Christina Linnea Örtendahls Blogg

Statsvetare & omvärldsanalytiker granskar dagsaktuell politik med glimten i ögat

måndag, februari 04, 2008

Förslag om patientmakt

Det ska bli lättare att komma åt patientjournaler, skriver DN. Men när jag läser regeringens pressmeddelande om förslaget till ny patientdatalag som ska gå till lagrådet på remiss, får jag inte alls den krypande känslan som DN:s rubrik ger.

Snarare tvärtom. Förslaget syftar istället till att stärka patientens möjlighet till inflytande och delaktighet genom att patienten själv kan bestämma vem som ska ges åtkomst till den sammanhållna journalen.

I dag är det inte möjligt för olika vårdgivare att på elektronisk väg utbyta information med varandra, trots att en övervägande del av all journalföring inom sjukvården sker elektroniskt. Istället håller man på och faxar mellan vårdgivare, vilket ger eko i pressen ibland när någon hittat patientjournaler i en container någonstans.

Det mest sympatiska med Göran Hägglunds förslag är dock den grundläggande tanken att ändra perspektivet inom sjukvården. Idag är vårdgivaren ägare till patientens information. Ett uppifrånperspektiv på patienten som objekt, helt i linje med gammal socialistisk och kommunistisk anda.

Det kommer att bli svårt för alla parter att hantera ett nytt sätt att se journaler på. Och med min erfarenhet inifrån landstinget kommer det att bli avsevärda tekniska problem, eftersom de inte är kompatibla med varandra.

Men när nu denna del förändras, se då till att även betalningar från samma patient hos olika vårdgivare går att lägga samman i högkostnadsskyddet via nätet. Idag krävs personligt besök av patient med papperskort som ska stämplas och visas upp hos alla för att gälla. Det skulle spara massor av tid och pengar för kommunal vårdpersonal. För att inte tala om irritationen hos patienterna.

Ett litet steg för människan, men ett stort steg för mänskligheten att utgå från människan och inte systemet inom svensk sjukvård.

Noterar förresten att DN i likhet med så många tidningar skriver Internet med liten bokstav. Finns det någon tanke bakom eller är det bara en lapsus?

Etiketter: , , ,