Christina Linnea Örtendahls Blogg

Statsvetare & omvärldsanalytiker granskar dagsaktuell politik med glimten i ögat

söndag, april 29, 2007

Toppstyrning och tystnadens kultur

Kvällsposten och Expressen hade i söndagens tidning en specialartikel Fokpartiet - från succé till svidande bakslag illustrerad med en hängande blåklint och orden Symbolen slokar. Man skriver om folkpartiets jobbiga och omvälvande vecka; först Lars Leijonborgs meddelande om avgången och sedan domarna i dataintrångsaffären under fredagen. Tidningens rubrik och ingress skrämmer förmodligen bort de flesta som inte själva arbetat politiskt från allt vad den typen av arbete innebär. Skräckpartiet: Nu vågar allt fler vittna om toppstyrningen och tystnaden som finns inom folkpartiet.

Tyvärr kan jag inte annat än att fortsätta den nickande och väl igenkännande läsningen: Folkpartiets satsning på att våga tala klarspråk – den gällde inte internt; och så följer ett citat från folkpartiets egen etikkommissions slutrapport: ”Det har framkommit att det under senare år har växt fram en oro för att yttra sig mot ledningens uppfattning. Denna ’tystnadskultur’ uppges finnas både bland tjänstemän och bland de förtroendevalda.”

När dataintrången avslöjades i höstas tillsatte folkpartiet en etikkommission. Dess slutrapport var inte nådig mot den interna kulturen i partiet. Det talar om toppstyrning, taktiserande och tystnad.

Men partiledningen har inte velat känna igen sig. De tycker att den interna debatten är högljudd, samtidigt som medlemmar längre ner i hierarkin ger en helt annan bild. De säger att den som diskuterar och kritiserar "blir utskälld och brännmärkt, till och med förlöjligad och hånad."

Ana Maria Narti, som lämnade riksdagen i höstas, tycker att tystnaden i toppen är det stora problemet.
– Det finns en fantastisk förmåga hos vissa grupper att helt enkelt osynliggöra obehagliga personer. De får inte synas eller höras, säger hon.
Etikkommissionen skriver: ”Det som sägs ha präglat folkpartiet under senare år är att beslutsfattandet i mångt och mycket har koncentrerats till några få individer. En vanlig uppfattning har varit att de viktiga besluten i stor utsträckning har fattats av 2–3 personer.”

Intet nytt under solen. Jag känner allför väl igen mig och har i flera månader försökt nå den lokala ledningen i mitt parti. Tystnaden är konstant.

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Havsbaden bör öppnas för genomfartstrafik!

fredag, april 27, 2007

Kvinnor som utsatts för sexualbrott

Regeringen anser att kvinnor som utsatts för sexualbrott måste tas om hand bättre än vad som görs i dag. Därför har Nationellt kunskapscentrum för frågor om mäns våld mot kvinnor vid Uppsala universitet, fått i uppdrag att ta fram nationella riktlinjer, rapporterar Ekot.

Bland annat måste vårdpersonal ha kunskaper om vad kvinnan kan ha utsatts för och ha fungerande rutiner för dokumentation och provtagning. Det finns på vissa ställen i landet. När jag arbetade som politisk sekreterare i Lund 1997 fick jag i uppdrag att utreda frågan. Det fanns just i Lund ett mycket gott samarbete och ömsesidig utbildning av varandra mellan personal inom polisen, sjukvården och socialtjänsten. Tyvärr sa politikerna bara tack och la utredningen till handlingarna. Läs mer på Kvinnofridsportalen.

Min uppfattning är att kunskap finns men det politiska intresset att ta tag i frågan och samordna resurserna har varit lika med noll. Kan hoppas att den nya regeringen verkligen tar tag i det på allvar.

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Havsbaden bör öppnas för genomfartstrafik!

torsdag, april 26, 2007

(s) tar debatten med (sd) via väljarna

Det socialdemokratiska oppositionsrådet Christina Mattisson befarar att Karlskrona kan komma att få dåligt rykte nu när man tillåter Sverigedemokraterna att hålla sitt riksmöte i kommunen.

Hon menar att staden tidigare blivit omtalad i allt annat än trevliga sammanhang på grund av Nationalsocialistisk front. Den stämpeln lyckades man tvätta bort, men nu tror hon att Karlskrona riskerar att få en stämpel som ett fäste för Sverigedemokraterna, eftersom kommunen beslutat att hyra ut en lokal åt dem.

Oppositionsrådet säger att hon accepterar att Sverigedemokraterna finns i fullmäktige, men tycks ändå inte anse att partiet, som är kommunens tredje största, ska behandlas som andra fullmäktigepartier. Att hon inte instämmer i deras politik är fullt förståeligt och att hon vill ta debatten med dem i fullmäktige är givet. Men en sak som hon säger reagerar jag på. Efter att hon konstaterat att "vi ska ta debatten med dem i fullmäktige" fortsätter sitt resonemang "och ta debatten med deras väljare" låter obehagligt och nästan litet hotfullt.

Enligt Ekot vill oppositionsrådet Christina Mattisson (s) inte svara på om hon som kommunalråd skulle stoppat mötet. Men det tål att tänka på. Partierna slåss på samma politiska planhalva och det är förmodligen den insikten som ligger bakom tanken att (s) ska ta debatten; inte med Sverigedemokraterna utan med Sverigedemokraternas väljare. Mona Sahlin har uttryckt sig i samma ordalag tidigare, så det finns en tydlig strategi och tanke bakom taktiken: att konfrontera Sverigedemokraternas väljare istället för Sverigedemokraterna.

Den marxistiska teorin om eliten verkar fortfarande högaktuell hos socialdemokraterna...Vi vet vad som är bäst för dig, så lyssna inte på de falska profeterna.

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Havsbaden bör öppnas för genomfartstrafik!

Etiketter: , ,

onsdag, april 25, 2007

Sd får hyra lokal i Karlskrona kommun

SvD har idag en god nyhet: SD håller årsmöte i Karlskrona! Enligt SvD meddelar Karlskrona kommun att Sverigedemokraternas riksårsmöte kommer att hållas i Karlskrona den 18-20 maj.

Äntligen har någon insett att Sveriges grundlag bör gälla i Sverige. Karlskrona kommun meddelar idag på sin hemsida:
Karlskrona kommun har haft samråd med polisen i Blekinge som ansvarar för säkerheten kring mötet. - Tillsammans med polisen bedömer vi att säkerheten går att klara i Karlskrona, säger kulturchef Ivar Wenster som är ansvarig för uthyrningen av Sparresalen.
Heder åt Karlskrona kommun och polisen i Blekinge! Även om jag beklagar att det bara är där som Sveriges grundlag gäller, så är det ju bra att den i alla fall gäller någonstans i Sverige.

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Havsbaden bör öppnas för genomfartstrafik!

tisdag, april 24, 2007

Uppdrag granskning, Louise och Vetlanda

Ikväll hade Uppdrag granskning en uppföljning direkt från Vetlanda av det omtalade programmet om Louise den 10 april. Även om jag ser Janne Josefssons journalistiska metoder och vinklingar som ytterst tveksamma, så anser jag att den flathet som visas från ansvariga politiker och tjänstemän är fullständigt skandalös. För dem återstår, enligt min mening bara en sak: Be om ursäkt och avgå!

På svt forum diskuteras programmets innehåll under rubriken: Ingen ingrep för att hjälpa
Louise var bara tio år när hon kastades ut av sin egen mamma och istället hamnade hos sin pappa i Småland. Där skulle hon i flera år tvingas leva i fullständig misär, tillsammans med en psykiskt sjuk pappa med svåra missbruksproblem. Trots alla varningsklockor ingrep aldrig myndigheterna. Diskutera reportaget! /Redaktionen
Det som hänt Louise kan tyvärr aldrig bli ogjort, hennes barndom går ju inte i repris. Till Louise vill jag säga: Jag beundrar dig som berättar för att andra barn inte ska behöver råka ut för samma sak som du, trots att det måste vara väldigt arbetsamt för dig. Du är en verklig hjältinna!

Jag hoppas att alla vuxna lyssnar och förstår, men tyvärr tror jag inte att det är så. Det ser jag som en skandal. Inget barn ska behöva utstå det som Louise har blivit tvingad till p g a att inte en enda vuxen i hennes närhet vågade ta sitt vuxenansvar och strida för hennes mänskliga rättigheter, fast hon var ett barn. När nu inte myndigheterna gjorde det de är tillsatta att göra, borde vi andra göra det bi rent moraliskt borde göra. Men ingen i närheten tog henne därifrån och hem till sig; ingen ville väl lägga sig i.

Och det är just att lägga sig i som vi vuxna måste våga göra när barn har det som Louise. Annars gör vi inte skäl för epitetet vuxna. Som Astrid Lindgren så fenomenalt formulerat det: "annars är man bara en liten plutt." Och tyvärr verkar det som om många politiker och tjänstemän bara är "en liten plutt". Och ännu värre är att alla vi andra också bara är "en liten plutt" när det kommer till konkret handling.

Jag har skrivit om Louise flera gånger och öppnat en gästbok för Louise´s kamp för att inga andra barn ska behöva uppleva det hon tvingats vara med om under sin uppväxt. Gå in i gästboken under rubriken "UPPROP: Glöm aldrig Louise - Val 2010. Kräv socialchefens avgång och ställ politikerna till svars! Det är ditt ansvar! " och skriv.

