Christina Linnea Örtendahls Blogg

Statsvetare & omvärldsanalytiker granskar dagsaktuell politik med glimten i ögat

måndag, december 17, 2007

Många myndigheter är det...

Alliansen tillsatte efter valet en utredning som skulle se över vilka myndigheter som kunde avvecklas eller få begränsade möjligheter för opinionsbildande verksamhet. Idag överlämnades den till Mats Odell.

I den mån som regeringen vill styra myndigheternas verksamheter och begränsa eller inrikta den opinionsbildning som myndigheten har som uppgift så kan man mycket väl göra det genom de instrument som står till regeringens förfogande i dag, säger utredningens ordförande Yvonne Gustafsson till Ekot. Samtidigt som hon menar att det är viktigt att myndighetsledningar deltar i den allmänna debatten. Jag är inte alls lika säker på att det är deras uppgift att bilda opinion i politiska frågor.

Mats Odell tar upp exemplet med Ungdomsstyrelsen som pläderar för sänkt rösträttsålder, vilket han anser direkt är en fråga för Sveriges riksdag och inte för en statlig myndighet.

Utredningen föreslår inga begränsningar av myndigheternas opinionsbildning, men utredningens ordförande Yvonne Gustafsson anser att när det gäller en politiskt kontroversiell fråga som snart ska avgöras ska myndigheterna inte vara med i debatten.

Jag hoppas att Mats Odell och övriga statsråd verkligen analyserar både utredningen och frågan i sin helhet. En myndighet som jag inte tycker skulle vara en myndighet är Forum för levande historia, som för övrigt ingår i kulturdepartementets myndighetsstall som är enormt och säkert skulle behöva en ordentlig översyn. För att inte tala om den mängd myndigheter som finns under socialdepartementet. Även Glesbygdsverket är en typiskt opinionsbildande myndighet, som inte borde ha myndighetsstatus. Och vad gör de på Nationellt centrum för flexibelt lärande?

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Klittervägen bör öppnas för genomfartstrafik!

Etiketter: , ,