Christina Linnea Örtendahls Blogg

Statsvetare & omvärldsanalytiker granskar dagsaktuell politik med glimten i ögat

onsdag, mars 14, 2007

För övrigt anser jag...

Så var det dags igen. Lokaltidningen HD/NST skriver i en artikel om att den nya detaljplanen för Havsbaden överklagas av vissa boende. Exakt enligt förväntningarna. Måste erkänna att jag är något förvånad över att det faktiskt bara är 14 överklaganden som kommit in till kommunen och att det därmed inte är mer ett fåtal fastighetsägare som anser att inte tillräcklig hänsyn tagits till deras behov.

I princip innebär det att det är en överväldigande majoritet av de boende i Havsbaden, som är nöjda med den detaljplan för Havsbaden som den borgerliga alliansen i kommunfullmäktige klubbade den 29 januari 2007.

Samtidigt uppenbaras ett tydligt uttryck för den svenska avundsjukan via en klagande som noterar att Dahlströms park inte integrerats i detaljplanen för Havsbaden, eftersom densamme vill att samma regler ska gälla där som i Havsbaden. Att det inte är samma detaljplaneområde verkar inte vara intressant i sammanhanget.

Mot bakgrund av här tidigare framförd kritik så kan jag bara notera att det mig veterligen inte framförts den typen av kritik från boende på Pomona, Adolfsfält, Södra Utmarken, Nyhem, Skörpabäcken, Kroneslätt och de flesta andra bostadsområden. och även om det lätt glöms bort så är city också ett bostadsområde, där det finns fler bostäder än i Havsbaden till exempel ... för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan!

1 Comments:

 • At torsdag, 15 mars, 2007, Blogger ianric said…

  Det är enligt min bedömning en felaktig slutledning att en majoritet av Havsbadens fastighetsägare skulle vara nöjda med detaljplanen på grundval av att endast 14 överklaganden inkommit. Jag skulle snarare söka svaret i att man från stadsarkitektkontorets sida hävdat att endast tre fastigheter inte har fått sina krav tillgodosedda och därmed äger rätt att överklaga. Jag antar att det måste vara en intressant frågeställning för en statsvetare att en part i målet (stadsarkitektkontoret, nåja, formellt sett byggnadsnämnden och kommunfullmäktige) tar sig rätten att bestämma vilka motparter som har fått sina krav tillgodosedda och därmed äger rätt att överklaga. Det är givetvis intressant även ur juridisk synvinkel. En av de som inte anses ha rätt att överklaga undervisar på Juridikum vid Lunds Universitet. Jag törs nog satsa en slant på att hans (otillåtna) överklagande påpekar att detta förfarande rimmar illa med svensk lagstiftning. Men det tycks ha fått effekten att de flesta avhållit sig från att överklaga. Själv tillhör jag den exklusiva grupp som tillerkänts rätt att överklaga och det vore synd att inte utnyttja ett sådant privilegium.

  Det är helt korrekt att Dahlström Park är ett eget planområde. Vad man kan ha olika åsikt om är huruvida det är rimligt att några kvarter mitt inne i ett bostadsområde får speciella regler. Vad som är mer anmärkningsvärt är att det gäller olika regler i resten av Havsbaden också. Det kommer att gälla fyra olika regelverk för villatomter:

  1. 190 m2 varav högst 150 m2 för huvudbyggnaden.
  Det är vad som gäller sedan länge, även om det gjorts många avsteg från den regeln.

  2. 210 m2 varav högst 150 m2 för huvudbyggnaden.
  Det gäller för Dahlström Park.

  3. 190 m2 varav högst 170 m2 för huvudbyggnaden.
  Det gäller för kvarteret Småstugan.

  4. 190 m2 varav högst 190 m2 för huvudbyggnaden.
  Det gäller för fastigheten Bonde 11 (en enda tomt).

  Och jag som trodde att en tanke med ny detaljplan var att regelverket skulle bli enhetligt

  Tanken om bommar på Järnvägsgatan är intressant, med tanke på att det förs diskussioner om hur trafiken där skall kunna minskas eller t o m försvinna helt. Slutligen är jag nyfiken på vilken inställning du har till avstängningen av korsningen mellan Havsbadsvägen och Nybrovägen. Bör den vara kvar, eller bör Nybrovägen öppnas för genomfartstrafik? Själv har jag inte bildat mig någon uppfattning i frågan, det känns inte som att det angår mig, eftersom jag inte bor eller brukar röra mig i det området. Det skall naturligtvis inte ses som någon pekpinne riktad mot personer som gärna och högljutt har synpunkter på trafikregleringar som inte angår dem. I Sverige råder såväl åsikts- som yttrandefrihet.

   

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home