Christina Linnea Örtendahls Blogg

Statsvetare & omvärldsanalytiker granskar dagsaktuell politik med glimten i ögat

onsdag, april 30, 2008

All heder åt allianskollegorna i Ängelholm

Centerns Liss Böcker, folkpartiets Eva Kullenberg och kristdemokraternas Lennart Engström gör idag ett gemensamt skrivet uttalande i Helsingborgs Dagblad/Nordvästra Skånes Tidningar. Läs här.

All heder åt er! Det är skönt att veta att det finns politiker i vår kommun som har modet att stå upp för det som är moraliskt riktigt oavsett personliga och partipolitiska konsekvenser.

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Klittervägen bör öppnas för genomfartstrafik!

Etiketter: , , , ,

Moderaterna i Ängelholm är inte moderater!

Jag har idag begärt mitt utträde ur moderaterna i Ängelholm på grund av bristande interndemokrati och en maktfullkomlighet hos moderaterna som bara kan hitta sin motsvarighet i något obskyrt socialistiskt parti i Nordkorea eller på Cuba.

Det finns inte en chans att föra den politik som vi vann regeringsmakten på i Ängelholm. Jag upplever moderaterna i Ängelholm som ett parti som inte välkomnar förslag i de nya moderaternas anda. Det finns en gammaldags kvinnosyn som tydliggörs genom att det inte spelar någon roll hur väl förslag och synpunkter överensstämmer med nya moderaternas politik. Passar det inte gubbmaffian så blir jag istället föremål för behandling vid interna möten där jag inte får närvara!

Det finns ingen som helst möjlighet för mig att fullfölja det förtroende som medborgarna i Ängelholm gav mig.

Jag trodde att vi i Sverige har en praxis att ingen får dömas ohörd, men den gäller definitivt inte inom moderaterna i Ängelholm. Trots att vi har fått ett omdiskuterat regelverk för interndemokrati så gäller inte detta vid vissa tillfällen. D v s när ”Ängelholms starke man” Rune Johansson, ensam som herre på täppan dikterar villkoren när en kvinna som jag försöker följa det regionalt starkt kritiserade Ängelholmsmoderaternas regelverk till punkt och pricka. Här är det pungpatrullen med Rune Johansson i spetsen som enväldigt beslutar vad som får och bör sägas.

Jag beklagar att Herman Crespin behandlats på ett fullständigt ovärdigt sätt och att samarbetet inom ”Allians för Ängelholm” riskeras på grund av moderaternas syftesetik, därför tar jag absolut avstånd från uppsägningen av vår ekonomichef Herman Crespin. Det är en allvarlig fråga som inte diskuterats i den moderata gruppen överhuvudtaget. Ytterligare ett bevis på den bristande interndemokratin inom moderaterna i Ängelholm. Det tycks finnas ett antal frågor som inte tål att diskuteras öppet i ett parti som berömmer sig över att ha högt i tak. Där ”alla” kan komma på gruppmöten och säga sin mening, alltmedan vissa frågor inte finns på dagordningen och vissa män öppet hånflinar och gestikulerar medan somliga säger sin mening!

Jag har det största förtroende för Herman Crespins yrkeskompetens, liksom för advokatfirman Delphis utredningsetik. Båda har bara råkat sköta sitt arbete ”för” väl och inte låtit sig styras av löften som politiker utan egentligt lagrum utlovat. Det framstår som att det ligger en hund begraven i Valhall Park Vad var det som gjorde att Herman Crespin petades bort som kommunens förhandlare i de ”svåra diskussionerna med Peab” om bollhallen?

Moderaterna är det nya arbetarpartiet som satsar på välfärd, men inte här i Ängelholm. Här styr de gamla moderaterna! Vi får föreläggande med vite från Länsstyrelsen för att vi inte följer våra egna fattade beslut om äldreboende, vi har en enormt hög andel nior som går ut skolan utan godkänt i kärnämnena, vi har en BUN-ordförande som inte tror på enkäten från Projekt Insikt när det gäller ungas alkoholkonsumtion utan istället blir applåderad på gruppmöten för att budgeten går med plus, vi har en förskola med en otroligt låg personaltäthet och den moderata självutnämnda ordförandepedagogen rekommenderar medicinen är att ”barnen ska vara ute mer”; allt i förhållande till alla övriga kommuner.

