Christina Linnea Örtendahls Blogg

Statsvetare & omvärldsanalytiker granskar dagsaktuell politik med glimten i ögat

tisdag, augusti 28, 2007

Förbjud inte porr, Bea

Justitieminister Beatrice Ask vill förbjuda dömda för sexualbrott att läsa porrtidningar, rapporterar DN idag. Jag kan förstå tanken, men att försöka förbjuda vissa tidningar och tidskrifter inom kriminalvården är att gå över en gräns.

Det skulle innebära att grundlagen sätts ur spel för vissa personer, vid vissa tillfällen och viss information. Det öppnar dörren för ett allmänt tyckande. Det är definitivt inget som en borgerlig regering ska ägna sig åt.

Censur i alla former är av ondo, oavsett om syftet är gott eller ej. Och oavsett om jag tycker att det är rätt eller fel. Tanken får inte ens tänkas. I samma ögonblick som detta förslaget går igenom kommer diskussionen om vad som ska vara tillåtet, för vem och för vad. Och nästa steg blir vem som har rätt att bestämma vad som är tillåtet för vem och för vad.

Släng förslaget i papperskorgen direkt, Beatrice. Annars hamnar vi i en alldeles omöjlig situation.

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Havsbaden bör öppnas för genomfartstrafik!

Etiketter: , , ,

måndag, augusti 27, 2007

Vilks är en trött gammal farbror

Konstnären Lars Vilks har tecknat profeten Muhammed som en rondellhund. Eftersom tre olika konstutställningar sagt nej till att publicera hans bilder kan man lätt tro att syftet är att provocera och att det var tre fega instutioner som sa nej.

Men efter att Jyllandsposten publicerat karikatyrerna av Muhammed vet vi vad som händer. Därför kan jag inte se det som en provokation utan snarare som ett sätt för Lars Vilks att synas. Han vill förmodligen framstå som en originell, modig och nytänkande konstnär. Men då får han göra något som ingen annan gjort tidigare. Inte plagiera något som redan är gjort och med en förutsägbar reaktion, vilket visade sig idag med en demonstration utanför Nerikes Allehanda i Örebro. Och så börjar karusellen om igen...

Lars Vilks framstår bara som en trött gammal farbror som har problem med kreativiteten och drabbats av "skaparångest". Självklart ska teckningarna kunna publiceras, men någon ny Jörgen Nash blir han, trots Nimis, i alla fall aldrig.

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Havsbaden bör öppnas för genomfartstrafik!

Etiketter: , , ,

söndag, augusti 26, 2007

Tintin i ankdammen Sverige

Varför har vi så svårt för att tolka saker och ting utifrån något annat perspektiv än det rent bokstavliga? Jag kan inte låta bli att kommentera den debatt som vållats av ett gammalt seriealbum.

Förlaget Bonnier Carlsen har anmälts för hets mot folkgrupp till Justitiekanslern för att de ederat Hergés album "Tintin i Kongo". I anmälan, som Afrosvenskarnas riksförbund har ställt sig bakom, formuleras brottet:

"Seriemagasinet innehåller bilder och texter som är kränkande mot svarta människor genom att beskriva dem som intellektuellt och socialt underlägsna".

I sin iver att vara politiskt korrekt föreslår förlagets informationsansvarige, Helena Martin, att albumet ska få vara kvar men att man genom att placera det i vuxenhyllan markerar att det inte är lämpligt! Intervjun i DN avslutas med frågan om barn kan läsa "Tintin i Kongo"?

Och på det svarar Helena Martin (sic!) att "Barn kan läsa den men i vuxens sällskap".

Vad är det som får vuxna människor att tro att barn är dumma? Den rasbiologiska människosyn som fanns på 1930-talet i Sverige och Tyskland är inget som dagens barn känner igen sig i. Om de överhuvudtaget reagerar som är det snarare så att de kommer att se det som lika märkligt som Tintins klädsel.

Det är väl knappast barnen man borde oroa sig för när det gäller den människosynen. I vårt samhälle finns fortfarande en människor som fått rasbiologins teori med modersmjölken och internaliserat det tankesättet.

