Christina Linnea Örtendahls Blogg

Statsvetare & omvärldsanalytiker granskar dagsaktuell politik med glimten i ögat

söndag, april 08, 2007

Alliansen har problemformuleringsprivilegiet, använd det!

Idag lyfter P J Anders Linder i SvD en avgörande fråga för alliansen under rubriken Lika till alla eller äkta chanser? Han har gjort en helt riktig analys när han skriver att: "De borgerliga kommer att vara i underläge så länge de låter socialdemokraterna bestämma vad fördelningspolitik är och hur långt staten bör driva den".

Tyvärr är detta ett genomgående beteende i politiken. Inte bara på regeringsnivå utan än mer i den lokala politiken. Eftersom socialdemokraterna haft makten i flera generationer är det ingen som förmår lyfta huvudet och tänka förbi den hegemoni som råder. Det är en helt avgörande fråga för att alliansen ska lyckas att inte låta sig luras att utgå från socialdemokraternas problemformulering. De borgerliga politikerna måste göra en egen problemformulering och det kräver en grundlig analys.

Problematiken blottades tydligt i höstens lokala valrörelse. Inte ens kommunalråden hade någon annan lösning på skolans problem än att lärartätheten måste ökas - fler vuxna i skolan. Ingen ifrågasatte om problemformuleringen byggde på en korrekt analys. Programteorin måste prövas!

P J Anders Linder avslutar sin ledarartikel med följande sanning: "Förhoppningen att staten ska ta av andras inkomster och ge till en själv är inte mycket till trygghet jämfört med att ha en säker kunskapsbas och lätt att få jobb. Den gamla fördelningspolitikens företrädare älskar att tala om fattiga och rika, men de har låtit årskull efter årskull lämna skolan med urdåligt saldo på kunskapskontot."

Det viktigaste kapitalslaget har växlat över tid; barn, jord, pengar, arbete och kunskap. Det är kunskapsskatten i form av CSN:s eviga betalningsavier som måste sänkas härnäst. Det ska inte bara löna sig att arbeta - det måste också löna sig att studera. Kunskap är inte tungt att bära, sägs det, men studielånen är desto tyngre. Nu är det de borgerliga partierna som har problemformuleringsprivilegiet. Det gäller bara att inse det och ta makten över tanken, på riktigt.

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Havsbaden bör öppnas för genomfartstrafik!

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home