Christina Linnea Örtendahls Blogg

Statsvetare & omvärldsanalytiker granskar dagsaktuell politik med glimten i ögat

söndag, december 30, 2007

Storasystersyndromet underskattat

Det finns olika teorier kring hur vi påverkas av vilken plats vi har i syskonskaran. Att Storasyster-syndromet och Duktig-flicka-problematiken är en viktig orsak till utmattningsdepressionerna är sedan länge ganska klart.

Och som om det inte räcker får vi nu veta att den förstfödda löper ökad risk för att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar, hjärtinfarkt och liknande, i förhållande till dem som är födda längre ner i syskonskaran. Det visar en ny svensk studie gjord på fem miljoner kvinnor och män, rapporterar Ekot.

Att den förstfödda ofta har höga krav på sig som kanske medför att de stressar mycket och har problem med att kanske hinna med i sitt liv och då blir det stress och hjärt-kärlproblem, säger docent Peter Nilsson.

Kan man få ändra sig och bli lillasyster istället? Det är inte rättvist att jag ska ha 10 till 20 procents större risk att drabbas av hjärt-och kärlsjukdomar bara för att jag är äldst. Förr i tiden hade den förstfödde sin rätt, nu har vi bara skyldigheter och dessutom ska vi straffas för att vi är duktiga.

Tänk vad friska vi skulle vara om vi levde som lillebror och lillasyster allihopa. Det skulle spara massor av pengar i samhället. Lätt som en plätt att minska utbetalningarna från sjukförsäkringen. Lek länge och lev länge.

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Klittervägen bör öppnas för genomfartstrafik!

lördag, december 29, 2007

Sverige behöver en författningsdomstol

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg var gäst i Ekots Lördagsintervju. Hon ingår i en expertgrupp under den pågående grundlagsutredningen och uttalade en mycket kontroversiell uppfattning i intervjun och som senare också citerades i Ekot. Hon vill att Sverige inför en författningsdomstol, som får makt att ingripa mot nya lagar som den anser strider mot grundlagar eller internationella konventioner.

Hon framförde i huvudsak följande argument för sin ståndpunkt:
Man kan konstatera att i de länder där det varit krig, där man just har upplevt att rättsäkerheten inte har iakttagits, i alla de länderna har man infört en författningsdomstol.
Därför att det är ju inte så att demokratin i sig är en garant för att man upprätthåller rättssäkerheten, väldigt många stora grymheter i historien har ju skett i demokratins namn.
Jag kan bara instämma till fullo. Det är ingen tillfällighet att Tyskland efter Hitlers Tredje Rike, har den grundlag som de har.

Jag kan tycka att vi i Sverige är alltför naiva eller helt enkelt inte förstår att uppskatta demokrati och frihet. Jag sympatiserar med Anne Rambergs önskan om en författningsdomstol. Och vill dessutom framställa det som ett absolut krav. Det är en angelägen fråga för regeringen att ta tag i på allvar. En förändring här tar många år.

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Klittervägen bör öppnas för genomfartstrafik!

tisdag, december 25, 2007

Får en dansk svensk begravas i skogen?

I Danmark finns nu en politisk enighet om att danskarna ska få välja skogen som begravningsplats, rapporterar Ekot. Detta samtidigt som jag befinner mig mitt i de småländska mörka skogarna för att fira julen.

Några få hus ligger samlade längs med den lilla grusvägen och i två av dem firar danska familjer sin jul; i två är tyska familjer upptagna med detsamma. I de övriga två finns en äldre småländsk bonde med fru och en yngre svensk familj.

Intressant nyhet mot bakgrund av att det i trakten är en välkänd förklaringsmodell till allt som man inte förstår eller känner igen "De är danskar". Dessutom har diskussionen här tidigare i år rört sig kring frågan om danskarna som ville ha rösträtt i danska valet, trots att de bor i Sverige. Det ses som mycket märkligt att de bor här, kör på vägarna här och deras barn går på dagis här men de betalar ändå skatt i Danmark och inte har rösträtt där.

Barsebäck stängdes inte för att skåningarna ville det, utan för att danskarna krävde det. Jag utgår ifrån att de danskar som bor här vill ha samma rättighet som sina vänner i hemlandet att begrava sina nära och kära i den skånska eller småländska skogen. Kommer den svenska lagen att ta hänsyn till de önskemålen?

Och om det inte ska bli en "tänkte-inte-på-det-fråga", så undrar jag hur man från staternas sida ska kunna göra skillnad på danskar och svenskar? Och i så fall på vilka grunder?

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Klittervägen bör öppnas för genomfartstrafik!

lördag, december 22, 2007

Självklara fakta på bordet

Nordvästra Skånes Tidningar har en intervju med näringslivskoordinatorn Sebastian Månsson. Jag läser igenom artikeln för att det är ett spännande arbete och ämne för Ängelholms framtid.

Några punkter som tas upp är speciellt intressanta för mig som inte är barnfödd i Ängelholm. Först det självklara faktum att Änab inte längre heter Änab. Det var nämligen så att man kom fram till den fantastiskt överraskande slutsatsen att ”ingen ute i landet hade en aning om vad de fyra bokstäverna stod för.”

När man nu efter många år kommit på detta självklara faktum heter organisationen bara Ängelholms Näringsliv. Ett led i arbetet med att försöka vara tydlig i kommunikationen. Det är dock inte den enda förkortningen som ter sig obegriplig för utombys och som borde förtydligas. Tyvärr finns det alltför många hemmablinda gamlingar på ledande poster för att få ordning på sånt. Skygglapparna är betydligt vanligare än röntgenblick.

Den andra punkten som diskuteras är att kommunen ska kunna ta fram planer för att kunna serva företag som plötsligt hör av sig med önskemål om att etablera verksamhet i kommunen. En lärdom från Biltemas tänkta etablering i stan; de valde slutligen Halmstad som etableringsort istället.

