Christina Linnea Örtendahls Blogg

Statsvetare & omvärldsanalytiker granskar dagsaktuell politik med glimten i ögat

tisdag, januari 30, 2007

Demokrati, detaljplan och Gated Community

Igår var jag inkallad till tjänstgöring vid kommunfullmäktige i Ängelholm. Tyvärr är placeringen av ledamöterna i hörsalen på Stadsbiblioteket inte baserad på partitillhörighet och samverkan, trots en gemensam motion från Hans Wallmark (m) och vänsterpartiet. Debattklimatet blir både lamt och långsamt, istället för ljudligt och livligt. Jag tycker det är tråkigt att kommunfullmäktige inte antog motionen, men nu är det ju så. Kanske kommer en ny tvärpolitiskt motion under mandatperioden? Vad säger du Hans?

Det ärende som intresserade mig mest var antagandet av detaljplanen för Havsbaden. För dig som inte känner till området kan jag rekommendera ett besök på kommunens hemsida. Detaljplanen för Havsbaden har vållat mycket protester och en omfattande opinionsbildningskampanj från de boende under ett antal år. Jag har själv fått flera mejl från ett antal boende i Havsbaden i min egenskap av moderat ersättare i byggnadsnämnden.

Byggnadsnämnden fick backning av en majoritet i kommunstyrelsen på det första förslaget till detaljplan, varpå revidering vidtog. Ett förslag på en förändrad detaljplan togs fram. Trots fortsatta protester från boende fanns ikväll enighet över alla partigränser att anta planen.

De boende har velat reglera trafiken, eller rättare sagt avstängningen av densamma i detaljplanen och var inte nöjda med att frågan hänvisats till trafiknämnden, för att där avgöras i likhet med samma principer som gäller för övriga områden i Ängelholms kommun. Kort sagt: trafikärenden i Havsbaden hanteras i trafiknämnden i enlighet med reglementet.

I detta läge väljer en majoritet i kommunstyrelsen en drastisk utväg: att ändra reglementet för tekniska nämnden tillika trafiknämnd.

"Beträffande avstängning resp öppning av ovannämnda lokalgator samt sommaravstängning resp öppning av Klittervägen gäller att tekniska nämndens beslut skall underställas kommunfullmäkige för godkännande."

Ibland verkar det lättare att ändra i regelverket än att följa det. Jag har sett den typen av "rundande pinnar" förut och kan bara säga att jag ogillar den sortens problemlösning. Min erfarenhet säger mig att den typen av utväg tenderar att bli ytterst problematisk på lång sikt...

Ängelholm tycks vara på väg att befästa sitt första Gated Community och därmed komma närmare definitionen på en storstad. Vad kommer härnäst?

2 Comments:

 • At söndag, 04 februari, 2007, Blogger ianric said…

  Vänligen förklara:

  1. På vilket sätt är Ängelholm på väg att befästa sitt första "Gated Community" genom att en viss stadsdel skyddas från att fråntas samma trafikregleringar som alla andra stadsdelar åtnjuter?

  2. På vilket sätt är Havsbaden ett "Gated Community" idag? Finns det någon adress, eller någon del av stranden du inte har fri åtkomst till?

  3. Anser du att trafikregleringarna i andra bostadsområden skall tas bort? Exempelvis Södra Utmarken är ju omöjligt att köra i, om man inte vet vart man skall och vilken väg man skall ta sig dit.

  4. Efter 15 års attacker mot trafikregleringarna i Havsbaden från Socialdemokraterna - attacker som du uppenbarligen instämmer i - menar du att nöjestrafikens intressen är viktigare än de oskyddade trafikanternas?

  5. I fullmäktigedebatten påstod din tidigare partikamrat Eiwor Zetterlund (s) att det knappt bor några barn i Havsbaden. Eftersom min 7-åring går på Kungsgårdsskolan, har jag tillgång till elevlistan. 41 elever från Kungs bor i Havsbaden. Hur många Havsbadsungar som går på andra skolor vet jag inte. Hur många barn tror du att det bor i Havsbaden?

  6. Britt-Marie Hansson ifrågasatte att barn leker på Klittervägen, eftersom tomterna är så stora! Nej, mina barn leker inte på Klittervägen. Men hitresta barn gör det faktiskt! Landhockey är populärt. Varför tillfrågas inte vi som vet hur verkligheten ser ut? Jag kör ytterst försiktigt under badsäsongen - och då vet jag vart jag skall, jag söker inte efter en eventuell parkeringsplats. Prioriterar du barn eller nöjesförare?