Karin kristallklar - konstig kandidatprioritering i Folkpartiet Liberalerna

DN har genom en rundringning till folkpartiets länsförbund kommit fram till slutsatsen: Fem namn aktuella som partiledare. I artikeln skriver man:
Nästa folkpartiledare blir skolminister Jan Björklund - eller EU-minister Cecilia Malmström. Detta att döma av DN:s rundringning till 13 av 21 länsförbund. Men här finns också flera seriösa jokrar med i leken.
De seriösa jokrarna, enligt DN är "gruppledaren i riksdagen Johan Pehrson, partisekreteraren Erik Ullenhag och integrationsminister Nyamko Sabuni." Förutom min personliga favorit Cecilia Malmström, som förmodligen inte är intresserad av uppdraget utan hellre arbetar i EU, ser jag Karin Pilsäter som den naturliga och bästa kandidaten. Hon har lång erfarenhet, är otroligt kunnig, är ung och dessutom kvinna.

Hon är enligt min mening det absolut självklara valet, speciellt när jag ser till Allians för Sverige som helhet. Med Karin i köket passar hon perfekt in i alliansledningen. De fyra - två kvinnor och två män - blir ett fullständigt oslagbart team!

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Havsbaden bör öppnas för genomfartstrafik!

måndag, april 23, 2007

Medias skvaller och spekulationer i sänkte Leijonborg

På måndagsförmiddagen meddelade Leijonkungen valberednings ordförande att han inte ställer upp för omval, skriver DN.

Det är en mycket märklig process som avslutas med att han Lars Leijonborg vid en direktsänd presskonferens i eftermiddag meddelar nyheten och varför.

Även om förklaringen att han inte har tillräckligt stöd inom partiet är sann idag, så är jag säker på att den inte var det för bara några dagar sedan. Och då kan man fråga sig varför läget skiftat så snabbt.

Jag kan tänka mig två alternativa scenarios. I båda är rättegången kring dataintrånget startskottet. Men i det ena scenariet har journalister med anledning av rättegången satt sig och systematiskt ringt runt till distriktsordförandena och ställt frågan om de tycker att Lars Leijonborg borde avgå. Det finns alltid någon som svarar ja, på en sådan fråga, oavsett anledning. Sedan sprids detta och slutligen är det en sanning.

Det andra scenariet är att den interna kunskapen om Lars Leijonborgs eventuella vetskap om dataintrånget och utnyttjande av informationen i valrörelsen är en annan än den som hittills framkommit. Personligen lutar jag åt det första scenariet. Men jag kan bara spekulera. Dock vill jag påminna om hans popularitet vid moderaternas rikskonferens i Örebro för bara en drygt månad sedan.

Kan bara hålla med övriga partiledare i Allians för Sverige om att det är sorgligt att Lars Leijonborg slutar just nu. De är väldigt samspelta, positiva och utstrålar verklig smittande glädje och trivsel i samarbetet.

Å andra sidan är jag väldigt imponerad av Cecilia Malmström, som dessutom har fördel hos mig eftersom hon är en statsvetarkollega. Jan Björklund är också duktig; men säkert bättre i en one-man-show på skolområdet än på samarbete på Alliansnivå. Karin Pilsäter är också en av mina favoritet. Men fördel Cecilia, anser jag.

Men beklagar att Lars Leijonborg avgår. Tack för denna tiden! För mig går du till historien som Leijonkungen, som vågade ta tag i svåra frågor och säga sådant som människor tänkte.

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Havsbaden bör öppnas för genomfartstrafik!

Etiketter: , , ,

söndag, april 22, 2007

Demokrati light i Sverige för Sverigedemokraterna?

Som grundlagskramare är jag allvarligt bekymrad över att Sverigedemokraterna tvingas att ställa in sitt planerade riksårsmöte. Det är stor skam att de landsförvisades och försökte genomföra sitt möte i Köge.

Det är ett problem med demokratin i Sverige när inte grundlagen respekteras utan att ett politiskt parti först nekas möjlighet att ha sitt möte i sitt eget land, och därefter tvingas ställa in när Hotell Hvide hus i Köge inte kan garantera säkerheten.

Jag hänvisar till Sveriges Grundlagar och regeringsformen 2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter
1 § Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad
3. Mötesfrihet: frihet att anordna och bevista sammankomst för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk,


Det är Sverigedemokraternas rättighet att kunna hålla möte i det land där de verkar och det är vår skyldighet att se till att mötesfriheten gäller alla politiska partier och föreningar. Oavsett vad vi tycker om deras åsikter. Staten skall garantera grundlagsskyddet och bör därför ge Sverigedemokraterna polisbeskydd.

Varför man inte redan ordnat detta är en gåta. Det är inga problem när det gäller fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang och det täcks knappast in under ramen för mötesfrihet. Eller kanske det ses som ”framförande av konstnärligt verk” i likhet med Antifascistisk aktions (Afa) aktioner?

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Havsbaden bör öppnas för genomfartstrafik!

lördag, april 21, 2007

Sven Otto Littorin (m) anammar kommunistisk kassa

DN skriver idag att A-kassan blir obligatorisk nästa sommar. I artikeln redovisar DN "siffror från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen och a-kassorna (IAF."

För det första så har jag inte förstått varför man som anställd väljer att lämna a-kassan framför att lämna fackföreningen. Det förstnämnda är en försäkring, medan det andra är en intresseförening.

För det andra så kontrollerade jag uppgifterna i artikeln direkt via källan; riksdagens snabbprotokoll från interpellationsdebatten i går: 8 § Svar på interpellation 2006/07:458 om medlemsras i a-kassorna. Vänsterpartisten Josefin Brink hade frågat arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin om han "avser att vidta åtgärder för att återupprätta förtroendet för arbetslöshetsförsäkringen och förhindra ytterligare avhopp."

Vid en genomläsning av riksdagens protokoll finner jag att de siffror som DN redovisar är de siffror som uppges av vänsterpartisten Josefin Brink och inte de officiella. Detta säger inte DN något om i artikeln och jag undrar verkligen varför så kallade seriösa tidningar är så oseriösa. Kan det möjligen ligga någon värdering bakom, eller?
När Josefin Brink ställde sin interpellation och lyfter fram siffrorna på 335 000 personer är det klart att det finns anledning att vara orolig. TT-sammanställningen i går visade på 56 300 personer. Det finns onekligen en viss diskrepans mellan den upprördhet som Josefin Brink visar och de faktiska siffror som ännu så länge ligger på bordet.
”Jag vill och tycker att det är viktigt att alla på svensk arbetsmarknad har en arbetslöshetsförsäkring. Ska man förenkla det kanske väl mycket kan man säga: Man måste ha en trafikförsäkring för att få köra en bil. Man borde ha en arbetslöshetsförsäkring när man har ett jobb, sa Sven Otto Littorin.”

Jag instämmer i arbetsmarknadsministerns analys och slutsats. Men problemet uppstår i samma ögonblick som Sven Otto Littorin säger att han vill genomföra en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Det innebär att regeringen återinför den genom seklerna oerhört kritiserade kollektivanslutningen! Jag ser hellre att regeringen avskaffar kårobligatoriet än att införa en ny tvångsanslutning. Vi har enligt grundlagen föreningsfrihet i Sverige och då förväntar jag mig att det inte bara innefattar begreppet frihet till utan även frihet från.

För att återgå till Sven Otto Littorins jämförelse med trafikförsäkring, så kräver jag i händelse av ett lagförslag om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring andra villkor. Jag förbehåller mig nämligen rätten att välja föreningstillhöringhet utifrån mina värderingar, och accepterar inte att staten beslutar om vilken förening jag ska vara medlem i och därigenom tvingas finansiera.

Regeringen måste därför, enligt min uppfattning, öppna upp marknaden för andra än dagens fackföreningar att driva en ny form av arbetslöshetsförsäkring på affärsmässiga grunder. Jag vill ha en reell valmöjlighet; och inte serveras en klassisk kommunistisk lösning på ett privat problem av en borgerlig regering.

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Havsbaden bör öppnas för genomfartstrafik!

Etiketter: , ,

fredag, april 20, 2007

Gamla originalet (sd) vs nya plagiatet (s)

Igår kväll drabbade socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin och sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson samman i teve. Något som precis som DN skriver är en "Historisk debatt" i TV 4. Tyvärr fokuserar man sedan i artikeln enbart på diskussionen kring invandringen.

Lennart Ekdahl och Johan Hakelius var programledare för nya Kvällsöppet. Lennart Ekdahl frångick sin journalistiska objektivitet och gick in i debatten för att stödja Mona Sahlin. Det var ett märkligt beteende, speciellt mot bakgrund av hans långa erfarenhet. Jag förlorade fullständigt förtroendet för honom genom det uppenbara politiska ställningstagandet. Johan Hakelius däremot, var precis den förnumstiga “lilla gubben” som jag förväntat mig.

SvD har en intressant infallsvinkel när de skriver om hur långt de två kombattanterna står från varandra och visualiserar påståendet genom citat från debatten:
- Jag tycker att SD är ett högerparti, det är ett kvinnofientligt och ett främlingsfientligt parti. Ni är ett parti som hotar det Sverige som jag tror många av oss älskar, det öppna, fördomsfria och toleranta Sverige, sade Mona Sahlin i sin bedömning av SD.