Utredningen som Sveriges kommuner och landsting utfört visar på faktorer som ”svag ledning, petitesser, otydlig mål och avsaknaden av mark för stora företag.”

Det är väl ganska givet att om näringslivsorganisationen ska kunna serva inflyttande företag och privatpersoner krävs faktiskt byggklara tomter för såväl industri, handel och boende. Här har vi i Ängelholm mycket att ta igen. Nu har vi äntligen satsat pengar i budgeten till nästa år, för att kunna arbeta med ett strategiskt planarbete. Det borde kommunstyrelsen gjort för många, många år sedan. Då hade vi inte behövt anlita konsulter nu för att få påpekat fullständiga självklarheter.

Men – bättre sent än aldrig.

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Klittervägen bör öppnas för genomfartstrafik!

Etiketter: , ,

fredag, december 21, 2007

Elevdemokrati - teori inte praktik

Idag överlämnade elever från Strövelstorps skola sina protestlistor till berörd tjänsteman på Stadshuset i Ängelholm. Eleverna hade på förmiddagen haft sin första avslutning i skolans matsal istället för den traditionsenliga julavslutningen i kyrkan.

Några av eleverna intervjuades i Helsingborgs Dagblad/Nordvästra Skånes Tidningar om nyordningen:

Själva avslutningen var inte som den brukar vara. Den var mycket tråkigare, säger Emma Svensson.

Nej, man kände knappt någon stämning alls i matsalen, säger Nils Philip Torle. Och till kyrkan kunde man ta med sig släkten, men det går ju inte i skolmatsalen.

Det är egentligen en mycket märkligt händelse. Vi får dagligen via media rapporter om hur dagens ungdom saknar historisk bakgrund, social kompetens och respekt för äldre personer och samhällets värderingar. Samtidigt som vissa vuxna avtvingar dem möjligheten att ta del av den kulturella samhälleliga gemensamheten. De protesterar så som de blivit lärda i skolan; men det hjälper inte. (Och det scenariot finns inte i samhällskunskapsboken).

Och sen skyller vi ungdomarna för att inte vilja dela samhällets värderingar! Rätteligen borde övriga vuxna, i likhet med föräldrarna i Strövelstorp, be rektorn förklara varför han vill undanhålla ungdomarna deras kulturella historiska bakgrund. Genom detta har rektorn medelst praktisk pedagogik visat eleverna att det inte är någon idé att säga vad man tycker. De elever som, mot all förmodan, tidigare trodde på demokrati har nu insett att det bara vara en tungornas bekännelse och inte ett verkligt elevinflytande.

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Klittervägen bör öppnas för genomfartstrafik!

torsdag, december 20, 2007

Strövelstorp - hela byn mot politisk korrekt rektor

Så har till och med min lilla stad Ängelholm drabbats av den märkliga nytraditionen att skolavslutning inte får firas i kyrkan. I Helsingborgs Dagblad/Nordvästra Skånes Tidningar intervjuas rektorn på Strövelstorps skola Anders Nilsson som tagit det politiskt korrekta beslutet.

Det mottas med protester. Eleverna har skrivit under en protestlista som lämnats till rektor. Skolans föräldraförening har fått samtal från besvikna föräldrar, far- och morföräldrar.

Styrelsen i Strövelstorps byalag har fått många telefonsamtal från bybor som är kritiska till skolans beslut. Många tycker att det är jättetråkigt. Det är en ganska stark opinion, säger byalagets ordförande Peter Andersson till HD/NST.

Man kanske inte måste ha bön eller gudstjänst men en präst måste ändå få säga varför vi firar jul
, menar föräldraföreningens ordförande Åsa Hammarlund. Och fortsätter: Vi hade hoppats på att eleverna skulle få arbetsro och att fokus skulle ligga på att eleverna når högre mål i sin utbildning. Istället ska vi diskutera sådant här.

Och jag kan bara hålla med föräldrarna. Skolan i Strövelstorp har extremt många elever som inte får godkänt i kärnämnena i årskurs nio. Det finns egentligen ingen yttre förklaring som t ex hög andel invandrarbarn eller låg utbildningsnivå hos föräldrarna till detta skolans misslyckande. Men det är ju inte svårt att se sambandet mellan elevernas bristande kunskaper och rektors fokusering på "skenmanövrar" som feltolkningar av diskrimineringsombudsmannens skrivelse.

En rektor ska inte lägga en massa tid på att slåss mot föräldrar, bybor och elever utan istället ägna all sin kraft åt att se till att undervisningen håller hög klass. Jag är hjärtligt trött på alla politiskt korrekta rektorer och lärare. Det enda de åstadkommer är elever som slutar nian sämre rustade för livet än vad de var den dagen de började förskoleklassen! Barn är inte dumma; men somliga vuxna vill gärna tro det. Släpp prestigen och ägna dig åt ditt arbete som rektor!

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Klittervägen bör öppnas för genomfartstrafik!

Etiketter: , , ,

tisdag, december 18, 2007

Diskriminerande ombudsman

Nu är det snart jullov och därmed återigen dags för debatten kring om man får eller inte får ha skolavslutning i kyrkan.

Att debatten överhuvudtaget uppkommit beror på en statlig myndighet, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO), som har ställt till mer elände än nytta. Hade inte DO gått ut med sitt dekret:
Skolavslutningar bör i första hand hållas i neutrala icke-konfessionella lokaler och inte innehålla religiösa inslag
hade inte utbildningsminister Jan Björklund behöva skriva en debattartikel om självklarheter.

Varför firar vi jul? Och varför har skolbarnen jullov? Det är inte konstigt att barn tror att vi firar jul för att det är Kalle Anka på teve!

Om man skulle utgå från att det är diskriminerande att fira skolavslutning i kyrkan så finns det, som jag ser det, inte någon som helst möjlighet att ens nämna ordet jul.