  7. Vad menar du egentligen? Är du verkligen så naiv att du inte ser vad som kommer att hända om tekniska nämnden får ha beslutsrätten kvar? Eller vill du öppna upp för genomfartstrafik i Havsbaden?

   
 • At onsdag, 07 mars, 2007, Blogger DT said…

  Christina! Tråkigt att se att du är så snabb med att spä på de socialdemokratiska fördomarna om oss boende i Havsbaden. Den segregationen som du så uppenbart reagerar mot blir ju bara så mycket värre när du sprider osakliga argument.

  Precis som Ianric nämner i sin kommentar är inte trafikregleringar någonting som är specifikt för Havsbaden. Jag är arkitekt och jag kan tala om för dig att det görs inte en enda detaljplan utan att trafiken styrs och regleras på något sätt. Det handlar om att dela upp våra stadsdelar i enheter för att få en bra miljö för dem som kan komma att befinna sig där. Det ska fungera för de verksamheter eller bostäder som finns där, det ska fungera för människor som går, cyklar, leker, jobbar osv. där. Och det ska fungera för biltrafiken; inte tvunget så att biltrafiken lätt kan köra rakt igenom området - det är något man alltid försöker undvika inom områden. Biltrafiken som ska någon annan stans vill man inte ha in, den ska röra sig på matarleder mellan områdena. Så fungerar det på Pomona, Adolfsfält, Södra Utmarken, Nyhem, Skörpabäcken, Kroneslätt och de flesta andra bostadsområden. Man kan inte köra rakt igenom dom, man måste vända och ta en annan väg in i angränsande del.
  Och även om det lätt glöms bort så är Havsbaden också ett bostadsområde, här finns fler bostäder än på Pomona t.ex. Den trafikreglering som vi försöker bevara är faktiskt ingenting utöver vad ovan nämnda områden redan har, en reglering som säkerställer våra gator från höga hastigheter och trafik som bara vill passera! Hade man försökt ta bort motsvarande skydd i något av de andra områdena så är jag övertygad om att de boende där hade reagerat precis som vi! Vi som bor i Havsbaden har också barn som vi är rädda om. Det handlar inte om att stänga andra ute, det handlar om säkerhet.
  När det gäller den nya detaljplanen för Havsbaden så handlar den om så mycket mer än bara trafiken. Det är ni politiker som valt att lägga fokus på trafiken. Vi har ca 270 hushåll i Havsbaden. En absolut majoritet av dessa skrev i höstas på protestlistor mot en detaljplan som på många sätt begränsar våra möjligheter att leva på ett modernt och bekvämt sätt. Trots detta massiva motstånd väljer kommunen att driva igenom planen, och vill dessutom kalla det för en demokratisk process. Ordet samråd förutspeglar att olika parter försöker enas om någonting, inte köra över.

  Att bevara de pittoreska stugorna här till varje pris kanske gläder några besökare, men det är oerhört begränsande för oss. Sommarstugorna från 20-talet har sällan förutsättningarna för att hysa den livstil som både du och jag är van vid och önskar oss. De är inte byggda för att hålla i 100 år, de är oisolerade och murkna. Men för den tillfällige betraktaren ser de förstås charmiga ut. Men det är kontgjord andning när man försöker påtvinga ett bevarande av dem. Havsbadens kvaliteter sitter inte heller bara i husen, det är hur hela området är upbyggt. Det är stora tomter vilket ger möjlighet till att ha mycket skog kvar och att husen dras in från vägarna som skapar karaktär. Det är också gräsremsorna längs vägarna, pinnastaketen med sina utsmyckade grindar som kännetecknar Havsbaden. I den starka kontexten fungerar en heterogen bebyggelse och det är detta som vi havsbadsbor kämpar för. Att utmåla oss som egoister som tror att vi är förmer är att försöka ta billiga politiska poäng.
  För övrigt kan jag informera dig som är ersättare i byggnadsnämnden att Stadsarkitektkontoret i sitt yttrande över detaljplanen, daterat 060919, föreslår just att KF återkallar delegationen till trafiknämnden i detta ärende för att säkerställa trafikföringen. Ett tips är att ta reda på förutsättningarna innan du uttalar dig i offentliga sammanhang.

  Dag Thulin
  Ordf. Havsbadens Villaägarförening

   

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home