Christina Linnea Örtendahls Blogg

Statsvetare & omvärldsanalytiker granskar dagsaktuell politik med glimten i ögat

torsdag, juni 26, 2008

Ny allians i Ängelholm: Socialmoderaterna

Intresse för att bo vid havet är stort, så även i Ängelholm. Tyvärr finns inte byggklar mark att tillgå för alla intressenter skriver NST/HD idag. Nej, det ska gudarna veta.

Av någon märklig anledning finns en kollektiv genetisk rädsla för havet som gör att staden bara ”tillåts” växa inåt landet. Och därför finns ingen genomtänkt strategi för hur kustremsan ska bebyggas. Något som märks tydligast i tekniska nämndens icke-planering av vatten och avlopp!
Infrastrukturen måste hänga med alla nybyggnationer, men det görs inte nu. Det kommer inget vatten till nybyggda hus i Vejbystrand förrän tidigast hösten 2009, säger byggnadsnämndens ordförande Calle Gudmundsson (c).
Och här har vi en del av den flaskhals för kustnära byggnation. Den andra delen är den psykologiska. Ängelholm har en mycket lång kustremsa från Vegeån ner till Skälderviken som förutom en liten bit i Havsbaden är helt obebyggd. Varför inte detaljplanera detta område för bostäder, handel och hotell? Gärna även med flervåningshus som ger havsutsikt för många! Och fler strandnära restauranger och hotell som skulle gynna turistnäringen!

Det tycker jag att kommunstyrelsen skulle initiera istället för att hoppa på den prioritering som politikerna i byggnadsnämnden arbetat fram i diskussioner med tjänstemännen på stadsarkitektkontoret. Vilket också framgår i artikeln:
Vi och nämnden (min kurs) har kommit fram till att det behöver göras ett samlat grepp för kuststräckan, eftersom så många vill bo där. Vi jobbar redan med flera planuppdrag i området och det finns inte resurser just nu till några fler, säger Michaela Leyon på stadsarkitektkontoret.
Enligt artikeln kunde ksau inte enas: Åsa Herbst (m) motsatte sig förslaget och fick med sig Rune Johansson (m) och BrittMarie Hansson (s). Hennes allianskamrater Lennart Engström (kd) och Liss Böcker (c) höll inte med henne.

Åsa Herbst säger till tidningen:
Det är politikernas uppgift att prioritera, inte tjänstemännens, säger hon.
Och ja, det är korrekt. Men nu är det inte tjänstemännen som har prioriterat utan politikerna i byggnadsnämnden! Det vore bra om Åsa Herbst lärde sig hur den politiska organisationen fungerar. Annars är det väl lika bra att kommunstyrelsen återkallar alla delegationsordningar och sitter kvar som enda nämnd och styrelse i kommunen.

Att dessutom gång på gång svika vännerna i alliansen bådar inte gott för framtiden. Jag börjar se det som att Åsa och Ängelholmsmoderaterna kommer att gå till val på en allians med Socialdemokraterna: Socialmoderaterna! Och jag är inte ensam om att befara detta scenario.

Det skulle definitivt inte gynna nytänkande och kustnära boende utan snarare skulle det hukas och byggas murar mot sandflykten utanför stadshuset!

Dagens citat:

De som sysslar för mycket med småsaker blir vanligen oförmögna att utföra stora ting.

Francois de La Rochefoucauld

Etiketter: , , , , ,