Christina Linnea Örtendahls Blogg

Statsvetare & omvärldsanalytiker granskar dagsaktuell politik med glimten i ögat

lördag, december 29, 2007

Sverige behöver en författningsdomstol

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg var gäst i Ekots Lördagsintervju. Hon ingår i en expertgrupp under den pågående grundlagsutredningen och uttalade en mycket kontroversiell uppfattning i intervjun och som senare också citerades i Ekot. Hon vill att Sverige inför en författningsdomstol, som får makt att ingripa mot nya lagar som den anser strider mot grundlagar eller internationella konventioner.

Hon framförde i huvudsak följande argument för sin ståndpunkt:
Man kan konstatera att i de länder där det varit krig, där man just har upplevt att rättsäkerheten inte har iakttagits, i alla de länderna har man infört en författningsdomstol.
Därför att det är ju inte så att demokratin i sig är en garant för att man upprätthåller rättssäkerheten, väldigt många stora grymheter i historien har ju skett i demokratins namn.
Jag kan bara instämma till fullo. Det är ingen tillfällighet att Tyskland efter Hitlers Tredje Rike, har den grundlag som de har.

Jag kan tycka att vi i Sverige är alltför naiva eller helt enkelt inte förstår att uppskatta demokrati och frihet. Jag sympatiserar med Anne Rambergs önskan om en författningsdomstol. Och vill dessutom framställa det som ett absolut krav. Det är en angelägen fråga för regeringen att ta tag i på allvar. En förändring här tar många år.

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Klittervägen bör öppnas för genomfartstrafik!