Christina Linnea Örtendahls Blogg

Statsvetare & omvärldsanalytiker granskar dagsaktuell politik med glimten i ögat

söndag, september 21, 2008

Rollproblematiken i politiken

I söndagens HD/NST fanns flera artiklar om ett intressant fenomen i Örkelljungapolitiken. De handlade om ett statsvetenskapligt problem:
Att vara kommunal chef och samtidigt politiker kan innebära intressekonflikter.
En lokal politiker satte frågetecken inför att flera tjänstemän också var politiskt aktiva, både i sina hemkommuner och i samma kommun som de arbetar. Frågeställningen är relevant. Det kan ses som flerdubbel rösträtt och därigenom ett avsteg från principen "en man en röst". Alla har en röst på valdagen, som kommunal tjänsteman har man ytterligare en röst att påverka besluten med och om man dessutom sitter som politiker har man ytterligare en röst att påverka besluten. Och så kan man välja att se det.

Jag väljer att se det som en missuppfattning på grund av att de flesta har så oerhört svårt att skilja mellan politiker och tjänstemän och deras respektive uppgifter. Rollerna som politiker och tjänsteman är nämligen - eller borde rimligen vara - väsenskilda.

Politikerns roll är att vara strateg medan tjänstemannens roll är operativ. Skillnaden är ungefär som den mellan styrelseordförande och verkställande direktör i ett aktiebolag.

Problemet är att politikern alltför ofta väljer den operativa rollen och går in i detaljfrågor - cykelställsteoremet är välkänt. Det är betydligt enklare att få konkreta operativa ärenden ur händerna, än att ta långsiktiga strategiska beslut på abstrakta nivåer.

Men när politikern försöker anta tjänstemannarollen är det givet att tjänstemannen framstår som ett hot; inte minst på grund av det kunskapsövertag tjänstemannen torde ha i frågan. Problemet är således ett politiskt problem och inte ett kameralt sådant.

Det politiska problemet måste lösas inom det politiska systemet. Om inte de politiska partierna, var för sig, förmår att utbilda sina förtroendevalda i politikerrollen så föreslår jag att man gör gemensam sak. Det är angeläget att även fritidspolitiker vet vilken roll de förväntas axla som förtroendevalda.

Vanligt sunt förnuft är inte särkilt vanligt.

Voltaire

Etiketter: , , ,