Christina Linnea Örtendahls Blogg

Statsvetare & omvärldsanalytiker granskar dagsaktuell politik med glimten i ögat

söndag, april 06, 2008

Politisk kultur som sätter person före sak; eller vad var det jag sa?

Dagens HD/NST har en artikel som visar på den problematiska internpolitiska kulturen i ett visst parti i Ängelholm. Den underliggande agendan som säger att person går före sak. Jag kan inte låta bli tillfället att ta upp det, eftersom den typen av kulturer går emot allt vad jag finner rimligt och ärligt enligt den allra enklaste politiska etik. Gyllene regeln är, som jag ser det, universell och den etik som jag vill se som rådande i hela samhället; och då givetvis även inom politiska partier.

Rubriken är Kräver betald socialjour efter ett år.

Hoppas att tidningen kan acceptera att jag väljer att skildra hela historien med hjälp av utvalda citat. Anledningarna är två: dels skildrar de historien på ett bra och enkelt sätt och dels orkar jag inte skriva så mycket själv. Det är tröttsamt att vara motvallskärring! Samtidigt vill jag gärna markera att jag noterar: Vad var det jag sa?

Ingressen:
Enligt företrädaren var det onödigt med en organiserad socialjour. Efter ett år har socialnämndens nye ordförande Jan Sewring fått nog av krissamtal nätter och helger.
För snart två år sedan var det kommunalt bråk om kommunen behövde en organiserad socialjour. Störst var diskussionen inom moderaterna där två kvinnor [gissa vilka] hävdade att dagens system med politiker inte dög. Den utlösande händelsen var två övergivna barn i ett trapphus påskhelgen 2006.
Under den debatten hävdade Rune Johansson, som då både var gruppledare för moderaterna och ordförande i socialnämnden, att det vore bortkastade pengar. Eftersom det bara handlade om högst tio ärenden per år tog han själv hand om de enstaka samtalen. Jouren ingick i det vanliga ordförandearvodet.
Idag låter det annorlunda:
Förste april i fjor tog Jan Sewring (m) över ordförandeklubban i socialnämnden. Han gick in i uppdraget med samma förutsättningar, och fick en mobil med journummer som lämnas ut till flera myndigheter. Ett år senare, och efter åtminstone 70 sådana krissamtal, dömer han ut systemet. (sic!)
Du kan följa en del av historien via länkarna till HD/NST:s artiklar nedan: Ser inget behov av ny social jour 2006-09-16
Ett annat frågetecken gäller socialnämndens ordförande Rune Johansson (m) som sagt att han ska lämna posten efter valet. Eftersom det är han som tagit nästan alla joursamtalen kan lösningen falla samtidigt som kommunfullmäktige klubbar ärendet.
Nytt avslag för socialjour 2006-12-19
Både socialnämndens nuvarande ordförande Rune Johansson (m) och hans tilltänkte efterträdare Jan-Olof Sewring (m) håller fast vid att det är slöseri med pengar att betala socialsekreterare för något som används ytterst sällan.
De borgerliga står fast vid att Ängelholm inte behöver en organiserad socialjour på nätter och helger…Frågan har blivit het i samband med otäcka händelser där polisen haft svårt att komma i kontakt med kommunen. Senaste händelsen gällde två övergivna småbarn i ett trapphus
Ingen utbildad socialjour 2007-02-27
Inga argument från oppositionen räckte. Inte ens återkommande beröm riktat till socialnämndens ordförande Rune Johansson (m).
Det blir inga socialsekreterare med jour nätter och helger. Även i framtiden ska socialnämndens ordförande ta hand om de nattliga samtalen från polis och andra myndigheter som handlar om personer i kris som behöver hjälp från socialen.
Förslaget om att ändra till en mer modern organisation kom från moderaterna Carola Karlsson och Christina Linnea Örtendahl efter händelsen förra påsken när två små barn hittades övergivna i ett trapphus.
Socialförvaltningen och de borgerliga politikerna anser inte att kostnaderna för ett joursystem står i proportion till nyttan. De har därför varit hårda motståndare till ändring. De borgerliga höll ihop även i kommunfullmäktige, och fällde moderatkvinnorna förslag om social jour med 35—16.
Noterat 2008-02-23
Carola Karlsson (m) har begärt att få slippa sitt kommunala förtroendeuppdrag...Mest uppmärksammad blev Carola Karlsson när hon tillsammans med Christina Linnea Örtendahl drev ett förslag om en social jour... Förslaget gick emot moderaternas egen gruppledare Rune Johansson, som då dessutom var socialnämndens ordförande och därmed socialjour.
Vad hände egentligen det senaste året? Från ett tiotal samtal till ett sjuttiotal samtal inom ett år? Är det en rimlig ökning? Eller kan det bero på något annat? Är nye ordföranden, som är utbildad socionom, mer alert när det gäller att svara i telefon? Eller drar han till sig ett helt nytt klientel? Eller har föregående ordförande underdrivit antal samtal? Eller kanske rentav missat en del? Inte vet jag. Men frågorna förtjänas att ställas. Och jag skulle gärna se att journalisterna på HD/NST undersöka frågan.

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Klittervägen bör öppnas för genomfartstrafik!

Etiketter: , , ,