Dagens citat:

Det är den mörkaste timmen i en mans liv när han sätter sig ner för att fundera ut ett sätt att få pengar utan att förtjäna dem.

Horace Greeley

Etiketter: , , , , , ,

måndag, juni 16, 2008

Tänk om det blev närmare till havet?

Till min förvåning läser jag i dagens NST/HD att politikerna verkat svänga i fråga om busslinje till Råbocka via Havsbaden! En födelsedagspresent så god som någon.

Men fan trot, för när medborgarförslaget behandlades gavs inga löften. Men å andra sidan vet jag att ansvariga politiker aldrig fått presenterat för sig att den sk badbussen inte tar funktionshindrade, rullatorer eller barnvagnar ombord. Den har istället presenterats som en buss för utsatta grupper. Och ja, det beror ju på vad man menar med det begreppet.

Personligen anser jag inte att tonåringar som är för lata för att cykla eller gå är de som ska subventioneras med gratis buss till havet. Däremot hade det gynnat alla om de allmänna kommunikationerna fungerade; inte minst miljömässigt. Det är inte trevligt att promenera längs Havsbadsvägen ner till stranden i stillastående sommarvärme och tillika stillastående bensin- och dieselångor. Att det dessutom är många barn som utsätts gör saken än värre.

Nu hoppas jag bara att det inte bara är en läpparnas bekännelse utan att kommunen faktiskt rent ekonomiskt kan tänka sig att stödja en busslinje om inte Skånetrafikens kalkyl stannar på plus.

Dagens citat:

Tiden omvänder fler än sanningen.

Thomas Paine

Etiketter: , , ,

lördag, juni 14, 2008

Ängelholm måste positionera sig på turistmarknaden

Det är tur för ängelholmarna att vi har en turistchef som brinner för sin uppgift att marknadsföra Ängelholm. Det är ingen lätt uppgift i en kommun som förbjuder picknick med vin på stranden, även om grill tillhandahålls på ett ställe. En kommun som inte ens arbetar aktivt för att få till stånd en ordinarie busslinje mellan havet (och de näringsidkare som finns där) och centrum.

Men som ändå anser att havet och stranden utgör en av de viktigaste konkurrensfördelarna!

Jag har förgäves försökt förklara detta för turister i stan, speciellt de som varit ute och ätit och ska hemåt till stugan, husvagnen eller hotellrummet. Många är de som kommit av tåget och undrat var havet ligger. En del av de bilburna har också stannat och frågat då de haft svårt att hitta ner till havet.

Det är fantastiskt att Rita Aatola Olsson, och hennes kollegor från Position Skåne och Visit Sweden visar "fem tyska radio- och tidningsjournalister runt ett försommarfagert Bjäre" i helgen. I syfte att locka tyska turister. Bra initiativ som brukar få stor genomslagskraft i utländska medier.

Men ska det lyckas krävs det en kraftsamling av oss alla i Ängelholm, men speciellt från de styrande politikerna i Ängelholm. Turismen är en växande näringsgren - och den som inte vill satsa kan heller inte förvänta sig att vinna.

Ängelholm måste bli en företagsvänlig kommun även för företagarna i turist- och upplevelsebranschen. Då gäller det att politiskt skapa goda förutsättningar och strukturer för näringen. Det brådskar med positionering på marknaden. Och det finns massor av förbättringsmöjligheter. Vad väntar vi på?

Dagens citat:

När den rike gräver sin skatt djupare och djupare ner i jorden är det för att i förväg bana sig väg till helvetet.

Indiskt ordspråk

Etiketter: , , , , ,

fredag, juni 13, 2008

Enkät bland kommunens medborgare

För första gången har Ängelholms kommun deltagit i SCB:s medborgarenkät, rapporterar NST/HD. Enligt artikeln ger medborgarna kommunen bra betyg överlag.
Analytikerna från SCB rekommenderar att kommunen ska jobba med bostadsfrågorna, fler och billigare bostäder. Framför allt unga ger dåligt betyg för Ängelholms bostadsmarknad.
Det förstår jag. Bristen på bostäder och ovanligt högt hyresläge är en stor nackdel för Ängelholm som kommun, eftersom det försvårar för ungdomar att stanna kvar och dessutom sänker inflyttningsöverskottet i förhållande till det önskvärda. Vi behöver fler skattebetalare och fler händer i äldreomsorgen om vi ska klara framtiden.