- Efter 70 år av nästan oavbrutet maktinnehav har socialdemokraterna blivit maktfullkomligt. Man har svikit de äldre, kapitulerat för brottsligheten och försatt en miljon människor i ett tärande utanförskap, sade Jimmie Åkesson.
DN:s Henrik Brors tycker att "Det är en svår balansgång för de etablerade partierna, och för medierna, hur de nu ska hantera Sverigedemokraterna." Med detta måste han väl ändå, i logikens namn omfatta sig själv. Dock verkar han inte ha något problem med hur han själv ska hantera sd:

Sverigedemokraterna är ett enfrågeparti, närmast ett fundamentalistiskt sådant, som ser invandringen som det allenarådande samhällsproblemet.
Hans största problem när det gäller medias förhållningssätt mot sd tycks istället vara hans bekymmer för att debatterna med etablerade partier leder till att de får ökat medieutrymme. Därmed har han uppfyllt sina värsta farhågor själv genom att i sin egen artikel befästa tesen: sd får ökat medieutrymme!

I DN uttalar Mona Sahlin att debatten med sd var en engångsföreteelse. Ja, det hade jag också sagt om jag lidit ett så pinsamt nederlag i duellen som hon faktiskt gjorde igår. Jimmie Åkesson (sd) vann helt klart debatten. Han framstod som mer originalsosse än sossen själv. Och eftersom de slåss om samma väljare så väljer många hellre det gamla originalet än det nya plagiatet.

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Havsbaden bör öppnas för genomfartstrafik!

Etiketter: ,

UPPROP: Glöm aldrig Louise - Val 2010

Nu berättar journalisten Jessika Svensk i DN att Justitieombudsmannen beslutat att inte granska socialtjänsten i Vetlanda, trots att de fick int 50 anmälningar efter Janne Josefssons reportage om Louise i Uppdrag granskning.

Polisen har också fått ett flertal anmälningar mot politiker och tjänstemän. Dessa anmälningar har nu överlämnats till åklagare som kommer att ta ställning till ett eventuellt rättsligt efterspel.

Men jag ställer mig frågande till om polisen har tid att utreda de anmälningarna. De tycks ha fullt upp med att ge socialchefen i Vetlanda polisbeskydd.

Men det finns en annan möjlighet till ansvarsutkrävande: Medborgarna i Vetlanda kräver socialchefens avgång. Om socialnämnden inte ger honom sparken, är det läge för de enskilda socialnämndspolitiker att gå ut i media med sin uppfattning om hur de ställer sig till förslaget. Då vet väljarna vilka politiker som vågar kräva socialchefens huvud på ett fat alternativt tycker att han kan sitta kvar. Därefter fäller väljarna domen vid nästa val. Som "gammal" vice ordförande i socialnämnden skulle jag i alla fall veta vad jag skulle svara.

Jag har skrivit om vuxenvärldens svek mot Louise flera gånger tidigare; först om hur tydligt programmet visade hur effektiv förträngningsmekanismen hos ansvariga myndigheter är; sedan under rubriken Fan för föräldrar som ser sina barn som medel för att uppnå sina egna mål. Efter detta inlägg blev jag intervjuad av Aftonbladets journalist Johanna Melén och citerad i hennes artikel om hur den 10-åriga flickans öde väcker starka känslor. Och sedan tog jag upp hur socialförvaltningen i Bergsjön svikit Louise, genom att förmodligen se henne som ett ekonomiskt problem som man snabbt ville bli av med.

UPPROP: Glöm aldrig Louise - Val 2010. Kräv socialchefens avgång och ställ politikerna till svars! Det är ditt ansvar!

Skriv gärna i min gästbok...

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Havsbaden bör öppnas för genomfartstrafik!

Etiketter: , , , ,

torsdag, april 19, 2007

Det brinner inte bara i Rosengård utan även i knutarna

Det brinner på Rosengård igen och räddningstjänsten befarar att någon kan komma till allvarlig skada om inte bränderna och bråken upphör. Brandbefälet varnar för att någon kan bli innebränd. Och varje gång räddningstjänsten rycker ut befarar de att mötas av hotande stenkastande barn och ungdomar.

En av kommunens ledande tjänstemän vill inte uttala sig om hur det som från kommunens styrande sida betecknas som "Rosengårdsupploppet" kommer att utvecklas. Bara det säger oerhört mycket om situationen.

I P1:s Studio Ett sändes idag direkt från Rosengård i Malmö. En bred och informativ rapportering av den senaste veckans bråk, bränder och brott i området. Med beröm godkänt!

I ett försök att förebygga och häva stora kravaller i helgen samarbetar olika myndigheter. Polisen har extra beredskap, liksom stadsdelsförvaltningen och Lugna Gatan. Men detta koncept har använts av socialdemokratiska politiker i många, många år utan att lösa problemet med utanförskapet. Även om de styrande politikerna i Malmö stad fortfarande är desamma i tanken som för hundra år sedan, är inte verkligheten densamma. Malmö har förändrats sedan Lugnets gamla lägenheters usla boendestandard orsakade både difteri, lungsot och rakitis var de största problemen; men lösningarna tycks fortfarande vara ungefär desamma.

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Havsbaden bör öppnas för genomfartstrafik!

Etiketter: , , ,

Det brinner på Rosengård; för vem klämtar klockan

Och så var det dags igen. Aftonbladet uppger ikväll att det brinner på Rosengård. Eva Westford, från Malmös räddningstjänst antar jag, vill inte uttala sig till Aftonbladet om hur Rosengårdsupploppet kommer att utvecklas under det närmaste dygnet.

Men bara att hon inte vill uttala sig och samtidgt inte emotsäger begreppet Rosengårdsupploppet säger mer än om hon faktiskt hade sagt något. Det är en ytterst prekär situation. Vad händer härnäst? Det är kanske dags att ta situationen på allvar. Människan är ett flockdjur som vill känna tillhörighet. Får man inte den så måste man ta den ty som den engelske prästen och poeten sa:

"Ingen människa är en ö. Alla är en del av någonting och varje gång en ny människa föds blir jag starkare för jag är en del av mänskligheten... varje människas död förminskar mig, ty jag är innesluten i mänskligheten; och sänd för den skull aldrig bud och fråga för vem klockan klämtar; den klämtar för dig."
...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Havsbaden bör öppnas för genomfartstrafik!

Premiär: Kommunalråd bloggar på kommunens hemsida

Inom ramen för dagens arbete har jag gått igenom några av de skånska kommunernas hemsidor. Vissa saker fastnar i minnet, medan annat omedelbart antingen skrivs ner eller försvinner fullständigt, förvånansvärt fort.

En nyhet som stack ut var Hörbys kommuns hemsida med reklam för en ny hemsida. "På fredag den 20 april kl 14.00 trycker vi på knappen - denna vår gamla hemsida försvinner och den nya dyker upp." Kommunens hemsida får då en helt ny layout och fräscht innehåll. En världsnyhet är kommunalrådets blogg; Lars Ahlkvist kommer som enda kommunalråd i landet att blogga på kommunens hemsida i egenskap av representant för den politiska majoriteten.

Först tänkte jag att det finns ju fler kommunalråd som bloggar, som till exempel Anette Åkesson i Båstad och Tutti Johansson Falk i Landskrona (det finns säkert fler som du kan tipsa mig om ifall du vill), men sedan slog det mig att de har ju privata bloggar på helt andra webbplatser än kommunens.

Det ska bli intressant att följa kommunalrådets blogg på Hörby kommuns nya webbplats. Ett helt nytt sätt att kommunicera med de människor som har ansvar för att kommunalrådet är kommunalråd - eller inte!

Vid en snabb genomläsning av de nya e-tjänsterna på Hörby kommuns hemsida blir jag väldigt imponerad. En kommun som verkar vilja vara i kontakt med väljarna och verkligen vill ha vägar för kommunikation verksamma.Det är nästan så att jag undrar varför? Verkar vådligt...Det finns en intressant statsvetenskaplig aspekt som jag gärna skulle vilja bli inbjuden att studera.

Men jag önskar lycka till och kommer med spänning att följa kommunalrådets blogg. ...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Havsbaden bör öppnas för genomfartstrafik!

Etiketter: , , ,

onsdag, april 18, 2007

Så talade biskop Lind...

När biskop Martin Lind idag skriver i DN under rubriken "Ja till homoäktenskap" ser jag det som ett nytänkande från kyrkans sida.

(Inom parentes underförstått inte om rubriksättaren på DN som använder ett begrepp som kan tolkas som att det bara är homosexuella män och inte lesbiska kvinnor som avses. Något som biskopen i sin replik gör helt klart genom att använda begreppet samkönade äktenskap. Men det beror förhoppningsvis på ren okunskap eller tanklöshet.)

Personligen har jag aldrig förstått varför äktenskapslagstiftningen ser ut som den fortfarande gör, efter kyrkans skiljande från staten. Såvida inte hela denna process bara var ämnat som en potemkinkuliss.

Jag anser inte att politiker, åtminstone inte i rollen som politiker, ska lägga sig i kyrkans styrning. Det bör vara ämnat åt kyrkans medlemmar allena, som i alla andra föreningar.

