Christina Linnea Örtendahls Blogg

Statsvetare & omvärldsanalytiker granskar dagsaktuell politik med glimten i ögat

lördag, september 20, 2008

Mitt medborgarförslag får stöd i ksau

Idag skriver NST/HD:s Anders Davidsson i tidningens nätupplaga om frågan för mitt medborgarförslag om att se över stadens lokala ordningsstadga med avseende på det märkliga förbud att dricka alkoholhaltiga drycker på stranden.

Med anledning av att journalister på tidningen uppmärksammat en del märkliga skrivningar i den lokala ordningsstadgan yrkade jag på en översyn av densamma ”i riktning mot en liberalare inställning till picknickkorgar innehållande alkoholhaltiga drycker på Ängelholms stränder samt i övrigt en modernisering av dess helhet utifrån dagens och morgondagens kontext.”

Enligt vad Anders Davidsson skriver tycks det som om mitt medborgarförslag nu har hörsammats av politikerna i Ängelholms kommun:
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett kanslipersonalen i uppdrag att ta fram en modernare och mer lättbegriplig ordningsstadga. Förslaget ska vara klart senast i mars nästa år.
Jag utgår från att kanslipersonalens arbete drivs strikt objektivt utifrån såväl ett turist- som medborgarperspektiv och därför väntar jag med spänning på resultatet. Förhoppningsvis kommer mitt medborgarförslag att hörsammas och då kan vi ha en mer turistvänlig ordningsstadga på plats innan nästa sommarsäsong.

Människor är som viner; med åren blir de dåliga surare och de goda bättre.

Cicero

Etiketter: , , ,