Christina Linnea Örtendahls Blogg

Statsvetare & omvärldsanalytiker granskar dagsaktuell politik med glimten i ögat

torsdag, december 13, 2007

När snålheten bedrar visheten

HD/NST skriver idag att:
I första omgången ärenden som länsstyrelsen plockat ut och skickat över till länsrätten för beslut om straffavgifter fanns fem Ängelholmsfall. I veckan kom de första domarna. En gäller Eslöv och en Ängelholm. Ängelholm tvingas betala 141 000 kronor till staten. Eslöv slipper undan med knappt hälften.
Det finns inga ursäkter. En enskild äldre medborgare har inte fått den hjälp och den vård han eller hon är berättigad till. Det är bara att konstatera att vi politiker misslyckats med vårt uppdrag när det gäller att möta behovet av vård för äldre.

Väldigt tråkigt. Det enda jag kan trösta mig med är att vi redan när jag tillträdde som ordförande i socialnämnden satte fart på frågan om nybygge på Karlslund. Vi gör vad vi kan för att skapa fler vårdplatser, säger socialnämndens ordförande Jan Sewring (m).

Jag beklagar den och de andra som inte fått den hjälp de behöver inom en tid som är rimlig. Vill bara berätta att vi i byggnadsnämnde hade ärendet uppe på tisdagens sammanträde. Vi uppdrog då åt statsarkitektkontoret att skicka ut förslaget till detaljplan för samråd. Under förutsättning att allt fungerar enligt tidplan kommer planen att vinna laga kraft i april 2008.

Tjänstemännen som arbetar med ärendet gör sitt allra bästa, för att skynda på processen inom lagens ramar. Men det kräver trots allt några år av framförhållning om vi politiker ska kunna möta medborgarnas behov. Och det är på den punkten vi politiker måste bättra oss. Men, bättre sent än aldrig.

Ibland bedrar snålheten visheten och bristen av omvärldsanalys är ett sådant tillfälle.

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Klittervägen bör öppnas för genomfartstrafik! Även om kommunen inte går på några bakslag med bygget av vårdhem på Karlslund lär det dröja tills våren 2009 innan det kan bli tal om inflyttning.

Etiketter: , , ,