Att läsa att biskopen i Linköping anser att det inte finns några hållbara teologiska skäl mot en könsneutral äktenskapsbalk och anser att utredningsförslaget om könsneutral äktenskapslagstiftning är bra, känns därför postitivt.

Det är min bestämda uppfattning att staten inte ska lägga sig i kyrkans angelägenheter och att staten heller inte ska lägga sig i vem man väljer att ingå äktenskap med. Det finns inga sakliga skäl att skilja på äktenskap och partnerskap i Svea rikes lag. Anledningen till att det är så idag har knappast med kyrkan att göra. Det beror helt och hållet på fördomar hos lagstiftarna och deras oförmåga att skilja på staten och Svenska kyrkan.

Staten ska inte lägga sig i vilken du väljer att ingå äktenskap med. Statens uppgift är att se till medborgarnas mänskliga rättigheter, och om du väljer att leva i ett samkönat äktenskap måste du ha samma lagliga skyldigheter och rättigheter mot din partner enligt lag, som gäller i alla äktenskap.

Om sedan kyrkan väljer att välsigna det enligt lag instiftade äktenskapet eller ej, är helt och hållet en fråga för dess medlemmar. Föreningar har splittrats på betydligt vagare och märkligare grunder än en sådan uppenbar diskriminering. Martin Lind tycks vara en föregångare verbalt, förhoppningsvis kan han bli det även i handling…

Hans avslutning instämmer jag i: "Får kyrkans egen lära om kärlek avgöra, är det svårt att förstå motståndet mot en könsneutral äktenskapsbalk". Så talade en kärlekens profet. Och så talar biskop Lind och lägger fram en "Lindlapp" i debatten.

Kan inte låta bli att tänka på barnvisan: Gubben Noak, gubben Noak var en hedersman...det tycks fortfarande finnas hedersmän.

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Havsbaden bör öppnas för genomfartstrafik!

Etiketter: , ,

tisdag, april 17, 2007

Virginia vs Rosengård

Vill inte på något sätt förringa massakern som igår genomfördes av en ensam man vid universitetet Virginia Tech i Blacksburg i Virginia. Men hela dagen har radio och teve dominerats av händelsen. Och när jag nu ikväll tittar in på Bloggportalen är det även där helt dominerande bland mest diskuterade artiklar. Rubrikerna avlöser varandra: 33 döda i skolmassakern; Blacksburg evigt förknippad med massakern; Stark vapenlobby avvisar skärpt lag; Hon överlevde skolmassakern; Över 30 dog i massaker på högskola; Alla är i chock och Mördaren var asiatisk student.

Men det finns förmodligen en logisk och rationell anledning till att studenten agerade som han gjorde. Jag är mer bekymrad över varför han valde att hantera sin situation på det sättet, än att det går att få tag i vapen. Även om vi gärna vill tro att det beror på vapenlagstiftningen i USA, för att därigenom försöka freda oss från farhågan att det fruktansvärda skulle kunna föregå i fosterlandet Sverige, så tror jag inte alls att det är så enkelt.

Det har länge varit känt att en hel del hemska incidenter har hänt på till exempel Rosengård. Och när jag bodde i Malmö skickades poliserna som skulle tjänstgöra där på särskild utbildning för att kunna sköta sitt arbete på ett för situationen adekvat sätt. I helgen var det dags för en ny incident. Och idag skriver DN om fortsatt oro på Rosengård, även om det drunknar i andra nyheter.

I helgen förekom bränder och när räddningstjänsten kom till platsen möttes de av sten- och äggkastning. De tvingades därför vänta till polisen fanns på plats för att skydda dem, innan de kunde sköta sitt släckningsarbete på Ramels väg. DN rapporterar att "50—100 unga människor beräknas ha deltagit aktivt i aktionerna mot räddningstjänsten. Många var 9—15 år gamla barn." Trots att ett femtontal poliser befann sig på plats i området forsatte oron med några mordbränder, några småbränder och allmän störning av ordningen. Förstärkning kallades in men inte förrän vid tvåtiden på natten hade barnen lugnat ner sig och begett sig därifrån.

Igår kväll var det dags igen. Bakrutan på en polisbil krossades, några eldsvådor anlades och skadegörelse rapporterades. Detta betecknar polisen inte som allvarligt! Men senare på kvällen hade någon tänt eld på flera ställen i en fastighet på von Rosens väg och detta betecknar polisen som mordbrand. Vilket jag anser helt korrekt.

Ett par minuter efter elva kom larm om brand i en källare på von Rosens väg, där hade någon tänt eld på flera ställen. Även en butik på Ramels väg utsattes för mordbrand. Ett antal lastpallar invid väggen brann och risken för spridning var stor. Dock klarade räddningstjänsten att släcka båda mordbränderna utan allt för omfattande skador.

Även om man inte kan jämföra de båda incidenterna, så ser jag ett samband. En eller flera unga människor mår inte bra. Och vad gör vi åt det?

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Havsbaden bör öppnas för genomfartstrafik!

Etiketter: , , , ,

måndag, april 16, 2007

Varning perversion! Varning sexualisering!

Nej, jag tänker inte skriva om vårbudgeten idag. Inte mer än att kommentera det faktum att mina spaningar kring upprättelse för hantverk, som till exempel bokbindning, äntligen syns i offentligheten. Bosse Ringholm kände sig väldigt modern när nådiga luntan tog formen av cd eller usb; medan den betydligt yngre Anders Borg medger att han är konservativ och gillar papper. Nådiga luntan har således åter blivit nådiga luntan! Tack Anders!

Har istället läst och retat upp mig på en kulturkrönika av Johan Malmberg i HD/NST med rubriken Varning perversion! Varning sexualisering!

Johan Malmberg är en man i kultureliten som genom att försöka anta ett tydligt politiskt korrekt genusperspektiv fördömer leksaksföretag för att marknadsföra "alla dessa mängder med produkter som cementerar könsroller som barnen peppras med dagligen". Inte heller föräldrarna går fria från Johan Malmbergs kritik. Han raljerar om
vännen gymnasieläraren, pappa till en av hans femåriga dotters kompisar som på hans fråga om vad hans flicka önskade sig inför stundande femårskalas sa 'kläder till Bratz-dockan'. Också himlade han med ögonen i gesten ja-vad-ska-man-göra?
Då blir allt i Johan Malmbergs politiskt korrekta perfekta värld helt raserat. Till och med en lärare? Vad kan man då vänta av andra? De som inte har manchesterbyxor, Fjällrävens ryggsäck, foträta skor och cykelhjälm på väg till och från jobbet med extra bonus från arbetsgivaren kommunen?

Johan Malmbergs uppgivenhet formuleras i artikeln: "Vad ska man egentligen göra?"
Och jag vet hur svårt det är att stå emot som förälder när 'alla andra' köper det, ser det, gör det...och avslutar med 'Därför efterlyser jag en stark lobbyorganisation som sätter varningstexter på sexualiserande produkter. Varning perversion! Varning sexualisering! Det kunde nog skrämt en och annan förälder.'
Ja, visst. Kom med pekpinnar och diktatoriska inslag. Det är ju förfärligt att föräldrar inte kan ta sitt politiskt korrekta ansvar. Det är än mer förfärligt att flickorna leker med dockor. Det tycker jag inte att flickorna ska få lov att göra. De kan ju tycka att det är både roligt och lärorikt. Det allra mest förfärliga är ju att flickorna kan få för sig att de är flickor och vill se ut som flickor; uppfatta sin förmåga till att reproducera människosläktet som positiv, vilja föda och ta hand om barn till och med under föräldraledigheten. Och klä sina små flickor i rosa och glitter! Hu, så hemskt. Tänk om de riskerar att identifiera sig som det andra könet? Kan det bli värre? Ja, det skulle väl kanske i så fall vara att pojkar uppfattar sig som pojkar. Eller...

Om nu Johan Malmberg är så fruktansvärt upprörd över sexualiseringen av barn, borde han istället kräva att Louise pappa och alla andra så kallade pappor och socialnämndspolitiker och dito arbetare i Bergsjön och Vetlanda, och på alla andra ställens avgång! Det är förvisso inte det förfärliga kommersiella utnyttjandet av barn, men det är fel och det är förkastligt och betydligt värre än att flickor gillar dockor, rosa och glitter!

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Havsbaden bör öppnas för genomfartstrafik!

Etiketter: , , , , ,

söndag, april 15, 2007

Sifo och gp mäter opinionen för v, mp, fp, kd och sd

Det är inte speciellt ofta som jag läser GP men eftersom de låtit Sifo göra en opinonsmätning som de publicerade idag gjorde jag ett undantag. Förvisso har de en vädigt skicklig journalist som jag gillar att läsa, nämligen Gert Gelotte. Han skriver initierat och bra, inte minst om EU-frågor; men som skåning finns det alltför sällan anledning att besöka hemsidan. Men enligt dagens opinionsundersökning skulle 44,1 procent av väljarna rösta på socialdemokraterna, samtidigt som bara 41,4 skulle rösta borgerligt.

Både DN och Svd tar givetvis upp stafettpinnen. DN har tyvärr ingen egentlig analys, medan Svd ser det som en Mona Sahlin-effekt. De tolkar det faktum att partiets väljarstöd har ökat med 4,8 procentenheter tack vare bytet av partiledare. Det är den högsta siffran under de senaste fem åren för socialdemokraterna.

