Christina Linnea Örtendahls Blogg

Statsvetare & omvärldsanalytiker granskar dagsaktuell politik med glimten i ögat

tisdag, januari 16, 2007

Maria Larsson skärper socialtjänstlagen

Idag kom ett pressmeddelande från Socialdepartementet med rubriken: Satsning på socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor. Och detta trots att vi skriver den 16 januari och inte den 8 mars!
- Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem. Stödet till våldsutsatta kvinnor har utvecklats under senare år. Men långt ifrån alla kommuner har möjlighet att erbjuda ett fullgott stöd så som skyddat boende. Utredningen om socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor konstaterade att det finns cirka 160 kvinnojourer i landets 290 kommuner. Regeringen anser att en våldsutsatt kvinna måste få det stöd och den hjälp hon behöver oavsett i vilken kommun hon bor, säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson.
Eftersom det är socialtjänstens skyldighet att erbjuda hjälp och skydd föreslår regeringen en skärpning i socialtjänstlagen till att kommunerna inte längre bara bör ge stöd till våldsutsatta kvinnor utan skall göra det. Bra!
- För att stödja genomförandet av den ambitionshöjning som regeringen har satsas totalt 120 miljoner kronor årligen. Kommunerna kommer att tillföras 100 miljoner kronor. Dessa medel kan bland annat användas till att stödja frivilligorganisationernas arbete, fortsätter Maria Larsson.
Våld mot kvinnor är inte bara ett omfattande samhällsproblem och en allvarlig typ av brottslighet, utan också ett hot mot kvinnors liv och hälsa. Att regeringen verkligen ser det som en hälsofrågar visar det faktum att äldre- och folkhälsominister Maria Larsson har hand om Prop. 2006/07:38 Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor till riksdagen.

Det mest positiva med förslagen är att det alliansregeringen har en tydlig ambitionshöjning, dels genom att man tar med barnen och dels när det gäller primära funktioner som struktur, metod- och kvalitetsutveckling samt uppföljning.

Hoppas nu bara att kommunernas socialnämnder förmår att omsätta propositionen i handling när riksdagen fattat beslutet. Så att det plötsligt inte fattas beslut när de behövs.

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home