Christina Linnea Örtendahls Blogg

Statsvetare & omvärldsanalytiker granskar dagsaktuell politik med glimten i ögat

söndag, januari 28, 2007

Betyg från ettan sänker sjukfrånvaron

Betygsliknande skriftliga omdömen från årskurs ett kan införas redan i höst. Förslaget är just nu ute på remiss och skolminister Jan Björklund hoppas att det kan nå riksdagen under våren för beslut och implementering innan höstterminstarten.
Föräldrar har rätt till tydlig information om sina barn. Det har tidigare rått oklarheter kring vad som gäller och det här ger ett riksomfattande regelverk för kommunerna att arbeta efter, säger Jan Björklund till SvD.se.
Som förälder och vikarierande lärare kan jag bara hålla med skolministern. Informationen vid utvecklingssamtal är ofta allt annat än objektiv, tydlig och saklig.

För att inte göra föräldrarna ledsna gäller det idag att hitta något positivt att berätta om deras barn. Det innebär till exempel att en pojke som i sjätte klass fortfarande inte lärt sig läsa, får besked om att han är duktig på att rita och kombinera färger; alltså konstnärlig! Varken eleven eller föräldrarna är betjänta av att sanningen trollas bort. Tvärtom, blir det svårare att ta in missade kunskaper ju längre sanningen undanhålls. Eleven själv är hela tiden fullt medveten om hur det egentligen ligger till och mister all respekt för vuxna, oftast med ordningsproblem som konsekvens.

Men förslaget får givetvis hård kritik. Det hade jag, och säkert också skolministern förväntat. En del kritiker pratar indignerat om hur hemskt det blir för de små barnen att få besked om att de inte är godkända. Samma kritiker ogillar att små barn utsätts för vuxnas tävlingsmentalitet redan i årskurs ett. De varnar för den stigmatisering som kommer att drabba de små skolbarn som inte når upp till kraven för godkänt i matematik, läsning och skrivning.

Jag anser att de människor som har denna inställning gör sig skyldiga till ett allvarligt tankefel. De utgår från att vi är vad vi gör, och sedan värderas vi som människor utifrån det. Fel, fel, fel. Det är just detta sätt att tänka som leder till att barn utvecklar en prestationsbaserad självkänsla. Det allmänt utbredda synsättet, kanske oftast omedvetet präglat av den sekellånga socialdemokratiska hegemonin, är en av de faktorer som jag tror ligger bakom det faktum att vi svenskar har det väldigt bra (=hög välfärd) samtidigt som vi är väldigt sjuka (=lågt välstånd).

Skona barnen från detta öde och förklara istället för dem att det är ett betyg på deras kunskap, och inte på deras person, som ges. Då tror jag att vi på lång sikt skulle minska sjuktalen och öka välmåendet i nationen.

1 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home