Som nation borde vi göra upp med den så kallade vetenskapen och exporten därav istället för att moralisera över ett seriealbum. Men det är lättare att i symboliskt förbjuda namn på bakverk och glassar än att göra upp med en obehaglig period i vårt lands historia.

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Havsbaden bör öppnas för genomfartstrafik!

Etiketter: , , , , ,

torsdag, augusti 23, 2007

Juridisk process styrs av politiska principer

Miljödomstolen i Växjö har utfärdat rökförbud i en privat villaträdgård för att en granne irriterats av tobaksröken. Det är en kvinna i Åkarp som inte längre får röka var hon vill i sin egen trädgård. Med domen följde en karta över hennes trädgård som visar var hon inte får röka och var rökning är tillåten: Hon tilldelas av miljödomstolen en liten rökruta längst bort i sin trädgård.

Allt beroende på att hennes granne hävdar att han lider av tobaksröken så till den milda grad att han måste använda mask när han går från sitt hus till sin bilen. Först stämde han, enligt DN är grannen advokat till yrket, henne i tingsrätten men där förlorade han.

Det är uppenbart att miljödomstolen inte värnar äganderätten. Någonstans måste man faktiskt sätta gränsen, och jag anser att den gränsen nu är passerad. Varför väljer man att inskränka på kvinnans rättigheter att utnyttja sin egen ägandes trädgård på det sätt hon vill? Varför väljer man inte att inskränka på mannens rättighet att vistas ute utan ansiktsmask om han nu är så känslig?

Vad kommer härnäst? Du har en granne som inte tycker om doften från syrener, och då blir du tvungen att hugga ner dina syrenbuskar? Hur är det med grillos? Tål grannen det eller måste man köpa en elgrill och hålla till inomhus? Om jag inte tål hårspray måste frisörsalongen bredvid stänga då?

Nej, jag ser två uppenbara feltänk i beslutet. Det första är att en juridisk prövning utgår från politiskt korrekta vs politiskt inkorrekta värderingar. Det andra är att detta tankesätt leder till ett förmyndarsamhälle som talar om för medborgarna vad som är moraliskt accepterat beteende eller inte. Det anser jag inte vara ett etiskt korrekt förfaringssätt. En juridisk process bör utgå från juridiska principer och inte politiska dito.

Om vi fortfarande vill göra anspråk på att vara en rättstat är det högt på tiden att stanna upp och tänka efter. Det här är något som regeringen måste se över, så det inte spårar ur fullständigt. För mig låter domar av det här slaget som värsta sortens statliga intrång i den lilla människans privata sfär.

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Havsbaden bör öppnas för genomfartstrafik!

Etiketter: , , , ,

onsdag, augusti 22, 2007

Spelmonopol, etik och moral

Enligt Ekot vill Folkpartiets styrelse avskaffa spelmonopolet och kommer därför att lägga fram det förslaget vid partiets landsmöte inom kort.

Regeringen lär ha tillsatt en utredning med syftet att behålla statens monopol inom spelbranschen. Det är ett direktiv som i mina ögon förefaller fullständigt obsolet. Genom tillkomsten av Internet och en global spelmarknad anser jag att vi måste anpassa oss till verkligheten.

Min utgångspunkt är att spelmonopolet beror på socialdemokraternas långa maktinnnehav. Det statligt ägda Svenska Spel och folkrörelsernas olika lotterier är de stora aktörerna. Och de gynnas givetvis av den gamla regeringens inställning. De aktörerna anses ta ett stort samhällsansvar genom att försöka gynna ett sunt spelande och motverka spelmissbruk. Det är således syftesetiken som används vid beskrivningen av empirin i spelbranschen.

Det är min förhoppning att detta analyseras noga inom moderaterna innan det slutliga beskedet formuleras offentligt. Det etiska perspektivet är A & O i detta fallet. Och då menar jag inte ett populärvetenskapligt synsätt på moral i förhållande till spel och dobbel utan ett vetenskapligt förhållningssätt till begreppen etik och moral.

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Havsbaden bör öppnas för genomfartstrafik!

Etiketter: , ,

måndag, augusti 20, 2007

Filmcensur, elitism, socialism, fascism och kommunism

P1 Morgon och Ekot har lyft fram en oerhört central fråga, nämligen statens biografbyrå. Det är världens äldsta statliga filmcensur och förutom att klippa bort filmsekvenser som anses olämpliga, beslutar de också om åldersgränser för filmvisning på biografer.

