Christina Linnea Örtendahls Blogg

Statsvetare & omvärldsanalytiker granskar dagsaktuell politik med glimten i ögat

fredag, januari 04, 2008

Fildelning är ett tankeproblem

Att avkriminalisera den fildelning som i dag är förbjuden och tvinga marknaden att anpassa sig är inte bara den bästa lösningen. Det är den enda lösningen, skriver sju moderata riksdagsledamöter (Karl Sigfrid, Margareta Cederfelt, Ulf Berg, Lena Asplund, Staffan Appelros, Lisbeth Grönfeldt Bergman och Göran Montan) på sid 4 i Expressen idag.
Datainspektionen frågar sig om Renforsutredningens förslag är förenligt med det skydd för privatlivet och enskildas korrespondens som följer av Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Det finns både EU-direktiv och svensk lagstiftning som säger att internetleverantörers uppgift är att tillhandahålla kommunikationsmöjligheter – inte att hålla reda på vad enskilda människor samtalar om eller vilken information de skickar till varandra. Konkurrensverket tillägger att vi inte rimligen kan ge privata företag en roll som myndighetsutövare.
Hoppas ni ursäktar att jag använder ett så pass långt citat från er artikel. Men det är en väldigt klargörande passage som pekar på vad det handlar om.

Det mest intressanta ur ett medieperspektiv är dock inte vad de säger utan ATT de säger det. Rubrikerna talar sitt tydliga språk: Sju moderata riksdagsmän trotsar partipiskan och Moderater går emot partilinje om fildelning.I DN intervjuas moderaternas talesperson i fildelningsfrågor Ulrika Karlsson. Hon håller med "de sju trotsiga" riksdagsledamöterna om att utredningens förslag är problematiskt, men tror inte på att försvaga upphovsrätten på Internet:
Vi tycker att upphovsrätt och äganderätt är viktig. Vi måste hitta en modern lagstiftning som stärker upphovsrätten på internet.
Det framställs som en antingen-eller-fråga, men det behöver inte alls vara så. Det gäller att finna nya lösningar. Igår skrev Hans Wallmark(m)en debattartikel i NST/HD med rubriken Slå vakt om upphovsrätten! och jag diskuterade därför problematiken i mitt inlägg på bloggen igår. Läs gärna mina reflektioner. Jag anser att fildelningsproblematiken är ett tankeproblem som grundar sig på att vi inte förmår höja oss över gårdagens historiska lösningar.

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Klittervägen bör öppnas för genomfartstrafik!