Enligt Svd faktaruta har partierna följande väljarstöd i senaste mätningen. Förändringen sedan förra mätningen redovisas inom parentes.

v 4,3 (-1,8)
s 44,1 (+ 4,8)
mp 5,4 (-0,4)
c 6,3 (-0,6)
fp 5,4 (-0,2)
m 24,3 (-1,6)
kd 5,4 (-0,2)
sd 3,4 (+0,3)
övr 1,5 (-0,2)

Intressant är att v, mp, fp, kd och sd ligger väldigt nära fyraprocentspärren. Även om det bara är en opinionsmätning är det lika spännande varje gång. Några mätningar till och trenden är given. The Bandwagooneffect och die Schweigespiral kan komma att få större effekt än på länge.

Resultatet mellan blocken är inte alls förvånande. Tvärtom. Mona Sahlin har en smekmånad och Anders Borg och Sven Otto Littorin har genomfört en hel del "otrevligheter för vanligt folk". Sänkningen av fastighetsskatten, som är en positiv förändring, påverkar inte Johansson i landsbygden. Det gör däremot höjningen av A-kasseavgiften, som resulterat i en ständig ström av avhopp från densamma. Något som jag har väldigt svårt att förstå. Särskilt mot bakgrund av att medlemmarna inte lämnar facket i samma utsträckning.

Facket är en förening, medan A-kassan är en försäkring. Om du är det minsta intresserad av att tillvarata ditt eget intresse som anställd i förhållande till arbetsgivaren så är det tämligen självklart att du väljer att betala din försäkringspremie framför medlemsavgiften i en förening.

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Havsbaden bör öppnas för genomfartstrafik!

lördag, april 14, 2007

Anders Borg och bostadsbidraget

Finansminister Anders Borg var idag gäst i Ekots lördagsintervju och där gjorde han ett mycket kontroversiellt utspel om bostadsbidraget. Ett utspel som tas upp av både DN och SvD och som kommer att få betydligt mer långgående konsekvenser än vad Anders Borg någonsin kunnat föreställa sig.

Rent konkret har Anders Borg helt rätt angående bostadsbidraget och det sätt som det fungerar på. Men han utgår från den fullständigt galna konstruktionen av systemet och glömmer helt och hållet bort alla människor som kalkylerat sitt boende och sin boendekostnad på det system som gäller och har gällt i många år: nämligen ett generöst bostadsbidrag.

Sen kan jag i och för sig hålla med Anders Borg om att systemet är fullständigt vansinnigt; men det är inte det som den vanliga familjen bygger sin hushållsekonomi på. De har handlat helt rationelllt utifrån det system av bostadsbidrag som gällde när de gjorde sin bostadskalkyl. Och det är en viktig princip i demokratiska samhällen med förutsägbarhet.

Att som Anders Borg prata om, eller ens antyda nya regler på området, är i princip detsamma som att förklara sig som politiskt död. Och det tycker jag är jävligt onödigt just nu. Att tänka högt är en sak; men att ha ett reellt förslag som ska genomföras är något helt annat. Jag ser fram emot att Anders Borg säger till mig att han bara tänkte lite för högt idag, och att han blir lite mer lågmäld framöver.

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Havsbaden bör öppnas för genomfartstrafik!

fredag, april 13, 2007

Dissa Sverigedemokraterna...

Sverigedemokraterna har fått nej hos ett femtiotal arrangörer när man försökt ordna en lokal för sitt årsmöte. Först ut var kongresscentret Louis de Geer i Norrköping, men ledningen där ändrade sig då man var oroad för stora demonstrationer. Sist ut i avbokningsracet var Grand Hotel i Saltsjöbaden. Och det var droppen som fick bägaren att rinna över hos Sverigedemokraterna.

Grand Hotel i Saltsjöbaden hade enligt egen uppgift fått ta emot ett bombhot och ville inte riskera sina gästers säkerhet.

Det är så här den autonoma vänstern jobbar, påpekar Björn Söder (sd) som börjar bli oroad över att partiet kan tvingas till att ha slutna möten på hemliga platser.
Detta trots att man tänkte ha offentliga möten, där även pressen var välkommen. Just nu funderar partiet på att förlägga sitt årsmöte till Danmark, eftersom det tycks fullständigt omöjligt att finna en lokal för mötet i Sverige. Och det kan jag förstå. Mötet i Eslövs kulturskyddade Medborgarhus i höstas är ett tydligt exempel på hur vänsterextremistiska grupper som Afa ser på människor med andra åsikter.

Men faktum är att vi är skyldiga att tillhandahålla en möteslokal för föreningen här i Sverige. Enligt Sveriges grundlagar är vi skyldiga att medverka till föreningens möjlighet att uppnå sitt föreningsmål. Mötesfrihet är en grundläggande lagstadgad allmän rättighet.
Regeringsformen 2 kapitlet Grundläggande fri- och rättigheter

1 § Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad

1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,

2. informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt taga del av andras yttranden,

3. mötesfrihet: frihet att anordna och bevista sammankomst för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte och för framförande av konstnärligt verk, etcetera
Björn Söder är oroad över att hans parti kan tvingas att ha slutna möten på hemliga platser. Den tanken tycker jag inte om, men jag delar hans farhågor. Min uppfattning är att alla politiska partier ska behandlas lika oavsett vad de tycker och tänker. Det finns inte någon som har rätt eller fel, bara partier som tycker och tänker olika. Och det tycker jag är bra. Och så ska det vara... Och det måste vi ge utrymme för.

Mycket märkligt att torsdagens debatt inte avsatte några djupare spår på nätet. Men det kanske kommer...Invandringspolitiken hamnade, inte oväntat, i centrum när Sverigedemokraterna släpptes in i den politiska debattens finrum på torsdagskvällen. Men det finns mycket i övrigt att önska när det gäller inrikesinformation. Hoppas att prognosen om 20-25 grader står sig. Har inte kollat med den danska motsvarigheten till SMHI - som är betydligt mer tillförlitlig när det gäller vädret här i Skåne.

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Havsbaden bör öppnas för genomfartstrafik!

torsdag, april 12, 2007

Louise och socialförvaltningen i Bergsjön

Igår skrev jag om Louise och hennes öde. Vi är många som upprörts över hur hon behandlats och över vuxenvärldens flathet. Kommunen JO-anmäls och vid en presskonferens idag meddelade Boo Hedbrant, chef för familjesektionen i Vetlanda kommun, att han lämnar sin chefstjänst. Han motiverar vid en presskonferens, enligt DN och SvD , sin avgång med att han gjorde fel när han inte inledde någon utredning. Vilket understatement!

När jag först hörde om nyheten i Ekot tänkte jag: vilken hedersman. Men när jag fått besked om att han bara lämnar sitt chefsförordnande och fortsätter sitt arbete vid socialförvaltningen så tycks det mig som ett spel för gallerierna. När han dessutom berättar att hans avgång beror på kritik från tillsynsmyndigheten förra hösten blir jag än mer fundersam. Om det är så att det krävs ett Uppdrag granskning för att länsstyrelsens påpekanden ska tas ad notam så är epitetet "there is something rotten in the state of Sweden" helt befogat.

Med anledning av mitt blogginlägg igår blev jag idag intervjuad av Aftonbladets journalist Johanna Melén. Hon skriver i sin artikel om alla de känslor som fallet "Louise" väcker hos medmänniskor och redan i ingressen citerar hon mig:

– Det berör alla när barn far så illa, säger Christina Linnea Örtendahl som bloggat om fallet.

Och senare i artikeln där hon beskriver hur man från samhällets sida behandlat Louise citeras jag igen. I artikeln gör hon en bra beskrivning av människors frustration över hur det varit. Men det som upprör mig mest är att både polisen och socialnämndens ordförande sett det så kallade tältlägret, de har sett hur hon lever och har det, de har laglig rätt att ingripa genom ett omedelbart omhändertagande, och det borde de gjort. Men inte ens dem gjorde det och så ingen har har funnits vid flickans sida fullt ut. Hur kan en medmänniska låta bli?
– Jag tycker att det är fruktansvärt. Att alla har sett och att ingen har vågat göra något. Då är man inte vuxen, säger Christina Linnea Örtendahl från Ängelholm som är en av många som har bloggat om fallet.

– Det största problemet är att vi alla har någon i vår närhet som far illa utan att vi gör något eftersom vi inte vill lägga oss i.
Men socialchefen sitter kvar. Och det borde han inte göra. Det är min bestämda uppfattning att han ska lämna sin tjänst. Det framstår som tämligen enkelt och klart med de uppgifter som framkommit i media de senaste dagarna. Men det största problemet av allt har ingen sagt något om, trots att det är grunden till hela historien: Socialförvaltningen i Bergsjön.

Hur kunde de lämna ut en tioårig flicka till en pappa i Vetlanda som var på permission från rättspsykiatrisk vård? De har inte ägnat flickan en enda tanke, utan fokuserat på sin budget för familjehemsplaceringar och slog sig för brösten genom att de skyfflade iväg ett ekonomiskt moras, i form av en familjehemsplacering i fem år till Vetlanda kommun.

De är säkert jätteglada över att de höll budgeten genom att skyffla iväg ansvaret för Louise till pappan i Vetlanda, och därigenom en annan kommun.