Givetvis hade jag hoppats på att statens biografbyrå skulle vara bland det första som alliansen skulle lägga ner. Men enligt radions rapportering råder det politisk oenighet inom alliansen.

Mitt parti, moderaterna har länge krävt att filmcensuren ska avskaffas och motionerat i riksdagen om det. Folkpartisten Cecilia Wikström säger till radion:

- Från folkpartiets sida så har vi ju länge hävdat att förhandsgranskningen för film för vuxna är en anomali i vår tid när man kan titta på filmer via nätet, och tanka hem oberoende av våld eller tidpunkt på dygnet och allt annat, nästan vilka filmer som helst.


Tyvärr verkar kristdemokraterna inte tycka att filmcensuren är fel i grunden, även om de kan tänka sig att en del förändringar kanske behöver göras. De tror att censuren kan vara till stöd för föräldrar.

Egentligen en väldigt märklig verksamhet 2007 i ett land som har världens äldsta yttrandefrihetslag. Än mer märkligt blir det med tanke på att chefen för statens biografbyrå vill avskaffa censuren. Hon menar att lagen är föråldrad och att de i sin verksamhet har svårt att definiera nya fenomen i förhållande till den nästan 100 år gamla lagen.

Fenomenet att censurera film bygger definitivt inte på tanken om att alla människor är lika och har samma värde, och borde därmed inte kunna existera i en demokrati. Det som förvånar mig allra mest, förutom att censurbyrån finns kvar, är att man lyckas hitta censorer som anser att de står över andra människor och vat bättre än andra människor vad som är bäst för dem och tar sig rätten att bestämma vad andra än de själva ska få se eller inte får se.

Så länge statens biografbyrå finns kvar kan vi inte med heder kalla oss ett modernt och jämlikt samhälle eller en demokrati. Den typen av verksamhet förknippar jag istället med elitism, socialism, fascism och kommunism. Den jämförelsen borde alliansen försöka undvika, tycker jag. Vad tycker du?

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Havsbaden bör öppnas för genomfartstrafik!

Etiketter: , , , , , , ,

lördag, augusti 18, 2007

Sjukskrivning och utbrändhet på dagordningen

Häromdagen väcktes frågan om sjukskrivning och utbrändhet till liv igen. DN rapporterade om de nya rekommendationerna som tagits fram av Socialstyrelsen och Försäkringskassan. De innebär att människor som har gått in i väggen helst inte ska sjukskrivas en enda dag.

Kritiken mot förslaget lät inte vänta på sig. Pykiatriläkaren och specialisten på stressjukdomar, Jörgen Herlofson skrev en artikel som publicerades på DN debatt. Eftersom han är "pappa" till de kriterier för utmattningssyndrom som Socialstyrelsen ställt sig bakom kan jag se det logiska i att han nu kritiserar de nya riktlinjerna för sjukskrivningar.

Professorns kritik mot förslaget är dels att han anser att man sätter den stressrelaterade ohälsan på undantag och dels att långtidssjukskrivning hittills verkat vara den enda "behandling" som erbjudits denna patientgrupp.

Jag tycker det är märkligt att det är så stor skillnad på hur man ser på sjukdomar från samhällets sida. Människor med brutna ben, ont i ryggen, hjärtinfarkter bedöms som arbetsoförmögna och blir sjukskrivna. Men de som lider av utmattningsdepression eller lindrigare depression ska inte sjukskrivas utan vara på jobbet.

Men faktum är att jag har haft bruten fot och suttit med foten på en pall men ändå varit på jobbet. Det gick hur bra som helst att skriva och prata i telefon ändå. Men när jag gick i väggen drabbades jag av minnesförlust, kunde inte skriva eller räkna och hade en ytterst begränsad perceptions- och koncentrationsförmåga. Jag var med andra ord fullständigt handikappad och klarade inte av en enda av mina arbetsuppgifter som verksamhetschef, analytiker och projektledare.

