Christina Linnea Örtendahls Blogg

Statsvetare & omvärldsanalytiker granskar dagsaktuell politik med glimten i ögat

tisdag, december 25, 2007

Får en dansk svensk begravas i skogen?

I Danmark finns nu en politisk enighet om att danskarna ska få välja skogen som begravningsplats, rapporterar Ekot. Detta samtidigt som jag befinner mig mitt i de småländska mörka skogarna för att fira julen.

Några få hus ligger samlade längs med den lilla grusvägen och i två av dem firar danska familjer sin jul; i två är tyska familjer upptagna med detsamma. I de övriga två finns en äldre småländsk bonde med fru och en yngre svensk familj.

Intressant nyhet mot bakgrund av att det i trakten är en välkänd förklaringsmodell till allt som man inte förstår eller känner igen "De är danskar". Dessutom har diskussionen här tidigare i år rört sig kring frågan om danskarna som ville ha rösträtt i danska valet, trots att de bor i Sverige. Det ses som mycket märkligt att de bor här, kör på vägarna här och deras barn går på dagis här men de betalar ändå skatt i Danmark och inte har rösträtt där.

Barsebäck stängdes inte för att skåningarna ville det, utan för att danskarna krävde det. Jag utgår ifrån att de danskar som bor här vill ha samma rättighet som sina vänner i hemlandet att begrava sina nära och kära i den skånska eller småländska skogen. Kommer den svenska lagen att ta hänsyn till de önskemålen?

Och om det inte ska bli en "tänkte-inte-på-det-fråga", så undrar jag hur man från staternas sida ska kunna göra skillnad på danskar och svenskar? Och i så fall på vilka grunder?

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Klittervägen bör öppnas för genomfartstrafik!