Christina Linnea Örtendahls Blogg

Statsvetare & omvärldsanalytiker granskar dagsaktuell politik med glimten i ögat

fredag, maj 09, 2008

Går makt före rätt; prestige före logik i Ängelholm

Idag skriver HD/NST om det så kallade Badhusprojektet som ekonomichef Herman Crespin, av kommunfullmäktige utsetts till projektledare för:
Delphis utredning kommer fram till att en inomhusarena med äventyrsbad och hotell, möjligen även sporthall med tusen publikplatser samt att bygga om gamla simhallen till kulturhus är att föredra. Lösningen ger ett så pass stort och dyrt projekt att även utländska byggföretag kan lockas.
I kommunstyrelsens arbetsutskott råder olika viljor inom alliansen. Moderaterna tvekar om sporthall medan centern drev frågan om ett sportcenter redan inför valet 2006.
Är det månne ett hemligt avtal om Valhall park som ligger bakom behandlingen av ekonomichefen Herman Crespin? Eller handlar det kanske bara om politisk prestige? Jag vet ju hur mycket irritation centern och särskilt deras Stig Andersson väckte inom moderaterna i Ängelholm när de (c) gick till val på en ny sim- och idrottshall. Är det så simpelt att moderaterna i Ängelholm hellre än att få fram en bra anläggning med en för skattebetalarna förmånlig finansiering, sätter sitt eget förslag högst. Även om det innebär en både sämre och dyrare lösning? Eller båda delar?

När jag läser att:
Sedan ekonomichefen fick sparken och därmed lämnade badhusprojektet jobbar kanslichef Lena Tebring, tekniske chefen Kenth Hasselgren och stadsarkitekt Sverker Tingdal vidare med planeringen av Ängelholms nya badanläggning på Sockerbruksområdet.
...så börjar jag fundera vilken tjänsteman som kommer att få sparken härnäst? Eller de har kanske tagit lärdom och bortser från vad det utomstående konsultföretaget Delphi:s utredning visat, eftersom det inte var politiskt korrekt inom moderaterna i Ängelholm att lägga fram det resultatet? Och det kan knappast heller vara politiskt korrekt att ta emot utländska pengar. När det finns svenska kronor och skattekronor från medborgarna att håva in...

Det återstår att se.

Dagens citat:

Macht geht vor Recht (Makt går före rätt). Bismarck

Etiketter: , , , , , , , , , ,