Christina Linnea Örtendahls Blogg

Statsvetare & omvärldsanalytiker granskar dagsaktuell politik med glimten i ögat

fredag, december 21, 2007

Elevdemokrati - teori inte praktik

Idag överlämnade elever från Strövelstorps skola sina protestlistor till berörd tjänsteman på Stadshuset i Ängelholm. Eleverna hade på förmiddagen haft sin första avslutning i skolans matsal istället för den traditionsenliga julavslutningen i kyrkan.

Några av eleverna intervjuades i Helsingborgs Dagblad/Nordvästra Skånes Tidningar om nyordningen:

Själva avslutningen var inte som den brukar vara. Den var mycket tråkigare, säger Emma Svensson.

Nej, man kände knappt någon stämning alls i matsalen, säger Nils Philip Torle. Och till kyrkan kunde man ta med sig släkten, men det går ju inte i skolmatsalen.

Det är egentligen en mycket märkligt händelse. Vi får dagligen via media rapporter om hur dagens ungdom saknar historisk bakgrund, social kompetens och respekt för äldre personer och samhällets värderingar. Samtidigt som vissa vuxna avtvingar dem möjligheten att ta del av den kulturella samhälleliga gemensamheten. De protesterar så som de blivit lärda i skolan; men det hjälper inte. (Och det scenariot finns inte i samhällskunskapsboken).

Och sen skyller vi ungdomarna för att inte vilja dela samhällets värderingar! Rätteligen borde övriga vuxna, i likhet med föräldrarna i Strövelstorp, be rektorn förklara varför han vill undanhålla ungdomarna deras kulturella historiska bakgrund. Genom detta har rektorn medelst praktisk pedagogik visat eleverna att det inte är någon idé att säga vad man tycker. De elever som, mot all förmodan, tidigare trodde på demokrati har nu insett att det bara vara en tungornas bekännelse och inte ett verkligt elevinflytande.

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Klittervägen bör öppnas för genomfartstrafik!