Christina Linnea Örtendahls Blogg

Statsvetare & omvärldsanalytiker granskar dagsaktuell politik med glimten i ögat

söndag, juni 17, 2007

Junilistan ett Europaparti?

Idag rapporterar Ekot om att Junilistan på sitt årsmöte idag väljer att satsa allt på valet till EU-parlamentet 2009. De kommer därmed att prioritera bort all inrikespolitik.

Det är väl ganska klokt av ett parti som bara har en fråga på dagordningen - nämligen EU. Men även på det området har partiet ett stort problem. Det är nämligen så att det råder fullständig diskrepens mellan Junilistans inställning till EU och väljarnas uppfattning om Junilistans inställning till EU. Junilistan uppfattades av väljarna som ett EU-fientligt parti, men det var väl knappast det budskapet som borde kommunicerats?

Tyvärr har vi i Sverige, i likhet med danska statsvetares undersökningar om danskarnas EU-medvetenhet, fastnat i ett ja contra nej tänkande. Därmed tenderar alla eventuella diskussioner att bli ensidiga och meningslösa.

Kanske kan statsvetaren Karen Suine titta lite närmare på Junilistan och dess inverkan på den svenska EU-debatten. Det hade varit intressant med en jämförande studie över sundet i den frågan.

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Havsbaden bör öppnas för genomfartstrafik!

Etiketter: , ,