Jag tycker vi är oförskämda mot de invandrare som verkligen vill försöka förstå hur Sverige och svenskarna fungerar. Jag vet, sedan jag bodde i Malmö, att en del invandrare uppfattar oss som "ett slutet sällskap", som inte vill dela med oss av våra traditioner. Inte minst när det gäller ritualer och mat. Kanske skulle man överlämna hela integrationsfrågan till kvinnorna?

En av mina grannfamiljer i Malmö köpte gran och klädde den till första advent. De gjorde som de trodde att svenskarna gjorde och på dagis och på Triangelns köpcentrum var det ju så. Det var den förebilden de hade.

Så sluta och hyckla och låt oss alla fira jul som vi vill. Jag gillar gruvarbetaren från Norrland som jobbade som bergsprängare på Bolmentunneln. Han var kommunist och ville inte fira julen till Jesus ära. När han fick barn skaffade han gran, och satte hammaren och skäran i toppen!

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Klittervägen bör öppnas för genomfartstrafik!

måndag, december 17, 2007

Många myndigheter är det...

Alliansen tillsatte efter valet en utredning som skulle se över vilka myndigheter som kunde avvecklas eller få begränsade möjligheter för opinionsbildande verksamhet. Idag överlämnades den till Mats Odell.

I den mån som regeringen vill styra myndigheternas verksamheter och begränsa eller inrikta den opinionsbildning som myndigheten har som uppgift så kan man mycket väl göra det genom de instrument som står till regeringens förfogande i dag, säger utredningens ordförande Yvonne Gustafsson till Ekot. Samtidigt som hon menar att det är viktigt att myndighetsledningar deltar i den allmänna debatten. Jag är inte alls lika säker på att det är deras uppgift att bilda opinion i politiska frågor.

Mats Odell tar upp exemplet med Ungdomsstyrelsen som pläderar för sänkt rösträttsålder, vilket han anser direkt är en fråga för Sveriges riksdag och inte för en statlig myndighet.

Utredningen föreslår inga begränsningar av myndigheternas opinionsbildning, men utredningens ordförande Yvonne Gustafsson anser att när det gäller en politiskt kontroversiell fråga som snart ska avgöras ska myndigheterna inte vara med i debatten.

Jag hoppas att Mats Odell och övriga statsråd verkligen analyserar både utredningen och frågan i sin helhet. En myndighet som jag inte tycker skulle vara en myndighet är Forum för levande historia, som för övrigt ingår i kulturdepartementets myndighetsstall som är enormt och säkert skulle behöva en ordentlig översyn. För att inte tala om den mängd myndigheter som finns under socialdepartementet. Även Glesbygdsverket är en typiskt opinionsbildande myndighet, som inte borde ha myndighetsstatus. Och vad gör de på Nationellt centrum för flexibelt lärande?

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Klittervägen bör öppnas för genomfartstrafik!

Etiketter: , ,

söndag, december 16, 2007

Stamkunder får sämre service på Skånetrafiken

Centerpartisten och infrastrukturministern Åsa Torstensson intervjuades av Inger Arenander i Ekots lördagsintervju. Det var en av de mest märkliga intervjuer jag hört i den serien.

Minst halva programtiden, och kanske ännu mer, gick åt att få Åsa Torstensson att erkänna att hon tagit ett felaktigt beslut. Inger Arenander hävdade bestämt att SJ skulle lida stor skada för att Skånetrafikens huvudmän fått tillgodose skåningarnas behov av kollektivtrafik.

Det faktum att det finns en lokal huvudman för trafiken i Skåne och att folk står upp på tågen spelade ingen som helst roll för Inger Arenander. Det är sådana som hon som spär på föraktet och fördomarna om stockholmarna såsom seende sig själva i nationens centrum.

När hon dessutom försökte få Åsa Torstensson att instämma i sina farhågor om att skåningarna skulle ta flyget till jobbet istället för tåget blottade hon sin fullständiga okunskap. Alternativet till tåg eller buss i Skåne är bil och endast bil. Vi har en yta om ungefär 10x10 mil och på denna distans är flyget inte konkurrenskraftigt varken pris- eller tidsmässigt.

Däremot är det i dagsläget så att många väljer bilen för att de inte orkar stå mellan Båstad och Malmö. Det är flera år sedan tågpersonalen via högtalarna började uppmana alla som reste med månadskort att stå upp för att resenärer med platsbiljetter skulle kunna sitta.

Det måste vara det enda företag i hela världen som ber stamgästerna nöja sig med en sämre service än den de betalat för. Gissa om de som hade möjlighet tog bilen istället?

Tack Åsa, för att du förstått skåningarnas dilemma och försöker göra vad du kan för att underlägga för oss att bo och arbeta på olika orter. Vad Inger Arenander egentligen menade vill jag inte ens tänka på...

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Klittervägen bör öppnas för genomfartstrafik!

Etiketter: , ,

lördag, december 15, 2007

Ministermemory

Berlingske Tidene har gjort ett memoryspel där du ska para ihop foton med namn och ministertitel. Kul idé!

Tanken är främst att du kan tävla med kollegor, familjemedlemmar och vänner. Men det finns också fina priser att vinna. I januari drar tidningen lott om vem som ska vinna lyxhelgen på Hotel Koldingfjord.

Jag gillar initiativet och hoppas att något svenskt media kan nappa på julnöjet.

Vill du testa dina kunskaper på den danska regeringen kan du klicka här.

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Klittervägen bör öppnas för genomfartstrafik!

Etiketter: , ,

fredag, december 14, 2007

Köttfusket, julmaten och dold kvinnokunskap

Dokusåpan Köttfusket går vidare. Idag har Helsingborgs Dagblad och Nordvästra Skånes Tidningar publicerat min debattartikel om ICA och Janne Josefsson. Sällan har jag fått så mycket respons för ett inlägg. Telefonen gick varm hela förmiddagen och jag fick dessutom beröm från en reporter på lokaltidningen som jag träffade på stan i eftermiddags.

