Christina Linnea Örtendahls Blogg

Statsvetare & omvärldsanalytiker granskar dagsaktuell politik med glimten i ögat

lördag, december 13, 2008

Opp och ner, ner och opp... grisen gal i granens topp!

När kommunfullmäktige diskuterade om ÄFF skulle få en fotbollsplan med konstgräs, hade redan en kvarts miljon kronor betalats till föreningen. Och trots att beslutet i fullmäktige forfarande går att överklaga har ytterligare 2,5 miljoner betalats ut.
Nu avslöjas sanningen! Pengarna betalades ut före beslutet: skriver NST/HD om idag. Trist att behöva säga att denna skandal är en spegling och en naturlig konsekvens av den typ av avart av politisk kultur som sedan länge sitter i väggarna i Ängelholms kommun. Men det är så. Ängelholms kommuns organisation är helt enkelt upp-och-nedvänd.

Då politikerna i Ängelholm sedan länge lider av det kollektiva cykelställssyndromet, är det självklart att sådana här saker händer. Det är lättare att gå in i de små operativa detaljerna, som var cykelstället ska placeras, än att ta fram en tydlig framtidsvision och en politisk strategi för att nå denna, exempelvis i form av översiktsplaner, önskvärd inflyttning och ekonomisk prognos för att uppfylla de primära kommunala uppgifterna och en politiskt önskvärd prioriteringsordning.

Eftersom politikerna har abdikerat från sina arbetsuppgifter som visionärer och strateger har det skapats ett tomrum som tjänstemännen tagit över. Det är helt fel! Och kan inte försvaras; men dock förklaras.

Skrämmande är dock tjänstemannens uttalande: Hur skulle det se ut om man alltid skulle vänta på att ett beslut vunnit laga kraft.

Det är bara att konstatera att det på grund av ovan sagda finns en kultur som gör att i Ängelholms kommun sätter tjänstemännen sig över den demokratiska processen. Det kan vara bra med en pragmatisk inställning, men därifrån till att utananordna kommunala medel utan ett justerat protokoll från beslutande instans, ser jag som tjänstefel, troslöshet mot huvudman och rent förräderi. En brottslig handling, helt enkelt.

Undrar hur många av denna sortens utbetalningar som har skett utan politikers och/eller journalisters vetskap? Det är knappast första gången och, tråkigt nog, antagligen inte heller den sista.

Jag har länge hävdat att den kommunala revisionen måste fokusera på beslutsprocesser istället för på ekonomi. Här finns nämligen ett jättestort svart hål i Ängelholms kommun. Större än jag sett på något annat håll. Dessutom anser jag att oppositionen bör ha en majoritet i lekmannarevisionen. Ingen annastans accepteras det att man reviderar sina "egna".

Skulle önska att jag kunde säga: The bottom is nådd; men det vågar jag absolut inte.

Etiketter: , ,