De tar även upp tryggheten som ett problem. Trots att Ängelholm är en kommun med förhållandevis låg brottslighet, så är det en fråga som oroar. "Det är också den frågan där skillnaden är störst mellan könen. Kvinnor känner sig betydligt otryggare, kanske med tanke på ouppklarade våldtäkter."

Det bekräftar bara det kvinnor i alla åldrar redan berättat för mig. Tyvärr ville inte Ängelholmsmoderaterna att jag skulle jobba vidare med den frågan. Och det har heller inte hänt ett endaste dugg ännu. Jag flyttade hit 2002 och redan då lovades bättre belysning på Stortorget och sedan har Britt Marie Hansson (s) motionerat om belysning utmed åpromenaden. Motionen har blivit behandlad och tillstyrkt i kommunfullmäktige, men ännu har ingenting hänt!

När det gäller möjligheten att påverka finns uppenbarligen mycket i övrigt att önska. Det förvånar mig inte alls. Det är näst intill omöjligt att påverka politiken inom det största partiet (moderaterna) i Ängelholm. Hur ska det då inte vara för den vanlige medborgaren? Och när jag läser kommunalrådet Åsa Herbst kommentar i tidningen så förstår jag betyget:
Jag vill ha medborgardialog, men det får inte bara bli en klagomålshantering. Stormöten tas lätt över av några högljudda kritiker. Kommunens hemsida är ett viktigt medel, särskilt mot unga.
Kommunens hemsida är knappast skapad för interaktivitet inom politiken. Det går inte ens att lämna in ett medborgarförslag elektroniskt. Men det mest intressanta är att ta reda på vad de 40 procent av medborgarna som inte gav ett odelat gott betyg har för synpunkter. Vid tillfälle ska jag studera enkäten närmare.

Dagens citat:

Vi simmar alla i samma båt.

Refaat El-Sayed

Etiketter: , , , ,

torsdag, juni 12, 2008

Övervakningslagen skapar etiskt dilemma för riksdagsledamöter

Det nya övervakningslagen innebär att allas e-post och telefonsamtal kan övervakas av Försvarets radioanstalt, FRA. Förslaget vållar mycket svåra etiska avvägningar för flera borgerliga riksdagsledamöter. Centerns Fredrick Federley har hela tiden varit kritisk till och varnat för riskerna med förslaget. Just nu brottas han i sitt inre med frågan var hans lojalitet ligger: partiet eller väljarna. Ett svårt etiskt dilemma.

Fyra borgerliga riksdagsledamöter som går emot sina partier – det är allt som behövs för att fälla förslaget om ny övervakningslag, skriver Aftonbladet. Det gör frågan mer intressant för medier, men förändrar inte i grunden den enskilde riksdagsledmotens situation.

Enligt artikeln är Fredrik Schulte en av de moderater som är emot förslaget, men som ändå väljer att rösta för det. Han anser att eftersom "övervakningen måste ske på ett rättssäkert sätt. Polisen ska be om tillstånd hos en domstol innan de avlyssnar någon." så är det okej!

På frågan om varför han rösta emot sin egen uppfattning svarar han:
Sossarna är ändå i grunden för förslaget, med några mindre ändringar, så det kommer gå igenom förr eller senare ändå. I stället för att jävlas med regeringen så röstar jag för och undviker risken för politisk kris.
Heder åt Niklas Wyman, ordförande i Muf, som påminner om självklarheten att:
varje politiker är personligt ansvarig inför väljarna.
Jag instämmer i hans slutsats:
Jag vet inte en enda ung politiker som är för förslaget. De äldre politikerna förstår inte innebörden av att alla kan avlyssnas med den nya tekniken.
...men jag tror inte att hans förklaring att de äldre inte förstår innebörden av förslaget speglar hela sanningen. Jag tror snarare att de äldre har internaliserat den socialistiska inställningen att staten per definition är god och därför finns inget att frukta om man har rent mjöl i påsen.