Var i min ICA-butik och köpte köttfärs och har ätit vitlöksbiffar med viltsmak till middagen i kväll. Ännu lever jag och hundarna också; som är väldigt förtjusta i rå nötfärs.

Men det var egentligen inte det jag tänkte på inledningsvis utan på artiklar i Kvällsposten, Expressen och Aftonbladet idag. Kvällsposten och Expressen hade dessutom Bluffarna i julmaten på löpsedlarna.

Aftonbladet gör sitt bästa för att skrämma upp hela svenska folket inför julhelgen där maten är ett av de absolut viktigaste traditionella inslagen. Under rubriken Matbakterierna som kan döda beskrivs de elaka bakteriernas snabba förökning och lömska beteende.

Faktum är att min farmor och mormor inte skulle bekymrat sig ett dugg om innehållet i dessa artiklar. De visste hur man behandlade kött och fisk, och för den delen allt som skulle tillagas och förtäras.

Tyvärr är det så att denna urgamla dolda kvinnokunskap håller på att gå förlorad. Alla kvinnor i äldre generationer visste hur de skulle göra, men inte varför. Idag vet vi varför, men inte hur. Det är en brist i kunskapsöverföringen mellan generationer. och det är inte dagens mammor och pappor som ska skämmas för att de inte vet, utan deras föräldrar för att de inte haft tid att föra livsnödvändiga kunskaper vidare.

Det handlar inte så mycket om livsmedlet i sig utan hur du hanterar det från butiken till tallriken. Det finns vissa självklarheter som alla borde veta, men inte vet. Vi är vana vid att alltid kunna skylla på någon annan, gärna en elak profitör, istället för att ta vårt eget ansvar.

Så mitt råd är: lär dig grunderna för livsmedelshantering och ha en trevlig jul med mycket god mat.

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Klittervägen bör öppnas för genomfartstrafik!

Etiketter: , , , , ,

torsdag, december 13, 2007

När snålheten bedrar visheten

HD/NST skriver idag att:
I första omgången ärenden som länsstyrelsen plockat ut och skickat över till länsrätten för beslut om straffavgifter fanns fem Ängelholmsfall. I veckan kom de första domarna. En gäller Eslöv och en Ängelholm. Ängelholm tvingas betala 141 000 kronor till staten. Eslöv slipper undan med knappt hälften.
Det finns inga ursäkter. En enskild äldre medborgare har inte fått den hjälp och den vård han eller hon är berättigad till. Det är bara att konstatera att vi politiker misslyckats med vårt uppdrag när det gäller att möta behovet av vård för äldre.

Väldigt tråkigt. Det enda jag kan trösta mig med är att vi redan när jag tillträdde som ordförande i socialnämnden satte fart på frågan om nybygge på Karlslund. Vi gör vad vi kan för att skapa fler vårdplatser, säger socialnämndens ordförande Jan Sewring (m).

Jag beklagar den och de andra som inte fått den hjälp de behöver inom en tid som är rimlig. Vill bara berätta att vi i byggnadsnämnde hade ärendet uppe på tisdagens sammanträde. Vi uppdrog då åt statsarkitektkontoret att skicka ut förslaget till detaljplan för samråd. Under förutsättning att allt fungerar enligt tidplan kommer planen att vinna laga kraft i april 2008.

Tjänstemännen som arbetar med ärendet gör sitt allra bästa, för att skynda på processen inom lagens ramar. Men det kräver trots allt några år av framförhållning om vi politiker ska kunna möta medborgarnas behov. Och det är på den punkten vi politiker måste bättra oss. Men, bättre sent än aldrig.

Ibland bedrar snålheten visheten och bristen av omvärldsanalys är ett sådant tillfälle.

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Klittervägen bör öppnas för genomfartstrafik! Även om kommunen inte går på några bakslag med bygget av vårdhem på Karlslund lär det dröja tills våren 2009 innan det kan bli tal om inflyttning.

Etiketter: , , ,

Moderaterna sviker den politiska kulturen

Försöker finna en förklaring på moderaternas ständigt sjunkande opinionssiffror. De gör ju bara det som sades i valrörelsen. Idag publicerar DN och SvD Statistiska centralbyråns - har myndigheten namngetts av Stalin, förresten? - novembermätning av väljaropinionen. Alliansregeringen är, enligt denna, i fortsatt stort underläge.

Det ska jämföras med 39,9 procent för allianspartierna. Nya moderaterna fortsätter att backa och får nu 22,6 procent. Folkpartiet har ökat något efter att Jan Björklund tog över partiledarskapet, medan centern och kristdemokraterna inte har några egentliga förändringar i väljarstöd.

Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet får tillsammans 56,2 procent, Socialdemokraterna behöver därmed bara stöd från antingen vänsterpartiet eller miljöpartiet för att ha egen majoritet. Socialdemokraterna vinner tillbaka röster från moderaterna och vänsterpartiet (kamrat 4 %-väljare).

Mot bakgrund av att moderaterna minskar trots att partiet bara gör det som utlovades i valrörelsen samt att moderaterna förlorar väljare till socialdemokraterna försöker jag finna en möjlig logisk förklaring.

Moderaterna gör det som borde vara rätt enligt politisk etik. Vi moderater redogör för vårt partiprogram och får vi tillräckligt med röster så genomför vi det. Kort: Vi lovar och det vi lovat, det gör vi. Eftersom väljarna via röster visat att det är det de vill. Logiskt och enkelt...

Men här finns ett problem. Svenska väljare är inte vana vid det. De är vana vid att rösta och att oavsett vad som lovats, så blir det ändå som vanligt. När det nu visade sig att moderaterna lovade och faktiskt gjorde det, så ses det som ett svek. Det förväntade resultatet att allt ändå blir som vanligt uteblir och då känner man sig lurad.

För denna förklaring talar det faktum att moderaterna tappar väljarstöd i opinionen till socialdemokraterna. Att sedan hela svenska folket i bortåt 100 år invaggats i denna säkerhet bidrar förmodligen också. Den politiska kulturen i Sverige har aldrig kännetecknats av konsekvens.