Hallå! Jag väntar på ett svar från socialförvaltningen i Bergsjön. Var det pengar eller okunskap som utgjorde grunden för ert beslut att skicka iväg en tioårig flicka till helvetet?

onsdag, april 11, 2007

Fan för föräldrar som ser sina barn som medel för att uppnå sina egna mål!

Hade inte tänkt titta på Uppdrag granskning. Janne Josefssons metod går, enligt min erfarenhet, oftare ut på att sätta dit folk än att hjälpa folk. Men programmet om Louise var ett undantag. Här var omsorgen om flickan i fokus, och kritiken mot de vuxna och samhället tydligt inriktad på att visa bristen i omsorg om "våra minsta."

Ett reportage som tydligt visade hur föräldrar helt ostraffat kan använda barn som medel för att uppnå sina egna mål. Först en mamma, som slänger ut sin tioåriga dotter för att slippa ifrån socialförvaltningens snokande i sitt privatliv.

Sedan en pappa; grovt kriminellt belastad, vårdad inom psykvården för ett missbruk vilket gör honom aggressiv och våldsam, som använder sin dottern för att få fortsatta permissioner. Enligt SVT skriver psykiatern att föräldraansvaret har betydelse för hans fortsatta rehabilitering, vilket påpekas i ett yttrande till länsrätten. Det bidrar till hans frigivning och permission.

Pappan körs kort efter frigivningen med polishjälp åter till psykakuten och tvångsintas. Men redan två veckor senare är han ute igen och står på balkongen med Louise som gisslan - han hotar att ta både sitt eget och hennes liv. Återigen använder han helt okänsligt sitt barn som ett medel för att nå sitt mål.

Åter inleds en utredning. Men eftersom pappan är avvisande läggs utredningen ner. Mycket märkligt, tycker jag. Det finns lagrum för att utreda vidare även om föräldern inte vill medverka. Varför gör man inte det? Hur kan man så grovt svika en flicka?

Det undrar Louise också: "Jag skolkar, jag blir mobbad, jag bor i en husvagn, i en bil. Att de inte förstår, att de inte alls reagerat? Det är liksom sex år. Det är en lång tid." Jag kan bara hålla med henne. Varför gjorde man ingenting?

Idag kommenterar socialchefen i Vetlanda kommun Ola Götesson "fallet Louise". I DN säger han: "Det är obegripligt att vi inte reagerat på den rad av anmälningar som kom in till socialförvaltningen, och vi ber flickan om ursäkt för att vi brustit."

Men det hjälper inte med en ursäkt för att förändra hennes liv. Lousie har blivit tvingad att injicera amfetamin i sin pappa, och hon har blivit sexuellt utnyttjad och våldtagen av sin pappa, hon har blivit utslängd av sin mamma och hon har känt sig sviken av alla vuxna i sin omgivning under hela sin uppväxt. Mot det hjälper inga ursäkter. Hon tvingas leva resten av sitt liv med alla vuxnas tillkortakommande. Jag har inte ord för att beskriva det vi gjort mot Louise. Och det värsta av allt: hon är långtifrån ensam. Det finns många Louise därute...

Ingen kunde göra något för Louise, men kanske kan Louise genom programmet göra något för andra barn i samma situation. Om det nu skulle vara så att det finns några ansvariga för socialtjänsten därute i verkligheten som har modet att stå upp för barnen och inte gå föräldrarnas ärenden? Hoppet är det sista som lämnar människan...

tisdag, april 10, 2007

Kris i repris; blockad, dataintrång, KU och utnyttjade flickor

Denna dagen ett liv (som Farbror Melker sa); eller i alla fall en repris av en del av ett liv. Det tycks mig som att just denna dagen verkar vara ett uppsamlingsheat av ett flertal händelser relaterade till valet 2006. En sådan är enligt SvD att de nya ägarna till den tidigare blockerade salladsbaren Wild 'n Fresh i Göteborg har tecknat kollektivavtal. Är det slutet på följetongen?

I DN skriver man om att fyra folkpartister, en SSU-are och en före detta Expressen-journalist idag ställs inför rätta i Stockholms tingsrätt. De är alla åtalade för dataspionage på socialdemokraterna i valrörelsen 2006. Ett märkligt åtal enligt svensk lag, men ett fullständigt självklart moraliskt förkastligt beteende enligt etiska lagar.

Som om detta inte var nog på en enda dag så skriver SvD under rubriken Freivalds: Persson minns fel om att KU nu behandlar anmälningarna mot den tidigare utrikesministern Leila Freivalds. Enligt denna artikel handlar anmälningarna och förhören om "UD:s kontakter med webbhotellet Levonline, som inhyste Sverigedemokraternas nättidning, där karikatyrbilder på profeten Muhammed publicerades och där det också utlystes en tävling."

Slutligen berättar Janne Josefsson i Uppdrag granskning, enligt SvD, om ännu en repris. En repris på det ständiga återkommande kränkandet av en minderårig flicka utan att socialförvaltningen ingriper. Åter visar han i kvällens program om hur effektiv förträngningsmekanismen hos ansvariga myndigheter är. I fem års tid tvingades Louise bo ensam med sin pappa; en uppenbart psykiskt sjuk missbrukare och våldsbrottsling. Inte ens samhällets yttersta skyddsnät reagerade. Det är ett svek mot barnen och den gårdagens och dagens kris. Måtte det inte bli morgondagens kris.

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Havsbaden bör öppnas för genomfartstrafik!

måndag, april 09, 2007

Kd, sd och fyraprocentsspärren hos Novus Opinion

DN:s och SvD:s nätupplagor återger idag brottstycken av en opiononsmätning som TV köpt av Novus Opinion.

När du går med i TV4s tittarpanel på Novus Opinions hemsida "får du chansen att vara med och tävla om en resa eller en plasma-TV (värde 10 000 SEK)." Och du väljer sedan själv vilka undersökningar du vill delta i. Undersökningarna görs i realtid (vilka görs inte det?) företrädesvis via mejl eller SMS.

Men enligt mätningen ligger kd under fyraprocentspärren med 3,3 procent. DN skriver att: "Kd-fallet, ned till den lägsta nivån i Novus Opinions mätningar sedan valet i fjol, märks främst bland äldre män och på småorter." Men på Novus Opinions hemsida finns bara de undersökningar som deras kunder väljer att publicera, eftersom resultaten ägs av kunderna.

Svergiedemokraterna närmar sig å andra sidan samma spärr fast från andra hållet och är större än kd med 3,5 procent. Samtidigt sägs att båda förändringarna ligger inom felmarginalen. Vill du läsa hela undersökningen finns den som pdf-fil på Novus Opinion. Intressant läsning. Grafen illustrerar väljarbarometern på Novus Opinons hemsida. Där finns även andra spännande undersökningar om psykiatri, matvanor och tandläkarbesök. Min favoritläsning!
webvoter-omröstning
Vad tror du?
Klarar kd och/eller sd fyraprocentspärren vid valet 2010?
Bara kd klarar den.
Bara sd klarar den.
Både kd och sd klarar den.
Varken kd eller sd klarar den.

Se resultat


...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Havsbaden bör öppnas för genomfartstrafik!

söndag, april 08, 2007

Alliansen har problemformuleringsprivilegiet, använd det!

Idag lyfter P J Anders Linder i SvD en avgörande fråga för alliansen under rubriken Lika till alla eller äkta chanser? Han har gjort en helt riktig analys när han skriver att: "De borgerliga kommer att vara i underläge så länge de låter socialdemokraterna bestämma vad fördelningspolitik är och hur långt staten bör driva den".

Tyvärr är detta ett genomgående beteende i politiken. Inte bara på regeringsnivå utan än mer i den lokala politiken. Eftersom socialdemokraterna haft makten i flera generationer är det ingen som förmår lyfta huvudet och tänka förbi den hegemoni som råder. Det är en helt avgörande fråga för att alliansen ska lyckas att inte låta sig luras att utgå från socialdemokraternas problemformulering. De borgerliga politikerna måste göra en egen problemformulering och det kräver en grundlig analys.

Problematiken blottades tydligt i höstens lokala valrörelse. Inte ens kommunalråden hade någon annan lösning på skolans problem än att lärartätheten måste ökas - fler vuxna i skolan. Ingen ifrågasatte om problemformuleringen byggde på en korrekt analys. Programteorin måste prövas!

P J Anders Linder avslutar sin ledarartikel med följande sanning: "Förhoppningen att staten ska ta av andras inkomster och ge till en själv är inte mycket till trygghet jämfört med att ha en säker kunskapsbas och lätt att få jobb. Den gamla fördelningspolitikens företrädare älskar att tala om fattiga och rika, men de har låtit årskull efter årskull lämna skolan med urdåligt saldo på kunskapskontot."

Det viktigaste kapitalslaget har växlat över tid; barn, jord, pengar, arbete och kunskap. Det är kunskapsskatten i form av CSN:s eviga betalningsavier som måste sänkas härnäst. Det ska inte bara löna sig att arbeta - det måste också löna sig att studera. Kunskap är inte tungt att bära, sägs det, men studielånen är desto tyngre. Nu är det de borgerliga partierna som har problemformuleringsprivilegiet. Det gäller bara att inse det och ta makten över tanken, på riktigt.

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Havsbaden bör öppnas för genomfartstrafik!

Ängelholms kommuns slogan var upptaget varumärke

Plockade till mig Metro när jag väntade på bussen i Hässleholm häromdagen. Hittade på sidan två en intervju med kommunalrådet Åsa Herbst i Ängelholm under rubriken Hallå där...

