Christina Linnea Örtendahls Blogg

Statsvetare & omvärldsanalytiker granskar dagsaktuell politik med glimten i ögat

torsdag, juni 18, 2009

Bumps eller barn, gupp eller gamla...I spåren av den ekonomiska krisen följer sparpaket på sparpaket. Märkligt nog är det alltid barn och gamla som det ska sparas på medan den enormt viktiga tekniska förvaltningen fortsätter att arbeta ungefär som om ingenting hade hänt. Dessutom har de den underliga traditionen, till skillnad från skola och äldreomsorg, att alltid inrätta och behålla heltidstjänster. Märkligt, tycker jag!

Nu tycks finanskrisen ha nått ända till lilla Ängelholms kommun och socialnämnden har antagit ett sparförslag om 4 procent, vilket är ganska svårt att implementera och som givetvis kommer att få konsekvenser inom verksamheten.

Jag tycker att detta är mycket märkligt med tanke på moderaternas centrala politik där Anders Borg och Fredrik Reinfeldt gång på gång uppmanar de lokala politikerna att i dessa svåra tider främst värna de kärnverksamheter som kommunen bedriver för barn, ungdomar och äldre.

Att de lokala moderatpolitikerna inte följer de centrala besluten är helt och hållet beroende av att det här i Ängelholm råder speciella förhållanden!

Jag noterar dock att centerns och kristdemokraternas ledamöter reserverar sig mot det lagda besparingsförslaget; och då ska man ha i minne att folkpartiet inte länge är representerat i socialnämnden! Och att SPI genom Ewa Pålsson Bergman avstyrker det sparförslag om 4% i socialnämndens budget. Ett faktum som hd.se inte uppmärksammat överhuvudtaget.

Hon inleder sin reservation: "I februari antog Socialnämnden ett beslut om kvalitets-och värdighetsgaranti. Med beslut om föreliggande besparingar kan denna inte hållas. Redan i dagsläget ligger vi under riksgenomsnittet vad gäller kvalitet och kostnad."

Hon fortsätter: "Vi befinner oss i en ekonomisk kris som förhoppningsvis inte är beständig. Ängelholms kommun har ett bättre ekonomiskt utgångsläge än många andra kommuner. En kris är en isolerad period då det kan gälla att göra undantag och låta kreativiteten och empatin ta över gängse regler. Att ta ansvar och värna de svagaste i samhället och upprätthålla en någorlunda god vård och livskvalitet."

Det är en god tanke som förs fram av Ewa Pålsson Bergman. Hon menar att: "Det kan ej vara omöjligt att låta de "hårda" nämnderna, avstå från ekonomiska medel och senare lägga planerade ombyggnader, rondeller, bumps, byggnader etc för att kunna erbjuda våra äldre ordentliga måltider som är goda och näringsrika."

Hon diskuterar sedan även missbruksvården, vården om psykiskt handikappade och dessutom personalens sjukfrånvarostatistik.

Och avslutar med: "Genom att handla rätt i denna situation kommer kommuner redan kortsiktigt att spara mycket. Självklart har alla nämnder sina handlingsplaner att följa men inget är så livsviktigt att det inte kan anstå något år till förmån för våra äldre, handikappade och svaga i samhället som inte förmår att klara sin egen livssitution eller göra sin röst hörd."

Jag är inget fan av enfrågepartier, som jag anser är mer intresseorganisation än ett politiskt parti. Men ibland bör vi medborgare vara glada för att de finns och väcker oss andra när vi är så enkelriktade att vi inte ens förmår lyssna till människor runt omkring oss, trots att de är politikernas uppdragsgivare...

Ängelholm är en moderatstyrd kommun; som värnar om brandvärn och som vägrar att utsätta tekniska förvaltningen för konkurrens. Detta är helt otroligt! Lägg ut all verksamheten på entreprenad NU!!!

Etiketter: , , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home