Lyssna på medborgarna och du hör att politiker bara lovar och lovar. Vi röstar och röstar, men det händer aldrig något. Det spelar ingen roll vilket parti man röstar på det blir likadant ändå. Hur många har inte sagt det. Och hur många har inte hört det. Den förväntningen har inte moderaterna lyckats leva upp till. Därför känner folket sig lurade och svikna och därför tappar moderaterna i väljaropinion...

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Klittervägen bör öppnas för genomfartstrafik!

Etiketter: , , , , ,

onsdag, december 12, 2007

Al Gore och Rikard Lejonhjärta

Idag talade den numera småfeta hitflugna handelsresanden i global uppvärmning, tillika USA:s förre vice president Al Gore, i Sveriges Riksdag.
Vi kanske har mindre än tio år att ändra civilisationens riktning, annars kan vi förlora kampen mot den globala uppvärmningen, hur kan vi då ägna fem år åt att bara prata?
Han framstod som en domedagsprofet när han forsatte att prata i riksdagen:

Jordens uppvärmning och klimatkrisen är så akut att det avtal som nu börjar förhandlas fram på Bali bör träda i kraft redan 2010 inte 2012.

Ekots reporter, Thomas Nordegrens fråga "om han för klimatfrågans skull skulle kunna tänka sig att ställa upp som vicepresident svarade han dock kategoriskt: nej."

Fan tro´t!

Jag tycker att Al Gores korståg mot den globala uppvärmingen verkar ha en genomslagskraft väl i paritet med Rikard I av England (Rikard Lejonhjärta) och hans korståg. Då var det en serie religiöst inspirerade europeiska fälttåg, som företogs från den västerländska kristenhetens sida i syfte att befria Jerusalem och Heliga landet från muslimerna.

Nu är det en serie globala fälttåg från vissa individer och organisationer för att skrämma upp enskilda individer och stater i syfte att befria västvärlden från västvärdens beronde av den arabiska oljan.

Det skiljer väl några hundratals år, men i övrig är det korståg med stora likheter.

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Klittervägen bör öppnas för genomfartstrafik!

Etiketter: , ,

Butikerna som Gud, eh menar Janne Josefsson glömde

Helsingborgs Dagblad/Nordvästra Skånes Tidningar har intervjuat min ”ICA-Stig”, Bertil Svensson på ICA Supermarket i Ängelholm. Han är en av de 1 400 Ica-handlare som idag samlas för att diskutera framtiden för livsmedelskedjan.

Vi vill understryka allvaret i det som inträffat, säger Ica:s presschef Staffan Ekengren till aftonbladet.se och fortsätter: Vi kan inte utesluta att detta har hänt också i andra butiker. Och hur rätt hade han inte i det försiktiga antagandet:
SVT:s Aktuellt avslöjar nu att det förekommit fusk med datummärkningen på köttfärs inom både Axfoodkoncernen och Coop, skriver hd.se
Vad var det jag sa? Det är inget ICA-problem utan ett branschproblem. Vill du läsa mina tidigare inlägg i Dokusåpan Köttfusket, om sakfrågan och Janne Josefssons metoder har jag samlat de här:
Det finns många ICA-Stig därute
Syfte, resultat eller process
ICA och Janne Josefsson

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Klittervägen bör öppnas för genomfartstrafik!

Etiketter: , , , , ,

måndag, december 10, 2007

Fredrick Federley i Ängelholm

Har just kommit hem från en medlemskväll med Ängelholms Näringslivs AB. Företagare, kommunanställda och politiker hade samlats för att umgås och få lite aktuell information. Kvällens huvudattraktion var ett samtal mellan riksdagsledamöterna Fredrick Federley och Hans Wallmark.

Givetvis gick det inte att förbigå den misshandel som Fredrick Federley råkat ut för i Stockholm. Vi pratades vid och han berättade att han inte mer än hunnit landa på Ängelholms flygplats och startat mobilen förrän Ekot och andra medier ringt och intervjuat honom. Han hade äntligen beslutat sig för att polisanmäla misshandeln. Vilket jag, bland många andra, förespråkat i inlägg på hans blogg.

De båda hade ett intressant samtal kring vad Alliansregeringen åstadkommit det här första året. Och det var inte lite. Mest spännande var faktiskt energifrågan och kärnkraftens framtid. Inga dörrar är stängda och forskningsförbudet är avskaffat. Mot bakgrund av opinionsbildningen kring klimathotet (med den numera småfeta hitflugna fredspristagaren Al Gore i spetsen) verkar kärnkraften som en av möjliga lösningar på utsläppsproblematiken.

Men genomgången och diskussionen kring vad regeringen hittills gjort för att skapa ett bättre näringslivsklimat och då inte minst arbetets upprättelse var också uppskattat. Arbetslösheten håller på att bytas i arbetskraftsbrist.

Hoppas innerligt att de slagskämpar som misshandlat Fredrick Federley kommer att inse vad de gjort. Att försöka göra sig större på vuxna mäns bekostnad bevisar bara att de egentligen bara är små gossar inuti. Sorgligt men sant. Det bästa Fredrick kan göra för sina gärningsmän är att se till så att de hittas och får hjälp.

Begreppet hatbrott (som brukar användas) gillar jag inte. Misshandel är misshandel oavsett vem som utsätts och oavsett den personens etniska bakgrund eller sexuella läggning. Jag menar att misshandel är misshandel och att alla människor har samma rätt att vistas fritt på gator och torg.

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Klittervägen bör öppnas för genomfartstrafik!

Etiketter: , , , , ,

Thore Skogman klappade mig på huvudet och gav mig en krona

Thore Skogman är död. Det är en av de första nyheterna som jag nås av denna trista och gråa måndag.