Anledningen till intervjun är Ängelholms nya slogan Land och hav, liv och lust. Det är nämligen upptagen och det har man inte upptäckt förrän kommunen och dess näringslivsbolag har lagt 450 kkr och lanserat den nya profilen. Journalisten Johan Darin på Metro har ett förslag på en ny slogan: "Ängelholm. 450 000 kronor i havet."

Redan förra veckan rapporterade lokaltidningens journalist Michael Hansson om fadäsen i sin artikel i NST/HD: "Nära en halv miljon kronor kostade Ängelholms nya varumärke. Men det kan bli betydligt dyrare än så — det godkänns nämligen inte av Patent- och registreringsverket."

Aftonbladet skriver under rubriken Ängelholms nya slogan upptagen att: "Ängelholms nya slogan ”Land och Hav. Liv och Lust” lanseras just nu överallt i kommunen. Men varumärket "Liv och Lust” är redan upptaget av Friskis & Svettis grundare, en detalj kommunen glömde att kontrollera. Misstycker Friskis & Svettis kan det bli rättegång."

I Expressen/Kvällsposten skriver man i nätupplagan under rubriken "Liv och Lust" varumärkesskyddat: "Ängelholm har redan lanserat nya profilen: Ängelholm: Land och hav. Liv och lust. Nu visar det sig att namnet Liv och Lust är varumärkesskyddat sedan 1976. Ägaren anser att namnet riskerar bli urvattnat.

- En kommun borde förstå såna saker, säger han."


Ägare till varumärket är Johan Holmsäter, som grundade Friskis&Svettis. Sedan 1986 driver han kunskapsföretaget Liv&Lust AB. Så mycket reklam har hans företag antagligen aldrig fått för så liten insats. Undrar bara vilken som vinner eller förlorar på affären i längden? Klart är att vissa saker borde politiker inte ägna sig åt; detta är en sådan.

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Havsbaden bör öppnas för genomfartstrafik!

lördag, april 07, 2007

Fram för Filippa!

En av gästerna hos Stina ikväll var Sveriges "first lady" Filippa Reinfeldt. Stina skriver i sitt inlägg inför sändningen av programmet den 6 april på svt.se:

Själva knorren med programmet var kul: Filip och Fredrik, dom busiga lymlarna, som alltid pratar fylla, knark och sex och ger intryck av att vara rätt tuffa grabbar, var båda riktiga plugghästar och skötsamma ess i skolan med snudd på 5,0 i snitt. Dom vågade inte ens närma sej tuffingarna som stod i rökrutan, när dom gick i skolan, och sexdebuten var anmärkningsvärt sen, liksom första fyllan. Det förklarar varför dom lever ut allt det där nu. Statsministerfru Filippa Reinfeldt däremot, som verkar vara "den perfekta, välartade utan sprickor i fasaden" var medelmåttan i skolan som skolkade, hängde med hårdrocksgänget och rökte.
Tidigare har tidningen Stureplan rangordnat de mäktigaste personerna vid Stureplan och överst på 10-i-topp-listan i år står landstingsrådet och statsministerhustrun Filippa Reinfeldt, före oljeschejken Khalifa bin Zayed Al Nahyan, president för Förenade Arabemiraten och stor fastighetsägare kring Stureplan och Emma Wiklund samt Kronprinsessan Victoria. Intressant!

Jag träffade Filippa första gången på landstingsförbundets kongress i Karlstad 1998, tror jag. Liksom nu vid moderaternas rikskonferens i Örebro för en månad sedan. Att hon har fyra förnamn och är född i tvillingarnas tecken känns välbekant. Trots att hon både i teve och verkligheten är otroligt social, trevlig och väl värd en första plats på topplistan, så är hon för mig först och främst en fantastiskt kunnig politiker, med en tidsmässigt kort men innehållsrik politisk historik.

Många barn har henne att tacka för en mer mänsklig politik med barnen och föräldrarnas perspektiv som utgångspunkt. Inte minst det faktum att hon som landstingsråd såg till att Stockholms läns landsting först i landet med att införa allmän pneumokockvaccination för barn. I Stockholms län insjuknade 247 barn i svår pneumokocksjukdom 2006. I vissa fall har sjukdomen varit så svår att små barn avlidit. Som mamma till en pojke som drabbades av detta för många år sedan vet jag verkligen vad det kan innebära för barnen.

Stina gjorde givetvis kopplingen mellan Filippa och Fredrik Reinfeldt och ett annat känt politikerpar; Hillary och Bill Clinton. Förvisso är Fredrik fantastiskt duktig, men visst hade det varit härligt med Filippa som statsminister så småningom!?

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Havsbaden bör öppnas för genomfartstrafik!

Tåg, tid och kontemplation

Fler resenärer väljer tåget för miljön rapporterar Ekot idag. SJ gjorde en enkät i fjor och resultatet publiceras idag; efter mina reserfarenheter igår och idag! Hemresan medförde dock bara ett byte, och inte fick jag se Lund heller. Antagligen berodde den "snabba resan" idag på att det inte var röd dag som igår utan bara påskafton.

Men i enkäten märks två specifika anledningar till att välja tåget. Lika många anger att de tänkte på miljön som att de kunde koppla av och vila. Det framgår inte av Ekots rapportering huruvida någon angav "spara tid" som anledning till att välja tåget framför bilen. Det hade varit en nyhet!

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Havsbaden bör öppnas för genomfartstrafik!

fredag, april 06, 2007

Häxan reser kollektivt utan kvast och katt

Påsken är en bra helg; våren har kommit och flera dagar ledigt nästan som en minisemester. Jag tänker åka och hälsa på mitt lilla barnbarn som bor några mil härifrån. Går in på Skånetrafikens hemsida för att använda deras eminenta sökverktyg Reseplaneraren. Skriver in den sökta resan från Ängelholm till Markyryd, datum och önskad ankomsttid klockan 16.00.

Att hitta resan gick snabbt, men inte själva resan! För att åka en några mil norrut måste jag åka många mil söderut och därefter ännu fler norrut! Startar med tåg från Ängelholm 12.04, byte i Lund. Norrut med tåg och i Hässleholm byte till buss. Framme i Markaryd 15.25. Det känns inte logiskt. Undrar varför?

Läser därför vidare på Skånetrafikens informationssida. Rubriken är Skånetrafiken binder samman Skåne. Och sedan skriver de: "Det yttersta ansvaret för att Skåne binds samman av ett bra nät med tåg och bussar ligger på Region Skånes politiker."

Uppdraget för kolletivtrafiken är borde kanske istället formuleras att underlätta kontakter mellan människor i Skåne. Eftersom det är människor som läser hemsidan och inte system.

Men oavsett hur man väljer att formulera det, så tycker inte jag att det är det de gör när det ska ta mig tre och en halv timme att resa några mil...fast sedan kommer jag på att det är ju klart precis det de gör!

Markaryd ligger ju en hel mil in i Småland och tillhör alltså inte Skåne. Så när jag vill åka dit ser de till att jag får åka runt i hela Skåne och se det vackra landskapet. Förhoppningen är väl antagligen att jag under de timmarna ska komma fram till att jag inte vill resa till Småland. Och då har de ju uppfyllt sitt uppdrag!

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Havsbaden bör öppnas för genomfartstrafik!

torsdag, april 05, 2007

Politiskt korrekt kissande konstnärlig kvinna

Norrlandsoperan kommer i maj att visa en ovanlig installation, eller vad man ska kalla det för. Aftonbladet skriver idag att: Den publik som väljer att gå in i Vita Kuben på Norrlandsoperan i maj kommer att få se den New York-baserade konstnären Itziar Okariz stå mitt på golvet och kissa. Stående.

Och när jag läser det väcks många frågor. Först den om detta är konst eller bara konstigt? Sen om det är värt 10 kkr och konstnärens flygbiljett t o r New York? Men vad är det konstiga med att kissa offenligt stående? Det gör massor av killar utanför mitt hus på väg till och från nattklubben om kvällarna. Jo, det faktum att Itziar Okariz är kvinna!

Dramaturgen Tina Eriksson-Fredriksson berättar att konstnären förbereder sig sorgfälligt: "Hon dricker en massa vatten. Sen gäller det för henne att hålla sig till det absolut rätta ögonblicket".

Det har varje gravid kvinna gått igenom i samband med ultraljudsundersökning. Så det betraktar jag varken som konstigt eller som konst. Men samtidigt undrar jag om hon verkligen kissar på riktigt. Hon kanske släpper ut allt vatten hon druckit från en behållare som hon gömt under kjolen? Och sedan skrattar hon hela vägen tillbaka till flygplatsen och banken? Det kan man kalla konst!

Slutligen kommer så den typiskt svenska frågan: Vad säger städarna om jippot? "Konstnären kommer själv att torka upp efter sig. Behöver hon hjälp rycker jag in. Städpersonalen behöver inte hjälpa till", svarar den förväntansfulla dramaturgen Tina Eriksson-Fredriksson vid Norrlandsoperan.

Tänk; det är ingen konst att vara politiskt korrekt… Men det moderata kommunalrådet Anders Ågren är politiskt inkorrekt när han säger att det inte är klokt att använda skattemedel till sånt här. Och att våga säga det: Det är en konst.

