Christina Linnea Örtendahls Blogg

Statsvetare & omvärldsanalytiker granskar dagsaktuell politik med glimten i ögat

torsdag, maj 15, 2008

I Ängelholm råder åsiktsmonopol...

Häromdagen (10 maj 2008) hade NST publicerat en insändare skriven av Bo Lager (m), ledamot i KS och KF samt sist men inte minst ordförande i ängelholmsmoderaternas nomineringskommitté:
Beträffande Ängelholms ekonomichef är det intressant att så många har åsikter utan annat underlag än artiklarna i NST.

Men det är beklämmande att så få vågar underteckna sina kommentarer med sitt namn. Det är för oss politiker självklart att vi inte debatterar med en namnlös motståndare. Kom gärna med åsikter men tala då också om vem Du är.

Moderata gruppen fick en heltäckande genomgång av fakta och slöt enhälligt upp bakom vårt kommunalråd Åsa Herbst.
Idag publicerade NST mitt svar under rubriken Att framföra åsikter är en grundlagsskyddad rättighet, apropå konsekvenser för medborgarna i stan:

Svar till Bo Lager (m) med rubriken Varför anonyma åsikter? 2008-05-10.

För min del anser jag det inte bara en intressant företeelse, utan snarare sunt att så många medborgare i demokratisk ordning har synpunkter på Ängelholmsmoderaternas lednings exceptionella entledigande av kommunens ekonomichef.

Ditt tvärsäkra uttalande om att det är så många som har åsikter utan annat underlag än artiklarna i NST, så undrar jag vad du har för underlag att säga det. Offentlighetsprincipen innebär att alla medborgare, utan att behöva ange något skäl, har rätt att begära ut allt material i ärendet via kommunens tjänstemän. Det är en grundlagsskyddad rättighet som ska försäkra att medborgarna själva kan bilda sig en uppfattning och därmed också vid nästa val fälla sin dom över politiska partier och dess företrädare. En grundläggande faktor i en demokrati.

Om du sedan anser att alla medborgare som har yttrat sig har ett bristfälligt underlag och därmed inte har fog för sina åsikter, så anser jag att du uttrycker öppet medborgarförakt. Om du händelsevis skulle ha ytterligare underlag som grund för ditt uttalande så borde du kanske deklarera detta öppet.

Beträffande ditt uttalande om det "för oss politiker [är] självklart att vi inte debatterar med en namnlös motståndare" så undrar jag hur det är med konsekvensen inom Ängelholmsmoderaterna. Din partikollega Rune Johansson tycks inte dela din åsikt. Han har nämligen vid flera tillfällen bemött anonyma insändare/inlägg på hd.se i samma ärende. Pratar ni inte med varandra? Eller gäller olika regler och policies beroende på vem som uttalar sig och i vilket medium inom Ängelholmsmoderaterna?

Du anser att "det är beklämmande att så få vågar underteckna sina kommentarer med sitt namn". Jag skulle snarare föreslå Bo Lager att ställa den frågan till sig själv och bearbeta den internt inom Ängelholmsmoderaterna. Lite självkritik vore önskvärt. Ängelholmsmoderaterna borde, som jag ser det, fundera på följande centrala fråga: Vad är det som gör att så få vågar underteckna sina kommentarer med sitt namn?

Christina Linnea Örtendahl (m)
Statsvetare & Omvärldsanalytiker
Ängelholm


Dagens citat:

Det är den djupa okunnigheten som framkallar den tvärsäkra tonen.

Jean de la Bruyère

Etiketter: , , , , , , ,