Christina Linnea Örtendahls Blogg

Statsvetare & omvärldsanalytiker granskar dagsaktuell politik med glimten i ögat

fredag, februari 08, 2008

Papperslösa är inget sjukvårdsproblem

I Studio Ett ställdes frågan:
Ska människor som gömmer sig undan myndigheterna och lever illegalt i Sverige ha rätt till vård?
Detta apropå ett lagförslag om vård för asylsökande. Om det förslaget går igenom kommer gömda flyktingar att utestängas från vården. Det har förekommit flera vittnesbörd om hur de papperslösa behandlas när de söker vård. Hur de nekas att träffa läkare på det ena sjukhuset efter det andra, eftersom de inte har personnummer och rätt till sjukvård.

Jag tycker hela debatten är sjuk. De finns ju här. Är sjuka här. Och söker vård här. Det måste givetvis vara sjukvårdspersonalens rättighet att ta emot patienter som söker hjälp. Läkarnas viktigaste uppgift är att rädda liv.

Inte ska de tvingas göra avkall på sin läkaretik för att utreda om patientens status enligt folkbokföring eller banksaldo! Problemet är ju inte att de är sjuka och söker vård utan att vårt system inte tillåter det.

Sjukvårdspersonal ska rädda liv. Ekonomi och personnummer är en helt annan fråga som måste lösas någon helt annanstans än i kassan på akutmottagningen! I mars tar riksdagen ställning till ett lagförslag om vård för asylsökande. Om förslaget går igenom skulle det betyda att gömda flyktingar utestängs från vården. Det menar bland annat flera frivilligorganisationer som idag riktar skarp kritik mot förslaget. Sverige har redan sedan tidigare kritiserats internationellt för hur man hanterar de papperslösa och frågan splittrar regeringen. Åsa Wieslander, sjuksköterska, Anders Åkesson, regionråd (mp) Skåne, Carin Björngren Cuadra, forskare Malmö högskola och Chatrine Pålsson Ahlgren, riksdagsledamot (kd) medverkar. Gömda flyktingar

Etiketter: , , , ,