Moderaternas ledning i Ängelholm har inte någon som helst insikt i politisk etik och de verkar inte ens känna till gyllene regeln. Det vill jag inte förknippas med och därför begär jag att slippa mitt medlemskap och mina kommunala uppdrag med omedelbar verkan.

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Klittervägen bör öppnas för genomfartstrafik!

Etiketter: , , , , , ,

söndag, april 20, 2008

Utsatt för hot. På grund av mina skriverier?

Jag har varit tyst ett tag här på bloggen och kommer att vara det ett tag till. I alla fall under tiden som jag väntar på att polisen hanterar min anmälan angående mejlhot mot mig.

Det går emot mina principer men det finns gränser för vad till och med jag klarar av i förhållande till yttrandefrihet och organisationsfrihet. Ibland känns det faktiskt bättre att fly än illa fäkta. Och detta är en sådan.

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Klittervägen bör öppnas för genomfartstrafik!

Etiketter: ,

söndag, april 06, 2008

Politisk kultur som sätter person före sak; eller vad var det jag sa?

Dagens HD/NST har en artikel som visar på den problematiska internpolitiska kulturen i ett visst parti i Ängelholm. Den underliggande agendan som säger att person går före sak. Jag kan inte låta bli tillfället att ta upp det, eftersom den typen av kulturer går emot allt vad jag finner rimligt och ärligt enligt den allra enklaste politiska etik. Gyllene regeln är, som jag ser det, universell och den etik som jag vill se som rådande i hela samhället; och då givetvis även inom politiska partier.

Rubriken är Kräver betald socialjour efter ett år.

Hoppas att tidningen kan acceptera att jag väljer att skildra hela historien med hjälp av utvalda citat. Anledningarna är två: dels skildrar de historien på ett bra och enkelt sätt och dels orkar jag inte skriva så mycket själv. Det är tröttsamt att vara motvallskärring! Samtidigt vill jag gärna markera att jag noterar: Vad var det jag sa?

Ingressen:
Enligt företrädaren var det onödigt med en organiserad socialjour. Efter ett år har socialnämndens nye ordförande Jan Sewring fått nog av krissamtal nätter och helger.
För snart två år sedan var det kommunalt bråk om kommunen behövde en organiserad socialjour. Störst var diskussionen inom moderaterna där två kvinnor [gissa vilka] hävdade att dagens system med politiker inte dög. Den utlösande händelsen var två övergivna barn i ett trapphus påskhelgen 2006.
Under den debatten hävdade Rune Johansson, som då både var gruppledare för moderaterna och ordförande i socialnämnden, att det vore bortkastade pengar. Eftersom det bara handlade om högst tio ärenden per år tog han själv hand om de enstaka samtalen. Jouren ingick i det vanliga ordförandearvodet.
Idag låter det annorlunda:
Förste april i fjor tog Jan Sewring (m) över ordförandeklubban i socialnämnden. Han gick in i uppdraget med samma förutsättningar, och fick en mobil med journummer som lämnas ut till flera myndigheter. Ett år senare, och efter åtminstone 70 sådana krissamtal, dömer han ut systemet. (sic!)
Du kan följa en del av historien via länkarna till HD/NST:s artiklar nedan: Ser inget behov av ny social jour 2006-09-16
Ett annat frågetecken gäller socialnämndens ordförande Rune Johansson (m) som sagt att han ska lämna posten efter valet. Eftersom det är han som tagit nästan alla joursamtalen kan lösningen falla samtidigt som kommunfullmäktige klubbar ärendet.
Nytt avslag för socialjour 2006-12-19
Både socialnämndens nuvarande ordförande Rune Johansson (m) och hans tilltänkte efterträdare Jan-Olof Sewring (m) håller fast vid att det är slöseri med pengar att betala socialsekreterare för något som används ytterst sällan.
De borgerliga står fast vid att Ängelholm inte behöver en organiserad socialjour på nätter och helger…Frågan har blivit het i samband med otäcka händelser där polisen haft svårt att komma i kontakt med kommunen. Senaste händelsen gällde två övergivna småbarn i ett trapphus
Ingen utbildad socialjour 2007-02-27
Inga argument från oppositionen räckte. Inte ens återkommande beröm riktat till socialnämndens ordförande Rune Johansson (m).
Det blir inga socialsekreterare med jour nätter och helger. Även i framtiden ska socialnämndens ordförande ta hand om de nattliga samtalen från polis och andra myndigheter som handlar om personer i kris som behöver hjälp från socialen.
Förslaget om att ändra till en mer modern organisation kom från moderaterna Carola Karlsson och Christina Linnea Örtendahl efter händelsen förra påsken när två små barn hittades övergivna i ett trapphus.
Socialförvaltningen och de borgerliga politikerna anser inte att kostnaderna för ett joursystem står i proportion till nyttan. De har därför varit hårda motståndare till ändring. De borgerliga höll ihop även i kommunfullmäktige, och fällde moderatkvinnorna förslag om social jour med 35—16.
Noterat 2008-02-23
Carola Karlsson (m) har begärt att få slippa sitt kommunala förtroendeuppdrag...Mest uppmärksammad blev Carola Karlsson när hon tillsammans med Christina Linnea Örtendahl drev ett förslag om en social jour... Förslaget gick emot moderaternas egen gruppledare Rune Johansson, som då dessutom var socialnämndens ordförande och därmed socialjour.
Vad hände egentligen det senaste året? Från ett tiotal samtal till ett sjuttiotal samtal inom ett år? Är det en rimlig ökning? Eller kan det bero på något annat? Är nye ordföranden, som är utbildad socionom, mer alert när det gäller att svara i telefon? Eller drar han till sig ett helt nytt klientel? Eller har föregående ordförande underdrivit antal samtal? Eller kanske rentav missat en del? Inte vet jag. Men frågorna förtjänas att ställas. Och jag skulle gärna se att journalisterna på HD/NST undersöka frågan.

