Christina Linnea Örtendahls Blogg

Statsvetare & omvärldsanalytiker granskar dagsaktuell politik med glimten i ögat

måndag, juni 11, 2007

Vågen för könsneutral äktenskapslagstiftning

Äktenskapslagstiftningen har äntligen hamnat högt på den politiska dagordningen. En fråga som moderaterna gick till val på var en modern familjepolitik.

Min uppfattning är att staten har skyldighet att tillförsäkra medborgarna mänskliga rättigheter. Lagstiftningen bör därför omfatta samtliga medborgare och vara neutral i fråga om kön, etnicitet, religion etc.

Den typen av frågor är privata och staten ska inte lägga sig i medborgarnas privata uppfattning, och inte heller peka ut vad som är rätt och fel i förhållande till val av partner att leva med. Det måste vara upp till individen. Självklart ska vi ha en könsneutral äktenskapslagstiftning. Vad sedan kyrkor och samfund väljer att välsigna eller inte välsigna är ingen statlig angelägenhet längre. Och har heller inte varit det på länge enligt historiker.

Jag vill därför göra vågen för de åtta moderata riksdagsledamöter som idag skriver på DN Debatt om vikten av att moderaterna tar initiativ till en könsneutral lagstiftning när det gäller äktenskap: Finn Bengtsson från Linköping, Ewa Björling från Ekerö, Inge Garstedt från Malmö, Anna Kinberg Batra från Nacka, Bert Kjellberg från Sundsvall, mina vänner Olof Lavesson från Malmö och Margareta Pålsson från Åstorp, samt Tomas Tobé från Gävle.

Samtidigt vill jag passa på att såga min vän Hans Wallmark från Ängelholm, som anser att det är bra som det är. Han "tycker inte att det finns någonting som tungt visar att man borde göra den förändringen. Däremot finns det tunga skäl emot det, inte minst framförda av kyrkor och samfund, som är direkt avvisande till tanken att man skulle ha en lagstiftning både för partnerskapet och äktenskapet." I andra sammanhang brukar vi vara överens om att skilja på allmänintresse och särintresse. Det är i det här fallet angeläget att betänka att kyrkor och samfund, i likhet med fackföreningarna, är intresseorganisationer och ingenting annat.

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Havsbaden bör öppnas för genomfartstrafik!

Foto på Olof Lavesson av Charlotte Strömwall

Etiketter: , ,