Han skapade ett personligt varumärke långt innan begreppet var uppfunnet. Att sjunga om "Rött hår och glest mellan tänderna" visar den självdistans som väl är den största tillgången varumärket Thore Skogman. Han var nog den enda som kunde överglänsa Sten Broman i egendesignade kostymer som väckte stor uppmärksamhet.

De två herrarna stod kanske inte så långt ifrån varandra som man skulle kunna tro med tanke på deras musikkompostioner? Min morfar instämde i Sten Bromans hat mot dragspel, medan min farfar spelade dragspel och Thore Skogmans skivor. På barns vis lärde jag mig snabbt att gilla det dem gillade oavsett vad. Jag hatade dragspel med morfar (och det gör jag fortfarande) och lyssnade på Thore Skogman och Göingeflickorna (som jag var hemma hos ibland) med farfar.

Själv har jag växt upp med berättelsen om hur mina föräldrar och jag träffade Thore Skogman vid ett av hans besök i Osby. Jag satt i barnvagn och Thore Skogman klappade mig på huvudet och gav mig en fin blank enkrona. Jag vet inte om jag var ett, två eller tre år. Personligen kommer jag inte ihåg någonting, men det pratades alltid om att han välsignat mig.

Och det vill inte säga lite eftersom jag är döpt i Osby kyrka av Fader Gunnar Rosendahl. Kanske säger det något om Thore Skogmans storhet i folkhemmen och den trygghet han symboliserade...

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Klittervägen bör öppnas för genomfartstrafik!

Etiketter: , , , ,

söndag, december 09, 2007

Barn är mjuka, bilar är hårda

Igår kväll dog en mormor eller farmor och hennes treåriga barnbarn när de blev påkörda av en bil vid ett övergångsställe i Gustavsberg.

Idag intervjuas Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör vid Vägverket, i Ekot. Han berättar att om man blir påkörd i en fart av 50 kilometer i timmen då dör nio av tio, men om farten är 30 kilometer då överlever nio av tio.

I en artikel i DN idag tar han upp det faktum "att en del kommuner fortfarande inte byggt om vid övergångställen för att göra dem mer 'hastighetssäkrade'. Förutom att sänka hastigheten till 30 kan det handla om att man gör avsmalningar av körbanan eller bygger upphöjningar vid övergångsstället."

Och konstaterar:
Det räcker inte med att bara sätta upp en 30-skylt. Man måste bygga om miljön så att den verkliga hastigheten faktiskt sänks.
Och just detta är anledningen till min ständiga avslutning...

Ett lokalt problem som också föranlett miljöpartisten i grannhuset att interpellera tekniska nämndens ordförande. Det står 30 men ofta är det 90 som gäller. Och dessutom ligger övergångsstället i en kurva med skymd sikt, mellan en skola och simhallen. Gissa om många barn korsar det övergångsstället? Det är bara en tidsfråga innan det händer något tragiskt.

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Klittervägen bör öppnas för genomfartstrafik!

Etiketter: , , ,

lördag, december 08, 2007

Filippa Reinfeldt i Ekots lördagsintervju

Lyssnade på Stockholms sjukvårdslandstingsråd Filippa Reinfeldt som var gäst i Ekots lördagsintervju idag. Anledningen till att hon var inbjuden var förmodligen att hon ska leda moderaternas förnyelsearbete inom sjukvården som presenterades av henne och Per Schlingman på DN Debatt häromdagen.

Tanken med arbetet är den moderata sjukvårdspolitiken ska fokusera mer på innehållet än formen. Egentligen en sjukvårdspolitik som utgår från patienter och personal snarare än från politiker och pengar.

Personligen skulle jag gärna delta i den delen av arbetet som ska fördjupa sig i problematiken kring att den dominerande delen av den medicinska forskningen utgått från män. En konsekvens av detta har jag själv upplevt. Kvinnor har inte samma symptom som män vid hjärt- och kärlproblem, vilket innebär att diagnos och behandling försvåras eller kanske rentav negligeras för länge.

Filippa Reinfeldt intervjuades av Inger Arenander, som genomgående ställde frågorna utifrån ett socialdemokratiskt sjukvårdspolitiskt perspektiv. Men tack vare Filippa Reinfeldts säkra kompass var det hon som förde samtalet på rätt spår, trots att Inger Arenander gjorde sitt bästa för att förvirra diskussionen med givna stipulationer. Bra jobbat, Filippa!

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Klittervägen bör öppnas för genomfartstrafik!

Etiketter: , , , ,

fredag, december 07, 2007

Det finns många ICA-Stig därute

Jag har pratat med ”min” ICA-Stig, som egentligen heter Bertil, på Storgatan i Ängelholm. Det är beklagansvärt att Janne Josefssons teveprogram slår blint på alla ICA-butiker.

Ungefär som när vissa säger att "alla utlänningar är brottslingar", vid de tillfällen då en gärningsman råkar vara född någon annanstans än här. I andra fall brukar vi vara nyanserade nog att inse att det inte går att dra alla över en kam. Men grundregel nr 1 för journalister är: Kolla aldrig en bra story, för då spricker den. Läs: Har du hittat 4 privatägda butiker, så sluta leta...Undrar förresten hur många han undersökte totalt? Det ville han inte berätta när det gällde valstugereportaget 2002. Är det någon som vet?

Min ICA-handlare Bertil anlitar sedan han tog över butiken 2003 Anticimex i kvalitetsarbetet. Jag har handlat hos honom hela tiden och alltid varit nöjd. Och även om Bertil berättar att de har ett egenkontrollprogram från Anticimex som följs upp av det företaget och det parallellt med frekventa kontroller och provtagningar från deras sida, så litar jag faktiskt ganska bra på min näsa!