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Klittervägen bör öppnas för genomfartstrafik!

Etiketter: , , ,

fredag, april 04, 2008

Början till slutet för spelmonopolet?

Regeringen har utsett socialdemokraten Margareta Winberg till ny ordförande för det statliga Svenska Spel. Enligt Anders Borg har regeringen gjort ett strategiskt övervägande vid tillsättningen. Med Margareta Winberg som ordförande förstärks företagets inriktning mot socialt ansvarstagande och folkhälsa.
EU-kommissionen har ifrågasatt om motivet för verksamheten verkligen är skyddsintressen. I den situationen är det viktigt för oss att få en ordförande som tydligt markerar samhällsansvarsuppdraget, säger Anders Borg till Ekot.
Men det kan finnas en annan strategi bakom beslutet. Gör jämförelsen med försäljningen av Vin & Sprit. Det kan vara så att detta beslut är början till slutet för det statliga spelmonopolet. Med en starkare styrning från spelutveckling och breddande av marknader till socialt ansvarstagande och folkhälsa ökar utrymmet på spelmarknaden för andra aktörer.

Och ju bättre Margareta Winberg sköter sitt uppdrag ju mer naturligt blir det att avveckla den affärsdrivna speldelen av Svenska Spel och låta resterande delen av bolaget gå upp i folkhälsoinstitutet.

Jag välkomnar den utvecklingen och det tror jag att Joakim Rönngren på Ladbrokes.com också gör. Eller vad tror du Joakim?

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Klittervägen bör öppnas för genomfartstrafik!

Etiketter: , , ,

torsdag, april 03, 2008

Tips till Totto

Ett bra beslut av Sven Otto Littorin att plocka bort arbetsförmedlingens generaldirektör Bo Bylund. Det är högt på tiden att det socialdemokratiska tänket kring arbetsmarknaden som sitter i väggarna vädras ut.

Mitt förslag till ny generaldirektör är Eva Östling Ollén! En kvinna som gått före när det gäller att coacha arbetssökande och serva arbetsgivare via privata rekryteringsföretag. Enligt min uppfattning har hon redan gjort mer för matchningen inom näringsliv och offentlig sektor än vad Bo Bylund och hans tidigare kolleger klarat av på det senaste seklet.

Att hon dessutom är skåning är ytterligare ett plus, tycker jag. Totto: här har du din kvinna!

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Klittervägen bör öppnas för genomfartstrafik!

Etiketter: , , ,

onsdag, april 02, 2008

Ta ifrån Forum för levande historia myndighetsmandatet omedelbart!

253 så kallade akademiska forskare, några av dem mina egna lärare, fördömer på DN Debatt idag att den statliga myndigheten Forum för levande historia har fått regeringens uppdrag att upplysa gymnasieelever i Sverige om kommunistregimernas brott mot mänskliga rättigheter.

