Christina Linnea Örtendahls Blogg

Statsvetare & omvärldsanalytiker granskar dagsaktuell politik med glimten i ögat

tisdag, september 16, 2008

Moderata politiker sätter fri konkurrens ur spel

När jag läser lokalsidorna för Ängelholm i NST/HD idag får jag bekräftelse på mitt antagande att socialdemokraterna egentligen inte behövs i kommunalpolitiken här: Moderaterna tycks nämligen sköta sossepolitiken alldeles utmärkt själva.

Det räcker att läsa de två huvudartiklarna i dagens tidning för att få belägg för tesen ovan. Först den artikel med rubriken Morris vann igen över socialnämnden. Som jag ser det har kommunen brutit mot kommunallagen genom att exklusivt tillåta Bahnhof Bar serveringstillstånd till klockan tre, samtidigt som övriga näringsidkare i branschen nekas servera alkohol efter klockan ett.

Det innebär att Ängelholms kommun, tvärtemot vad kommunallagen säger om att "individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare" inte får ges av kommunen "utan särskilda skäl" . Och de särskilda skälen kan jag inte se och uppenbarligen inte Kammarrätten heller eftersom den valde att inte ta upp kommunens överklagande.

Det är bra att rätten rättar till kommunens snedvridna beslut att ge Bahnhof Bar en uppenbar konkurrensfördel gentemot övriga krogar i stan. Rimligen borde istället en moderat styrd kommun ge alla krögare samma förutsättningar att ha öppet så länge de vill så länge de sköter sitt uppdrag. (Något som ungdomarna i MUF för övrigt påpekat, trots gruppbeslut om annat.) Det är väl knappast moderata politikers ansvar att gå in med förbud och styra marknaden?

...och sedan har vi den artikeln med rubriken S vill öka valfrihet för gymnasieelever.

Moderaterna i kommunen säger nej till en gymnasieelevs ansökan om att studera i Storbritannien under ett år och få med sig sin skolpeng.

Samtidigt är det många moderata politiker runt om i landet som strider för fria val för gymnasieelever och ett näringsliv som efterlyser ungdomar med erfarenheter från utlandsstudier i bagaget. Varför gäller inte detta i Ängelholms kommun? Här finns ju faktiskt den praktiska möjligheten att genomföra den moderata politiken på detta område, om man vill!

Men det tycks inte spela någon roll bland moderata politiker i Ängelholm. Här är det inte en merit att söka kunskap och erfarenhet utifrån; istället premieras det faktum att man i hela sitt liv haft skygglapparna på och varit Ängelholm trogen.

Det är en from förhoppning att alla Ängelholms politiker höjer blicken.

Etiketter: , , , ,