Vi borde kanske inte ha kollektiva rekommendationer? Eller är det så att vi skiljer på sjukdomar utifrån om de drabbar flest kvinnor eller män? Eller arbetare eller tjänstemän? Så sent som 1999 hade Region Skåne en ekonomisk fördelningsnyckel som gjorde att före detta industritäta samhällen som Landskrona, Malmö och Trelleborg fick betydligt mer pengar per invånare än universitetsstaden Lund!

I och med att ämnet hamnat på det som verkar vara Sveriges enda debattforum kanske det finns möjlighet att diskussionen fortsätter. Jag skulle önska att Martin Ingvar kunde reflektera över ämnet. Det vore spännande att höra vad han kan tillföra utifrån sin komplementära medicinska kompetens.

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Havsbaden bör öppnas för genomfartstrafik!

Etiketter: , , , , , ,

torsdag, augusti 16, 2007

Skolan kan gärna "tjuvstarta" terminen

I år "tjuvstartar" riksdagen sitt arbete med extra interpellationsdebatter. Det är värt att rapportera om som nyhet eftersom det är första gången någonsin som man börjar fem veckor innan sommarlovet formellt är avslutat och riksmötet öppnat.

Det var väl ändå högt på tiden. Riksdagen och skolan är väl de enda institutionerna i det här landet som fortfarande tar sin utgångspunkt i bondesamhället. Det är väl märkligt. Vi är inte längre beroende av att ha vårlov för att sätta och så, sommarlov för att slå hö och skörda säd, höstlov för att plocka potatis och betor.

Ändå är det upplagt för att passa den gamla bondepraktikan. Om rikdagen ändå väljer att ha så ofattbart långt sommarlov, så må det väl vara hänt. Men att svenska skolbarn fortfarande förutsätts hjälpa till på åkrar och ladugårdar hellre än att sköta sitt eget skolarbete tycker jag är otidsenligt och rent utav elakt mot eleverna. Inte konstigt att de blir stressade...

Skadan för nationen blir i längden säkert betydligt mindre om eleverna får "tjuvstarta" terminen än om riksdagsledamöterna väntar med att börja till den 18 september. Eller vad tror ni?

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Havsbaden bör öppnas för genomfartstrafik!

Etiketter: , , ,

onsdag, augusti 15, 2007

Lobbyism & korporativism

I USA och EU registeraras lobbyister, men i Sverige finns inget register över de personer och organisationer som har påverkan på riksdag och regering som profession.

Frågan har diskuterats vid olika tidpunkter, men ännu har inget hänt. Nu har Lars Lindblad, gruppledare för (m)i riksdagen, satt ner foten och säger till Ekot att vill ha en registering.

Enligt Ekot menar Lars att det vore bra att få en tydlig lista över vilka som bedriver påtryckningar för att påverka politikerna. Han anser att det skulle underlätta värderingen av budskapen och planerar att ta upp frågan med de andra riksdagspartierna.

Jag kan bara ge Lars rätt. I mitt arbete på reklambyrån Comotion är det en självklar sanning att det är svårt, för att inte säga omöjligt, för mottagaren att tolka och bedöma ett budskap om man inte vet vem sändaren är och varför det sänds. Det är ju en av anledningarna till att textreklam anses så verkningsfull.

Men Mona Sahlin tror att ett register över stora och starka lobbyister skulle ge dem en starkare ställning och därmed gräddfil till politikerna, medan som hon säger: "vanliga intresseorganisationer eller enskilda medborgare har".

Och det är klart att när man som sossarna bygger sin världsbild på arbetarrörelsens förträfflighet och kameraderi, anser man givetvis att den ultimata samhällsmodellen är den korporativa. Men då bortser hon från den uppenbara sanningen: att de största och starkaste lobbyisterna i Sverige länge har varit och fortfarande är intresseorganisationerna! Eller kanske skulle man kalla dem för särintresseorganisationerna!?

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Havsbaden bör öppnas för genomfartstrafik!

Etiketter: , , , , ,

söndag, augusti 12, 2007

Vanliga Mona och Fina Fredrik och Filippa

Efter att ha lyssnat på Filippa Reinfeldt sommarprogram och sett medierapporteringen kring Mona Sahlins sommartal kan jag inte undgå att göra vissa reflektioner. Filippa presenterar sig som en vanlig tjej, vad nu det är, som hon säger. Det epitetet är Mona Sahlins främsta imageskapande åtgärd.

