Christina Linnea Örtendahls Blogg

Statsvetare & omvärldsanalytiker granskar dagsaktuell politik med glimten i ögat

tisdag, mars 13, 2007

For men exclusive!

Det tar lite tid att smälta alla intryck från rikskonferensen. En viktig slutsats som jag nu gjort är att det tydliga jämställdhetsperspektiv som Per Schlingmann slog fast i inledningen är en god början, men tanken är långt ifrån implementerad än. Inte ens i riksorganisationen. Lokalt har tanken inte ens tänkt ännu.

Det avslutande seminariet Bye, bye Gender Gap är ett uppenbart exempel på detta slentrianmässiga feltänk. Seminariet var endast öppet för kvinnor och jag antog därför att informationen skulle vara av mer eller mindre gerillakampanjtyp. Så var definitivt inte fallet.

Informationen var förvisso intressant, inte minst föreläsningen av Ruter Dams grundare Gunilla Arhén, men det var inte vi kvinnor som var rätt målgrupp för det budskapet. Det var första missen! Tyvärr blir det ofta ett slentriantänkande och uppifrån- och utifrånperspektiv på frågor om jämställdhet. Om vi menar allvar med att vi ska ha ett tydligt jämställdhetsperspektiv och om vi ska kunna bli ett ännu större parti bland kvinnor än idag så kräver det en djupare analys och stramare strategi.

Seminariets självklara målgrupp borde istället varit de moderata männen! For men exclusive! Det vänsterfeministiska begreppet Gender Gap borde vi översätta till något mer rättvisande begrepp. Begreppet Gender relaterar till kön som social konstruktion och jag vill i alla fall ha rätt att bejaka min kvinnlighet även om jag väljer att vara en kvinna i nya moderaterna.

Vi ska inte helt okritiskt ta över vänsterfeministernas vedertagna begreppsapparat. Det var andra missen! Jag anser att en av de grundläggande uppgifterna för oss är att skapa en borgerlig språkdräkt för moderaternas och alliansens jämställdhetspolitik. Det är en grannlaga och brådskande uppgift. Låt oss starta det arbetet omgående, Per! Då kanske vi kan undvika den tredje missen, åtminstone en stund.

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home