Christina Linnea Örtendahls Blogg

Statsvetare & omvärldsanalytiker granskar dagsaktuell politik med glimten i ögat

tisdag, januari 23, 2007

Manfall bland moderaterna

Idag var det dags för första mötet med nya byggnadsnämnden i Ängelholm. Det gjorde verkligen skäl för uttrycket All vår början bliver svår. Det visade sig nämligen vara stort manfall bland oss moderater! Gruppledaren samtytterligare två ordinarie ledamöter var frånvarande. Vi moderater har fem ordinarieplatser i denna elvanämnd. Jag som är vald som tredje och siste-ersättare fick därmed tjänstgöra, som vanligt.

Vi hade en diger dagordning omfattande 31 punkter att ta itu med. Först skulle den nya nämndens ordinarie ledamöter fotograferas. Ordföranden menade att tjänstgörande ersättare skulle tjänstgöra även på denna punkt. Eftersom det var mandatperiodens första sammanträde fastställde vi sedan tjänstgöringsordning för ersättare och valde representanter till kommunala handikapprådet. Vi beslutade om sju detaljplaner, ett antal bygglov, viten och avgifter m m. På punkt 17 Duvan 29, Storgatan 35 Ansökan om bygglov för ändring av vind till bostadslägenhet, samt fråga om avsteg från hisskrav lade jag ett yrkande om bifall, i motsats till det föreslagna avslaget. Det behövs bostäder, inte minst för ungdomar. Givetvis yrkade 2:e vice ordförande (s) på avslag och begärde votering. Men den voteringen vann vi!

Ordförande Carl Gustaf Gudmundsson är till vardags glassfabrikör och en av punkterna som skulle behandlas var ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad(glassfabrik). Det innebar att Calle inte fick delta i beslutet, utan lämnade salen. Eftersom 1:e vice ordförande inte var närvarande fick 2:e vice ordförande Åsa Larsson (s) ta över klubban.

Så skulle vi lämna remissvar på förslag till Jämställdhets- och mångfaldsplan för år 2007-2009 (för Ängelholms kommun). I skrivningen fanns förslag att utse en kontaktperson för förvaltningen. Då vet jag precis hur det blir: en plan som sätts i en pärm och en kontaktperson utan befogenheter att implementera den. Därför föreslog jag att förvaltningens personalansvariga också skulle ansvara för jämställhets- och mångfaldsfrågor. Förvaltningens personalansvariga (stadsarkitekt och planchef) tyckte det lät logiskt och var positiva. En enig nämnd ställde sig bakom mitt förslag! Så trots att jag inte hade räknat med att behöva tjänstgöra, och missade andra åtaganden för att kunna stanna till slutet på det ovanligt långa sammanträdet, så kände jag att jag faktiskt gjort skillnad. Det är det som gör politik meningsfull!

Hur det gick för Calle med glassfabriken? Jo, han får sitt bygglov och jag hoppas att han bjuder på glass...

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home