Christina Linnea Örtendahls Blogg

Statsvetare & omvärldsanalytiker granskar dagsaktuell politik med glimten i ögat

söndag, april 22, 2007

Demokrati light i Sverige för Sverigedemokraterna?

Som grundlagskramare är jag allvarligt bekymrad över att Sverigedemokraterna tvingas att ställa in sitt planerade riksårsmöte. Det är stor skam att de landsförvisades och försökte genomföra sitt möte i Köge.

Det är ett problem med demokratin i Sverige när inte grundlagen respekteras utan att ett politiskt parti först nekas möjlighet att ha sitt möte i sitt eget land, och därefter tvingas ställa in när Hotell Hvide hus i Köge inte kan garantera säkerheten.

Jag hänvisar till Sveriges Grundlagar och regeringsformen 2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter
1 § Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad
3. Mötesfrihet: frihet att anordna och bevista sammankomst för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk,


Det är Sverigedemokraternas rättighet att kunna hålla möte i det land där de verkar och det är vår skyldighet att se till att mötesfriheten gäller alla politiska partier och föreningar. Oavsett vad vi tycker om deras åsikter. Staten skall garantera grundlagsskyddet och bör därför ge Sverigedemokraterna polisbeskydd.

Varför man inte redan ordnat detta är en gåta. Det är inga problem när det gäller fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang och det täcks knappast in under ramen för mötesfrihet. Eller kanske det ses som ”framförande av konstnärligt verk” i likhet med Antifascistisk aktions (Afa) aktioner?

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Havsbaden bör öppnas för genomfartstrafik!

2 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home