För att visa "Vanliga Mona"-konceptet höll hon sitt första sommartal i Botkyrka vid Fittja äng. Dessutom passade hon på att åka tunnelbana dit. En agnad krok som slängdes ut och som alla media, mot all förmodan, helt okritiskt nappade på! Jag lämnar bara ett exempel här, men det är signifikativt för fenomenet.

Fredrik Reinfeldt åker båt till Vaxholm och talar till den fina folket, medan Mona Sahlin tar tunnelbanan till förorten och talar till invandrarna, som utpekas som folket som inte får plats i folkhemmets finrum.

Kan bara gratulera sossarna till en skicklig mediastrategi. Faktum är att det bara var en medveten mediastrategi från sossarnas sida. Vid ett telefonsamtal till Mona Sahlins sekreterare med en fråga att få tillgång till kopior på Monas taxikvitton och tunnelbanebiljetter ges beskedet att det inte finns några sådana kvitton. Mona Sahlin åker enligt uppgift aldrig taxi eller tunnelbana. Hon skjutsas istället av säkerhetsskäl via SÄPO:s bilar.

När sekreteraren fick klart för sig att syftet med samtalet inte var att få tag på kvitton, som ju är ett känsligt kapitel i Monas liv, utan att ta reda på hur ofta hon åker tunnelbana blir tonen en annan. På en rak fråga om det är OK att citera henne svarar hon att det går inte alls. Hon hänvisar istället till Monas pressekreterare i frågan.

Så visst är det så att sossarnas mediestrategi att hyra in en hel tunnelbanevagn till Mona, Monas medarbetare och inbjudna journalister var en lyckad satsning. För min del framstår Filippa som den vanliga tjej som jag kan identifiera mig med. Och hennes Fredrik är, trots sossarnas försök till medietrick, sig själv och defintivt inte någon produkt av mer eller mindre skickliga mediestrateger.

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Havsbaden bör öppnas för genomfartstrafik!

Etiketter: , , , , , , ,

torsdag, augusti 09, 2007

Slavkontrakt en defintionsfråga?

Både Ekot och Studio Ett har idag tagit upp facklig fråga som Örebro läns vårdförbund driver. Egentligen märkligt i sig att Sveriges Radio så villigt låter sig användas som lobbyistmikrofon. Men...

Landstingen i Örebro anklagas av facket för slavkontrakt. Det man kallar för slavkontrakt är att de sjuksköterskor som får specialistutbildning i Örebro läns landsting måste arbeta kvar inom landstinget i tre år, annars tvingas de betala tillbaka en del av kostnaden för utbildningen.

Ja, det kan man ju tycka verkar hemskt. Men då bortser man från det faktum att de får lön från Örebro läns landsting under utbildningstiden! Personligen anser jag att det absolut värsta slavkontraktet man kan råka ut för i Sverige är CSN. Du döms till en straffskatt som du måste betala resten av ditt liv, med undantag för två, tre universitetsutbildade utbildningsgrupper.

Till skillnad från sjuksköterskorna i Örebro läns landsting så har du inte ens någon anställningsgaranti; bara återbetalningsskyldighet oavsett om utbildningen leder till arbete eller ej. Jag tror att många akademiker skulle vara oerhört nöjda med Örebro läns landstings slavkontrakt! Det förefaller fantastiskt förmånligt i jämförelse. Eller?

Missade du programmet så kan du lyssna på det via Sveriges Radios hemsida där det finns i Studio Etts ljudarkiv.

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Havsbaden bör öppnas för genomfartstrafik!Nerikes Allehanda.

Etiketter: , , , ,

tisdag, augusti 07, 2007

Konsekvensen av nollvision och curlingföräldrar

Debatten om svenskarnas trygghetsnarkomani, nollvisioner och konsekvensen av curlingföräldrarnas uppfostran (eller vad man ska kalla det för) har nått vägs ände. Idag skriver experter på barns lekmiljö på DN Debatt att kraven på säkerhet går före barnens utveckling och hälsa:

Lekplatser tas bort med hänvisning till nya säkerhetskrav. Att barn bygger egna kojor accepteras inte. Lekredskap ska vara besiktade, fabrikstillverkade och säkerhetskontrollerade. Särskilda besiktningsföretag inspekterar och godkänner.
Forskarna, Maria Kylin, Fredrika Mårtensson, från Sveriges lantbruksuniversitet och Gisela Nyberg från Karolinska institutet, menar att barnen måste lära sig att hantera miljön utanför den säkerhetskontrollerade. Det hedrar er som forskare att ni vågar säga något så politiskt inkorrekt i mellanmjölkens land!

