Christina Linnea Örtendahls Blogg

Statsvetare & omvärldsanalytiker granskar dagsaktuell politik med glimten i ögat

lördag, november 15, 2008

Miljöprogram för Skälderviken

Enligt en artikel i HD/NST yrkar miljöpartiet i samband med budgetmötet i kommunfullmäktige på måndag att 300 000 kronor ska avsättas till ett kontrollprogram för Skälderviken:
Havsmiljön är en prioriterad miljöfråga och regeringen kommer att tilldela Ängelholms kommun pengar för att försöka komma tillrätta med övergödningen i Skälderviken. Bland annat handlar det om åtgärder som att anlägga våtmarker och att rena avlopp. ”Detta kommer att innebära stora satsningar och det gäller att man har ett ordentligt kontrollprogram från början”, skriver Karl-Otto Rosenqvist (mp) i sitt yrkande.
Miljöpartiet föreslår också att Ängelholms kommun initierar ett samarbete med angränsande kommuner för samordning.

Ett utmärkt förslag tycker jag. Vattnet i Skälderviken är för blotta ögat ofta fullständigt nedsmutsat - om än även med humusämnen som inte nödvändigtvis är farligt - men som trots allt lämnar mycket i övrigt att önska och som avhåller mig från att bada.

Det finns några privata initiativ, bland annat från Peter Hansson, men det behövs mycket mer än så för att säkra vattenkvaliteten i Skälderviken. Det är inte rimligt att Ängelholms främsta turistattraktion - havet - överhuvudtaget inte finns med som en resurs som kommunen bör arbeta med.

Kanske kan det bero på den märkliga organisationen i stan, som gör att det är vattentäta (!) skott mellan miljö- och hälsoskyddsnämnden och turistföreningen.

Etiketter: , , ,