Bertil berättar också om ett datasystem för kontroll av kylar och frysar men avslutar med:
Sist men inte minst så har jag en personal som jag verkligen är stolt över, både som personer såväl som deras yrkeskompetens.
Och det ska du vara Bertil. För mig är det den mest avgörande anledningen till mitt val av butik. En trevlig personal som känner igen mig, behandlar mig som en vän och hjälper mig med allt jag önskar. Det är de som är förebilderna för den "ICA-Stig". En tevereklam som tillsammans med bregottfabriken är bland det bästa som gjorts!

Du är välkommen tillbaka "ICA-Stig". Om det sedan blir Hans Mosesson eller Bertil som spelar rollen spelar ingen roll. Det viktiga är att vi känner vår handlare. Det är det som är ICA:s styrka.

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Klittervägen bör öppnas för genomfartstrafik!

Etiketter: , , ,

Syfte, resultat eller process?

NST/HD:s tredjeledare har idag rubriken: Journalistik när den är som bäst. Ledarskribenten Jan-Olof Asp drar slutsatsen:
Inslaget visar att granskande journalistik i hög grad behövs, jämte kontrollerande myndigheter. Risken för att ertappas med bristande hygien, säkerhet eller tillförlitlighet måste finnas där hela tiden och bli ekonomiskt kännbar. Annars tummas det snart både på lagar, hygien och föreskrifter.
Kan så vara; men en något mer nyanserad diskussion kring journalistikens metoder vore önskvärt. Även om det är kollegor emellan behöver man inte svälja allt med hull och hår och dessutom lyfta fram det som en hjältedat.

Men tyvärr är det ofta syftet och resultatet som räknas i journalistisk etik, sällan själva processen. Jag hänvisar vidare till mitt inlägg igår ICA och Janne Josefsson.

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Klittervägen bör öppnas för genomfartstrafik!

Etiketter: , , , ,

torsdag, december 06, 2007

ICA och Janne Josefsson

Såg Uppdrag Granskning och Janne Josefssons reportage ICA - i takt med tiden igår. Och som vanligt när han gör sina "avslöjanden" så arbetar han lika metodiskt som en vetenskapsman, fast omvänt. Han börjar med slutsatsen och sedan leder han denna i bevis. Och då får man givetvis välja material som stöder slutsatsen. Och sedan var det det här med syftet.

Janne Josefssons politiska hemvist råder det ingen tvekan om. Forskningsobjekten valdes uppenbart utifrån hans ideologi. Det framgår tydligt i texten på svt.se:

MÅNGA ICA-HANDLARE blir rika på sin verksamhet.
ICA MAXI ÄR Sveriges största och mest framgångsrika matvarukedja.
Varje år lägger kedjan ut nära en miljard kronor på reklam.


Etik och moral handlar om vad som är rätt och vad som är fel. I vissa vänsterideologier har en märklig världsbild internaliserats. Det är fel att bli rik. Det är fel att vara mest framgångsrik. Det är fel med reklam. Och allt som är fel är dessutom fult! Den underliggande stipulationen är att allt är ett nollsummespel och om någon är rik, framgångsrik och manipulativ så är det alltid någon som blir fattig, missanpassad och manipulerad.

Nu vill jag inte på något sätt försvara det lagbrott som begåtts i de undersökta butikerna, tvärtom. Det är en icke-acceptabel verksamhet som riskerat människors hälsa och det är allvarligt. Men det är inte ett ICA-problem utan ett branschproblem. Jag har några egenupplevda exempel:

Som sextonåring arbetade jag på en fin strandnära restaurang- och hotellanläggning. När någon, ofta ett barn, beställde köttbullar togs en klump köttbullar ut ifrån frysen och dängdes med kraft i köksgolvet. Köttbullarna lossade från klumpen, rullade iväg, plockades upp och kunde snabbt stekas upp i panna eller i fritösen.

Nästa sommarjobb var som charkuteribiträde i en livsmedelsbutik som tillhörde en konkurrent till ICA. Där fick jag ansvar för packmaskin, disk och fabriksförpackade charketurier. Det senare innebar att varje dag, förutom att fylla på nya varor, läsa datum på förpackningarna och plocka ut de varor som hade utgånget datum. Därefter fick jag uppgiften att öppna alla förpackningar med korv. Tvätta dem i kallt rinnande vatten eftersom en del var alldeles slemmiga och lägga ut dem på kökshanddukar och torka dem torra och packa i rostfria tråg. Sedan såldes de till ett högre kilopris i den manuella charkdisken!

Ett antal år senare fick jag arbete på en nystartad dygnet-runt-öppen vägkrog. Här var jag ansvarig för det kallskurna. Varje morgon bredde jag smörgåsar; med ägg, räkor, leverpastej, skinka och ost. Botten bestod av vit formfranska, margarin och ett salladsblad. Väldigt praktiskt. För efter två-tre dagar var brödet torrt. Då lades smörgåsarna ut på fuktade kökshandukar så att de kunde suga till sig fukt. Vips var de som nya och åkte ut i glasdisken igen! Efter två-tre gånger fungerade inte längre det trolleritricket. Då fick jag bre margarin på nya brödskivor och sedan flyttades helt sonika salladsbladet med sitt pålägg enkelt över. Och vips - "nya fräscha" mackor igen!

Jag ifrågasätter inte Janne Josefsson insats när det gäller att avslöja en farlig och olaglig kötthantering, däremot hans dolda syften och metoder. Det han sysslar med har större likhet med avrättning och begravning, än med grävande journalistik. Jag efterlyser en diskussion om journalistikens syfte och metoder.

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Klittervägen bör öppnas för genomfartstrafik!

Etiketter: , , , ,

onsdag, december 05, 2007

Sverigedemokraterna eller kommunisterna?