Tänk att det skulle ta så lång tid innan någon kom på att barn är barn. De leker för att lära sig hantera livet, och då måste de träna på det i en normal miljö. Jag kan inte låta bli att tänka på Astrid Lindgrens berättelse om Ronja Rövardotter. Hon skulle akta sig för att trilla i älven. Var lär man sig det bäst? Givetvis vid älven!

Låt barnen leka. Inte ska vi väl ta ifrån dem den naturliga leklusten för att skydda oss själva mot oro. Min uppfattning är att det bästa sättet att skydda barn från faror är att lära dem hantera situationen. Alternativet blir att bädda in dem i bomull, cykelhjälm, flytväst och förvara dem i madrasserade celler. Frågan är bara om vi vågar ge dem något att äta då?

Eller är det bara en könsfråga? Tanken slår mig eftersom tre kvinnliga forskare anser att lekredsskapens säkerhet har fått ta över barnens utvecklingsbehov. Är det männens intresse för teknik och samhällets förkärlek för ingenjörskonst som genomsyrat utvecklingen i Sverige? I så fall vill jag se denna debattartikel som ett uppvaknande ur industrisamhället- och folkhemmets hundraåriga människofientliga diskurs. Hoppas! Då kanske det äntligen är tid för mänsklighetens århundrade?

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Havsbaden bör öppnas för genomfartstrafik!

Etiketter: , , , , ,

måndag, augusti 06, 2007

Varför har vissa problem med Stockholm Pride?

Aftonbladets artikel om att Sd:s partisekreterare Björn Söder jämför homosexualitet med pedofili, Hat-attacken mot Sveriges homosexuella, är en konsekvens av Stockholm Pride.

Jag är i princip fullständigt uttröttad på det faktum att vi inte bara kan acceptera att vi är olika. Måste vi jämt diskriminera, demonstrera och diskutera allt? Det är min uppfattning att de som retar sig på andra, inte har förmåga att se sig själv och sin egen roll. Om du har problem med att det finns HBT-personer och att de syns borde du kanske fundera över varför?

Ta ansvar för dig själv och låt andra ta ansvar för sig själva. Fundera över varför du har problem med HBT-personer. Jag har inget mandat att döma. Har du?

Jag vill passa på tillfället att skicka en hälsning till min vän Sören Andersson på RFSU: Du är en av de mest skickliga lobbyister jag känner. Bra jobbat!

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Havsbaden bör öppnas för genomfartstrafik!

Etiketter: , , , , ,

lördag, augusti 04, 2007

Sommar i P1 med Paolo Roberto

Lyssnade på sommarprogrammet med Paolo Roberto idag. Det var en otroligt positiv överraskning. Så mycken livskunskap! I politiken diskuterades tidigare en litteraturkanon för undervisning. Men istället borde vi kanske diskutera en föreläsningskanon. Jag skulle önska att alla grundskoleelever fick lyssna på Paolo Roberto.

För mig som tidigare arbetat på ungdomsvårdsskola är det ingen nyhet att de som visar upp värsta förbrytarattributen, egentligen är en liten mjuk pojke inuti. Men det faktum att en av dem sitter i radio och berättar om det är fantastiskt.

Boxning brukar ju betraktas som en konstform, the noble art of self-defence, men Paolo Roberto beskriver processen att rannsaka sig själv med: det är en svår konstform det där.

Och sedan kommer utgångspunkten för fenomenet: Kan man inte bli älskad, så vill man bli respekterad, kan man inte bli respekterad så vill man bli fruktad, kan man inte bli fruktad så vill man bli hatad; Ingen vill vara osynlig. Därför var han beredd att offra sitt liv för sitt rykte.

