Christina Linnea Örtendahls Blogg

Statsvetare & omvärldsanalytiker granskar dagsaktuell politik med glimten i ögat

fredag, augusti 21, 2009

Fackets vara eller icke vara, Wanja?

Per Gudmundsson skriver idag på ledarsidan i Svenska Dagbladet om fackförbundens medlemsras. Wanja Lundy-Wedin har varit ute och beklagat att antalet medlemmar i vissa fackförbund "sjunkit till en strategiskt allvarlig nivå" (fritt citerat från radion). Hon ger givetvis regeringen skulden för detta, eftersom den förändrat i reglerna för A-kassan.

Per Gudmundsson ger en betydligt mer realistisk bild av saken:
Det är snarare rimligt att anta att löntagare lämnar organisationer som inte ger valuta för pengarna. Man kanske inte längre har lust att vara stödtrupp åt och huvudfinansiär åt socialdemokratin.
Fackföreningen bör vara till för medlemmarna och inte agera partipolitiskt. Det kanske fungerade för hundra år sedan, men LO tycks inte ha följt med i tiden. Medlemmarna kräver valuta för medlemsavgiften och att det knappast är samarbete med sossarna som är det primära skälet till att gå med i facket. Det är uppenbart att många inte längre tycker det. Det låter som en klassisk otrohetshistoria - alla vet om det utom den det berör.

Vill man behålla medlemmarna så är det en dålig strategi att skylla det på regeringen och de som väljer att lämna facket. Och om LO och Wanja Lundby-Wedin väljer att definiera det som ett problem borde det primära vara att uppdatera sig och försöka se saken ur medlemmens och inte ur det socialdemokratiska partiets perspektiv. Det första måste vara att Wanja Lundby-Wedin väljer vilken stol hon vill sitta på - fackets eller sossarnas taburett.

För min del får hon gärna fortsätta att blunda för faktum och sitta kvar på båda. Men om hon väljer att inse att mitt råd är bra så vill jag ha en rundlig belöning för det! Och LO är ju inte kända för att vara snåla med arvoden; men jag lovar att inte salta fakturan!

Etiketter: , , ,

måndag, augusti 17, 2009

Moderaterna har en hemläxa att göra

En stor eloge till Magdalena Andersson och m-kvinnornas styrelse som vågar ta bladet ur munnen och visa hur dåligt moderaterna som parti tar tillvara medlemmarnas kompetens!

Det moderata kvinnoförbundet har gett en manlig (sic!) forskare i uppdrag att ta fram ett jämställdhetbokslut, som SvD skriver om.
På lokal nivå är läget ”illa” , konstaterar Magdalena Andersson, ordförande för M-kvinnor, och ”det duger inte att leta ursäkter”.

– Vi har stor anledning att gå hem och rannsaka oss själva, göra våra hemläxor, säger hon.
Och oj vad rätt hon har! Här i Ängelholm är vi snart tillräckligt många moderata kvinnor som lämnat partiet lokalt men fortfarande är moderater att vi kan bilda en egen förening och sätta upp en ren moderat kvinnolista i valet 2010.
Vill Moderaterna vara ett brett parti som gör anspråk på att representera hela befolkningen återstår mycket att göra, enligt Magdalena Andersson.
Faktum är att om moderaterna fått samma procentandel av kvinnornas röster som vi fick männens så hade moderaterna varit det i särklass enskilt största partiet. Och med en bättre insikt inom partiet om kvinnors vardag hade vi lätt kunnat lyfta de frågorna och fått kvinnor att våga byta blocktillhörighet.
Statsvetaren Katarina Barrling Hermansson, som forskat om partikulturer, menar att partiernas rekrytering påverkas av deras normer.

– Moderaterna tenderade att högre värdera egenskaper som man ofta förknippar med män, säger hon.

– Det finns något i kulturen som missgynnar kvinnor i Moderaterna jämfört med andra partier.
Men å andra sidan vet jag att man inom statsvetenskaplig forskning räknar med att det tar tre generationer innan kultur och därmed värderingar har implementerats hos gräsrötterna.

Magdalenas förhoppning om att när lokalpolitikerna får se hur illa det ser ut i den egna kommunen, så kommer de att jobba hårt för att slippa vara sämst av alla, tror jag tyvärr inte på.

Vi måste börja det arbetet med att byta nomineringskommittéerna. De består oftast av män och män väljer män, det vet vi. Kvinnor väljer också gärna män. Vi kvinnor måste lära oss att bli medsystrar och sluta vara motsystrar. Jag är övertygad om att vi kvinnor håller ihop, nätverkar och stödjer varandra så försvinner det så kallade glastaket.

Vi skulle kanske starta en "Moderata kvinnor stödjer moderata kvinnor"-rörelse?

Läs hela jämställdhetsbokslutet här

Etiketter: , , , ,

fredag, augusti 14, 2009

Män som hatar kvinnor...