Socialdemokraternas partiordförande Mona Sahlin skriver tillsammans med Allan Karlsson, från Landskrona och Mats Johansson från Karlskrona på debattsidan i Aftonbladet. De inleder:
Sverigedemokraterna är inte ett parti som alla andra. Det har sina rötter i den organiserade nazismen (...) Sverigedemokraterna bildades bland annat av personer med bakgrund i öppet nazistiska Nordiska Rikspartiet, NRP, och fascistiska Nysvenska rörelsen.
Upprinnelsen till artikeln är den uppgörelse om skolan som moderaterna i Karlskrona gjort med sverigedemokraterna i kommunen. En sak som kommunalrådet fick bannor för av Fredrik Reinfeldt. En helt fel tillsägelse, tycker jag. Dels för att det är så politiskt korrekt att ta avstånd från sverigedemokraterna och dels för att sverigedemokraternas väljares röster väger exakt lika mycket som alla andras partier. Det är viktigt att visa alla väljare samma respekt, oavsett vad man tycker om deras preferenser, och det gör inte Fredrik i detta fallet.

Sen må man tycka vad man vill om sverigedemokraternas ideologi. Men kritiken ska definitivt inte komma från socialdemokraterna som mestadels har varit beroende av Kamrat 4% Kommunisterna (eller borde det med tanke på Lars Werner och Gudrun Schyman heta Kamrat 40% Kommunisterna?). Har Mona Sahlin och klanen Karlsson från Landskrona läst på om kommunisternas historia? Knappast. Då hade de nog undvikit att kasta sten när de själva sitter i glashus.

Eller är det som med den glade uppfinnaren i Lorry som alltid avslutade sina geniala idépresentationer: Tänkte inte på det!

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Klittervägen bör öppnas för genomfartstrafik!

Etiketter: , , ,

tisdag, december 04, 2007

Grisen gal i granens topp

Opp och ner
ner och opp
grisen gal i granens topp
och en mus
i vårt hus svär och tuggar snus.
Lammet skäller,
värper karameller,
hunden jamar,
lilla grisen gal...


Ja, det var det första jag tänkte när jag hörde Ekots rapportering om Försvarsberedningens säkerhetspolitiska analys. Rubriken var Mest konkreta hotet den globala uppvärmningen. Opp och ner, ner och opp...

Försvarsberedningens ordförande Göran Lennmarker (m) säger:
Vi har ju noterat att rapporterna blir allvarligare och allvarligare. Det brukar ju vara så när man ser ett hot att ibland kan sena rapporter tona ner det, men här har vi sett att i stort sett alla rapporter pekar i en oroväckande riktning.
Klimat, klimat, klimat. Jag tror att allt som innehåller orden klimat och klimathot måste vara den mest luckrativa affärsidén just nu. Al Gore har insett det och det blir snart fler som följer efter. Han bygger sitt personliga varumärke kring klimathotet och framstår som världssamvetet. Ungefär som Mikael Wiehe byggt sitt kring socialismens ideologi. Ideologi som ideologi.

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Klittervägen bör öppnas för genomfartstrafik!

Etiketter: , , ,

måndag, december 03, 2007

Olika falla ödets lotter

Efter att Göran Hägglund skrivit på DN Debatt om bensinpriserna, framställs det som att partiet svikit ett av sina vallöften.

Då glömmer man en viktig "liten detalj". Och det är att ett politiskt parti behöver ett stort väljarstöd för att kunna genomföra sin politik. Det är just den detaljen som kallas för röstmaximering i statsvetenskapen. Varje parti måste sträva mot att maximera antalet röster för att kunna genomföra sitt partiprogram och det är en av grunderna i det demokratiska och parlamentariska systemet som vi har. Det är den "lilla detaljen" som gör att väljarna kan påverka politiken.

Eftersom det inte var så många som röstade på kd i valet så har Göran Hägglund heller inte mandat nog att driva igenom sitt partis önskemål. Väljarna är nog inte dummare än att de faktiskt inser det, även om medierna vill framställa det som ett löftesbrott eller en diskrepans mellan vad man sa före valet och det man faktiskt gör efter valet. Olika falla ödets lotter. Väljarna väljer och medierna säljer...

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Klittervägen bör öppnas för genomfartstrafik!

Etiketter: , ,

lördag, december 01, 2007

Allt utom behovet styr svensk sjukvård

Operationssalarna på de skånska sjukhusen används inte effektivt, rapporterar Radio Malmöhus och Ekot. Enligt en rapport som Region Skåne låtit göra står mer än 15 procent av operationssalarna tomma.

Vilken överraskning! Så har det varit sedan jag arbetade som politisk sekreterare och den tjänsten slutade jag 1998. Rapporten berättar den självklara slutsatsen:
Det är inte samma salar som står tomma hela tiden, utan det är olika salar på olika sjukhus runt om i regionen som inte utnyttjas till fullo. Till viss del begränsas användandet av hur många eftervårdsplatser det finns på sjukhusen, och också operationspersonalen skulle kunna användas effektivare.
Visst är det så! Operationssalar används oftast bara under kontorstid. Bara genom att utnyttja lokaler och utrustning 24 timmar om dygnet skulle hälften av den kostnaden försvinna. Men samtidigt är köerna till operationer så långa att man genom att vända på problemet och operera 24 timmar om dygnet skulle spara in massor av lidande, sjukpenning och läkemedelskostnader. Men det går ju inte, eftersom vi inte utbildar tillräckligt med läkare och de som finns inte får arbeta övertid eller öppna egna kliniker.

Problemet visar också på ett av de största problemen i svensk sjukvård, nämligen att vi har alldeles för gott om stora, fina lokaler och ny utrustning men inte ekonomi och intresse av att anställa sjukvårdspersonal och låta dem arbeta så mycket som behövs för patienternas skull.

Det visar i sin tur på det allra största problemet i svensk sjukvård: Den styrs inte av behovet utan av politiker, fackföreningar, strukturer, snedvriden konkurrens, diverse märkliga offentliga ekonomiska system med mera med mera...

Jag tycker det är högt på tiden att vi inte bara talar om hur det ser ut i den ena studien efter den andra, utan faktisk talar om hur vi tycker att det bör vara och hur vi ska göra för att få det så!

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Klittervägen bör öppnas för genomfartstrafik!

Etiketter: , , ,