Christina Linnea Örtendahls Blogg

Statsvetare & omvärldsanalytiker granskar dagsaktuell politik med glimten i ögat

onsdag, juni 20, 2007

Sega sossevirus i Rosenbad?

Jag börjar befara att det finns någon virussjukdom i Rosenbad som sitter i väggarna och smittar av sig på den nya regeringen. Någon typ av sossevirus som under de senaste femtio åren har förvandlats till en sjukdom som garanterat drabbar varje regering som flyttar in. Ett virus som är fullständigt resistent mot alla tankar, ideologier och förslag som inte överensstämmer med den av naturen givna sossevirusstammen.

Någonting märkligt är det i alla fall som håller på att hända. Den metamorfosen som Alliansens politik verkar genomgå gör att jag misstänker att regeringen drabbats av en allvarlig sosseinfektion.

Ta bara artikeln Anders Borg och Maria Larsson på Brännpunkt i Svenska Dagbladet idag. Det verkar nästan som om Morgan Johansson agerat spökskrivare och varit den som hållit i pennan:
Regeringens utgångspunkt är att spelpolitiken också framöver ska bygga på att de statligt kontrollerade bolagen ska ha ensamrätt att bedriva spel som kan uppfattas som särskilt problematiska ur ett socialt perspektiv.
De, eller vem det nu är som skriver artikeln fortsätter i samma anda:
Det kan emellertid också finnas skäl att överväga om det finns mindre skadliga spel, eller andra speciella omständigheter mot bakgrund av teknikutveckling och EG-rätt, som talar för att andra aktörer bör ges möjlighet, på lika villkor för alla företag och organisationer, att ansöka om att bedriva spel på licens. Regeringen konstaterar att nuvarande regelverk för svensk spelmarknad behöver ses över utifrån den fastslagna inriktningen i spelpolitiken – att bekämpa de negativa skadeverkningarna av spel med beaktande av den tekniska utvecklingen med bland annat internet och EU:s lagstiftning och regler.
Det är väl knappast det som Ladbrokes m fl förväntade sig efter valresultatet förra hösten. Hur fungerar lagen om marknadsföring beträffande politiska budskap? Skulle vara intressant att pröva...

Samtidigt kommer Beatrice Ask, en av mina absoluta förebilder och favoriter, med beskedet att Ekobrottsmyndigheten kommer att vara kvar. Det naturliga vore givetvis att även denna typ av brott utreds av åklagarmyndighet och polis, som alla andra brott. Men sosseviruset ger tydligen åter vid handen att det inte finns något fulare brott än att ta eller undanta pengar från statens beskattning. Det är mycket värre än våldtäkter och misshandel av barn, vilket därför ger betydligt strängare och längre straff. Jag förstår inte det tänket. Ska vi ha en enskild brottsmyndighet ska den åtminstone vara specialiserad på brott mot människor och inte mot materiella ting. Lägg ner Ekobrottsmyndigheten och skapa en Våldtäktsmyndighet! Det gör skillnad...

Det finns trots allt någon som står upp för rättvisan och det är revisionen i Vetlanda kommun. Politikerna i Vetlandas socialnämnd får inte ansvarsfrihet för 2006. Det har kommunfullmäktige beslutat. Anledningen är hur socialnämnden hanterade fallet med en flicka som tvingades bo hos sin pappa trots missbruk och sexuella övergrepp. Heder åt revisionen och fullmäktigeförsamlingen som vågade stå rakryggade, även om reaktionen kom många, många år för sent för Louise.

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Havsbaden bör öppnas för genomfartstrafik!

Etiketter: , , , , ,