Problemet är att detta inte är sant! Det finns alltid någon som värderar vad som är rent mjöl och i vilkens påse det får finnas. Hur var det med sossarnas samarbete med SÄPO och åsiktsregistreringen...

Dagens citat:

Etiken, den hänger man av sig i tamburen.

Refaat El-Sayed

Etiketter: , , ,

onsdag, juni 11, 2008

Ängelholmsmoderaterna - förbudspolitiker eller liberaler?

Häromdagen avslöjade Nordvästra Skånes Tidningar/Helsingborgs Dagblad ett uppenbarligen okänt förbud mot alkololintag på stranden i Ängelholm.
I den lokala ordningsstadgan, som kommunfullmäktige ställde sig bakom redan 1996, står att kommunens badplatser jämställs med offentlig plats och där får varken starköl, vin eller spritdrycker drickas. Förbudet gäller från Sibirien i söder och ända upp till badplatsen norr om hamnpiren.
De flesta som tidningen talar med är omedvetna om förbudet, inklusive kommunalrådet Åsa Herbst (m), socialnämndens ordförande Jan Olof Sewring (m) och turistchefen Rita Aatola Olsson.

Jag skrev omgående en kommentar till artikeln med mina synpunkter:
Jag anser inte att det politikernas uppgift att förbjuda vuxna människor en trevlig pick-nick med jordgubbar och champagne på stranden. Men Ängelholmsmoderaterna har anammat sossarnas förbudspolitik istället för att värna traditioner som sill och nubbe i det gröna och en liberal hållning till att vuxna människor är vuxna. Har du fyllt 20 (vilket också är märkligt) och får köpa vin, sprit och öl borde vi väl rimligen också förväntas kunna sköta det på stranden och inte bara i egna trädgården.
...och sedan ett medborgarförslag som idag kommenteras i en artikel på hd.se.

Hoppas på ett välvilligt mottagande av mitt medborgarförslag även om jag inser att min namnteckning tyvärr borgar för något helt annat - nämligen ett kort och snabbt avslag eller möjligen anses besvarad.

Dagens citat:

Människor är som viner; med åren blir de dåliga surare och de goda bättre.

Cicero

PS: Bilden har jag lånat från Klitterhus. Hoppas det är okej med dig Gustaf.

Etiketter: , , , , , , ,

söndag, juni 08, 2008

Sand och klippor, sol och bad

Har varit urkopplad några dagar och ägnat tiden åt bad. Har testat badplatser längs med västkuststräckan från Varberg till Ängelholm. Svårt att säga vad som var bäst; men mina fyrfota vänner hittehundarna Totte och Teddie föredrar helt klart Vejbystrand. För där får de vara med!

Själv är jag omåttligt förtjust i de vackra kallbadhusen i Varberg och Malmö (där jag bodde innan). Varför finns inget sådant i Ängelholm? Bara en fruktansvärt ful och rufft tillyxad badbrygga vid det vackra Klitterhus - till vilken nytta egentligen?

Dagens citat:

Vattnet är ett farligt gift, vilket omger Visby stift.

Falstaff, fakir alias Axel Wallengren

Etiketter: , ,

tisdag, juni 03, 2008

Läs ledarsidan i Kvällsposten idag

Jag vill skicka en varm kram och ett stort tack till min vän Peter J Olsson, politisk redaktör på Kvällsposten, för att han idag publicerat min debattartikel Ängelholms dyra politiknota med reflektioner kring det fullständigt ovettiga och dyrbara avskedandet av ekonomichefen Herman Crespin på sin ledarsida.

För er som ännu inte hittat till hans intressanta blogg Politik och annat från svenska södern vill jag rekommendera ett besök. Tack vare Peter har vi numera en heltäckande skånsk tidningssida som ofta kommenterar Region Skånes göranden och låtanden!

Dagens citat:

Det första intryck man får av en furstes begåvning är när man ser de män som han har i sin omgivning, och om de är kompetenta coh trogna kan man alltid anse honom vara vis, ty han har insett deras kunnighet och behållit deras trohet. Men när de inte är kompetenta kan man alltid fälla ett ogynnsamt omdöme om fursten, ty det första fel han gör är detta val.

Niccoló Machiavelli i Il principe 1513

Etiketter: , , ,