Christina Linnea Örtendahls Blogg

Statsvetare & omvärldsanalytiker granskar dagsaktuell politik med glimten i ögat

måndag, augusti 03, 2009

Tekniska nämnden/kontoret polisanmälda för miljöbrott

Läser i hd.se att tekniska nämnden/kontoret i Ängelholm återigen klantat sig!
Det var i början av juni som miljökontoret uppdagade att tekniska kontoret lagrade gammal asfalt på det inhägnade området. Där förvaras även massaved, grus och ris.

Vid inspektionen som följde en knapp vecka senare konstaterade miljökontorets handläggare att mer än tio ton gammal asfalt lagrades direkt på marken, utan något som helst skydd mot regn och snö, och utan några anordningar som tar hand om eventuellt förorenat vatten. Det fanns heller inget underlag som skyddar marken från föroreningar.

Nu blir asfaltshögen ett fall för åklagare. Deponin är anmäld till polisen som ett misstänkt brott.
Varför lägger man inte ut tekniska nämndens/kontorets verksamhet på entreprenad?

När gammelmoderata gubbar styr är det uppenbarligen viktigare att ha den verksamheten kvar i kommunal regi än att se till att barn, elever och gamla får sina behov tillgodosedda!

Annars skulle ju deras egna politiska poster och arvoden vara i fara. Det är ju enda anledningen jag kan se för att man i en moderatstyrd kommun väljer att inte konkurrensutsätta ens de hårda verksamheterna.

Undrar hur mycket detta ärende kommer att kosta kommunens skattebetalare? Ibland kallas detta för lärpengar - men hur många gånger ska vi behöva stå för notan på grund av inkompetens?

Hoppas verkligen att kommunrevisionen tar tag i tekniska nämndens verksamhet omgående och gör en ordentlig granskning. Och då menar jag inte bara siffermässigt. Snabbt ska det gå. Vi närmar oss valet 2010 och väljarna måste få ett ordentligt underlag att gå till val på. Väljarnas uppgift är att döma...

Etiketter: , , , , , ,