Christina Linnea Örtendahls Blogg

Statsvetare & omvärldsanalytiker granskar dagsaktuell politik med glimten i ögat

torsdag, augusti 24, 2006

Alliansen tror att jag kan

Har tittat på Alliansens valmanifest och min slutsats är att distinktionen mellan de olika regeringsalternativen är tydlig. Alliansen ser människan som subjekt, medan socialdemokraterna fortsätter att behandla medborgarna som objekt. Den människosynen avspeglas i den tydliga skillnaden mellan Alliansens arbetssatsning och socialdemokraternas bidragssatsning.

Den grupp som vinner mest på Alliansen valmanifest är enligt min analys kvinnor, och då speciellt de som arbetar inom offentliga sektorn eller är arbetslösa.

Mer än varannan kvinna är anställd i den offentliga sektorn. Genom att öka utrymmet för enskilda initiativ och eget företagande inom välfärdsområdet får fler kvinnor möjlighet att starta företag, och fler får chansen att bidra till nya arbetsformer som kan leda till bättre kvalitet, både för patienter och anställda, och därmed också ökad trivsel och lägre sjukskrivningstal bland kvinnor i offentlig sektor. Med fler arbetsgivare att välja på läggs grunden för bättre arbetsvillkor och bättre löneutveckling.

Många kvinnor jobbar i tjänstesektorn, som har en enorm framtidspotential. Alliansen vill riva hinder och se till att arbetskraftskostnaderna minskar. Vi kvinnor arbetar ofta i de yrken som kräver en stor mänsklig arbetsinsats och många händer. Eftersom arbetskraft är det som beskattas högst i Sverige så innebär det implicit att lönerna måste vara väldigt låga för att verksamheten ska kunna bedrivas.

Om du som arbetsgivare anställer en kvinna för att sköta en äldre, sjuk eller barn så får du en extra kostnad. Men om du köper en maskin för att tillverka en bil så får du som arbetsgivare ett avdrag.

En maskin ses som en investering medan en kvinnas händer ses som en kostnad! Det vill Alliansen ändra på. Skattesänkningen för låg- och medelinkomsttagare gynnar också oss kvinnor. En tusenlapp mer i månaden gör att det inte blir så mycket månad kvar i slutet på lönen!

Alliansens valmanifest har en mening som tilltalar mig mer än allt annat, eftersom den pekar på min utgångspunkt att jämställdhet är en demokratifråga: Den yttersta utgångspunkten är den grundläggande principen om alla människors lika rätt och värde. Ingen människa ska behandlas sämre än någon annan på grund av sitt kön.