Christina Linnea Örtendahls Blogg

Statsvetare & omvärldsanalytiker granskar dagsaktuell politik med glimten i ögat

onsdag, april 18, 2007

Så talade biskop Lind...

När biskop Martin Lind idag skriver i DN under rubriken "Ja till homoäktenskap" ser jag det som ett nytänkande från kyrkans sida.

(Inom parentes underförstått inte om rubriksättaren på DN som använder ett begrepp som kan tolkas som att det bara är homosexuella män och inte lesbiska kvinnor som avses. Något som biskopen i sin replik gör helt klart genom att använda begreppet samkönade äktenskap. Men det beror förhoppningsvis på ren okunskap eller tanklöshet.)

Personligen har jag aldrig förstått varför äktenskapslagstiftningen ser ut som den fortfarande gör, efter kyrkans skiljande från staten. Såvida inte hela denna process bara var ämnat som en potemkinkuliss.

Jag anser inte att politiker, åtminstone inte i rollen som politiker, ska lägga sig i kyrkans styrning. Det bör vara ämnat åt kyrkans medlemmar allena, som i alla andra föreningar.

Att läsa att biskopen i Linköping anser att det inte finns några hållbara teologiska skäl mot en könsneutral äktenskapsbalk och anser att utredningsförslaget om könsneutral äktenskapslagstiftning är bra, känns därför postitivt.

Det är min bestämda uppfattning att staten inte ska lägga sig i kyrkans angelägenheter och att staten heller inte ska lägga sig i vem man väljer att ingå äktenskap med. Det finns inga sakliga skäl att skilja på äktenskap och partnerskap i Svea rikes lag. Anledningen till att det är så idag har knappast med kyrkan att göra. Det beror helt och hållet på fördomar hos lagstiftarna och deras oförmåga att skilja på staten och Svenska kyrkan.

Staten ska inte lägga sig i vilken du väljer att ingå äktenskap med. Statens uppgift är att se till medborgarnas mänskliga rättigheter, och om du väljer att leva i ett samkönat äktenskap måste du ha samma lagliga skyldigheter och rättigheter mot din partner enligt lag, som gäller i alla äktenskap.

Om sedan kyrkan väljer att välsigna det enligt lag instiftade äktenskapet eller ej, är helt och hållet en fråga för dess medlemmar. Föreningar har splittrats på betydligt vagare och märkligare grunder än en sådan uppenbar diskriminering. Martin Lind tycks vara en föregångare verbalt, förhoppningsvis kan han bli det även i handling…

Hans avslutning instämmer jag i: "Får kyrkans egen lära om kärlek avgöra, är det svårt att förstå motståndet mot en könsneutral äktenskapsbalk". Så talade en kärlekens profet. Och så talar biskop Lind och lägger fram en "Lindlapp" i debatten.

Kan inte låta bli att tänka på barnvisan: Gubben Noak, gubben Noak var en hedersman...det tycks fortfarande finnas hedersmän.

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Havsbaden bör öppnas för genomfartstrafik!

Etiketter: , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home