Christina Linnea Örtendahls Blogg

Statsvetare & omvärldsanalytiker granskar dagsaktuell politik med glimten i ögat

söndag, april 29, 2007

Toppstyrning och tystnadens kultur

Kvällsposten och Expressen hade i söndagens tidning en specialartikel Fokpartiet - från succé till svidande bakslag illustrerad med en hängande blåklint och orden Symbolen slokar. Man skriver om folkpartiets jobbiga och omvälvande vecka; först Lars Leijonborgs meddelande om avgången och sedan domarna i dataintrångsaffären under fredagen. Tidningens rubrik och ingress skrämmer förmodligen bort de flesta som inte själva arbetat politiskt från allt vad den typen av arbete innebär. Skräckpartiet: Nu vågar allt fler vittna om toppstyrningen och tystnaden som finns inom folkpartiet.

Tyvärr kan jag inte annat än att fortsätta den nickande och väl igenkännande läsningen: Folkpartiets satsning på att våga tala klarspråk – den gällde inte internt; och så följer ett citat från folkpartiets egen etikkommissions slutrapport: ”Det har framkommit att det under senare år har växt fram en oro för att yttra sig mot ledningens uppfattning. Denna ’tystnadskultur’ uppges finnas både bland tjänstemän och bland de förtroendevalda.”

När dataintrången avslöjades i höstas tillsatte folkpartiet en etikkommission. Dess slutrapport var inte nådig mot den interna kulturen i partiet. Det talar om toppstyrning, taktiserande och tystnad.

Men partiledningen har inte velat känna igen sig. De tycker att den interna debatten är högljudd, samtidigt som medlemmar längre ner i hierarkin ger en helt annan bild. De säger att den som diskuterar och kritiserar "blir utskälld och brännmärkt, till och med förlöjligad och hånad."

Ana Maria Narti, som lämnade riksdagen i höstas, tycker att tystnaden i toppen är det stora problemet.
– Det finns en fantastisk förmåga hos vissa grupper att helt enkelt osynliggöra obehagliga personer. De får inte synas eller höras, säger hon.
Etikkommissionen skriver: ”Det som sägs ha präglat folkpartiet under senare år är att beslutsfattandet i mångt och mycket har koncentrerats till några få individer. En vanlig uppfattning har varit att de viktiga besluten i stor utsträckning har fattats av 2–3 personer.”

Intet nytt under solen. Jag känner allför väl igen mig och har i flera månader försökt nå den lokala ledningen i mitt parti. Tystnaden är konstant.

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Havsbaden bör öppnas för genomfartstrafik!

2 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home