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Havsbaden bör öppnas för genomfartstrafik!

onsdag, april 04, 2007

SR undanhåller information om prekära relationer till Mona Sahlin

I dagens Studio Ett i P1 var ett inslag fokuserat på Alliansens första gemensamma resa sedan valet. En funktion av att Studio Ett reagerar på andra medias kritik (läs: borgerliga tidningars ledarsidor) om att Alliansens varit för osynlig, sedan dom vann valet i september.

För att analysera det opinionsbildande och publicistiska värdet av Alliansens gemensamma bussresa till bland annat Eskilstuna idag, bjuder Studio Ett in Lena Josefsson från Rådhusgruppen att medverka. Hon var väldigt kritisk till Alliansens bussresa och var enormt negativ till deras strategi, arbete och framträdande. Hennes kompakta negativa kritik mot Alliansen och dess "kortsiktiga taktik" i programmet är enkel att förklara.

Jag träffade Lena Josefsson ett antal gånger under senare delen av nittiotalet. Hon var bland annat pressekretare i regeringskansliet åt Bengt K. Å. Johansson och Margot Wallström. Hon har också varit (s)-märkt kommunalråd i Tyresö och sist men inte minst skrivit retorikboken ”Tala så alla lyssnar och förstår” med undertiteln ”En handbok i konsten att övertyga” tillsammans med Mona Sahlin.

Den bok som jag köpte av Mona Sahlin i samband med ett seminarium i Malmö 1997. En bok som Mona Sahlin har skrivit en dedikation till mig i och som fortfarande står i bokhyllan hos mig. Inget fel på innehållet i boken i sig, även om jag föredrar professor Knut Johannessons böcker i ämnet. Men författaren säger ju en del om hur jag ska tolka innehållet.

Jag anser att Sveriges Radio undanhållit vital information genom att inte tydligt presentera hennes politiska bakgrund och partipolitiska historia i samband med dagens analysdiskussion. En grundförutsättning för att kunna ta kritik på allvar och tolka densamma är att känna till budskapets avsändare och syfte. I detta fall har Public Service radion gravt misskött den uppgiften.

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Havsbaden bör öppnas för genomfartstrafik!

tisdag, april 03, 2007

Popova fördömer bloggar, sex och ilska

Susanna Popova skriver idag i SvD att "Bloggosfären bygger till stor del på att bloggarna läser varandra". Är det mer fel om bloggare läser varandra än om journalister läser varandra. Och hur ser man på journalister som läser bloggar? Popovas tanke bygger på att generalisera bloggarna samtidigt som hon pekar på en problematik i bloggosfären som kännetecknas av fenomenet "klubben för inbördes beundran."

Susanna Popova utgår i sin artikel från en nostalgisk tanke "när jag var liten fanns dagböcker i skinn med lås i form av hjärtan" och sätter sedan likhetstecken mellan sin barndoms dagbok och det fenomen hon väljer att kalla nätdagbok under pseudonymen blogg.

Enligt min uppfattning gör Susanna Popova sig skyldig till en grov generalisering av bloggosfären genom att skriva följande: "I den formulerar sig skribenten, liksom i den inbundna varianten, utan problematisk självcensur." Och sedan underbyggs uppfattningen: "Borta är nyckeln. Och det hjärtformade låset." Vad gäller bloggarnas innehåll nämner Susanna Popova två huvudsakliga ämnen; sex och ilska. Det kanske beror på vilken bloggvärld man väljer att besöka. Personligen känner jag inte igen det. Men allt som har en läsare, och litet till, finns; även på Internet.

Synpunkten att bloggosfären till stor del bygger på att bloggarna läser varandra, eller som Susanna Popova beskriver det: "en elitstudiecirkel som någon uttryckte det" är inte speciellt märklig i sig. Åtskilliga är de sällskap för inbördes beundran som finns över hela landet/världen sedan hundratals år. Sedan må de kallas bloggare, rotarian, gillesmedlem eller ordensbroder. Så vitt jag ser det finns egentligen "Intet nytt under solen". Endast tekniken växlar. Och den, Susanna Popova,är anledningen till att den hederliga ångestneurosen still going strong.

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Havsbaden bör öppnas för genomfartstrafik!

DN:s litteraturredaktör Jonas Thente och brasklappen

Enligt en artikel i DN idag höjer DN Kultur tempot på nätet. Märkligt egentligen vad media tycker att medianyheter alltid är av allmänintresse. (Ja, jag vet att jag genom att kommentera vidimerar den tron) I vilket fall rapporterar DN att fem DN-medarbetare i veckan öppnar egna bloggar.

Den förste bloggaren ut är DN:s litteraturredaktör Jonas Thente. Han får frågan varför han ska blogga och svarar frankt och fräckt följande:
- Jag blev tillsagd. Och accepterade för att det är så retro, så 2003.
Ja, det är ett sätt att förhålla sig till fenomenet bloggar. Jag har förståelse för att det känns jobbigt att som kulturelit u p a plötsligt behöva sänka sig till ett medie som är öppet för kreti och pleti. För att freda sin självbild som speciellt utvald litteraturkritiker och skribent är det bra att skaffa en positiv affirmation att klistra upp på spegeln och kylskåpet.

Jag gissar att Jonas Thente kommer att klippa ut kommentaren och klistra upp den på sitt kylskåp, för att varje dag komma ihåg att han tillhör kritikerkårens kulturelit. Öriga DN-medarbetare som börjar blogga, Ulrika Kärnborg, Helena Lindblad, Martin Nyström och Niklas Wahllöf, uttalar sig betydligt mer positivt om den nya arbetsuppgiften; och kulturchefen Maria Schottenius välkomnar "sina" bloggare. Är det inte intressant vad läsarna tycker? De ägnas inte en rad...

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Havsbaden bör öppnas för genomfartstrafik!

måndag, april 02, 2007

Världens första kvinnliga gondolförare

Fram tills idag har det varit förbehållet män i vita tröjor och stråhattar att vara gondolförare i Venedig. Men idag upphörde rättens förbud för kvinnor att vara gondolförare, förtäljer Politiken.se. Efter en tio år lång strid mellan Alexandra Hai och den totalt mansdominerande Venedigs Gondolförening och stadsfullmäktige får Alexandra äntligen möjlighet att utöva sitt drömyrke.

När hon nu får sitt gondolkörkort godkänt efter att ha fått avslag tre gånger, blir hon den första kvinnliga gondolföraren i Venedig. Nu ska hon ägna sig åt att köra runt turister till små hotell i Venedig.

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Havsbaden bör öppnas för genomfartstrafik!

söndag, april 01, 2007

Sverigedemokraterna i media och i (s)-valanalys

Socialdemokraternas valanalys tar i ett avsnitt upp sverigedemokraternas valframgångar och gör en enkel analys där orsak och verkan läggs utanför den egna organisationen.
...Landskronapostens journalistik har i hög grad ifrågasatts i eftervalsdebatten där. Medieforskaren Ylva Brune vid Kalmar högskola skriver i en kommentar att Landskronaposten 'gjort viktiga insatser för att skapa ett högerpopulistiskt opinionsklimat'.
Men de tar inte upp medieforskaren Emma Kraft vid Karlstads universitets slutsatser. Enligt en artikel med rubriken Tystnad? Granskning pågår! på kultursidan i HD/NST , tar hennes rapport "effektivt...död på föreställningen att sverigedemokraterna har medierna att tacka för sina framgångar i valet 2006".

"Enligt de slutsatser min studie ledde till har sd främst framställts som okunniga och ostrukturerade, vilket gör att de inte inger förtroende. Störst del i detta har journalisterna, vilkas ordval på många sätt har påverkat skildringen av partiet. Jag får uppfattningen att det bland dessa (journalister min anm) finns särskilda normer för hur sd ska bemötas."

"Det är ju tänkbart att det spelar roll att skåningar och blekingar bara behöver kasta en blick på Danmark..." skriver socialdemokraternas valanalysgrupp. Ja, kanske det. Men är det negativt att titta på vad som händer "utomlands". Var det inte mångfald och öppenhet för andra länders kultur och folk som önskas? Men det kanske inte gäller Danmark, eller?

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Havsbaden bör öppnas för genomfartstrafik!

Maj, maj måne, jag kan lura dig till Skåne

Det är skillnad på skämt och skämt. En del önskar man vore sanning och andra känns mindre positiva. Det är säkert många som idag förbannat EU och deras begränsande av svenskarnas möjlighet att ta semester under juli och augusti. Enligt DN måste detta önskemål anmälas senast idag den 1 april.

Ett väldigt intressant skämt är ett förslag om en ny region "Skålland" som HD/NST skriver om idag. "Statliga Ansvarsutredningen som i februari lade fram ett förslag till framtida regionbildning i Sverige har i ett hemligt tilläggsuppdrag också granskat möjligheten till låta Skåne bilda region med Själland."

Personligen skulle jag gärna vilja se den utredningen. Men den mest önskade nyheten idag den 1 april stod mitt favoritprogram Godmorgon Världen! för. En exclusiv sändning enbart för betalande Godmorgon Världen Guld-lyssnare. Jag önskar att de berättat om denna fantastiska möjlighet en annan dag än den 1 april. Allt som glänser är inte guld, men guld är inte allt som glänser.

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Havsbaden bör öppnas för genomfartstrafik!