Christina Linnea Örtendahls Blogg

Statsvetare & omvärldsanalytiker granskar dagsaktuell politik med glimten i ögat

torsdag, juni 19, 2008

Fri debatt eller locket på?

Vetandets värld har under veckan sänt fem fantastiska program. Fem fantastiska program som inte varit politiskt korrekta. Forskare med alternativa teorier till den heliga koldioxidhypotesens monopolsyn på förklaring till klimatförändringen. Äntligen!

Mycket intressanta program som väcker många tankar. Inte bara kring klimatförändringarna utan mest kring hur den politiska korrektheten styr forskningen i Sverige. Forskarna som nu släpps fram i public service berättar varför de tvivlar på att koldioxiden är det viktigaste skälet till att klimatet blivit varmare, och om hur svårt det är att föra fram en alternativ bild när övertygelsen om växthusgasernas roll vuxit sig så stark.

Programmen borde vara obligatorium i grundskolans läroplan och i Riksdagen. Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria vid Tekniska Högskolan i Stockholm, sätter in klimatfrågan i sitt historiska sammanhang. Och rymdfysikern Henrik Svensmark och naturgeografen Lars Franzén ser båda kopplingar mellan inflöde från rymden, styrt av solen, och klimatet.

Rymdfysikerna Rickard Lundin och Henrik Lundstedt menar att solens påverkan på jorden och klimatet har underskattas av FN:s klimatexperter. De efterlyser mer kunskaper om solens sätt att fungera och påverka jorden. De menar att vi vet för lite ännu för att kunna hävda att det är koldioxidutsläpp som gjort jorden varmare.

Vetandets Värld diskuterar oklarheter i FN:s klimatpanels senaste rapport med några av författarna. Det finns mätresultat i den senaste IPCC-rapporten som tyder på att klimatmodellerna överskattar koldioxidens påverkan på klimatet. Och enligt författarna så har vissa primära partier helt enkelt strukits.

Det är helt enkelt hårresande hur somliga lyckats göra goda affärer på en hypotes. Al Gore är en företrädare för den allenarådande tolkningen som presenterats som en sanning. Koldioxidhypotesen har blivit en givande affärsidé och har inte mycket med forskning att göra längre. Men han är onekligen en skicklig affärsman. Alltmedan ozonlagret blir tunnare blir Al Gore tjockare!

Dagens citat:

Det är den mörkaste timmen i en mans liv när han sätter sig ner för att fundera ut ett sätt att få pengar utan att förtjäna dem.

Horace Greeley

Etiketter: , , , , , ,