Jag håller i princip med undertecknarna i sak, men vill gärna påpeka några för mig viktiga synpunkter. För det första kan jag bara konstatera att de så kallade akademiska forskarna med några undantag öppet positionerar sig som vänster.

För det andra att jag inte kan påminna mig att de skrev någon debattartikel när Göran Persson (läs: hans regering) tog beslutet om att bygga upp en myndighet med huvudsaklig uppgift att sprida kunskap kring politisk ideologi. Fast då gällde det ju inte kommunismens brott utan nazismens. Vilken jag för övrigt, som statsvetare, hävdar också ska kategoriseras som en vänsterideologi. Därför instämmer jag helt och hållet i slutsatsen att:
Det är i diktaturer, inte i demokratier, som historieskrivningen ställs i statens tjänst.
I övrigt är jag fortfarande, oavsett vilket, helt övertygad om att det inte är en myndighetsuppgift att sprida propagande, oavsett ideologi eller syfte, samt att myndigheten måste läggas ner. Ju fortare desto bättre.

För mig känns det obehagligt att den borgerliga regeringen låter den praktiska nyttan gå före den politiska etiken och sänker sig till samma syftesetik som har varit, är och alltid kommer att vara socialdemokraternas ledstjärna.

Syftet att skipa rättvisa och sprida kommunismens brott är säkert gott. Men jag skäms. Jag hade förväntat mig en något högre nivå på den politiska etiken än så här av en borgerlig regering. Nu bevisas återigen tesen att Sverige bara är en politisk ankdamm.

Lägg ner Forum för levande historia! Ju förr desto bättre!

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Klittervägen bör öppnas för genomfartstrafik!

Etiketter: , , , ,

tisdag, april 01, 2008

Hela kommunens bästa, eller?

Igår kväll var det kommunfullmäktiges sammanträde som gällde. Allmänhetens frågestund gav några intressanta inblickar i medborgarnas tankebanor och ger en hint om att det ibland saknas enkelt sunt bondförnuft i politiken. I andra fall är det alldeles tillräckligt med vansinniga detaljerade förslag i politiken även i vanliga fall.

Lokalpressens Anders Davidsson valde dock att ta upp två helt andra frågor som gav en intressant rubrik: Ja till lyxhus och mer hästpengar och debatt i kommunfullmäktige.

I ärendet angående ny detaljplan för Lasarettet 1 anser jag inte att rubriken är rättvisande. Det handlar inte om lyxlägenheter utan om bostadsrätter, som genom sin lokalisering och kvalitet samt utsökta arkitektur och genomtänkta planering i kombination med marknadens efterfrågan kommer att kosta ganska mycket pengar.

Som jag ser det har vi politiker ett uppdrag att se till hela kommunens bästa och inte bara några enstaka villaägare. Med den bostadsbrist som finns i Ängelholm samtidigt som vi är i behov av arbetskraft vore det som jag ser det oansvarigt att inte godkänna detaljplanen.

Eftersom jag sitter med i byggnadsnämnden vet jag hur mycket tid och energi som personalen på Stadsarkitektkontoret, Möllers Arkitekter och Melin Förvaltning lagt ner för att försöka få fram ett så bra förslag som möjligt för alla parter. Jag är fullständigt försäkrad om att alla kommer att bli nöjda över resultatet när projekt Rönneå hus i park står klart.

Jag förstår att vänsterpartiets Eva Wahlgren ser problemet som "de små villaägarnas kamp" mot "den stora elaka kapitalisten Melin", men som förtroendevald har jag också ställt mig den motsatta moraliska frågan: Är det rätt att tre-fyra personer ska kunna hindra kommunens utveckling?

Beträffande Ridcentret är det bara att konstatera att hela ärendet från allra första början bara är ytterligare ett bevis på hur kommunens exploatering kännetecknas av klantighet, som politiker sedan gör sitt bästa för att skyla över. Och jag instämmer i journalistens fråga om: vilka som egentligen drar nytta av kommunens bidrag på drygt 17 miljoner.

Även om jag skriver detta den 1 april så garanterar jag att det inte är ett aprilskämt. Fast det ska villigt erkännas att jag först trodde att nyheten om att den svenska och danska posten ska gå ihop var ett sådant!

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Klittervägen bör öppnas för genomfartstrafik!

Etiketter: , , , , ,