Idag skriver hd.se under rubriken Klartecken för dyrt lyse på Stortorget om det som jag tagit upp med jämna mellanrum sedan 2002; nämligen att Ängelholms city är mörkt och mycket otillgängligt för kvinnor. Inte minst mot bakgrund av alla ouppklarade utomhusvåldtäkterna som inträffat här i stan känns det otryggt att gå ut.

Men nu:
Lagom till höstmörkret ska den upp, belysningen på Stortorget. Ingen av politikerna tvekade inför fyra belysningsstolpar för drygt en miljon kronor styck. Projekt Centrumlyftet håller på att gå från diskussionsklubb till verklighet. Och mörkret på Stortorget som fått så många negativa kommentarer genom åren ska bort.
Men jag har ändå svårt för att tro att diskussionsklubben som jobbat sedan 2002 i olika konstellationer verkligen skulle få något konkret uträttat. Jag är skeptisk, men hoppet är ju det sista som överger människan. Så jag hoppas.

Samtidigt undrar jag var mitt medborgarförslag på ämnet om tryggare stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv med hänvisning till att regeringen avsatt 45 miljoner kronor för ändamålet, blev av? På kommunens webbplats står det:

Medborgarförslag #92 Medborgarförslag angående tryggare stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv

Inkommit 2008-11-12 Diarienummer 2008/379

Nuvarande status Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för handläggning
Då är det således tekniska nämnden som inte vill söka pengar för ändamålet. Undrar vem som är ordförande där? Måste vara en kvinnofientlig politiker, som hellre avstår från statsbidrag och drar ut på arbetet än att framstå som kvinnokramare!

Men faktum kvarstår; pengar finns att söka och ett pressmeddelande har skickats ut från departementet:

Regeringen har givit Boverket och Länsstyrelserna i uppdrag att stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv. Regeringen avsätter 45 miljoner kronor under resten av mandatperioden till detta ändamål.
- En fjärdedel av alla kvinnor har det senaste året avstått från att ge sig ut på kvällen av oro för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad. När kvinnor blir så rädda att gå ut så att de stannar hemma, har samhället misslyckats. Den här satsningen skärper jämställdhetsperspektivet vid utformningen av stadsmiljöer, till exempel parker, tunnlar eller gångvägar, säger Integrations och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.
- Ett arbete för att förbättra tryggheten i stads- och tätortsmiljöer berör många aspekter av den fysiska utformningen av miljön och förutsätter att flera aktörer involveras. Boverket ska på nationell nivå leda, samordna och i samverkan med länsstyrelserna stödja ett konkret utvecklingsarbete med att stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv. Aktörer som behöver involveras är bland andra kommunen och fastighetsägare respektive fastighetsförvaltare, säger Miljöminister Andreas Carlgren.
Varför vill inte Ängelholmsmoderaterna söka statsbidrag för att förbättra tryggheten i stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv? Och varför behandlas inte mitt medborgarförslag? Det hade kunnat göra skillnad även på förnyelsen av torgen i Vejbystrand och Munka-Ljungby...och inte minst för att få belysning på motionsslingan i Munka-Ljungy!

Det kan väl ändå inte bara ren lathet, dumhet eller illvilja...

Etiketter: , , , , ,

måndag, augusti 03, 2009

Tekniska nämnden/kontoret polisanmälda för miljöbrott

Läser i hd.se att tekniska nämnden/kontoret i Ängelholm återigen klantat sig!
Det var i början av juni som miljökontoret uppdagade att tekniska kontoret lagrade gammal asfalt på det inhägnade området. Där förvaras även massaved, grus och ris.

Vid inspektionen som följde en knapp vecka senare konstaterade miljökontorets handläggare att mer än tio ton gammal asfalt lagrades direkt på marken, utan något som helst skydd mot regn och snö, och utan några anordningar som tar hand om eventuellt förorenat vatten. Det fanns heller inget underlag som skyddar marken från föroreningar.

Nu blir asfaltshögen ett fall för åklagare. Deponin är anmäld till polisen som ett misstänkt brott.
Varför lägger man inte ut tekniska nämndens/kontorets verksamhet på entreprenad?

När gammelmoderata gubbar styr är det uppenbarligen viktigare att ha den verksamheten kvar i kommunal regi än att se till att barn, elever och gamla får sina behov tillgodosedda!

Annars skulle ju deras egna politiska poster och arvoden vara i fara. Det är ju enda anledningen jag kan se för att man i en moderatstyrd kommun väljer att inte konkurrensutsätta ens de hårda verksamheterna.

Undrar hur mycket detta ärende kommer att kosta kommunens skattebetalare? Ibland kallas detta för lärpengar - men hur många gånger ska vi behöva stå för notan på grund av inkompetens?

Hoppas verkligen att kommunrevisionen tar tag i tekniska nämndens verksamhet omgående och gör en ordentlig granskning. Och då menar jag inte bara siffermässigt. Snabbt ska det gå. Vi närmar oss valet 2010 och väljarna måste få ett ordentligt underlag att gå till val på. Väljarnas uppgift är att döma...

Etiketter: , , , , , ,