Christina Linnea Örtendahls Blogg

Statsvetare & omvärldsanalytiker granskar dagsaktuell politik med glimten i ögat

fredag, maj 30, 2008

Det är lätt att leka med andras pengar...Så kom då den dagen när Ängelholms kommun kom överens med den sparkade ekonomichefen Herman Crespin. NST/HD rapporterar idag om nyheten under rubriken En miljon till sparkad ekonomichef.
Avtalet med Ängelholms kommun innebär att han avslutar sin anställning 31maj. Från det datumet har han ytterligare 18 månadslöner på 52 000 plus semesterersättning.
Men det räcker inte: "För kommunen tillkommer sociala avgifter. Kostnaden för avtalet hamnar då på 1,5 miljoner."

Men det räcker inte: "Kommunen har redan fått in en ny tillfällig ekonomichef...på halvtid fram tills Ängelholm hittar en ersättare för Herman Crespin." Prislappen på honom är ca 200 kkr.

Men det räcker inte: "Att rekrytera permanent ekonomichef beräknas ta minst sex månader."

Så långt har vi en prislapp på 1 500 kkr i lön för att Herman Crespin inte längre får utföra det arbete vi betalar honom för. Och kostnad för tillfällig vikarie på 200 kkr. Således en preliminär summa om 1 700 000 skattekronor.

Men det räcker inte: "Till det kommer den månad Herman Crespin redan gått hemma med full lön plus två veckors intjänad semester." Och då får vi lägga till ytterligare drygt 100 kkr. Och då är vi uppe i 1 800 000 skattekronor.

Normalt sett brukar man beräkna kompetensförlusten för ett företag vid byte av innehavare på denna typ av nyckelpersoner i en årslön. Så då får vi lägga till ytterligare ungefär 900 kkr. Och då är vi uppe i 2 700 000 skattekronor.

Men det räcker inte: Rekryteringsprocessen för att hitta en ny ekonomichef är inte gratis. Jag utgår från/hoppas att man väljer att ta hjälp av ett professionellt rekryteringsföretag och då får vi ytterligare en kostnad. Låt oss räkna lågt och sätta en prislapp på 100 kkr. Och då är vi uppe i 2 800 000 skattekronor.

Men det räcker inte: För om och när vi lyckats rekrytera en ny ekonomichef, som förväntas ta sex månader, så ska denna person ha lön i ett (1) år samtidigt som Herman Crespin fortsätter att få betalt för att inte sköta arbetet som ekonomichef i Ängelholms kommun. Prislappen landar på minst 400 kkr. Och då är vi uppe i 3 200 000 skattekronor.

Men det räcker inte: Varumärkesförlusten för Ängelholms kommun är stor. Frågan är bara hur man ska beräkna denna kostnad. Ett enkelt sätt är att utgå från den direkta kostnad som lagts ner.

Och den 30 september 2006 berättade NST/HD hur kommunen lagt ner 450 kkr för att bygga ett varumärke.
Den nya logotypen ingår i det varumärke och den nya profil marknadsrådet i Ängelholms näringslivs AB, Änab, med hjälp av en reklambyrå plockat fram... Profilen ska användas av företag, organisationer och kommunen i bland annat marknadsföring.
Och om vi utgår från insatt kapital och 0 i tillväxt (vilket knappast är troligt men det är problem att påvisa värdeökning) på det insatta kapitalet så ska vi lägga till 450 kkr. Och då är vi uppe i 3 650 000 skattekronor.

Men det räcker ändå inte: För det finns ytterligare svårkalkylerade indirekta kostnader i form av färre ansökningar till tjänster i kommunen, lägre kompetens bland de som söker sig hit och eventuell brist inom vissa yrkesgrupper. Denna typ av kostnad kräver ingående kalkyler och de skulle ändå vara ytterst problematiska, varför jag avstår från att prismärka denna delen av processen.

Sammantaget kan vi dock räkna ner vad det exceptionella avskedandet av en ytterst kompetent ekonomichef rent ekonomiskt kostat oss skattebetalare: Det blir, lågt och försiktigt räknat en kostnad på ungefär 4 000 000 skattekronor!

Men det räcker ändå inte: "Förutom kostnaderna för de personerna ska kommunen hyra en konsult för att leda badhusprojektet." Har ingen aning om hur tiden beräknats eller hur upphandlingen kommer att ske, men det brukar vara svårt att finna någon som arbetar för mindre än 1 000 kronor per timme. Det får bli ett x i kalkylen för denna utgiftspost.

Då har jag inte räknat med några som helst kostnader för uteblivna intäkter. Och jag som trodde att en röst och ett medlemsskap i Ängelholmsmoderaterna var en garant för att slippa från sossepolitik och slöseri med väljarnas skattepengar!

Dagens citat:

...vi under skatter digna ner.

Ur Internationalen, översättning Henrik Menander 1902

Etiketter: , , , , , , ,