Tack Paolo Roberto för att du delade med dig av dina erfarenheter, som inte blev sämre av att du erkände ditt misstag att ställa upp för sossarna i valet. Ytterligare en konsekvens av din självrannsakan, antar jag. Livet är inte alltid vad det först ser ut att vara.

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Havsbaden bör öppnas för genomfartstrafik!

Etiketter: , ,

fredag, augusti 03, 2007

Göran Perssons nya samlarmani

Sossarnas före detta partiledare Göran Persson har skaffat sig en ny hobby. Samlarmanin bland svenska folket är stor. Det kan gälla frimärken, porslinstallrikar, kapsyler, servetter eller reklampennor. Men Persson tycks drabbats av en helt ny och unik samlarmani - han samlar uppenbarligen numera på rum!

Han har fler rum än de flesta på den nybyggda mangårdsbyggnaden på Torp och ett tjänsterum på sitt nya jobb som PR-konsult på JKL. Att han ändå har kvar ett arbetsrum hos den socialdemokratiska riksdagsgruppen, torde vara bevis nog för min hypotes om hans nya samlarvurm.

Göran Persson är ju som person en klockren samlartyp. Han samlar på titlar, han samlar i ladorna, han samlar på fruar; och nu samlar han på rum. Snart kommer han att börja samla på tid.

Enligt Mikael Holmström på SvD hänvisar de socialdemokratiska riksdagsledamöternas gruppledare Britt Bohlin Olsson har till att förre partiledaren Ingvar Carlsson har ett arbetsrum i riksdagen. Mycket märkligt egentligen. Är det ett livstidsuppdrag att ha varit partiordförande i SAP?

Vice gruppledaren Leif Jakobsson, har tidigare sagt att det blir konstigt att ha en lobbyist i korridorerna, men honom har SvD sökt utan resultat. Beträffande Leif, som jag jobbade en del ihop med i Malmö, så är jag mer nyfiken på om han fortfarande har sin beige manchesterkavaj än vad han tycker i sakfrågan...Där har du ett uppslag till en nyhetsartikel, Mikael Holmström.

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Havsbaden bör öppnas för genomfartstrafik!

Etiketter: , , , , , ,

onsdag, augusti 01, 2007

Allsång på Skansen har resulterat i akut lergöksbrist

Frånvaron av positiva nyheter är något som många påpekar på insändarsidor och telefonprogram. Men mot bakgrund av medielogiken ska man kanske vara glad för att det inte förekommer särskilt ofta. Media rapporterar nämligen om avvikelser från det normala, och det torde tyda på att normaliteten är positiv medan avvikelsen är negativ.

Men undantaget som bekräftar regeln har inträffat. Ängelholms Lergöksorkester framträdde i Allsång på Skansen och deras insats i teve har verkligen blivit en succé och en nyhet. I HD/NST skriver man idag om den akuta lergöksbrist som drabbat landet mitt i sommaren. Turistchefen på Ängelholms Turistförening Rita Aatola Olsson har ägnat dagen åt att besvara samtal från människor som vill köpa lergökar och besöka Ängelholm på lördag för att höra konserten med Ängelholms Lergöksorkester. Det skulle inte förvåna mig om Ängelholm, i likhet med Stockholm, tvingas införa trängselavgifter till Stortorget med anledning av lergöksorkesterns sommarkonsterter...

När jag träffade henne i eftermiddags var hon ute på lergöksjakt. Keramikern Sofia Nilsson, som tillverkar Ängelholms lergökar hade bara fem på lager. Det troliga är att man får ställa sig på väntelistan; precis som när man vill köpa en ny Volvo.

Jag kan nästan höra Rita när hon meddelar nästa telefonör:

- Ja, vi sätter upp dig på väntelistan och med lite tur kommer du att få en äkta lergök från Ängelholm levererad i vecka 47. Blir det bra?

Visst är det kul! Hoppas att Ängelholms Lergöksorkester (inte lergökskören som Anders Lundin envisades med att kalla dem 75% av gångerna) får pris för bästa marknadsföringsinsats för Ängelholm 2007. Grattis till ert fantastiska framträdande på Skansen!

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Havsbaden bör öppnas för genomfartstrafik!

Etiketter: , , , ,