Christina Linnea Örtendahls Blogg

Statsvetare & omvärldsanalytiker granskar dagsaktuell politik med glimten i ögat

fredag, mars 16, 2007

Lärdomar för Littorin och regionala levnadsvillkor

Den bästa ledarskribenten med Skåneperspektiv, Peter J Olsson på Kvällsposten, skriver idag Lärdomar för Littorin. Peter J tar upp det faktum att Skånes arbetsmarknad ser bättre ut än på länge, men inte som konsekvens av regeringens arbetslinje och Sven Ottos arbetsmarknadspolitik, utan tack vare Danmarks flexicurity.

Peter J tar upp en viktig slutsats i en bisats: "Det kanske inte ens syns i statistiken som den är uppbyggd men jobb får de." Det är en fråga som jag försökt lyfta i diskussioner med politiker i Region Skåne. Enligt min mening kan vi i Skåne inte ha en strängt nationell statistik. Varför knyta alla skånesiffror till Stockholm och den nationella statistiken?

Det ger ingen rättvisande bild av hur det ser ut i Skåne. Nu tar Peter J upp detta i samband med arbetsmarknadsstatistik, men jag har tidigare arbetat med hiv/aids och STI-frågor i professionen och på det området är det än mer relevant att ha ett regionalt perspektiv.

Jag såg tydligt att ökningen av konstaterade syfilisfall vid smittskyddet i Skåne "försvann" i statistiken på nationell nivå. Men verkligheten är att en halvtimmes tågresa bort har vi i Skåne helt andra villkor än de som råder "på pappret" i den nationella; "Stockholmsstatistiken".

Det är min bestämda uppfattning att vi måste se över hur vi för statistiken; varför vi för den och vad vi vill med den! Jag efterlyser således en relevant regional statistik!

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan!

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home