Christina Linnea Örtendahls Blogg

Statsvetare & omvärldsanalytiker granskar dagsaktuell politik med glimten i ögat

söndag, november 12, 2006

Skräckscenario eller drömmiljö?Den senaste veckan har klimatförändringarna åter varit högt på agendan. Skräckrapporterna från olika organisationer och medier har avlöst varandra. GreenPeace var ute på gågatan med reklam för sin kampanj Stoppa klimatförändringarna. Deras budskap är att världens ledande klimatforskare är eniga om att det till stor del är människans aktiviteter som ligger bakom de stigande temperaturerna!

Många är de som bidrar till att skrämma upp folk med växthuseffekten. Klimatförändringar och växthuseffekten är ju ämnen som lämpar sig väldigt väl för mediedramartugin. För skräckpropagandans trovärdighet förklaras fenomenen via igenkänning. Vi påminns om att sommaren blivit varmare och varar längre och att översvämningskatastrofer blir allt vanligare. Nu senast var det Västra Götaland och Halland som drabbades av "venedigsyndromet", vilket resulterade i att även medias nyhetsvärdering om närhetsprincipen uppfylldes.

Fenomenet om växthuseffekten är det enda resultat från en omvärldsanalys som vunnit gehör hos en bred publik, vilket bland annat bevisas genom Kyotoprotokollet. En enkel komparativ studie visar på en ökad temperatur över tid. Det ses som ett hot. Svagheten är utsläpp av koldioxid. Styrkan är att minska människans utsläpp av koldioxid via förbränning av fossila bränslen. Alternativa bränslen ses som en möjlighet.

Men sambanden är kanske inte så enkla som många vill göra gällande. Arkeologer som forskat på klimatet på äldre och yngre stenålder har visat att vi i Skåne hade medelhavsklimat då. Personligen skulle jag i dessa kalla, regniga och gråa novemberdagar gärna byta till medelhavsklimat här vid Skånekusten. Undrar hur många år det tar?

Foto från Skånes Djurparks stenåldersby i Höör.

1 Comments:

  • At tisdag, 14 november, 2006, Blogger Thomas said…

    Hoppas du inte har något emot att dela detta varmare Sverige med någora miljoner klimatflyktingar från länder som redan idag är så varma att de inte klarar ett varmare klimat!

     

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home